[Debian-hebrew-package] Blessings: V x 0 e

gonzalo mazars gonzamazars at hotmail.com
Mon Nov 22 11:27:05 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: m w a 9 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: o M N r 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 o g V c 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. A J G k 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 r 5 7 B 
 Z w i N 


FW: presented to my dear gift: p R a l 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: R v r b 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, d P N u  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, O 4 z R  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 A 3 b V 
 l 4 w v 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20101122/761532e2/attachment.htm>


More information about the Debian-hebrew-package mailing list