[Dbconfig-common-devel] dbconfig-common/debian/po nl.po,1.10,1.11

cobaco-guest at haydn.debian.org cobaco-guest at haydn.debian.org
Fri Aug 26 13:08:52 UTC 2005


Update of /cvsroot/dbconfig-common/dbconfig-common/debian/po
In directory haydn:/tmp/cvs-serv13269

Modified Files:
	nl.po 
Log Message:
Spelling fixes and some translations for new strings send in by 
Thijs Kinkhorst <kink at squirrelmail.org>


Index: nl.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/dbconfig-common/dbconfig-common/debian/po/nl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -d -r1.10 -r1.11
--- nl.po	11 Jul 2005 04:23:01 -0000	1.10
+++ nl.po	26 Aug 2005 13:08:49 -0000	1.11
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-07-10 16:28-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-24 15:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-24 00:05+0100\n"
 "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco at linux.be>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,7 @@
 "default setting."
 msgstr ""
 "Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden; in dat geval blijven de "
-"wachtwoorden bewaard in de debconf-wachtwoord-database. Deze is beschermt "
+"wachtwoorden bewaard in de debconf-wachtwoord-database. Deze is beschermd "
 "met unix-toegangsrechten, dit is niet de standaardinstelling omdat dit "
 "minder veilig is."
 
@@ -123,7 +123,7 @@
 msgstr ""
 "Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-database opgewaardeerd te worden. "
 "Meestal is dit het gevolg van veranderingen de manier waarop een nieuwere "
-"versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoud. "
+"versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoudt. "
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -137,8 +137,8 @@
 "Als u dit proces handmatig wilt uitvoeren dient u hier te weigeren. Als u "
 "dit automatisch wilt laten doen dient u hier te aanvaarden. Gedurende de "
 "opwaardering wordt er een reservekopie gemaakt van uw database in /var/cache/"
-"dbconfig-common/backups. Mochten er problemen optreden kunt u de database "
-"altijd van daar herstellen."
+"dbconfig-common/backups. Mochten er problemen optreden, dan kunt u de "
+"database altijd van daar herstellen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -154,7 +154,7 @@
 "underlying database that it has been configured to use."
 msgstr ""
 "Aangezien u ${pkg}aan het verwijderen bent is het mogelijk dat u de "
-"onderliggende database van dit pakket ook niet meer wilt."
+"onderliggende database van dit pakket ook niet meer wilt bewaren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -240,8 +240,8 @@
 "this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
 "previous package version and repopulate your database."
 msgstr ""
-"Het installatieproces vereist dat de door ${pkg}gebruikte database "
-"opgewaardeert wordt. Voor de zekerheid kunnen we een reservekopie van deze "
+"Het installatieproces vereist dat de door ${pkg} gebruikte database "
+"opgewaardeerd wordt. Voor de zekerheid kunnen we een reservekopie van deze "
 "database maken. Op die manier kunt u, mocht het fout gaan, de vorige versie "
 "van dit pakket herinstalleren en uw database herstellen."
 
@@ -312,7 +312,7 @@
 #: ../dbconfig-common.templates:148
 #, fuzzy
 msgid "Error removing database for ${pkg}.  Retry?"
-msgstr "Fout bij het verwijderen van de ${pkg}database."
+msgstr "Fout bij het verwijderen van de ${pkg}database. Opnieuw proberen?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -391,7 +391,7 @@
 msgstr ""
 "Als de ${dbvendor}-server niet op de standaard poort luistert kunt u hier de "
 "te gebruiken poort opgeven. Als de standaard poort gebruikt wordt hoeft u "
-"hier niks in te vullen."
+"hier niets in te vullen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -687,7 +687,7 @@
 "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, you "
 "probably want \"ident\"."
 msgstr ""
-"Voor een standaard debian ${dbvendor}-installatie op de lokale machine kunt "
+"Voor een standaard Debian ${dbvendor}-installatie op de lokale machine kunt "
 "u best 'ident' gebruiken."
 
 #. Type: boolean
@@ -730,13 +730,13 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:340
 msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
-msgstr ""
+msgstr "PostgreSQL ondersteunt geen lege wachtwoorden."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:344
 msgid "dbconfig-common will attempt to load existing settings"
-msgstr ""
+msgstr "dbconfig-common zal proberen bestaande instellingen te laden"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -747,47 +747,9 @@
 "problem with loading or using them you will be given the option to enter "
 "them again later."
 msgstr ""
+"dbconfig-common zal nu proberen om de bestaande instellingen voor "
+"${pkg} te laden. Later zullen deze instellingen worden geverifieerd. "
+"en als er een probleem is met het laden of gebruiken hiervan, zult u "
+"de mogelijkheid krijgen ze later opnieuw in te voeren."
 
-#~ msgid ""
-#~ "At this point, you will need to downgrade, reinstall, or reconfigure this "
-#~ "package, or otherwise manually intervene to continue using ${pkg} If it's "
-#~ "of any help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Teneinde ${pkg} verder te kunnen gebruiken zult u In dit geval het pakket "
-#~ "moeten degraderen, herinstalleren, opnieuw configureren, of op een andere "
-#~ "manier handmatig tussenkomen. De tegengekomen fout was: "
-
-#~ msgid ""
-#~ "At this point, you will need to reinstall or reconfigure ${pkg}, or "
-#~ "otherwise manually intervene before it will be of any use. If it's of any "
-#~ "help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Voordat u ${pkg} zult kunnen gebruiken zult u in dit geval dit pakket "
-#~ "eerst moeten herinstalleren, opnieuw configureren of op een andere manier "
-#~ "handmatig tussenkomen. De tegengekomen fout was: "
-
-#~ msgid "If it's of any help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr "De tegengekomen fout was: "
-
-#~ msgid "Keep \"application\" database passwords in debconf?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Door het programma te gebruiken database-wachtwoorden bijhouden in "
-#~ "debconf?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "By default, you will be prompted for all application-level database "
-#~ "passwords whenever they are needed (which is not very frequent outside of "
-#~ "the initial configuration) by dbconfig-common.  These passwords will not "
-#~ "be stored in debconf for any longer than they are needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Standaard zal u telkens wanneer nodig (niet vaak eens ingesteld) door "
-#~ "dbconfig-common om het wachtwoord gevraagd worden wanneer toegang tot de "
-#~ "database nodig is. Deze wachtwoorden worden slechts in debconf bewaard "
-#~ "zolang ze nodig zijn."
 
-#~ msgid ""
-#~ "If you would rather not be bothered to remember application passwords, "
-#~ "you should choose this option.  Otherwise, you should refuse this option."
-#~ msgstr ""
-#~ "Als u geen wachtwoorden wilt onthouden kiest u deze optie, in alle andere "
-#~ "gevallen kunt u hier weigeren."
More information about the Dbconfig-common-devel mailing list