<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 6.00.6000.16546"></HEAD>
<BODY>
<P>Mời bạn tham gia thực đơn phong phú với nhiều món ăn hấp dẫn sáng tạo tại <A 
href="http://www.traicayngusac.com">www.traicayngusac.com</A></P>
<P>Thưởng thức món tráng miệng Chè, trái cây tươi, và rau câu miễn phí</P>
<P>Phục vụ giao hàng tận nơi miễn phí</P>
<P><IMG alt="" src="cid:image_0000"></P>
<P><IMG style="HEIGHT: 1085px; WIDTH: 689px" alt="" 
src="cid:image_0001" width=799 
height=1131></P>
<P>***** Truy cập <A 
href="http://www.traicayngusac.com">www.traicayngusac.com</A> hoặc hotline: 
39115480 - 01999.079.042 để biết thông tin chi tiết*****</P></BODY></HTML>