[Dctrl-tools-devel] [SCM] Debian control file query tools branch, maint-2.20, updated. 2.20-15-g952ecbf

David Prévot taffit at debian.org
Wed Dec 7 21:25:26 UTC 2011


The following commit has been merged in the maint-2.20 branch:
commit 952ecbfdf2986159f35511d8b908f903a922cbba
Author: David Prévot <taffit at debian.org>
Date:   Wed Dec 7 16:57:48 2011 -0400

    POT and PO updates (call for translation ready)

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 28c0bbc..3f4ee8b 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 17:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi at debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan at lists.debian.org>\n"
@@ -83,6 +83,10 @@ msgstr "S'ha produït un error d'anàlisi al camp."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- cerca patrons en fitxers de control de Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra l'avís de prova."
@@ -92,9 +96,10 @@ msgstr "Mostra l'avís de prova."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVELL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Estableix el nivell de depuració a NIVELL."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -134,8 +139,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considera el patró com una expressió regular estesa POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "El patró és una expressió regular estàndard POSIX."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Considera el patró com una expressió regular estesa POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -172,15 +179,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Mostra la llicència del copyright."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Predicats conjunts."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Predicats disjunts."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Nega el següent predicat."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -188,7 +201,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Comprova la igualtat del número de versió."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Comparació del número de versió: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -196,7 +211,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparació del número de versió: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Comparació del número de versió: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -241,7 +258,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "el predicat és massa llarg"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -257,25 +276,31 @@ msgstr "el nivell de registre «%s» no existeix"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "s'ha produït un error intern"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
-msgstr "s'ha trobat un final del predicat inesperat"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of file"
+msgid "unexpected end of filter"
+msgstr "s'ha trobat un final de fitxer inesperat"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "s'ha trobat un àtom inesperat a la línia d'ordres"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "s'ha trobat un àtom inesperat a la línia d'ordres"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "s'ha trobat un «!» inesperat a la línia d'ordres"
 
@@ -285,11 +310,14 @@ msgstr "manca un «)» en la línia d'ordres"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "hi ha massa noms de fitxers"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "No es permeten múltiples patrons per al mateix àtom"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -297,7 +325,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Es requereix un patró"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "els modificadors d'àtom no són consistents"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -306,11 +336,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "hi ha massa noms de fitxers"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "no es permeten noms de fitxer dins del predicat"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "predicat malformat"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -373,6 +407,11 @@ msgstr ""
 "no s'ha trobat el nom de l'executable; s'està llegint des de l'entrada "
 "estàndard"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Estableix el nivell de depuració a NIVELL."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "ESPECCLAU"
@@ -486,9 +525,23 @@ msgstr "es necessiten exactament dos fitxers d'entrada"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "no es pot unir un flux de dades amb ell mateix"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "el predicat és massa complexe"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "El patró és una expressió regular estàndard POSIX."
+
+#~ msgid "unexpected end of predicate"
+#~ msgstr "s'ha trobat un final del predicat inesperat"
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "s'ha trobat un «-a» inesperat a la línia d'ordres"
 
@@ -504,9 +557,6 @@ msgstr "no es pot unir un flux de dades amb ell mateix"
 #~ msgid "a predicate is required"
 #~ msgstr "es requereix un predicat"
 
-#~ msgid "unexpected end of file"
-#~ msgstr "s'ha trobat un final de fitxer inesperat"
-
 #~ msgid "Numerical test: <."
 #~ msgstr "Comprovació numèrica: <."
 
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 71a20f3..f01890b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-25 18:25+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
@@ -82,6 +82,10 @@ msgstr "Chyba analýzy pole."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- vyhledává v debianích souborech control"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Zobrazí testovací nápis."
@@ -91,9 +95,10 @@ msgstr "Zobrazí testovací nápis."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "ÚROVEŇ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -132,8 +137,11 @@ msgstr ""
 "Bude se vzorem pracovat jako s rozšířeným POSIXovým regulárním výrazem."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Vzor je standardní POSIXový regulární výraz."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr ""
+"Bude se vzorem pracovat jako s rozšířeným POSIXovým regulárním výrazem."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -169,15 +177,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Vytiskne licenci."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Konjunkce predikátů."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Disjunkce predikátů."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Neguje následující predikát."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -185,7 +199,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testuje rovnost čísla verze."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Porovnání čísla verze: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -193,7 +209,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Porovnání čísla verze: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Porovnání čísla verze: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -238,7 +256,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "predikát je příliš dlouhý"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -254,25 +274,31 @@ msgstr "úroveň logování „%s“ neexistuje"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "vnitřní chyba"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "neočekávaný konec predikátu"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "neočekávaný atom v příkazové řádce"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "neočekávaný atom v příkazové řádce"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "neočekávaný „!“ v příkazové řádce"
 
@@ -282,11 +308,14 @@ msgstr "chybějící „)“ v příkazové řádce"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "příliš mnoho názvů souborů"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Více vzorů pro stejný atom není povoleno"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -294,7 +323,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Vzor je povinný"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "nekonzistentní modifikátory atomu"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -303,11 +334,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "příliš mnoho názvů souborů"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "jména souborů nejsou uvnitř predikátu povolena"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "zkomolený predikát"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -366,6 +401,11 @@ msgstr "výchozí vstupní soubor"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "spustitelný soubor nenalezen; čtu ze standardního vstupu"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KLÍČE"
@@ -479,9 +519,20 @@ msgstr "vyžaduji právě dva vstupní soubory"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "nemohu sloučit proud sám se sebou"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "predikát je příliš složitý"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Vzor je standardní POSIXový regulární výraz."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "neočekávané „-a“ v příkazové řádce"
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 8d48225..17db0ff 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 12:39+0200\n"
 "Last-Translator: Gerfried Fuchs <rhonda at debian.at>\n"
 "Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
@@ -84,6 +84,10 @@ msgstr "Analyse des Felds schlug fehl."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- durchsucht Debian-Control-Dateien"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Zeigt den Testing-Banner."
@@ -93,9 +97,10 @@ msgstr "Zeigt den Testing-Banner."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "EBENE"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Setzt Debugging-Ebene auf EBENE."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -134,8 +139,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Behandelt das Muster als erweiterten POSIX-regulären Ausdruck."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Das Muster ist ein Standard-POSIX-regulärer Ausdruck."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Behandelt das Muster als erweiterten POSIX-regulären Ausdruck."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -171,15 +178,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Gibt die Copyright-Lizenz aus."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "UND-verknüpfte Eigenschaften."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "ODER-verknüpfte Eigenschaften."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Negiert die folgende Eigenschaft."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -187,7 +200,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test auf Versionsnummern-Übereinstimmung."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -195,7 +210,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -240,7 +257,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "Eigenschaft ist zu lang"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -256,25 +275,31 @@ msgstr "Keine Log-Ebene »%s«"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "interner Fehler"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "unerwartetes Eigenschaftsende"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "Unerwartetes Atom in der Befehlszeile"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "Unerwartetes Atom in der Befehlszeile"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "Unerwartetes »!« in der Befehlszeile"
 
@@ -284,11 +309,14 @@ msgstr "Fehlende »)« in der Befehlszeile"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "Zu viele Dateinamen"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Mehrere Muster für das selbe Atom sind nicht erlaubt"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -296,7 +324,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Ein Muster wird benötigt"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "Inkonsistenter Atom-Modifikator"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -305,11 +335,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "Zu viele Dateinamen"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "Dateinamen sind in der Eigenschaft nicht erlaubt"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "Missgebildete Eigenschaft"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -369,6 +403,11 @@ msgstr "Standard-Eingabedatei"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "Programmname nicht gefunden; es wird von der Standardeingabe gelesen"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Setzt Debugging-Ebene auf EBENE."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "SORTSCHL"
@@ -484,9 +523,20 @@ msgstr "exakt zwei Eingabedateien werden benötigt"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "ein Datenstrom kann nicht mit sich selbst verbunden werden"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "Eigenschaft ist zu komplex"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Das Muster ist ein Standard-POSIX-regulärer Ausdruck."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "Unerwartetes »-a« in der Befehlszeile"
 
diff --git a/po/en_GB.po b/po/en_GB.po
index 100bbaf..7c2e9e9 100644
--- a/po/en_GB.po
+++ b/po/en_GB.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-30 00:24+1000\n"
 "Last-Translator: Jeff Bailes <thepizzaking at gmail.com>\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB at li.org>\n"
@@ -82,6 +82,10 @@ msgstr "Parse error in field."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Show the testing banner."
@@ -91,9 +95,10 @@ msgstr "Show the testing banner."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "LEVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Set debugging level to LEVEL."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -133,8 +138,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -170,15 +177,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Print out the copyright licence."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Conjunct predicates."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Disjunct predicates."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Negate the following predicate."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -186,7 +199,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test for version number equality."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Version number comparison: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -194,7 +209,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Version number comparison: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Version number comparison: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -239,7 +256,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "predicate is too long"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -255,25 +274,31 @@ msgstr "no such log level '%s'"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "internal error"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "unexpected end of predicate"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "unexpected atom in command line"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "unexpected atom in command line"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "unexpected '!' in command line"
 
@@ -283,11 +308,14 @@ msgstr "missing ')' in command line"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "too many file names"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -295,7 +323,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "A pattern is mandatory"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "inconsistent atom modifiers"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -304,11 +334,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "too many file names"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "file names are not allowed within the predicate"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "malformed predicate"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -367,6 +401,11 @@ msgstr "default input file"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "executable name not found; reading from standard input"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Set debugging level to LEVEL."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KEYSPEC"
@@ -480,9 +519,20 @@ msgstr "need exactly two input files"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "cannot join a stream with itself"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "predicate is too complex"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "unexpected '-a' in command line"
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 189ff93..8bd4b87 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -33,7 +33,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-11 22:26+0200\n"
 "Last-Translator: Javier Fernandez-Sanguino <jfs at debian.org>\n"
 "Language-Team: Debian Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
@@ -108,6 +108,10 @@ msgstr "Error de interpretación en un campo."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- buscar en los archivos de control Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostrar el mensaje de pruebas."
@@ -117,9 +121,10 @@ msgstr "Mostrar el mensaje de pruebas."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Establecer el nivel de depuración a NIVEL."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -162,8 +167,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Trata el patrón como una expresión regular POSIX extendida."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "El patrón es una expresión regular POSIX estándar."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Trata el patrón como una expresión regular POSIX extendida."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -199,15 +206,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Muestra la licencia de copia."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Predicados conjuntos."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Predicados disjuntos."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Negar el predicado siguiente."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -215,7 +228,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Sólo probar la igualdad en el número de versión."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Comparación del número de versión: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -223,7 +238,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparación del número de versión: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Comparación del número de versión: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -270,7 +287,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "el predicado es demasiado largo"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -286,25 +305,31 @@ msgstr "no existe ese nivel de registro '%s'"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "error interno"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "fin de predicado inesperado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "no se esperaba un átomo en la línea de órdenes"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "no se esperaba un átomo en la línea de órdenes"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "no se esperaba un «!» en la línea de órdenes"
 
@@ -314,11 +339,14 @@ msgstr "falta un «)» en la línea de órdenes"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "demasiados nombres de archivo"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr ""
 "No se permite la utilización de múltiples patrones para el mismo átomo"
 
@@ -327,7 +355,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Es necesario un patrón"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "modificadores atómicos inconsistentes"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -336,11 +366,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "demasiados nombres de archivo"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "no se permiten nombres de archivo dentro del predicado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "predicado mal formado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -404,6 +438,11 @@ msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr ""
 "no se encontró el nombre del ejecutable, se leerá de la entrada estándar"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Establecer el nivel de depuración a NIVEL."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "SPECCLAVE"
@@ -518,9 +557,20 @@ msgstr "debe introducir dos archivos de entrada"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "no se puede unir un flujo consigo mismo"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "el predicado es demasiado complejo"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "El patrón es una expresión regular POSIX estándar."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "no se esperaba un «-a» en la línea de órdenes"
 
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index d4f97d6..98b4671 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 12:19+0300\n"
 "Last-Translator: Antti-Juhani Kaijanaho <ajk at debian.org>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
@@ -82,6 +82,10 @@ msgstr "Jäsennysvirhe kentässä"
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- hae Debianin kontrollitiedostoista"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Näytä testausviesti."
@@ -91,9 +95,10 @@ msgstr "Näytä testausviesti."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "TASO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Aseta vianetsintätasoksi TASO."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -132,8 +137,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Käsittele hakuehtoa laajennettuna POSIXin siäännöllisenä lausekkeena."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Hakuehto on tavallinen POSIXin säännöllinen lauseke."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Käsittele hakuehtoa laajennettuna POSIXin siäännöllisenä lausekkeena."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -169,15 +176,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Tulosta tekijänoikeuslisenssi."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Yhdistä predikaatit JA-konnektiivilla"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Yhdistä predikaatit TAI-konnektiivilla"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Negatoi seuraava predikaatti."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -185,7 +198,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testaa versionumeroiden yhtäsuuruutta."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Versionumeron vertailu: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -193,7 +208,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Versionumeroiden vertailu: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Versionumeroiden vertailu: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -238,7 +255,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "predikaatti on liian pitkä"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -254,25 +273,31 @@ msgstr "ei sellaista seurantatasoa kuin '%s' ole"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "ohjelman oma virhe"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "odottamaton predikaatin loppu"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "odottamaton atomi komentorivill�"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "odottamaton atomi komentorivill�"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "odottamaton '!' komentorivillä"
 
@@ -282,11 +307,14 @@ msgstr "komentoriviltä puuttuu ')'"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "liikaa tiedostonimiä"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Samassa atomissa ei saa olla useita hahmoja"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -294,7 +322,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Hakuehto on välttämätön."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "ristitiitaiset atomin määritteet"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -303,11 +333,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "liikaa tiedostonimiä"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "tiedostonimiä ei sallita predikaatin sisällä"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "rikkinäinen predikaatti"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -367,6 +401,11 @@ msgstr "oletussyötetiedosto"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "en löydä ohjelmannimeä; luen vakiosyötteestä"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Aseta vianetsintätasoksi TASO."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "AVAINMÄÄR"
@@ -480,9 +519,20 @@ msgstr "tarvitaan täsmälleen kaksi syötetiedostoa"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "virtaa ei voi liittää yhteen itsensä kanssa"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "predikaatti on liian monimutkainen"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Hakuehto on tavallinen POSIXin säännöllinen lauseke."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "odottamaton '-a' komentorivill�"
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index d4d581f..9bd5884 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-03 23:49-0400\n"
 "Last-Translator: David Prévot <david at tilapin.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
@@ -86,6 +86,10 @@ msgstr "Échec d'analyse syntaxique dans le champ."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- recherche dans des fichiers de contrôle Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr "FILTRE [NOMDEFICHIER...]"
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Afficher la bannière de test."
@@ -95,10 +99,9 @@ msgstr "Afficher la bannière de test."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVEAU"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
-msgstr "Choisir le niveau de débogage NIVEAU."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+msgid "Set log level to LEVEL."
+msgstr "Choisir le NIVEAU de journalisation."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
@@ -137,8 +140,8 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considérer le motif comme une expression rationnelle étendue POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Le motif est une expression rationnelle POSIX standard."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Considérer le motif comme une expression rationnelle standard POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -174,18 +177,15 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Afficher la licence."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-#, fuzzy
-msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Associer les filtres."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-#, fuzzy
-msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Dissocier les filtres."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Inverser les filtres suivants."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -193,8 +193,7 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test d'égalité de numéro de version."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-#, fuzzy
-msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : <<."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -202,8 +201,7 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : >>."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -250,9 +248,8 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-#, fuzzy
-msgid "predicate is too long"
-msgstr "le filtre est trop complexe"
+msgid "filter is too long"
+msgstr "le filtre est trop long"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
@@ -267,25 +264,29 @@ msgstr "niveau de journalisation « %s » inexistant"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "erreur interne"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
-msgstr "fin de prédicat inattendue"
+msgid "unexpected end of filter"
+msgstr "fin de filtre inattendue"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected '-a' in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "« -a » inattendue sur la ligne de commande"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "« ! » inattendu sur la ligne de commande"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "« ! » inattendu sur la ligne de commande"
 
@@ -295,12 +296,12 @@ msgstr "« ) » manquante sur la ligne de commande"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "trop de noms de fichiers"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-#, fuzzy
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr ""
 "L'utilisation de plusieurs motifs pour le même filtre élémentaire n'est pas "
 "autorisée"
@@ -310,8 +311,7 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Un motif est obligatoire"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-#, fuzzy
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "modificateurs de filtres élémentaires incohérents"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -320,13 +320,11 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "trop de noms de fichiers"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-#, fuzzy
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "les noms de fichiers ne sont pas autorisés dans le filtre"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-#, fuzzy
-msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "filtre mal formé"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -388,6 +386,11 @@ msgstr "fichier d'entrée par défaut"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nom d'exécutable non trouvé ; lecture depuis l'entrée standard"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Choisir le niveau de débogage NIVEAU."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KEYSPEC"
@@ -503,24 +506,16 @@ msgstr "nécessite exactement deux fichiers d'entrée"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "impossible de fusionner un flux avec lui-même"
 
-#~ msgid "filter is too complex"
-#~ msgstr "le filtre est trop complexe"
-
-#~ msgid "FILTER [FILENAME...]"
-#~ msgstr "FILTRE [NOMDEFICHIER...]"
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr "Erreur fatale - veuillez signaler ce problème."
 
-#~ msgid "Set log level to LEVEL."
-#~ msgstr "Choisir le NIVEAU de journalisation."
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr "impossible de trouver suffisamment de mémoire"
 
-#~ msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
-#~ msgstr ""
-#~ "Considérer le motif comme une expression rationnelle standard POSIX."
-
-#~ msgid "filter is too long"
-#~ msgstr "le filtre est trop long"
-
-#~ msgid "unexpected end of filter"
-#~ msgstr "fin de filtre inattendue"
+#~ msgid "filter is too complex"
+#~ msgstr "le filtre est trop complexe"
 
 #~ msgid "unexpected '-o' in command line"
 #~ msgstr "« -o » inattendue sur la ligne de commande"
@@ -537,11 +532,14 @@ msgstr "impossible de fusionner un flux avec lui-même"
 #~ msgid "a filter is required"
 #~ msgstr "un filtre est nécessaire"
 
-#~ msgid "I'm broken - please report this bug."
-#~ msgstr "Erreur fatale - veuillez signaler ce problème."
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "le filtre est trop complexe"
+
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Le motif est une expression rationnelle POSIX standard."
 
-#~ msgid "cannot find enough memory"
-#~ msgstr "impossible de trouver suffisamment de mémoire"
+#~ msgid "unexpected end of predicate"
+#~ msgstr "fin de prédicat inattendue"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "unexpected end of file (expected a colon)"
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 2af306d..1e606af 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-24 12:27+0000\n"
 "Last-Translator: Danilo Piazzalunga <danilopiazza at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp at lists.linux.it>\n"
@@ -84,6 +84,10 @@ msgstr ""
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- ricerca attraverso i file di controllo di Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra l'avviso fastidioso."
@@ -93,9 +97,10 @@ msgstr "Mostra l'avviso fastidioso."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "LIVELLO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Imposta il livello di debug a LIVELLO."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -138,8 +143,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX estesa."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX standard."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX estesa."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -175,15 +182,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Mostra la licenza."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Effettua la congiunzione di due predicati."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Effettua la disgiunzione di due predicati."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Negazione del predicato che lo segue."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -192,7 +205,7 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Controlla l'uguaglianza numerica."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -200,7 +213,7 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -245,7 +258,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "il predicato è troppo lungo"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -261,25 +276,31 @@ msgstr "livello di log inesistente"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "errore interno"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
-msgstr "improvvisa fine del predicato"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of file"
+msgid "unexpected end of filter"
+msgstr "improvvisa fine del file"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "atomo non previsto sulla riga di comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "atomo non previsto sulla riga di comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "«!» non previsto sulla riga di comando"
 
@@ -289,11 +310,12 @@ msgstr "manca una «)» sulla riga di comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "troppi nomi di file"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -301,7 +323,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Bisogna specificare un modello di ricerca"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "modificatori di atomi incoerenti"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -310,12 +334,14 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "troppi nomi di file"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr ""
 
 # NdT: credo che il termine tecnico corretto sia
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "il predicato non è ben formato"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -375,6 +401,11 @@ msgstr "file di input predefinito"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nome del programma non trovato; lettura dallo standard input"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Imposta il livello di debug a LIVELLO."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr ""
@@ -491,9 +522,23 @@ msgstr "file di input predefinito"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "il predicato è troppo complesso"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX standard."
+
+#~ msgid "unexpected end of predicate"
+#~ msgstr "improvvisa fine del predicato"
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "«-a» non previsto sulla riga di comando"
 
@@ -517,9 +562,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "unexpected end of line (expected a colon)"
 #~ msgstr "improvvisa fine della riga"
 
-#~ msgid "unexpected end of file"
-#~ msgstr "improvvisa fine del file"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "pretty-dctrl -- pretty-print Debian control files"
 #~ msgstr "grep-dctrl -- ricerca attraverso i file di controllo di Debian"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 49f4e8f..27f41ca 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.9.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-10-30 23:27+0900\n"
 "Last-Translator: Noritada Kobayashi <nori1 at dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese\n"
@@ -84,6 +84,10 @@ msgstr "フィールドのパース中にエラーが発生しました。"
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- Debian control ファイルを grep します"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "テスト用のバナーを表示します。"
@@ -93,9 +97,10 @@ msgstr "テスト用のバナーを表示します。"
 msgid "LEVEL"
 msgstr "<レベル>"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "デバッグレベルを <レベル> に設定します。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -135,8 +140,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "パターンを POSIX 拡張正規表現と見なします。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "パターンは POSIX 標準正規表現です。"
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "パターンを POSIX 拡張正規表現と見なします。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -172,15 +179,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "著作権使用許諾を表示します。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "述部を結合します。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "述部を分離します。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "以降の述部を否定します。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -188,7 +201,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "バージョン番号が等しいかをテストします。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "バージョン番号の比較: <。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -196,7 +211,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "バージョン番号の比較: <=。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "バージョン番号の比較: >。"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -241,7 +258,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "述部が長すぎます"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -257,25 +276,31 @@ msgstr "そのようなログレベルはありません"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "内部エラーです"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "述部が突然途切れました"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "コマンドラインに想定外の単位が含まれています"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "コマンドラインに想定外の単位が含まれています"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "コマンドラインに想定外の '!' が含まれています"
 
@@ -285,11 +310,14 @@ msgstr "コマンドラインに ')' が含まれていません"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "ファイル名が多すぎます"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "同じ単位に複数のパターンを使用することはできません"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -297,7 +325,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "パターンが必須です"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "単位修飾子が矛盾しています"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -306,11 +336,13 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "ファイル名が多すぎます"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "述部が不正です"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -371,6 +403,11 @@ msgstr "デフォルトの入力ファイル"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "実行ファイル名が見つかりません。標準入力から読み込みます"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "デバッグレベルを <レベル> に設定します。"
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "<キー指定>"
@@ -487,9 +524,20 @@ msgstr "デフォルトの入力ファイル"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "述部が複雑すぎます"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "パターンは POSIX 標準正規表現です。"
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "コマンドラインに想定外の '-a' が含まれています"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 78dbe6a..d0dc6a9 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-08-04 19:33+0000\n"
 "Last-Translator: Simek <gosimek at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
@@ -83,6 +83,10 @@ msgstr "Analizowanie błędu w polu."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- panel sterowania plików grep Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Pokaż baner testowy."
@@ -92,9 +96,10 @@ msgstr "Pokaż baner testowy."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "POZIOM"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Ustaw poziom debugera na POZIOM."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -132,7 +137,7 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
@@ -169,15 +174,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Wydrukuj licencję."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Zespól orzeczenia"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Rozłącz orzeczenia."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Neguj nieprawne orzeczenia."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -185,7 +196,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test poprawność numeru wersji."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -193,7 +206,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -238,7 +253,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "orzeczenie jest za długie"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -254,25 +271,31 @@ msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "błąd wewnętrzny"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "nieprzewidywany koniec orzeczenia"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected '-a' in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "nieprzewidywany '-a' w linii komend"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "nieprzewidywany \"!\" w linii komend"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "nieprzewidywany \"!\" w linii komend"
 
@@ -282,11 +305,12 @@ msgstr "brakujący ')' w linii komend"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "za dużo nazw pliku"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -294,7 +318,7 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -303,11 +327,11 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "za dużo nazw pliku"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -366,6 +390,11 @@ msgstr "domyślny plik wsadowy"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr ""
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Ustaw poziom debugera na POZIOM."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr ""
@@ -481,6 +510,14 @@ msgstr "domyślny plik wsadowy"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "orzeczenie jest zbyd skomplikowane"
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index fd37cd4..984e340 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-25 10:24-0300\n"
 "Last-Translator: Mauricio Vieira <mauricio at mauriciovieira.net>\n"
 "Language-Team: Brazilian Portuguese <debian-l10n-portuguese at lists.debian."
@@ -84,6 +84,10 @@ msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr ""
 "grep-dctrl -- busca por expressões regulares em arquivos de controle Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra a mensagem de aviso teste."
@@ -93,9 +97,10 @@ msgstr "Mostra a mensagem de aviso teste."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NÍVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Ajusta o nível de depuração para NÍVEL."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -137,8 +142,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Trata o padrão como uma expressão regular POSIX estendida."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "O padrão é uma expressão regular POSIX padrão."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Trata o padrão como uma expressão regular POSIX estendida."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -176,15 +183,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Imprime a licença de copyright."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Faz conjunção dos predicados."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Faz disjunção dos predicados."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Nega o predicado seguinte."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -192,7 +205,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testa igualdade do número de versão."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Comparação do número de versão: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -200,7 +215,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparação do número de versão: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Comparação do número de versão: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -245,7 +262,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "predicado é muito longo"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -261,25 +280,31 @@ msgstr "não existe nível de log '%s'"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "erro interno"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
-msgstr "fim de predicado inesperado"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of file"
+msgid "unexpected end of filter"
+msgstr "fim de arquivo inesperado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "átomo inesperado na linha de comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "átomo inesperado na linha de comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "'!' inesperado na linha de comando"
 
@@ -289,11 +314,14 @@ msgstr "')' faltando na linha de comando"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "muitos nomes de arquivos"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Múltiplos padrões para o mesmo átomo não é permitida"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -301,7 +329,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Um padrão é obrigatório"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "modificadores atômicos inconsistentes"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -310,11 +340,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "muitos nomes de arquivos"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "nomes de arquivos não são permitidos dentro do predicado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "predicado malformado"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -376,6 +410,11 @@ msgstr "arquivo de entrada padrão"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nome executável não encontrado; lendo da entrada padrão"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Ajusta o nível de depuração para NÍVEL."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KEYSPEC"
@@ -489,9 +528,23 @@ msgstr "precisa de exatamente dois arquivos de entrada"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "não é possível agrupar um fluxo com ele mesmo"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "predicado é muito complexo"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "O padrão é uma expressão regular POSIX padrão."
+
+#~ msgid "unexpected end of predicate"
+#~ msgstr "fim de predicado inesperado"
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "'-a' inesperado na linha de comando"
 
@@ -515,9 +568,6 @@ msgstr "não é possível agrupar um fluxo com ele mesmo"
 #~ msgid "unexpected end of line (expected a colon)"
 #~ msgstr "fim de linha inesperado"
 
-#~ msgid "unexpected end of file"
-#~ msgstr "fim de arquivo inesperado"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "pretty-dctrl -- pretty-print Debian control files"
 #~ msgstr ""
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 9504290..7a09dc1 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.14\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-16 19:11+0400\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
@@ -86,6 +86,10 @@ msgstr "Синтаксическая ошибка в поле."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep по управляющим файлам Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Показать тестовую заставку."
@@ -95,9 +99,10 @@ msgstr "Показать тестовую заставку."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "УРОВЕНЬ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Установить уровень отладки равным УРОВНЮ."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -136,8 +141,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Рассматривать шаблон как расширенное регулярное выражение POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Рассматривать шаблон как стандартное регулярное выражение POSIX."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Рассматривать шаблон как расширенное регулярное выражение POSIX."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -173,15 +180,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Показать лицензию на программу."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Выполнить конъюнкцию предикатов."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Выполнить дизъюнкцию предикатов."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Взять противоположное значение последующего предиката."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -189,7 +202,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Сравнить номера версий на равность."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Сравнить номера версии: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -197,7 +212,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Сравнить номера версии: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Сравнить номера версии: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -242,7 +259,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "предикат слишком длинный"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -258,25 +277,31 @@ msgstr "уровня журнала %s не существует"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "внутренняя ошибка"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "неожиданный конец предиката"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "неожиданный атом в командной строке"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "неожиданный атом в командной строке"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "неожиданный '!' в командной строке"
 
@@ -286,11 +311,14 @@ msgstr "пропущенная ')' в командной строке"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "слишком много имён файлов"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Нельзя задать несколько шаблонов для одно атома"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -298,7 +326,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Шаблон обязателен"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "Несовместимые модификаторы атома"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -307,11 +337,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "слишком много имён файлов"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "имена файлов в предикате не разрешены"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "неправильно составлен предикат"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -371,6 +405,11 @@ msgstr "входной файл по умолчанию"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "имя исполняемого файла не найдено; чтение со стандартного входа"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Установить уровень отладки равным УРОВНЮ."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KEYSPEC"
@@ -485,9 +524,20 @@ msgstr "требуется ровно два входных файла"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "невозможно объединить поток сам с собой"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "слишком сложный предикат"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Рассматривать шаблон как стандартное регулярное выражение POSIX."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "неожиданный параметр '-a' в командной строке"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index b10a7e5..e547b02 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-15 23:18+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv at li.org>\n"
@@ -83,6 +83,10 @@ msgstr "Tolkningsfel i fält."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- kör \"grep\" på Debians kontrollfiler"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Visa testningsrubriken."
@@ -92,9 +96,10 @@ msgstr "Visa testningsrubriken."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVÅ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Ställ in felsökningsnivå till NIVÅ."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -133,8 +138,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Anse mönstret som ett utökat reguljärt POSIX-uttryck."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Mönstret är ett standard reguljärt POSIX-uttryck."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Anse mönstret som ett utökat reguljärt POSIX-uttryck."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -170,15 +177,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Skriv ut copyrightlicensen."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Förena påståenden."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Separera påståenden."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Gör följande påstående negativt."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -186,7 +199,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testa jämförelse för versionsnummer."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -194,7 +209,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <=."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -239,7 +256,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "påståendet är för långt"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -255,25 +274,31 @@ msgstr "ingen sådan loggnivå \"%s\""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "internt fel"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "oväntat slut på påstående"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "oväntad atom på kommandorad"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "oväntad atom på kommandorad"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "oväntat \"!\" på kommandorad"
 
@@ -283,11 +308,14 @@ msgstr "saknar \")\" på kommandorad"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "för många filnamn"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Flera mönster för samma atom är inte tillåtet"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -295,7 +323,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Ett mönster är obligatoriskt"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "inkosekvent atom-modifiering"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -304,11 +334,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "för många filnamn"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "filnamn är inte tillåtet inom påståendet"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "felformulerat påstående"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -368,6 +402,11 @@ msgstr "standardinmatningsfil"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "körbart namn hittades inte; läser från standard in"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Ställ in felsökningsnivå till NIVÅ."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "NYCKELSPEC"
@@ -484,9 +523,20 @@ msgstr "behöver exakt två indatafiler"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "kan inte slå samman en ström med sig själv"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "påståendet är för komplext"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Mönstret är ett standard reguljärt POSIX-uttryck."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "oväntad \"-a\" på kommandorad"
 
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index cf7a8c1..6dcff6e 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.14.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 16:55-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-29 21:43+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
@@ -83,6 +83,10 @@ msgstr "Gặp lỗi phân tích cú pháp trong trường."
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep tập tin điều khiển Debian"
 
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:51
+msgid "FILTER [FILENAME...]"
+msgstr ""
+
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Hiển thị biểu ngữ thử ra."
@@ -92,9 +96,10 @@ msgstr "Hiển thị biểu ngữ thử ra."
 msgid "LEVEL"
 msgstr "CẤP"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgid "Set log level to LEVEL."
 msgstr "Lập cấp gỡ rối thành CẤP."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
@@ -134,8 +139,10 @@ msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Thấy mẫu như là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
-msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Mẫu là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
+#, fuzzy
+#| msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
+msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Thấy mẫu như là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
@@ -171,15 +178,21 @@ msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "In ra giấy phép tác quyền."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Conjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Conjunct predicates."
+msgid "Conjunct filters."
 msgstr "Liên kết với nhau các vị ngữ."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
-msgid "Disjunct predicates."
+#, fuzzy
+#| msgid "Disjunct predicates."
+msgid "Disjunct filters."
 msgstr "Làm rời ra các vị ngữ."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Negate the following predicate."
+#, fuzzy
+#| msgid "Negate the following predicate."
+msgid "Negate the following filters."
 msgstr "Phủ định vị ngữ sau."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
@@ -187,7 +200,9 @@ msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Kiểm tra có số thứ tự phiên bản trùng."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
-msgid "Version number comparison: <."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: <."
+msgid "Version number comparison: <<."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: <."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
@@ -195,7 +210,9 @@ msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: ≤."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
-msgid "Version number comparison: >."
+#, fuzzy
+#| msgid "Version number comparison: >."
+msgid "Version number comparison: >>."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: >."
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
@@ -240,7 +257,9 @@ msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
-msgid "predicate is too long"
+#, fuzzy
+#| msgid "predicate is too long"
+msgid "filter is too long"
 msgstr "vị ngữ quá dài"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
@@ -256,25 +275,31 @@ msgstr "không có cấp ghi lưu như vậy « %s »"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "internal error"
 msgid "internal error: unknown token %d"
 msgstr "lỗi nội bộ"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
-msgid "unexpected end of predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "unexpected end of predicate"
+msgid "unexpected end of filter"
 msgstr "gặp kết thúc vị ngữ bất thường"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "gặp atom bất thường trên dòng lệnh"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
 #, fuzzy
+#| msgid "unexpected atom in command line"
 msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "gặp atom bất thường trên dòng lệnh"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unexpected '!' in command line"
 msgid "unexpected '%s' in command line"
 msgstr "gặp dấu chấm than « ! » bất thường trên dòng lệnh"
 
@@ -284,11 +309,14 @@ msgstr "thiếu dấu ngoặc đóng « ) » trên dòng lệnh"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
 #, fuzzy
+#| msgid "too many file names"
 msgid "too many field names"
 msgstr "quá nhiều tên tập tin"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
 msgstr "Không cho phép nhiều mẫu cho cùng một atom"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
@@ -296,7 +324,9 @@ msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Bắt buộc phải có một mẫu"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
-msgid "inconsistent atom modifiers"
+#, fuzzy
+#| msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
 msgstr "các bộ bổ nghĩa atom không thống nhất"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
@@ -305,11 +335,15 @@ msgid "too many file names"
 msgstr "quá nhiều tên tập tin"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgid "file names are not allowed within the filter"
 msgstr "không cho phép tên tập tin bên trong vị ngữ"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
-msgid "malformed predicate"
+#, fuzzy
+#| msgid "malformed predicate"
+msgid "malformed filter"
 msgstr "vị ngữ dạng sai"
 
 #: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
@@ -370,6 +404,11 @@ msgstr "tập tin nhập mặc định"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "không tìm thấy tên có khả năng thực hiện nên đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
+#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Lập cấp gỡ rối thành CẤP."
+
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "GHI_RÕ_KHOÁ"
@@ -483,9 +522,20 @@ msgstr "yêu cầu chính xác 2 tập tin nhập vào"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "không thể nối lại một luồng với chính nó"
 
+#: lib/msg.h:52
+msgid "I'm broken - please report this bug."
+msgstr ""
+
+#: lib/msg.h:145
+msgid "cannot find enough memory"
+msgstr ""
+
 #~ msgid "predicate is too complex"
 #~ msgstr "vị ngữ quá phức tạp"
 
+#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr "Mẫu là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
+
 #~ msgid "unexpected '-a' in command line"
 #~ msgstr "gặp « -a » bất thường trên dòng lệnh"
 

-- 
Debian control file query toolsMore information about the Dctrl-tools-devel mailing list