<html><head></head><body><font size="2">Poštovani,<br /><br /><br
/><br />U saradnji s drugim državama pripremili smo dodatnu ponudu<b><font
color="#800080">  Ekonktakta koji se jednostavno preuzimaju u
vaš newsletter ili u outlookov adresar.<br /></font></b><font
color="#3366ff"><b><br /><br />BUDITE SIGURNI DA ČETE POVEČATI PRODAJU I
PROŠIRITI PONUDU U DRUGE DRŽAVE.<br /><br />Ako imate web
stran</b></font></font><span style="color: #3366ff; font-size: small;
font-weight: bold;">ice sa prodajom, ili ako želite da pronađete tuđe
poslovne partnere, e onda morati imati POSLOVNE KONTAKTE.</span><br
style="color: #3366ff; font-size: small; font-weight: bold;" /><br
style="color: #3366ff; font-size: small; font-weight: bold;" /><span
style="color: #3366ff; font-size: small; font-weight: bold;"><font
color="#ff0000">EMAILING ADRESAR MOŽETE KUPITI SA <font size="2">40
%  POPUSTOM.</font></font></span><font size="2"><font
color="#ff0000"><br /></font><br /><br /><b>Naophodno je da u svakom
newsletteru omogučite strankama odjavu s liste i da poštujete zakon
o elektroničkoj komunikaciji.<br /><br /><br /></b> <br />U ponudi
imamo poslovne elektroničke kontakte iz Austrije, Italije,
Švice,Bivša Jugoslavija...<br /><b><br /></b><br />Nudimo vam
i bezplatno savjetovanje u vezi newslettera.<br /><br /></font><br /><br
/><b><font color="#ff0000"><br /></font></b><font size="2"><b><font
color="#ff0000">POŠALJITE NAM UPIT NA</font></b><a target="_blank"
href="http://obvestila.bizidan.com/link.php?M=272244&N=199&L=10&F=H">
narocila@bizidan.com </a>i napišite koje elektroničke adrese vas
zanimaju za pojedičnu državu i poslat čemo vam ponudu.</font><br /><br
/><br /><br /><font size="2">Sa poštovanjem,</font><br /><br /><font
size="2">BIZIDAN<br /></font><br /><font size="2">0038641651068</font><br
/><font style="font-size: small;" color="#0000ff"><b><br /><br />TVRTKA:
BIZIDAN, CESTA BRATOV STRAŽIŠARJEV 3, 4270 JESENICE, ID ZA DDV:
SI17213991. www.bizidan.com, info@bizidan.com</b></font><br /><br /><br
/><br /><br /><br />u koliko bi se odjavili iz našega newslettra,
kliknete na<a target="_blank"
href="http://obvestila.bizidan.com/unsubscribe.php?M=272244&C=ef5832947d38bd72084db0b7952d6e76&L=5&N=199">
ODJAVA.</a><br /><br /><br /><br /><br /><img
src="http://obvestila.bizidan.com/open.php?M=272244&L=5&N=199&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>