[Apt-listbugs-commits] [SCM] apt-listbugs development tree branch, master, updated. 0.0.96-33-g79d6511

Ryan Niebur ryanryan52 at gmail.com
Sun Jun 28 07:48:01 UTC 2009


The following commit has been merged in the master branch:
commit 9b3cd4ba452758d991aafe273a444c3c105d8d05
Author: Ryan Niebur <ryanryan52 at gmail.com>
Date:  Fri Jun 26 01:54:29 2009 -0700

  added Slovak translation, thanks to helix84 (Closes: #534448)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index edb0ba8..23044bb 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -15,7 +15,10 @@ apt-listbugs (0.1.0) UNRELEASED; urgency=low
  * simplify code and add some robustness checks in aptcleanup
  * add an explicit call to remove the temporary file in aptcleanup
 
- -- Francesco Poli (t1000) <frx at firenze.linux.it> Mon, 22 Jun 2009 22:49:55 +0200
+ [ Ryan Niebur ]
+ * added Slovak translation, thanks to helix84 (Closes: #534448)
+
+ -- Ryan Niebur <ryanryan52 at gmail.com> Fri, 26 Jun 2009 01:54:24 -0700
 
 apt-listbugs (0.0.96) unstable; urgency=low
 
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..983bd03
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,399 @@
+# Slovak translation of apt-listbugs.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the apt-listbugs package.
+# Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: apt-listbugs\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-08 22:46-0700\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
+
+#: apt-listbugs:283
+msgid "E: apt Pre-Install-Pkgs is not giving me expected 'VERSION 2' string.\n"
+msgstr "E: apt Pre-Install-Pkgs nedodáva očakávaný reťazec „VERSION 2“.\n"
+
+#: apt-listbugs:374
+msgid "****** Exit with an error by force in order to stop the installation. ******"
+msgstr "****** Vynútené ukončenie chybou aby sa zastavila inštalácia. ******"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:39
+msgid "Usage: "
+msgstr "Použitie:"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:40
+msgid " [options] <command> [arguments]"
+msgstr " [voľby] <príkaz> [argumenty]"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:42
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Voľby:\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:43
+msgid " -h        : Display this help and exit.\n"
+msgstr " -h        : zobraziť tohto pomocníka a skončiť.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:44
+msgid " -v        : Show version number and exit\n"
+msgstr " -v        : zobraziť číslo verzie a skončiť.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:45
+#, python-format
+msgid " -s <severities> : Severities you want to see [%s], or [all].\n"
+msgstr " -s <závažnosti> : závažnosti, ktoré chcete vidieť [%s] alebo [všetky].\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:46
+msgid " -T <tags>    : Tags you want to see.\n"
+msgstr " -T <značky>    : značky, ktoré chcete vidieť.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:47
+#, python-format
+msgid " -S <stats>    : Stats you want to see [%s].\n"
+msgstr " -S <stavy>    : stavy, ktoré chcete vidieť [%s].\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:48
+msgid " -B <bug#>    : Restrict reporting to specified bug#s only.\n"
+msgstr " -B <č. chyby>  : obmedziť hlásenia iba na určené č. chýb.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:49
+msgid " -D        : Show downgraded packages, too.\n"
+msgstr " -D        : zobraziť aj balíky so zníženou verziou.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:50
+#, python-format
+msgid " -H <hostname>  : Hostname of Debian Bug Tracking System [%s].\n"
+msgstr " -H <server>   : doménový názov servera, kde beží Systém na sledovanie chýb Debianu (BTS) [%s].\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:51
+#, python-format
+msgid " -p <port>    : Port number of the server [%s]\n"
+msgstr " -p <port>    : číslo portu servera [%s]\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:52
+#, python-format
+msgid " --pin-priority  : Specifies Pin-Priority value [%s]\n"
+msgstr " --pin-priority  : určuje hodnotu Pin-Priority [%s]\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:53
+msgid " --title     : Specifies the title of rss output.\n"
+msgstr " --title     : určuje titulok RSS výstupu.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:54
+msgid " -f        : Retrieve bug reports from BTS forcibly.\n"
+msgstr " -f        : násilne získať hlásenia chýb z BTS.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:55
+msgid " -q        : Don't display progress bar.\n"
+msgstr " -q        : nezobrazovať ukazovateľ priebehu.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:56
+msgid " -C <apt.conf>  : Specify apt.conf.\n"
+msgstr " -C <apt.conf>  : určiť apt.conf.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:57
+msgid " -y        : Assume that you select yes for all questions.\n"
+msgstr " -y        : predpokladať odpoveď áno na všetky otázky.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:58
+msgid " -n        : Assume that you select no for all questions.\n"
+msgstr " -n        : predpokladať odpoveď nie na všetky otázky.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:59
+msgid " -d        : Debug.\n"
+msgstr " -d        : ladenie.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:60
+msgid "Commands:\n"
+msgstr "Príkazy:\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:61
+msgid " apt       : apt mode\n"
+msgstr " apt       : režim apt\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:62
+msgid " list <pkg...>  : list bug reports of the specified packages\n"
+msgstr " list <bal...>  : vypísať hlásenia chýb určených balíkov\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:63
+msgid " rss <pkg...>   : list bug reports of the specified packages in rss\n"
+msgstr " rss <bal...>   : vypísať hlásenia chýb určených balíkov v rss\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:64
+msgid "See the manual page for the long options.\n"
+msgstr "Dlhé voľby nájdete v manuálovej stránke.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:71
+msgid "forwarded"
+msgstr "preposlané"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:72
+msgid "marked as done in some version"
+msgstr "označené ako hotovo (done) v niektorej verzii"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:73
+msgid "unfixed"
+msgstr "neopravené"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:74
+msgid "tagged as pending a fix"
+msgstr "označené ako oprava čakajúca na nahranie"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:181
+msgid "W: sanity check failed: environment variable http_proxy is unset and HTTP_PROXY is set."
+msgstr "W: kontrola zmysluplnosti zlyhala: premenná prostredia http_proxy nie je nastavená a HTTP_PROXY je nastavená."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:184
+msgid "W: sanity check failed: environment variable http_proxy is set and soap_use_proxy is not 'on'."
+msgstr "W: kontrola zmysluplnosti zlyhala: premenná prostredia http_proxy je nastavená a HTTP_PROXY nie je nastavená."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:215
+msgid "E: You need to specify a command."
+msgstr "E: Musíte zadať príkaz."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:225
+msgid "E: Unknown command "
+msgstr "E: Neznámy príkaz"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:298
+msgid "W: Cannot write to bug ignore list file"
+msgstr "W: Nemožno zapísať súbor s ignorovanými chybami"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:317
+msgid "********** on_hold IS DEPRECATED. USE p INSTEAD to use pin **********"
+msgstr "********** POUŽITIE on_hold SA ZAVRHUJE. ak chcete použiť pin, POUŽITE NAMIESTO TOHO p **********"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:332
+msgid "Are you sure you want to install/upgrade the above packages?"
+msgstr "Ste si istý, že chcete nainštalovať/aktualizovať horeuvedené balíky?"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:374
+msgid "You must install the reportbug package to be able to do this"
+msgstr "Aby ste to mohli spraviť, musíte nainštalovať balík reportbug"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:380
+#, python-format
+msgid "%s ignored"
+msgstr "%s ignorované"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:382
+#, python-format
+msgid "%s already ignored"
+msgstr "%s je už ignorované"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:427
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %s packages will be pinned or on hold:\n"
+" %s\n"
+"Are you sure "
+msgstr ""
+"Nasledovných %s balíkov bude pripevnených alebo podržaných:\n"
+" %s\n"
+"Ste si istý "
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:436
+#, python-format
+msgid "Every packages already pinned or on hold. Ignoring %s command."
+msgstr "Každý balík je už pripevnený alebo podržaný. Ignoruje sa príkaz %s."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:440
+msgid "   y   - continue the apt installation.\n"
+msgstr "   y   - pokračovať v inštalácii apt.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:443
+msgid "   n   - stop the apt installation.\n"
+msgstr "   n   - zastaviť inštaláciu apt.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:444
+msgid "  <num>  - query the specified bug number (requires reportbug).\n"
+msgstr "  <číslo> - stiahnuť požadované číslo chybového hlásenia (vyžaduje reportbug).\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:445
+msgid " #<num>  - same as <num>\n"
+msgstr " #<číslo> - rovnaké ako <číslo>\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:446
+msgid "   r   - redisplay bug lists.\n"
+msgstr "   r   - znova zobraziť zoznam chýb.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:447
+msgid " p <pkg..> - make pkgs pinned: need to restart apt to enable.\n"
+msgstr " p <bal..> - pripevniť balíky: na zapnutie je potrebné reštartovať apt.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:448
+msgid " p     - make all the above pkgs pinned. need to restart.\n"
+msgstr " p     - pripevniť všetky horeuvedené balíky. vyžaduje reštart.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:449
+msgid " i <num>  - make bug_number <num> ignored.\n"
+msgstr " i <číslo> - ignorovať číslo chyby <číslo>.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:450
+msgid "   ?   - print this help.\n"
+msgstr "   ?   - vypísať tohto pomocníka.\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:452
+#, python-format
+msgid "   w   - display bug lists in html (uses %s).\n"
+msgstr "   w   - zobraziť zoznamy chýb v HTML (používa %s).\n"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:489
+#, python-format
+msgid "%s pinned by adding Pin preferences in /etc/apt/preferences. You need to restart apt to enable"
+msgstr "%s pripevnené pridaním volieb Pin do /etc/apt/preferences. Zapnete reštartovaním apt"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:502
+#, python-format
+msgid "%s held: you need to restart apt to enable"
+msgstr "%s podržaný: Zapnete reštartovaním apt"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:523
+#, python-format
+msgid "%s bugs of %s ("
+msgstr "%s chýb %s ("
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:530
+#, python-format
+msgid " (Found: %s)"
+msgstr " (Nájdených: %s)"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:531
+#, python-format
+msgid " (Fixed: %s)"
+msgstr " (Opravených: %s)"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:534
+msgid "  Merged with:"
+msgstr "  Zlúčených:"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:549
+#, python-format
+msgid "%s(%s bugs)"
+msgstr "%s(%s chýb)"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:551
+#, python-format
+msgid "%s(%s bug)"
+msgstr "%s(%s chyba)"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:557
+msgid ""
+"Summary:\n"
+" "
+msgstr ""
+"Zhrnutie:\n"
+" "
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:569
+#, python-format
+msgid " <caption>Bug reports which are marked as %s "
+msgstr " <caption>Hlásenia chýb označené ako %s "
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:570
+msgid "in the bug tracking system</caption>"
+msgstr "v systéme na sledovanie chýb</caption>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:571
+msgid " <tr><th>package</th><th>severity</th><th>bug number</th><th>description</th></tr>"
+msgstr " <tr><th>balík</th><th>závažnosť</th><th>číslo chyby</th><th>popis</th></tr>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:585
+msgid "critical bugs for your upgrade"
+msgstr "kritické chyby pre vašu aktualizáciu"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:586
+msgid "<h1 align=\"center\">Critical bugs for your upgrade</h1>"
+msgstr "<h1 align=\"center\">Kritické chyby pre vašu aktualizáciu</h1>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:587
+msgid "<p align=\"right\">by apt-listbugs</p><hr>"
+msgstr "<p align=\"right\">vytvoril apt-listbugs</p><hr>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:588
+msgid "<h2>Bug reports</h2>"
+msgstr "<h2>Hlásenia chýb</h2>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:597
+msgid "<h2>Package upgrade information in question</h2>"
+msgstr "<h2>Súvisiaca informácia o aktualizácii balíka</h2>"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:618
+msgid "W: Failed to invoke www-browser."
+msgstr "W: Nepodarilo sa spustiť www-browser."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:685
+msgid "Done"
+msgstr "Hotovo"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:701
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:768
+msgid "Not Implemented"
+msgstr "Neimplementované"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:753
+msgid "Reading package fields..."
+msgstr "Čítajú sa polia balíka..."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:791
+msgid "Reading package status..."
+msgstr "Čítajú sa stav balíka..."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:836
+msgid "Retrieving bug reports..."
+msgstr "Získavajú sa hlásenia chýb..."
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:858
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:866
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:874
+msgid " Fail"
+msgstr " Zlyhalo"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:860
+msgid " E: HTTP GET failed"
+msgstr " E: HTTP GET zlyhalo"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:862
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:870
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:884
+msgid "Retry downloading bug information?"
+msgstr "Skúsiť znova stiahnuť informácie o chybe?"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:863
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:871
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:885
+msgid "Exiting with error"
+msgstr "Ukončuje sa s chybou"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:863
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:871
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:885
+msgid "Abort the installation"
+msgstr "Zrušiť inštaláciu"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:868
+msgid " E: Empty stream from SOAP"
+msgstr " E: prázdny stream od SOAP"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:876
+msgid "Error retrieving bug reports from the server with the following error message:"
+msgstr "Chyba pri získavaní hlásení chýb zo servera s nasledovnou chybovou správou:"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:879
+msgid "It appears that your network connection is down. Check network configuration and try again"
+msgstr "Zdá sa, že vaše sieťové pripojenie nefunguje. Skontrolujte konfiguráciu siete a skúste to znova"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:881
+msgid "It could be because your network is down, or because of broken proxy servers, or the BTS server itself is down. Check network configuration and try again"
+msgstr "Mohla to spôsobiť nefunkčnosť vašej siete alebo pokazené proxy servery alebo nedostupnosť samotného servera BTS. Skontrolujte konfiguráciu siete a skúste to znova"
+
+#: lib/apt-listbugs/logic.rb:1064
+msgid "Parsing Found/Fixed information..."
+msgstr "Spracúvajú sa informácie: nájdené/opravené..."
+

-- 
apt-listbugs development treeMore information about the Apt-listbugs-commits mailing list