<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" bgcolor="#f1f1f1" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: #f1f1f1; font-family: Arial, 'Helvetica', sans-serif">

<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#f1f1f1" style="min-width: 780px; width: 100%; background-color: #f1f1f1">
    <tr>
        <td align="center" valign="top">
            <table border="0" width="780" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" style="min-width: 780px; width: 780px; table-layout: fixed;">
                <tr>
                    <td align="center" valign="top" style="text-align: center; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px">
                        <a href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/shoutout.wix.com?p=eyJzIjoicEZNN1UwQ2ZreXZsSk50Z0NTaWx4SXZONGZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbVxcXC9zb1xcXC82NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzVcIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjUxY2RmODA3M2YwYTJkZWMxM2I0YmIyZWU5ZjM5YjFiN2ZmMGQyMmRcIl19In0">Can't see this message? View in a browser</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="center" valign="top" style="text-align: center">
                        <table style="font-size:0;line-height:0;width:auto; border-collapse: collapse;border-spacing: 0;table-layout:fixed;"><tbody><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><a href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/shoutout.wix.com?p=eyJzIjoicEZNN1UwQ2ZreXZsSk50Z0NTaWx4SXZONGZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbVxcXC9zb1xcXC82NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzVcIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjUxY2RmODA3M2YwYTJkZWMxM2I0YmIyZWU5ZjM5YjFiN2ZmMGQyMmRcIl19In0"> <img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-a820ab35-837d-4a0a-9c95-8ca3bff71a95" alt="H2O-Matic" usemap="#region0" style="border: 0; max-width: 100%; "> </a></div> </td></tr><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><a href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/shoutout.wix.com?p=eyJzIjoicEZNN1UwQ2ZreXZsSk50Z0NTaWx4SXZONGZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbVxcXC9zb1xcXC82NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzVcIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjUxY2RmODA3M2YwYTJkZWMxM2I0YmIyZWU5ZjM5YjFiN2ZmMGQyMmRcIl19In0"> <img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-1835fe91-49df-45e0-9093-65d993a0acc6" alt="This product is valve with stand for 5.- 6.L plastic bottle. Simple put the cup inside the stand and push valve up with cup .On that way water is poured. *Mount on place where original cover be, than rotate bottle with valve - stand for 180. Degree* Product is useful in offices, workshops at home.  " usemap="#region1" style="border: 0; max-width: 100%; "> </a></div> </td></tr><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><a href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/shoutout.wix.com?p=eyJzIjoicEZNN1UwQ2ZreXZsSk50Z0NTaWx4SXZONGZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbVxcXC9zb1xcXC82NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzVcIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjUxY2RmODA3M2YwYTJkZWMxM2I0YmIyZWU5ZjM5YjFiN2ZmMGQyMmRcIl19In0"> <img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-f74eaebd-831a-4ab7-8cce-f0751dcce051" alt="Image" usemap="#region2" style="border: 0; max-width: 100%; "> </a></div> </td></tr><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-073625bc-b0e5-45b4-8176-87cbd961e696" alt="Visit us" usemap="#region3" style="border: 0; max-width: 100%; "></div><div><map name="region3" style="outline:none;"> <area shape="rect" coords="217,1,563,60" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/tomicv75.wix.com?p=eyJzIjoiYzBzN05kTHZJVzVyaGtvZWFwNnUzMWpWYUljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdG9taWN2NzUud2l4LmNvbVxcXC9ub3ZhdGVjaFwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2JhYzRjZTMxOGY1NzZiYTNjNTNlZjZhYjlkZmFhNzQxNzBiYzVkYVwiXX0ifQ" alt="http://tomicv75.wix.com/novatech" target="_blank" style="outline:none;"></area> </map></div> </td></tr><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-38e7cd66-56d2-4c6e-8f65-c6fb3ea2cb17" alt="Novatech-ekv" usemap="#region4" style="border: 0; max-width: 100%; "></div><div><map name="region4" style="outline:none;"> <area shape="rect" coords="71,1,184,25" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/tomicv75.wix.com?p=eyJzIjoiYzBzN05kTHZJVzVyaGtvZWFwNnUzMWpWYUljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdG9taWN2NzUud2l4LmNvbVxcXC9ub3ZhdGVjaFwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2JhYzRjZTMxOGY1NzZiYTNjNTNlZjZhYjlkZmFhNzQxNzBiYzVkYVwiXX0ifQ" alt="http://tomicv75.wix.com/novatech" target="_blank" style="outline:none;"></area> </map></div> </td></tr><tr style="padding:0;margin:0;border:none;"><td style="padding:0;margin:0;border:none;"><div><img src="http://storage.googleapis.com/shoutout-snapshots/snapshot-1983e359-774e-49d8-8c9c-2d830caefa0d" alt="" usemap="#region5" style="border: 0; max-width: 100%; "></div><div><map name="region5" style="outline:none;"> <area shape="rect" coords="113.5,16,238.5,52" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/maps.google.com?p=eyJzIjoiM3pWRlJUQjRaVG42SXBBQTdKeVd6dGg1NEJvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFwcy5nb29nbGUuY29tXFxcLz9xPUZlaWxuZXJzdHJhJUMzJTlGZSwlMjBCZXJsaW4sJTIwR2VybWFueVwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjhlODhjNjdmZTE4ZDU4NDJhOTVjZDQyMzcxZWY4NzM3MzNhMDM2YlwiXX0ifQ" alt="http://maps.google.com/?q=Feilnerstra%C3%9Fe,%20Berlin,%20Germany" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="115.5,53,236.5,72" href="tel:+491521%2035%2011%20979" alt="tel:+491521%2035%2011%20979" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="337,40,365,68" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/www.facebook.com?p=eyJzIjoia180NXBCRzFia3d1WFlYaWM2dkVlTFRTbGZ3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb21cXFwvc2hhcmVyXFxcL3NoYXJlci5waHA_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbSUyRnNvJTJGNjc2Y2RkNDItNDY4YS00ZjE1LTg5NzMtM2YyNjc5MTBlODc1JTNGcmVuZGVyJTNEMSUyMyUyRm1haW5cIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjY1YmZhYmE0MmE3ZjQzMjRkMWVlMjk2Njk5ZWEwNDNiYTZkZjQzYmJcIl19In0" alt="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F676cdd42-468a-4f15-8973-3f267910e875%3Frender%3D1%23%2Fmain" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="372,40,400,68" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/twitter.com?p=eyJzIjoiaHZINnJBRUhTVXgtVkRGRGVOZU51VkpCZ1VrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3R3aXR0ZXIuY29tXFxcL2hvbWU_c3RhdHVzPWh0dHAlM0ElMkYlMkZzaG91dG91dC53aXguY29tJTJGc28lMkY2NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzUlM0ZyZW5kZXIlM0QxJTIzJTJGbWFpblwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNzI4NTc3OTk4NzU3MTdlNmMwYTQ5YmJhY2RkMGI5MTBmMDQ3YzEwZlwiXX0ifQ" alt="https://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F676cdd42-468a-4f15-8973-3f267910e875%3Frender%3D1%23%2Fmain" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="407,40,435,68" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/pinterest.com?p=eyJzIjoiRUNlVW5xYU9oc05SY0N1OVNoTFl5RUhMSEt3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvcGludGVyZXN0LmNvbVxcXC9waW5cXFwvY3JlYXRlXFxcL2J1dHRvblxcXC8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZzaG91dG91dC53aXguY29tJTJGc28lMkY2NzZjZGQ0Mi00NjhhLTRmMTUtODk3My0zZjI2NzkxMGU4NzUlM0ZyZW5kZXIlM0QxJTIzJTJGbWFpbiZtZWRpYT1odHRwOlxcXC9cXFwvc3RhdGljLndpeC5jb21cXFwvbWVkaWFcXFwvZjFlMzlmXzg2MjYwZTA4NWYzOTQ1YmJiOTY3MTAwNDUzOGE3NzBiLnBuZyZkZXNjcmlwdGlvbj1IMk8tTWF0aWNcIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImExZmNiNjMxNGE1NDhmMTgyNzBlODJhNThlMzkxMWE5MjlmN2UxMzBcIl19In0" alt="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F676cdd42-468a-4f15-8973-3f267910e875%3Frender%3D1%23%2Fmain&media=http://static.wix.com/media/f1e39f_86260e085f3945bbb9671004538a770b.png&description=H2O-Matic" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="513,35,679,54" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/tomicv75.wix.com?p=eyJzIjoiYzBzN05kTHZJVzVyaGtvZWFwNnUzMWpWYUljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdG9taWN2NzUud2l4LmNvbVxcXC9ub3ZhdGVjaFwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2JhYzRjZTMxOGY1NzZiYTNjNTNlZjZhYjlkZmFhNzQxNzBiYzVkYVwiXX0ifQ" alt="http://tomicv75.wix.com/novatech" target="_blank" style="outline:none;"></area> <area shape="rect" coords="414,93,475,112" href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/shoutout.wix.com?p=eyJzIjoidXVDNXJsdkFBZko1Zm5CNXJBWi1NWW1ZMXpFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvc2hvdXRvdXQud2l4LmNvbVxcXC9cIixcImlkXCI6XCJiMzYwM2Y4YzNiNTg0YmFhYTA4OWQ1YTU1OTY4ZWVmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQ4ZTE3NWFkYjM4NjhjMmY3ODlkMDBhMGQzYjkxYzZjZmU3NmZjOTNcIl19In0" alt="http://shoutout.wix.com/" target="_blank" style="outline:none;"></area> </map></div> </td></tr></tbody></table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="center" valign="top" style="text-align: center; padding-top: 20px">
                        You've received this email because you are a subscriber of this <a href="http://mandrillapp.com/track/click/30119679/tomicv75.wix.com?p=eyJzIjoiYzBzN05kTHZJVzVyaGtvZWFwNnUzMWpWYUljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExOTY3OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdG9taWN2NzUud2l4LmNvbVxcXC9ub3ZhdGVjaFwiLFwiaWRcIjpcImIzNjAzZjhjM2I1ODRiYWFhMDg5ZDVhNTU5NjhlZWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2JhYzRjZTMxOGY1NzZiYTNjNTNlZjZhYjlkZmFhNzQxNzBiYzVkYVwiXX0ifQ" target="_blank">site</a>.<br>
                        If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, click <a href="http://www.wix.com/create/my-account/contacts/unsubscribe?siteName=novatech&metaSiteId=7e53fa0e-36e1-4cbc-8ba3-d53a87f3c29c&unsubscribeToken=abcefd4d5885911e7f4ea863ecce180388e169a39e4c714f1a99cb3376c2b70693851a2843144f9f099501d14d4a82e396d622ca0d45cd1bb5426bc6f9c349713a382e41019528581edd3d3185c68190445fe65559299dd1ed48d4aea7087f260b6b9de29667c4dd318d502839d6343f4e59bf77a4657098304e475e6a797f8ce31bb76be832dabed8f5566ed63920b0e5c65fef21c431e66381d9ebc4343073da8989a60b0a1b3fd050bdb1258e58c414f6af95fc5b1511f9d0aa763e2e7ca2f1135d32083e3f3363f2c4f42d2f8ecdacb62f52ffb6a034260fa0b6e891491d4c1d38e430e2aa8e677d0ea215bfd824b149c0685af1b2c9756fc6df8ca03316aee6604fc5b8dce1db609a442dfcb99e163d86092761a217a17069acc992c9fa0f4589454c691ebfbcad4ec13fd8a145080d228efe59ae83b7b30b73c33b726e3bd403693fb5ffc73eb9d48eb9c5f476ebcd0fbae9afdeb01bac7e939065f6c16f299b9b251891fa94ff976ce5235f0e" target="_blank">here</a>.
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>

<img src="http://mandrillapp.com/track/open.php?u=30119679&id=b3603f8c3b584baaa089d5a55968eef9" height="1" width="1"></body>