[Pkg-chromium-maint] Kako da moj sajt zaradjuje?

MarkSoft konsalting crm at marksoft.rs
Tue May 7 08:15:09 UTC 2013


Newsletter_17_Utorak, 07 Maj 2013 08:15 Prosledi ovaj e-mail prijatelju (
http://www.marksoft.rs/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=forward&mailid=54&key=b69386abc0c11a4d959a002deae8303d&subid=79506-8ab4a2bb014dd134a1abccf98a4c0ef9&tmpl=component
)

Preporučujemo:
Seminar: Kako da moj sajt zaruđeje?
Beograd, TC MSsys 16-17. maj 2013.

• Povećajte prodaju prisustvom na internetu. Integrisane veštine. ( http://www.marksoft.rs/aktuelni-seminari-i-obuke.html )
 • Uspešna prodaja je osmišljen proces ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/seminari-prodaja/prodaja-je-osmiljen-proces.html )
• Koncepti stvaranja lojalnosti kupca (
http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/seminari-integrisani-alati-menadmenta/koncepti-stvaranja-lojalnosti-kupca.html )
 • Zašto mentoring? ( http://www.marksoft.rs/konsalting/mentoring.html )
 • In house obuke ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/in-house.html )
 • E-class obuka: Veštine prodaje ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/e-class/prodajne-vestine.html )
• E-class obuka za farmaceute: Veština prodaje u apotekama ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/e-class/vetine-prodaje-u-apotekama.html )

Praktični saveti kako da napravite i upravljate sajtom koji donosi zaradu. Kao potpora razumevanju predavanja koristiće se konkretna analiza jednog
domaćeg portala, ali i analiza sajtovi polaznika seminara.
 
Saznajte više... ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/seminari-marketing-i-pr/kako-da-moj-sajt-zarauje.html )

Seminari& Obuke ( http://www.marksoft.rs/aktuelni-seminari-i-obuke.html ) | O nama ( http://www.marksoft.rs/glavna/o-nama.html ) | Referenc lista (
http://www.marksoft.rs/ms_referenc_lista.pdf ) | Uslovi za učestvovanje ( http://www.marksoft.rs/seminari-i-obuke/uslovi-za-ucesce.html ) | Kontakt (
http://www.marksoft.rs/kontak.html )

MarkSoft konsalting © 2013 Sva prava zadržana
 
Ovaj email je poslat na pkg-chromium-maint at lists.alioth.debian.org. Kako biste bili sigurni da ćete i dalje primati naše emailove, dodajte našu
email adresu u Vašu kontakt ili 'safe' listu. Ukoliko Vam se ovaj email ne prikazuje ispravno, kliknite pregled on-line (
http://www.marksoft.rs/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=54&key=b69386abc0c11a4d959a002deae8303d&subid=79506-8ab4a2bb014dd134a1abccf98a4c0ef9
) (
http://www.marksoft.rs/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=54&key=b69386abc0c11a4d959a002deae8303d&subid=79506-8ab4a2bb014dd134a1abccf98a4c0ef9&tmpl=component
) (
http://www.marksoft.rs/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=54&key=b69386abc0c11a4d959a002deae8303d&subid=79506-8ab4a2bb014dd134a1abccf98a4c0ef9&tmpl=component
) 

Link za Odjavu/Unsubscribe (
http://www.marksoft.rs/index.php?subid=79506&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=54&key=8ab4a2bb014dd134a1abccf98a4c0ef9 )

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130507/2756aaba/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: header_newsletter.jpg
Type: image/jpeg
Size: 20304 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130507/2756aaba/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kalendar.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6289 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130507/2756aaba/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: web_zarada.jpg
Type: image/jpeg
Size: 73061 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130507/2756aaba/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: panorama_pobednik.jpg
Type: image/jpeg
Size: 31999 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20130507/2756aaba/attachment-0007.jpg>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list