<html><head></head><body><meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Email</title>
<table width="100%" border="0" bgcolor="e1e7e8" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0px 10px; margin: 0px; font-family: 'Verdana';
font-size: 11px; color: #465355; text-align: center;"><font size="1"
face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font>Keni problem me
lexueshmërinë</font>? <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=55&F=H">Kliko
ketu</a></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px 10px 0px 10px;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: 'Verdana';">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" valign="top" style="padding-left: 20px;">
<h1 style="font-family: 'Arial'; padding: 10px 0px 5px 0px; margin: 0px;
color: #0180b6; font-size: 18px; font-weight: normal; letter-spacing: -1px;
display: block; border-bottom: dashed 1px #ccc;"><a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=3&F=H"><img
title="agstudio-oferta-webdesign.jpg" alt="agstudio-oferta-webdesign.jpg"
height="253" width="750"
src="http://postajuaj-al.com/sendmail/admin/temp/newsletters/25/agstudio-oferta-webdesign.jpg"
/></a></h1>
<h1 style="font-family: 'Arial'; padding: 10px 0px 5px 0px; margin: 0px;
color: #0180b6; font-size: 18px; font-weight: normal; letter-spacing: -1px;
display: block; border-bottom: dashed 1px #ccc;"><strong>AGStudio.al
është një studio e lindur nga deshira për të sjell
në tregun e ri shqiptar eksperiencen tone në fushën
e </strong><strong>krijimit.</strong></h1>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px; text-align: justify;"
align="justify">Sukseset e arritura deri tani janë të shumta dhe
po ashtu janë edhe kënaqësitë e përditëshme
që na motivojnë për ta bërë më së miri
punën tonë.Klientëve tanë u ofrohen shërbime
të plota me profesionalizëm dhe përkushtim, që na
lejojnë të marrim rezultate sa më të arrira dhe mbi te
gjitha të plota.</p>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;">Përvoja jonë
në këtë fushë dhe bashkëpunimi me ju, ju garanton
një stil dallues dhe të vecantë për markën e
biznesit tuaj, organizim të informatave në botimin tuaj në
një formë që lehtë dhe shpejtë të meren nga
lexuesit. ,<strong></strong></p>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;"><strong>Hapi i
parë:</strong><a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=46&F=H"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #3477bb;
text-decoration: none;"> Dizenjimin e logos, kartëvizitës,
leterës me koke, fletepalosjes, katalogut etj</a>, që më me
besnikeri shprehin indentitetin e kompanise tuaj. </p>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;"><strong>Hapi i
dytë:</strong> <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=43&F=H"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #3477bb;
text-decoration: none;">Krijimin e faqes tuaj te internetit</a>.</p>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;"><strong>Hapi i
trete:</strong> <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=44&F=H"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #3477bb;
text-decoration: none;">Printimi dhe shtypja materialet me cilesi te larte
teknologjike.</a><strong></strong></p>
<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: #555555; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 23px;"><strong>Hapi i
katert:</strong> Marketingu me <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=56&F=H"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #3477bb;
text-decoration: none;">Publicitable</a> dhe <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/link.php?M=468814&N=70&L=45&F=H"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;
vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #3477bb;
text-decoration: none;">E-marketing.</a></p>
<br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" bgcolor="#d1d8db">
<p style="font-family: 'Verdana'; font-size: 9px; color: #333333;
text-align: center;" align="center">Nese nuk doni te merni me email nga ne
ju lutem <a
href="http://postajuaj-al.com/sendmail/unsubscribe.php?M=468814&C=3acf30b97bf39ee3e464a09cdb43958a&L=11&N=70">Kliko
ketu</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><br/>       <br>

        <table bgcolor="" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tr align="center">
                        <td>
                                <table bgcolor="white" width="450" border="0" cellpadding="5">
                                        <tr>
                                                <td>
                                                                                                                </td>
                                        </tr>
                                </table>
                        </td>
                </tr>
        </table>
<img
src="http://postajuaj-al.com/sendmail/open.php?M=468814&L=11&N=70&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>