[Debian-hebrew-package] Bazeni vec od 5.100 Eura s montažom i građevinskim radovima

Rabljena ra?unala s garancijom libra.aktiv5 at gmail.com
Sun Oct 30 15:02:29 UTC 2016


Poštovani,

Iz svoje ponude u moguænosti smo Vam ponuditi razlièite vrste i dimenzije bazena ( svakom kupcu pristupamo individualno ).

IZRADA I DOBAVA BAZENA:

-Njemaèki proizvod

-nije potrebna graðevinska dozvola

-rok dobave:1-10 dana

-rok montaže: do 2 dana

-garancija: do 10 godina

 

BAZEN I OSNOVNU OPREMU ÈINE:

-bazenska konstrukcija

-pješæani filtracijski ureðaj

-ljestve od nehrðajuæeg èelika

-podvodni usisavaè

 

 

CIJENE IZDVOJENE IZ CJENIKA:

 

-okrugli bazen - 4x1,5m - 18m3 - od 5.100,00 Eura - s montažom i okvirnim troškovima graðevinskih radova

-kvadratni bazen - 6x3x1,5m - 24m3 - od 7.200,00 Eura - s montažom i okvirnim troškovima graðevinskih radova

-ovalni bazen - 5,3x3,2x1,5m - 21m3 - od 5.700,00 Eura - s montažom i okvirnim troškovima graðevinskih radova

MONTAŽA I MONTRAŽNI MATERIJAL:

 

-montaža podrazumjeva povezivanje svih hidrotehnièkih elemenata u sklopu osnovne opreme

-punjenje vodom

-poèetno kondicioniranje bazenske vode

-puštanje bazena u pogon

 

GRAÐEVINSKI RADOVI PODRAZUMJEVAJU ( NAJEKONOMIÈNIJA OPCIJA-IZBOR LOKALNOG IZVOÐAÈA)

 

-izgradnju armirano betonskih ili od bloketa ispunjenih betonom potpornih zidova duž ravnih djelova bazena

-izradu armirano betonske ploèe

-popunjavanje prostora izmeðu iskopa i bazenske konstrukcije posnim,suhim betonom

-betoniranje završnog armirano betonskog serklaža 60 cm duž obujma bazena

-izrada spojnog šahta s poklopcem

NE ULAZI ISKOP I ODVOZ VIŠKA ZEMLJE

 

 

 

Sva dodatna oprema za bazene i potrebna sredstva za održavanje kvalitete vode te za èišæenje

-filtracijski ureðaji

-elementi za cirkulaciju

-osvjetljenje

-grijanje

-ljestve, tuševi, pokrivaèi

-usisivaèi

-kondicioniranje vode

-vodene atrakcije

-montažni materijal

-materijal za oblaganje

Iz bogatog programa renomiranih europskih proizvoðaèa bazena i bazenske tehnike pobrinuli smo se da i kod nas uvedemo najmodernija tehnièka dostignuæa, vodeæi pri tome raèuna o najboljem odnosu cijene i kvalitete.

 

 

Da bi se uživale sve moguænosti koje moderna bazenska tehnika pruža obratite se našem timu gdje æete dobiti precizan odgovor i na najsitnija pitanja iz ove domene ili jednostavno zatražite naš katalog.

Uz pozdrav,

 

Kontakt

bazeni.novi at gmail.com

095 724 2285

 

Makni s mailing liste

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20161030/6000a68a/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4133 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20161030/6000a68a/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4029 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20161030/6000a68a/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3053 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20161030/6000a68a/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 4.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3590 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/debian-hebrew-package/attachments/20161030/6000a68a/attachment-0007.jpg>


More information about the Debian-hebrew-package mailing list