[Pkg-chromium-maint] FW: FUCO : Fucoxanthin หุ่นเพียว พุงหาย แขนลด ขาเรียว เห็นผลภายใน 7 วัน !!!

pea bus peapu229oom at hotmail.com
Thu Nov 1 09:54:18 UTC 2012
FUCO : Fucoxanthin  หุ่นเพียว พุงหาย แขนลด ขาเรียว เห็นผลภายใน 7 วัน !!!       ผลิตโดยผู้นำด้านการลดน้ำหนักของโลกเจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ที่มอบสิทธิ์ให้ Hylife เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 
      เป็นสารสกัดจากสาหร่ายวากาเมะ (ที่เราทานในสุกี้) ช่วยเพิ่มจำนวนไขมันน้ำตาลซึ่งเป็นไขมันดี มีหน้าที่เผาผลาญไขมันขาว ที่เป็นสาเหตุของความอ้วน ทานครั้งละ 2 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น       ร่างกายของคนเราจะมีไขมัน 2 ชนิดคือไขมันขาว กับน้ำตาล ไขมันน้ำตาลมีหน้าที่เผาผลาญไขมันขาว  แต่ในสภาวะของคนอ้วน จะมีปริมาณไขมันขาวเยอะซึ่งจะแตกตัวแบบทวีคุณ   ขณะที่การออกกำลังกาย หรือเข้าคลีนิคลดความอ้วน   จะทำให้ขนาดของไขมันขาวเล็กลง    แต่ไม่ได้ลดจำนวน  เมื่อเราทานอาหาร    ไขมันจึงกลับมาพองอีกครั้งทำให้เกิดโยโย่เอ็ฟเฟ็ค    

       แต่การทำงานของ FUCO จะช่วยเพิ่มไขมันน้ำตาลทำให้ไขมันขาวละลาย  และละลายไปพร้อมกันด้วยการเผาผลาญ ช่วยลดพุง ต้นแขน ต้นขา จึงไม่ทำให้ เกิดโยโย่เอ็ฟเฟ็ค 
>>>กรอกข้อมูล คลิก<<<♣BEFORE AFTER♣

 		 	  		  		 	  		  		 	  		  		 	  		  		 	  		  		 	  		  		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121101/db275218/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 2671848.jpg
Type: image/jpeg
Size: 20347 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121101/db275218/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 8192032_orig.jpg
Type: image/jpeg
Size: 91873 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121101/db275218/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wow.jpg
Type: image/jpeg
Size: 128669 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121101/db275218/attachment-0005.jpg>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list