[Adduser-devel] r218 - trunk/po

Marc Haber zugschlus@costa.debian.org
Fri, 18 Mar 2005 16:29:30 +0100


Author: zugschlus
Date: 2005-03-18 16:29:30 +0100 (Fri, 18 Mar 2005)
New Revision: 218

Modified:
  trunk/po/nb.po
Log:
update Bokmal templates again


Modified: trunk/po/nb.po
===================================================================
--- trunk/po/nb.po	2005-03-18 15:29:07 UTC (rev 217)
+++ trunk/po/nb.po	2005-03-18 15:29:30 UTC (rev 218)
@@ -8,319 +8,331 @@
 "Project-Id-Version: adduser 3.63\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2004-03-06 14:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-10 09:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-10 15:10+0100\n"
 "Last-Translator: Hans Fredrik Nordhaug <hans@nordhaug.priv.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../adduser:125
-#: ../deluser:99
+#: ../adduser:126
+#: ../deluser:133
 msgid "No options allowed after names.\n"
 msgstr "Ingen opsjoner tillatt etter navn.\n"
 
-#: ../adduser:144
+#: ../adduser:145
 msgid "--ingroup requires an argument.\n"
 msgstr "--ingroup krever et argument.\n"
 
-#: ../adduser:147
+#: ../adduser:148
+#: ../deluser:158
 msgid "--home requires an argument.\n"
 msgstr "--home krever et argument.\n"
 
-#: ../adduser:149
-msgid "Warning: The home dir you specified already exists.\n"
-msgstr "Advarsel: Hjemmekatalogen du spesifiserte eksisterer allerede.\n"
-
-#: ../adduser:151
+#: ../adduser:150
 msgid "The home dir must be an absolute path.\n"
 msgstr "Hjemmekatalogen må være en absolutt sti.\n"
 
-#: ../adduser:154
+#: ../adduser:153
 msgid "--gecos requires an argument.\n"
 msgstr "--gecos krever et argument.\n"
 
-#: ../adduser:157
+#: ../adduser:156
 msgid "--shell requires an argument.\n"
 msgstr "--shell krever et argument.\n"
 
-#: ../adduser:166
+#: ../adduser:165
 msgid "--uid requires a numeric argument.\n"
 msgstr "--uid krever et numerisk argument.\n"
 
-#: ../adduser:169
+#: ../adduser:168
 msgid "--firstuid requires a numeric argument.\n"
 msgstr "--firstuid krever et numerisk argument.\n"
 
-#: ../adduser:172
+#: ../adduser:171
 msgid "--lastuid requires a numeric argument.\n"
 msgstr "--lastuid krever et numerisk argument.\n"
 
-#: ../adduser:175
+#: ../adduser:174
 msgid "--gid requires a numeric argument.\n"
 msgstr "--gid krever et numerisk argument.\n"
 
-#: ../adduser:178
-#: ../deluser:115
+#: ../adduser:177
+#: ../deluser:149
 msgid "--conf requires an argument.\n"
 msgstr "--conf krever et argument.\n"
 
-#: ../adduser:180
-#: ../deluser:117
+#: ../adduser:179
+#: ../deluser:151
 #, perl-format
 msgid "`%s' does not exist.\n"
 msgstr "«%s» eksisterer ikke.\n"
 
-#: ../adduser:187
-#: ../deluser:126
+#: ../adduser:186
+#: ../deluser:170
 #, perl-format
 msgid "Unknown argument `%s'.\n"
 msgstr "Ukjent argument «%s».\n"
 
-#: ../adduser:193
+#: ../adduser:192
 msgid "Only root may add a user or group to the system.\n"
 msgstr "Kun root får opprette nye brukere eller grupper på systemet.\n"
 
-#: ../adduser:198
+#: ../adduser:195
+msgid "Warning: The home dir you specified already exists.\n"
+msgstr "Advarsel: Hjemmekatalogen du spesifiserte eksisterer allerede.\n"
+
+#: ../adduser:197
+msgid "Warning: The home dir you specified does not exist.\n"
+msgstr "Advarsel: Hjemmekatalogen du spesifiserte eksisterer ikke.\n"
+
+#: ../adduser:204
 msgid "Enter a groupname to add: "
 msgstr "Skriv inn gruppenavn som skal opprettes: "
 
-#: ../adduser:202
+#: ../adduser:208
 msgid "Enter a username to add: "
 msgstr "Skriv inn brukernavn som skal opprettes: "
 
-#: ../adduser:207
+#: ../adduser:213
 msgid "I need a name to add.\n"
 msgstr "Jeg trenger et navn på brukeren som skal opprettes.\n"
 
-#: ../adduser:208
-#: ../deluser:156
+#: ../adduser:214
+#: ../deluser:201
 msgid "No more than two names.\n"
 msgstr "Ikke mere end to navn.\n"
 
-#: ../adduser:210
-#: ../deluser:159
+#: ../adduser:216
+#: ../deluser:204
 msgid "Specify only one name in this mode.\n"
 msgstr "Angi kun ett navn i dette modus.\n"
 
-#: ../adduser:231
+#: ../adduser:237
 msgid "The --group, --ingroup, and --gid options are mutually exclusive.\n"
 msgstr "--group, --ingroup, og --gid opsjonene er gjensidig ekskluderende.\n"
 
-#: ../adduser:267
-#: ../adduser:297
-#: ../adduser:603
+#: ../adduser:283
 #, perl-format
+msgid "The group `%s' already exists as a system group. Exiting...\n"
+msgstr "Gruppen «%s» eksisterer allerede som en systemgruppe. Avslutter...\n"
+
+#: ../adduser:286
+#: ../adduser:316
+#: ../adduser:671
+#, perl-format
 msgid "The group `%s' already exists.\n"
 msgstr "Gruppen «%s» eksisterer allerede.\n"
 
-#: ../adduser:269
-#: ../adduser:299
+#: ../adduser:288
+#: ../adduser:318
+#: ../adduser:673
 #, perl-format
 msgid "The GID %s is already in use.\n"
 msgstr "Gruppe-ID-en (GID) «%s» er allerede i bruk.\n"
 
-#: ../adduser:277
-#: ../adduser:307
+#: ../adduser:296
+#: ../adduser:326
 msgid "No GID is available in the range "
 msgstr "Ingen gruppe-ID (GID) er ledig i utvalget "
 
-#: ../adduser:280
-#: ../adduser:310
+#: ../adduser:299
+#: ../adduser:329
 #, perl-format
 msgid "The group `%s' was not created.\n"
 msgstr "Gruppe «%s» ikke opprettet.\n"
 
-#: ../adduser:284
-#: ../adduser:314
+#: ../adduser:303
+#: ../adduser:333
 #, perl-format
-msgid "Adding group %s (%s)...\n"
-msgstr "Oppretter gruppe %s (%s)...\n"
+msgid "Adding group `%s' (%s)...\n"
+msgstr "Oppretter gruppe «%s» (%s)...\n"
 
-#: ../adduser:288
-#: ../adduser:318
-#: ../adduser:349
+#: ../adduser:307
+#: ../adduser:337
+#: ../adduser:369
 msgid "Done.\n"
 msgstr "Ferdig.\n"
 
-#: ../adduser:327
+#: ../adduser:346
+#: ../deluser:264
+#: ../deluser:386
 #, perl-format
 msgid "The user `%s' does not exist.\n"
 msgstr "Brukeren «%s» eksisterer ikke.\n"
 
-#: ../adduser:329
-#: ../adduser:609
+#: ../adduser:348
+#: ../adduser:678
+#: ../deluser:356
+#: ../deluser:389
 #, perl-format
 msgid "The group `%s' does not exist.\n"
 msgstr "Gruppen «%s» eksisterer ikke.\n"
 
-#: ../adduser:332
+#: ../adduser:351
 #, perl-format
 msgid "The user `%s' is already a member of `%s'.\n"
 msgstr "Brukeren «%s» er allerede et medlem av «%s».\n"
 
-#: ../adduser:337
+#: ../adduser:356
 #, perl-format
 msgid "Adding user `%s' to group `%s'...\n"
 msgstr "Legger til bruker «%s» i gruppe «%s»...\n"
 
-#: ../adduser:364
+#: ../adduser:379
 #, perl-format
-msgid "User %s does already exist. Exiting...\n"
-msgstr "Bruker «%s» eksisterer allerede. Avslutter...\n"
+msgid "The user `%s' already exists as a system user. Exiting...\n"
+msgstr "Brukeren «%s» eksisterer allerede som en systembruker. Avslutter...\n"
 
-#: ../adduser:370
+#: ../adduser:385
 #, perl-format
 msgid "Adding system user `%s'...\n"
 msgstr "Oppretter systembruker %s...\n"
 
-#: ../adduser:377
-#: ../adduser:464
+#: ../adduser:392
+#: ../adduser:479
 msgid "No UID/GID pair is available in the range "
 msgstr "Intet UID/GID par er ledig i utvalget "
 
-#: ../adduser:380
-#: ../adduser:393
-#: ../adduser:467
-#: ../adduser:480
+#: ../adduser:395
+#: ../adduser:408
+#: ../adduser:482
+#: ../adduser:495
 #, perl-format
 msgid "The user `%s' was not created.\n"
 msgstr "Bruker «%s» ikke opprettet.\n"
 
-#: ../adduser:390
-#: ../adduser:477
+#: ../adduser:405
+#: ../adduser:492
 msgid "No UID is available in the range "
 msgstr "Intet UID ledig i utvalget "
 
-#: ../adduser:397
-#: ../adduser:403
-#: ../adduser:484
-#: ../adduser:490
+#: ../adduser:412
+#: ../adduser:418
+#: ../adduser:499
+#: ../adduser:505
 msgid "Internal error"
 msgstr "Intern feil"
 
-#: ../adduser:408
-#: ../adduser:495
+#: ../adduser:423
+#: ../adduser:510
 #, perl-format
-msgid "Adding new group %s (%s).\n"
-msgstr "Oppretter ny gruppe %s (%s).\n"
+msgid "Adding new group `%s' (%s).\n"
+msgstr "Oppretter ny gruppe «%s» (%s).\n"
 
-#: ../adduser:414
-#: ../adduser:501
+#: ../adduser:429
+#: ../adduser:516
 #, perl-format
-msgid "Adding new user %s (%s) with group %s.\n"
-msgstr "Oppretter ny bruker %s (%s) med gruppe %s.\n"
+msgid "Adding new user `%s' (%s) with group `%s'.\n"
+msgstr "Oppretter ny bruker «%s» (%s) med gruppe «%s».\n"
 
-#: ../adduser:428
+#: ../adduser:443
 msgid "Not creating home directory.\n"
 msgstr "Oppretter ikke hjemmekatalog.\n"
 
-#: ../adduser:430
+#: ../adduser:445
 #, perl-format
 msgid "Home directory `%s' already exists.\n"
 msgstr "Hjemmekatalog «%s» eksisterer allerede.\n"
 
-#: ../adduser:432
-#: ../adduser:517
+#: ../adduser:447
+#: ../adduser:532
 #, perl-format
 msgid "Creating home directory `%s'.\n"
 msgstr "Oppretter hjemmekatalog %s.\n"
 
-#: ../adduser:457
+#: ../adduser:472
 #, perl-format
 msgid "Adding user `%s'...\n"
 msgstr "Oppretter bruker %s...\n"
 
-#: ../adduser:511
+#: ../adduser:526
 #, perl-format
 msgid "The home directory `%s' already exists. Not copying from `%s'\n"
 msgstr "Hjemmekatalog «%s» eksisterer allerede. Kopierer ikke fra «%s»\n"
 
-#: ../adduser:527
+#: ../adduser:542
 #, perl-format
 msgid "Copying files from `%s'\n"
 msgstr "Kopierer filene fra «%s»\n"
 
-#: ../adduser:553
+#: ../adduser:568
 msgid "Is the information correct? [y/N] "
 msgstr "Er informationen korrekt? [j/N] "
 
-#: ../adduser:555
+#: ../adduser:570
 msgid "y"
 msgstr "j"
 
-#: ../adduser:560
+#: ../adduser:575
 #, perl-format
 msgid "Setting quota from `%s'.\n"
 msgstr "Setter kvote fra «%s».\n"
 
-#: ../adduser:599
+#: ../adduser:661
 #, perl-format
+msgid "The user `%s' already exists, and is not a system user.\n"
+msgstr "Brukeren «%s» eksisterer allerede, og er ikke en systembruker.\n"
+
+#: ../adduser:663
+#, perl-format
 msgid "The user `%s' already exists.\n"
 msgstr "Brukeren «%s» eksisterer allerede.\n"
 
-#: ../adduser:600
+#: ../adduser:666
 #, perl-format
-msgid "The UID `%s' already exists.\n"
-msgstr "Bruker-ID-en (UID) «%s» eksisterer allerede.\n"
+msgid "The UID %s is already in use.\n"
+msgstr "Bruker-ID-en (UID) «%s» er allerede i bruk.\n"
 
-#: ../adduser:605
+#: ../adduser:680
 #, perl-format
-msgid "The GID `%s' already exists.\n"
-msgstr "Gruppe-ID-en (GID) «%s» eksisterer allerede.\n"
-
-#: ../adduser:611
-#, perl-format
 msgid "The GID %s does not exist.\n"
 msgstr "Gruppe-ID-en (GID) «%s» eksisterer ikke.\n"
 
-#: ../adduser:656
+#: ../adduser:731
 msgid ""
-"To avoid problems, the username should consist of a letter or\n"
-"underscore followed by letters, digits, underscores, and dashes. For\n"
-"compatibility with Samba machine accounts also $ is supported at the\n"
-"end of the username\n"
+"To avoid problems, the username should consist of\n"
+"letters, digits, underscores, periods and dashes. For compatibility with\n"
+"Samba machine accounts $ is also supported at the end of the username\n"
 msgstr ""
-"For å unngå problemer må brukernavnet starte med en bokstav eller\n"
-"understrek fulgt av bokstaver, tall, understreker og bindestreker.\n"
-"For samspill med Samba-kontoer er også $ støttet som siste tegn\n"
-"i brukernavnet.\n"
+"For å unngå problemer må brukernavnet bestå av bokstaver,\tall, understreker og bindestreker. For samspill med\n"
+"Samba-kontoer er også $ støttet som siste tegn i brukernavnet.\n"
 
-#: ../adduser:665
+#: ../adduser:738
+msgid "Allowing use of questionable username.\n"
+msgstr "Tillat bruk av tvilsomme brukernavn.\n"
+
+#: ../adduser:742
 msgid ""
-"Please enter a username consisting of a lower case letter\n"
-"followed by lower case letters and numbers. Use the `--force-badname'\n"
-"option to allow underscores, and uppercase.\n"
+"Please enter a username matching the regular expression configured\n"
+"via the name_regex configuration variable. Use the `--force-badname'\n"
+"option to relax this check or reconfigure name_regex.\n"
 msgstr ""
-"Skriv inn et brukernavn bestående av en liten bokstav fulgt\n"
-"av små bokstaver og tall. Bruk «--force-badname»-opsjonen\n"
-"for å tillate understreker og store bokstaver.\n"
+"Skriv inn et brukernavn som samsvarer med det regulære uttrykket satt\n"
+"via «name_regex»-konfigurasjonsvariablen. Bruk «--force-badname»-opsjonen\n"
+"for å overstyre denne kontrollen eller endre «name_regex».\n"
 
-#: ../adduser:670
-msgid "Allowing use of questionable username.\n"
-msgstr "Tillat bruk av tvilsomme brukernavn.\n"
-
-#: ../adduser:681
+#: ../adduser:757
 #, perl-format
 msgid "Selecting from %s %s (%s).\n"
 msgstr "Velger fra % s%s (%s).\n"
 
-#: ../adduser:746
+#: ../adduser:822
 #, perl-format
 msgid "Removing directory `%s'\n"
 msgstr "Fjerner katalog «%s».\n"
 
-#: ../adduser:750
+#: ../adduser:826
 #, perl-format
 msgid "Removing user `%s'.\n"
 msgstr "Fjerner bruker «%s».\n"
 
-#: ../adduser:754
+#: ../adduser:830
 #, perl-format
 msgid "Removing group `%s'.\n"
 msgstr "Fjerner gruppe «%s».\n"
 
-#: ../adduser:787
+#: ../adduser:863
 #, perl-format
 msgid ""
 "adduser [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]\n"
@@ -337,7 +349,6 @@
 "addgroup [--gid ID] group\n"
 "  Add a user group\n"
 "\n"
-"adduser --group --system [--gid ID] group\n"
 "addgroup --system [--gid ID] group\n"
 "  Add a system group\n"
 "\n"
@@ -362,7 +373,6 @@
 "addgroup [--gid ID] gruppe\n"
 "  Legg til en brukergruppe\n"
 "\n"
-"adduser --group --system [--gid ID] gruppe\n"
 "addgroup --system [--gid ID] gruppe\n"
 "  Legg til en systemgruppe\n"
 "\n"
@@ -370,10 +380,14 @@
 "  Legg til en eksisterende bruker til en eksisterende gruppe\n"
 "\n"
 "Global konfigurasjon finnes i filen %s.\n"
-"Andre opsjoner [--quiet] [--force-badname] [--help] [--version] [--conf\n"
-"FILE].\n"
+"Andre opsjoner [--quiet] [--force-badname] [--help] [--version] \n"
+"[--conf FILE].\n"
 
-#: ../deluser:140
+#: ../deluser:167
+msgid "--backup-to requires an argument.\n"
+msgstr "--back-up krever et argument.\n"
+
+#: ../deluser:185
 msgid ""
 "In order to use the --remove-home, --remove-all-files, and --backup features,\n"
 "you need to install the `perl-modules' package. To accomplish that, run\n"
@@ -383,78 +397,185 @@
 "må du installere «perl-modules»-packken. For å gjøre det, kjør\n"
 "«apt-get install perl-modules».\n"
 
-#: ../deluser:143
+#: ../deluser:188
 msgid "Only root may remove a user or group from the system.\n"
 msgstr "Kun root får fjerne en bruker eller gruppe fra systemet.\n"
 
-#: ../deluser:147
+#: ../deluser:192
 msgid "Enter a groupname to remove: "
 msgstr "Skriv inn gruppenavn som skal fjernes: "
 
-#: ../deluser:149
+#: ../deluser:194
 msgid "Enter a username to remove: "
 msgstr "Skriv inn brukernavn som skal fjernes: "
 
-#: ../deluser:155
+#: ../deluser:200
 msgid "I need a name to remove.\n"
 msgstr "Jeg trenger navnet på brukeren som skal fjernes.\n"
 
-#: ../deluser:208
+#: ../deluser:254
+#, perl-format
+msgid "The user `%s' is not a system account... Exiting.\n"
+msgstr "Brukeren «%s» er ikke en systemkonto... Avslutter.\n"
+
+#: ../deluser:258
+#, perl-format
+msgid "The user `%s' does not exist, but --system was given... Exiting.\n"
+msgstr "Brukeren «%s» eksisterer ikke, men --system ble oppgitt... Avslutter.\n"
+
+#: ../deluser:268
+#, perl-format
+msgid "passwd home dir `%s' does not match command line home dir, aborting.\n"
+msgstr "passwd-hjemmekatalog «%s» samsvarer ikke med kommandolinje hjemmekatalog, avbryter.\n"
+
+#: ../deluser:270
 msgid "Looking for files to backup/remove...\n"
 msgstr "Kikker etter filer som skal sikkerhetskopieres / fjernes...\n"
 
-#: ../deluser:236
-msgid "Backuping files to be removed...\n"
-msgstr "Sikkerhetsopierer filer som skal fjernes...\n"
+#: ../deluser:285
+#, perl-format
+msgid "Not backing up/removing `%s', it is a mount point.\n"
+msgstr "Ingen sikkerhetskopiering eller sletting av «%s» siden det er et monteringspunkt.\n"
 
-#: ../deluser:246
+#: ../deluser:292
+#, perl-format
+msgid "Not backing up/removing `%s', it matches %s.\n"
+msgstr "Ingen sikkerhetskopiering eller sletting av «%s» siden det samsvarer med %s.\n"
+
+#: ../deluser:322
+msgid "Backing up files to be removed to "
+msgstr "Sikkerhetsopierer filer som skal fjernes til "
+
+#: ../deluser:337
 msgid "Removing files...\n"
 msgstr "Fjerner filer...\n"
 
-#: ../deluser:254
+#: ../deluser:345
 #, perl-format
 msgid "Removing user `%s'...\n"
 msgstr "Fjerner bruker «%s»...\n"
 
-#: ../deluser:261
-#: ../deluser:275
-#: ../deluser:308
+#: ../deluser:352
+#: ../deluser:380
+#: ../deluser:413
 msgid "done.\n"
 msgstr "Ferdig.\n"
 
-#: ../deluser:269
+#: ../deluser:360
 #, perl-format
+msgid "getgrnam `%s' failed. This shouldn't happen.\n"
+msgstr "getgrnam «%s» feilet. Dette skal ikke skje.\n"
+
+#: ../deluser:365
+#, perl-format
+msgid "The group `%s' is not a system group... Exiting.\n"
+msgstr "Gruppen «%s» er ikke en systemgruppe... Avslutter.\n"
+
+#: ../deluser:369
+#, perl-format
+msgid "The group `%s' is not empty!\n"
+msgstr "Gruppen «%s» er ikke tom!\n"
+
+#: ../deluser:374
+#, perl-format
 msgid "There are users with `%s' as their primary group!\n"
 msgstr "Det finnes brukere med «%s» som primær gruppe!\n"
 
-#: ../deluser:272
+#: ../deluser:377
 #, perl-format
 msgid "Removing group `%s'...\n"
 msgstr "Fjerner gruppe «%s»...\n"
 
-#: ../deluser:287
+#: ../deluser:392
 msgid "You may not remove the user from his/her primary group.\n"
 msgstr "Du får ikke fjerne en bruker fra han/hennes primære gruppe.\n"
 
-#: ../deluser:301
+#: ../deluser:406
 #, perl-format
 msgid "The user `%s' is not a member of group `%s'.\n"
 msgstr "Brukeren «%s» er ikke medlem av gruppen «%s».\n"
 
-#: ../deluser:304
+#: ../deluser:409
 #, perl-format
 msgid "Removing user `%s' from group `%s'...\n"
 msgstr "Fjerner bruker «%s» fra gruppe «%s»...\n"
 
-#: ../deluser:315
-#: ../deluser:334
+#: ../deluser:420
+#: ../deluser:439
 msgid "removing user and groups from the system. Version:"
 msgstr "fjerner bruker og grupper fra systemet. Version:"
 
-#: ../deluser:359
+#: ../deluser:441
 #, perl-format
+msgid ""
+"deluser user\n"
+" remove a normal user from the system\n"
+" example: deluser mike\n"
+"\n"
+" --remove-home       remove the users home directory and mail spool\n"
+" --remove-all-files    remove all files owned by user\n"
+" --home <dir>       remove home only if /etc/passwd home dir\n"
+"              matches directory given here\n"
+" --backup\t\t  backup files before removing.\n"
+" --backup-to <dir>     target directory for the backups.\n"
+"              Default is the current directory.\n"
+" --system         only remove if system user\n"
+"\n"
+"delgroup group\n"
+"deluser --group group\n"
+" remove a group from the system\n"
+" example: deluser --group students\n"
+"\n"
+" --system         only remove if system group\n"
+" --only-if-empty      only remove if no members left\n"
+"\n"
+"deluser user group\n"
+" remove the user from a group\n"
+" example: deluser mike students\n"
+"\n"
+"general options:\n"
+" --quiet | -q   don't give process information to stdout\n"
+" --help | -h    usage message\n"
+" --version | -v  version number and copyright\n"
+" --conf | -c FILE use FILE instead of %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"deluser bruker\n"
+" fjerner en vanlig bruker fra systemet\n"
+" eksempel: deluser hans\n"
+"\n"
+" --remove-home       fjerner brukerens hjemmekatalog og mail spool\n"
+" --remove-all-files    fjerner alle filer som brukeren eier\n"
+" --home <dir>       fjern hjemmekatalog bare hvis hjemmekatalogen i /etc/passwd\n"
+"              samsvarer med hjemmekatalogen oppgitt her\n"
+" --backup\t\t  sikkerhetskopier filer før fjerning.\n"
+" --backup-to <dir>     målkatalog for sikkerhetskopier.\n"
+"              Standard er gjeldende katalog.\n"
+" --system         fjern bare hvis systembruker\n"
+"\n"
+"delgroup gruppe\n"
+"deluser --group gruppe\n"
+" fjerner en gruppe fra systemet\n"
+" eksempel: deluser --group studenter\n"
+"\n"
+" --system         fjern bare hvis systembruker\n"
+" --only-if-empty      fjern bare hvis gruppen er tom\n"
+"\n"
+"deluser bruker gruppe\n"
+" fjern brukeren fra en gruppe\n"
+" example: deluser hans studenter\n"
+"\n"
+"generelle opsjoner:\n"
+" --quiet | -q   ingen prosessinformasjon til standard utkanal\n"
+" --help | -h    bruksmelding\n"
+" --version | -v  versjonsnummer og opphavsrett\n"
+" --conf | -c FIL  bruk FIL i steden for %s\n"
+"\n"
+
+#: ../deluser:472
+#, perl-format
 msgid "Global configuration is in the file %s.\n"
-msgstr "Den globale konfigurations fil er i %s.\n"
+msgstr "Den globale konfigurasjonsfilen er i %s.\n"
 
 #: ../AdduserCommon.pm:78
 #, perl-format
@@ -471,9 +592,3 @@
 msgid "Unknown variable `%s' at %s:%s.\n"
 msgstr "Ukjent variabel «%s» på %s:%s.\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Adding new group %s (%d).\n"
-#~ msgstr "Oppretter ny gruppe %s (%s).\n"
-#~ msgid "Adding new group $new_name ($new_gid).\n"
-#~ msgstr "Oppretter ny gruppe $new_name ($new_gid).\n"
-