[Pkg-chromium-maint] QUAN TRỌNG: Thông báo đến Quý khách hàng về lịch thi công kín đến hết năm

Ngọc Trinh unicaredec15 at gmail.com
Tue Dec 8 10:45:58 UTC 2015


Kính gửi Quý khách hàng,

Chúng tôi hiện đã chính thức kín lịch thi công đến hết
năm 2015, và
vì vậy chúng tôi rất lấy làm tiếc đã phải từ chối rất
nhiều yêu cầu
của các Quý khách hàng.

Tuy nhiên, lịch của chúng tôi vẫn còn trống một vài ngày
trong tháng
1/2016. Vui lòng nhanh chân đặt lịch trước với chúng tôi ngay
từ bây
giờ nếu Quý khách có nhu cầu vệ sinh trước Tết!

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại website:
http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=974491&N=118&L=5&F=T


Nếu không muốn nhận email
này:http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=974491&C=db760814ea3be73021eb053d328932d3&L=32&N=118
www.conet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20151208/f9203943/attachment.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list