Goed nieuws

Archipel - Locatie Akkers akkers at archipelzorggroep.nl
Sat Feb 6 15:26:34 UTC 2016


Twee miljoen Great British Pounds
Werd geschonken aan jou.
Neem contact op,
Naam: de heer Peter Congdon
E-mail: pcongdon324 at gmail.com<mailto:pcongdon324 at gmail.com>

--------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde(n) is niet toegestaan. 
Archipel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een gezonden e-mail bericht, noch voor de ontvangst
daarvan. 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit e-mail bericht is gescanned door Mailmarshal en Sophos Anti-Virus.

KvK 41088848
--------------------------------------------------------------------More information about the forensics-devel mailing list