<!DOCTYPE html>
<!--[if IE 7]>
<html class="ie ie7" lang="hr">
<![endif]-->
<!--[if IE 8]>
<html class="ie ie8" lang="hr">
<![endif]-->
<!--[if !(IE 7) | !(IE 8)  ]><!-->
<html lang="hr">
<!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>Novi veliki komentar Zakona o radu 2014 | </title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<!--[if lt IE 9]>
<script src="http://www.poslovna-literatura.eu/wordpress/wp-content/themes/CleanBiz2/js/html5.js" type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
</head>
<body style="text-align: center; background: #eee; padding: 20px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif !important;" >
<div style="margin: 20px 0 -12px 0; font-size: 90%;" >Ako ova poruka nije prikazama u cjelini, možete je  
        <a href="http://www.poslovna-literatura.eu/mailing/nvkzor14/" title="Novi veliki komentar Zakona o radu 2014">pogledati na webu.</a>.</div>
<div id="mailing" style="width: 650px; margin: 20px auto 20px auto; background: #fff; padding: 10px; text-align: justify;">
                <div id="content" role="main">
                                <article id="post-704" class="post-704 mailing type-mailing status-publish format-standard hentry">
                <div class="entry-content">
                        <div style="background: #eee; color: #014888; text-align: center; font-size: 120%;">Dana 15. srpnja 2014. u Saboru je izglasan Novi Zakon o radu!</div>
<p><a title="Novi veliki komentar Zakona o radu 2014 " href="http://www.poslovna-literatura.eu/novi-veliki-komentar-zakona-o-radu-2014/"><img style="width: 100%;" src="http://www.poslovna-literatura.eu/wordpress/wp-content/uploads/NoviZakonoRadu2014.jpg" alt="Novi veliki komentar Zakona o radu 2014" /></a></p>
<div style="background: #014888; color: #fff; text-align: center; font-size: 120%;">Dana 30. srpnja 2014. u Narodnim novinama br.93/14 objavljen je novi Zakon o radu. Zakon stupa na snagu 7. kolovoza 2014.</div>
<p style="text-align: right;">Novo stručno izdanje! <span style="color: #ff0000;"><br />
<strong>30% popusta</strong></span> u prednarudžbi!</p>
<ul>
<li>tekst novog Zakona o radu,</li>
<li>komentar uz svaki pojedini članak, iz kojega će čitatelji moći saznati kako se pojedina odredba zakona u praksi primjenjuje,</li>
<li>što konkretno znači za određeni radni odnos, prava i obveze radnika i poslodavca i slično, uz navođenje primjera kod pojedinih odredbi novog zakona i ustaljene sudske prakse kod određenih, najproblematičnijih, instituta radnog prava…</li>
</ul>
<p>Dana 15. Srpnja 2014. u Saboru je izglasan Novi Zakon o radu koji stupa na snagu 7.kolovoza 2014. Tim povodom, nakladnik Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. iz Zagreba u suradnji s autorima-praktičarima Kristinom Alija Hrastinski, dipl. iur. i Darkom Grafom, dipl. iur., pripremio je novo stručno izdanje: Novi veliki komentar Zakona o radu!</p>
<h2>Pripremite se na nove promjene na području radnih odnosa i naručite stručno izdanje još danas!</h2>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Više o tome..." href="http://www.poslovna-literatura.eu/novi-veliki-komentar-zakona-o-radu-2014">Više o tome…</a>     <style>
                .mailbutton  {
                        display: inline-block;
                        -moz-border-radius: 12px;
                        border-radius: 2px;
                        color: #fff;
                        padding: 4px 12px;
                        text-decoration: none;
                        background: #0a0 !important; 
                        margin: 30px 0px 30px 10px;
                        border: 1px solid #aaa;
                        }
                .mailbutton:hover  { background: #fff !important; color: #a00;}
                </style><a class=mailbutton href=http://www.poslovna-literatura.eu/novi-veliki-komentar-zakona-o-radu-2014/#orderform title="DA, naručujem">DA, naručujem</a></p>
<p> </p>
<div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><strong>ODJAVA:</strong><b> </b>Vaša e-mail adresa mogla je biti dobivena na temelju vaše prijave na web stranici Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. ili ste svoj e-mail objavili u jednu od baza poslovnih subjekata, na osnovu telefonske prijave, temeljem preporuke, sudjelovanja u nagradnoj igri, popisa sudionika u obrazovanju ili događajima (izložbe, seminari, telefonska prodaja i drugi događaji u organizaciji poduzeća Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o.) ili kao odgovor na vaš upit.Ako u budućnosti ne želite više primati naše obavijesti možete se odjaviti s naše liste klikom na [ <a href="mailto:odjava.poslovna@kalpot.com?subject=Odjavi%20autopkgtest-devel@lists.alioth.debian.org&body=autopkgtest-devel@lists.alioth.debian.org" />Odjavi autopkgtest-devel@lists.alioth.debian.org</a> ] ili nam pošaljite e-mail na <a title="Odjava" href="mailto:odjava.poslovna@kalpot.com?subject=Odjava" target="_bla
 nk">odjava.poslovna@kalpot.com</a>.</div>
                </div>
        </article>
                        </div>
</div>
<div style="margin: -12px 0 0 0; font-size: 85%;" >
        Ova je poruka bila poslana na na e-mail: <a href=mailto:autopkgtest-devel@lists.alioth.debian.org>autopkgtest-devel@lists.alioth.debian.org</a><br><br>
        2014 © <a href="http://www.poslovna-literatura.eu/" 
        title="Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o.">
        Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o.</a>, Cirkovljanska 2, 1000 Zagreb, Hrvatska</div>
<div style="height: 20px;"></div>
</body>
</html>