[Build-common-hackers] Dobrý den,

Fierce Patrick fiercepatrick4 at hotmail.com
Thu Jan 18 11:47:50 UTC 2018


Re: Dobrý den,

Ja
 som pani Fierce Patrick z Abidjan Cote D'Ivoire (Pobrežie Slonoviny). 
Mám 22 rokov starý dievcenský sirota, ktorý je výsledkom toho, že nemám 
žiadneho rodica, o ktorom by som mal (10,500,000.00 USD) desat miliónov,
 pätsto tisíc zjednotené štátne doláre. Z coho som zdedil môjho 
zosnulého otca. Vkladal som fond na pevné / pozastavené úcty v jednej z 
hlavných bánk tu v Abidjane, môj otec používal moje meno ako jeho jediná
 dcéra a len dieta pre najbližších príbuzných do fondu.

Po druhé, na základe vášho plného súhlasu, aby ste so mnou pracovali v súvislosti s
 týmto úcelom, uvedte svoj záujem odpovedaním na mna, aby som vám poskytol potrebné informácie a podrobnosti o
 dalšom postupe. Budem vám ponúknut 20% penazí na ty pre tvoju pomoc.

Nech
 vás Boh požehná za vašu rýchlu pozornost. Moje najlepšie a milé 
Pozdravy na vás a celú vašu rodinu, ako ste ma kontaktovat pre viac 
informácií
Potrebujem tvoju pomoc, ak mi budeš urcite pomôct 
investovat fond vo svojom okrese, aby ma kontaktoval teraz pre bližšie 
informácie.
Vdaka
Fierce Patrick
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Re: Hello, 

I
 am Ms Fierce Patrick from Abidjan Cote D'Ivoire (Ivory Coast).I am 22 
years old girl orphan that is as a result of i have no parent I have 
about ($10.500,000.00 United state dollars ) Ten million, five hundred 
thousand united state dollars. Which i inherited from my late father he 
Deposited the fund in fixed / suspense account in one of the prime bank 
here in Abidjan, my father used my name as his only daughter and only 
child for the next of kin to the fund.

Secondly on your full 
acceptance to
 work with me regarding this purpose kindly indicate your interest by 
reply back to me so that I will furnish you with the needful information
 and the details on how to proceed further , i will offer you 20% of the
 money for you for your help to me.

May God bless you for your 
prompt attention. My best and lovely Regards to you and all your family 
as you contact me for more details
I need your help if you are sure to help me to invest the fund in your county contact me now for more details. 
Thanks
Fierce Patrick
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/build-common-hackers/attachments/20180118/2484f128/attachment.html>


More information about the Build-common-hackers mailing list