[Freewx-maint] Body: V n J i

MC Thompson mc_thompson14 at hotmail.com
Mon Sep 13 02:28:51 UTC 2010


== Re: Dobry den == == i l 0 P 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, J c r e  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, 3 x 8 E  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 e Y U P 
 F N l 3 


==Re:==Hello== z B w S 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, s 6 n o  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. m w 9 k Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 p B L s 
 M 7 a 4 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/freewx-maint/attachments/20100912/6a24ff29/attachment.htm>


More information about the Freewx-maint mailing list