[Cloud-packages] Audit Department

Birgit Efua mail at sircatering.be
Sat Dec 27 14:02:55 UTC 2014


 - This mail is in HTML. Some elements may be ommited in plain text. -

Mit navn er Birgit Efua. Jeg er ansvarlig for revisionsafdeling i en gren af den Bank, hvor jeg arbejder i øjeblikket.
Jeg er i kontrol af midler, der var som følge af sort fortjenesten af min afdeling
Jeg har brug for din virksomhed at arbejde med mig, så vi kan få hele pengeoverførsel til en konto, at du er sikker på vil indeholde de hele midler uden problemer.
Med hensyn til dette, mit arbejde forholdet med du vil være 70% -30% hvis du garantere mig, at du ikke vil køre væk med de hele midler, når du har det i din konto.
Derefter, jeg har ikke noget problem, tillidsfuld hele midlerne i dine hænder
Jeg ser frem til dit svar med hensyn til mit forslag.
Hilsen
Birgit Efua
===============
My name is Birgit Efua. I'm in Charge of the Audit Department in a branch of the  Bank where i am presently working .
I am in control of funds which was as a result of undeclared profit made by my branch
I need your corporation to work with me so that we can have the entire funds transfer to any account that you are  sure will contain the entire funds without any problem.
In regards to this, my working ratio with you will be 70% -30% if you guarantee me that you will not run away with the entire funds when you have it in your account .
Then,  i have no problem trusting the entire funds into your hands
I look forward to your response in regards to my proposal.
Regards
Birgit Efua
===============
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/cloud-packages/attachments/20141227/45c3038c/attachment.html>


More information about the Cloud-packages mailing list