[Freewx-maint] Good luck: Z d B 3

J3aN-FraNc0iis B3auliieu gunit_50_rbk_50 at hotmail.com
Mon Nov 22 12:29:25 UTC 2010


== Re: Dobry den == == U V h Q 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, b X A e  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, z E 7 M  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 h P 3 E 
 l 4 B F 


==Re:==Hello== e m 0 v 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 6 6 v 0  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. T 8 P 7 Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 o 2 Z 0 
 1 x O 6 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/freewx-maint/attachments/20101122/08ae7efa/attachment.htm>


More information about the Freewx-maint mailing list