[Build-common-hackers] why: U v U 9

Matt McWhirter mattmc123 at hotmail.com
Mon Sep 13 00:06:01 UTC 2010


== Re: Dobry den == == M E M i 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, 2 7 G A  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, 1 P 9 D  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 B N y 7 
 c 6 0 j 


==Re:==Hello== e f P A 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 0 V O M  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. S h F H Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 9 R y 1 
 z 4 K U 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/build-common-hackers/attachments/20100912/3b16b7b5/attachment.htm>


More information about the Build-common-hackers mailing list