[Build-common-hackers] Christmas: h j h z

amy dawes geoffrules101 at hotmail.com
Mon Nov 22 10:43:47 UTC 2010


== Re: Dobry den == == c 1 Y m 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, O n t s  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, K R y E  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 y 9 0 w 
 1 f Q y 


==Re:==Hello== M G C W 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, s B j j  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. J Y G v Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 H P e L 
 v r e 7 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/build-common-hackers/attachments/20101122/11fd48ca/attachment.htm>


More information about the Build-common-hackers mailing list