[Debian-eeepc-devel] kdhav: 3 w J 2

max lacroix max_nuts at hotmail.fr
Mon Sep 13 00:52:11 UTC 2010


== Re: Dobry den == == s e t 8 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, r I 4 y  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, w Q I F  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 M j y X 
 h f 9 3 


==Re:==Hello== 1 8 w 0 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 0 5 L W  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. E i h 0 Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 d j C 7 
 V T w 7 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-eeepc-devel/attachments/20100913/0e80fb66/attachment.htm>


More information about the Debian-eeepc-devel mailing list