[Pkg-chromium-maint] Thông báo khẩn đến Quý khách hàng của chúng tôi

Ngọc Trinh unicarenov15 at gmail.com
Tue Nov 10 10:13:30 UTC 2015


Kính thưa Quý khách hàng,

Thời điểm cuối năm đã cận kề, và lịch của chúng tôi
đang ngày càng kín
vì các yêu cầu tổng vệ sinh cuối năm.

Chúng tôi đã phải từ chối hơn 50 khách hàng năm ngoái vì
kín lịch.

Vui lòng liên hệ đặt lịch với chúng tôi sớm nếu Quý
khách có kế hoạch
tổng vệ sinh đón năm mới.

Vui lòng xem chi tiết dịch vụ tại website:
http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=88&L=9&F=T.


Nếu không muốn nhận email
này:http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=1958664&C=45555eb66df50562663a82eb69062c95&L=51&N=88
www.conet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20151110/f778becf/attachment.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list