[Pkg-chromium-maint] Bạn là dân kỹ thuật hay đang tìm hiểu về kỹ thuật

Nguyen The Manh nguyenmanhtb at gmail.com
Sat Feb 9 04:37:05 UTC 2013


Hàng ngày bạn phải tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị sử dụng điện.

Bạn là dân kỹ thuật, hay kinh tế.

Bạn là sinh viên đang cần đồ án tốt nghiệp để tham khảo.

Tất cả sẽ nằm trong tầm tay bạn.

Hãy truy cập  http://kythuatviet.com <http://kythuatviet.com/> Để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản giúp bạn tránh được những rủi ro sự cố về điện.

Truy cập  http://kythuatviet.com <http://kythuatviet.com/>  để nâng cao kiến thức kỹ thuật.

Truy cập để là chủ được thiết bị công nghệ trong nhà bạn.

Truy cập ngay http://kythuatviet.com <http://kythuatviet.com/> để xác minh lời tôi nói.

 

Chân thành xin lỗi nếu email này làm phiền bạn.

Để từ chối nhận mail này những lần tiếp theo kick vào đây..... <http://kythuatviet.com/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130209/bcc19567/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list