[File-rc-users] Good web: 9 b Q Q

Guillermina Labatti guillermina_casandra at hotmail.com
Mon Nov 22 12:23:49 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: W A k 2 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: X d 8 k 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 p M 6 9 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. g 6 f W 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 8 N E g 
 E Q P S 


FW: presented to my dear gift: b X L f 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: Y X n A 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, L i N 5  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, j Q 1 P  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 A X O K 
 q 3 A d 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/file-rc-users/attachments/20101122/68f8843a/attachment.htm>


More information about the File-rc-users mailing list