[Pkg-chromium-maint] NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ BÁN TRẢ GÓP TRONG 07 NĂM

Pham Hien hienphamtdtv3 at gmail.com
Fri Nov 16 07:48:09 UTC 2012


Kính gửi: Anh Chị

[image: Hình ảnh nội tuyến 1]
*[image: Hình ảnh nội tuyến 2]
*
*[image: Hình ảnh nội tuyến 3]
*
*[image: Hình ảnh nội tuyến 4]*--
*Thanks & Best regards*
*Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:*
*Chuyên viên tư vấn: Phạm Thị Thu Hiền*
*Hotline: 0902 218 432*
*Email: hienphamtdtv3 at gmail.com*
*Công ty CP địa ốc Tấc đất Tấc vàng*
*120-122 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DIRECT MAIL PRINCE TOWN-4.jpg
Type: image/jpeg
Size: 208954 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DIRECT MAIL PRINCE TOWN-3.jpg
Type: image/jpeg
Size: 300258 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DIRECT MAIL PRINCE TOWN-2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 406845 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DIRECT MAIL PRINCE TOWN-1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 461308 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0007.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: GIOI THIEU DU AN PRINCE TOWN - THAN.pptx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Size: 9193001 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20121116/71a902df/attachment-0001.pptx>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list