<html>
<head>
</head>
<body>
<p><span style="font-size: medium;">Kính thưa Quý
khách hàng,</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Thời điểm cuối năm đã
cận kề, và lịch của chúng tôi đang ngày
càng kín vì các yêu cầu tổng vệ
sinh cuối năm.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Chúng tôi đã
phải <span style="color: #ff0000;"><b><i><u>từ chối hơn 50
khách hàng</u></i></b></span> năm ngoái
vì kín lịch.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vui lòng liên hệ đặt
lịch với chúng tôi sớm nếu Quý khách
có kế hoạch tổng vệ sinh đón năm mới.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vui lòng xem chi tiết dịch
vụ tại website: <a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=88&L=5&F=H">http://unicarepro.com</a>. <br
/><a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=88&L=5&F=H"><img
src="http://unicare.conet.com.vn/admin/temp/newsletters/13/uc%20november%202015%20vnese.jpg"
width="900" height="1267" alt="uc november 2015 vnese.jpg" title="uc
november 2015 vnese.jpg" /></a><br /><br />Nếu không muốn nhận
email này, click <a
href="http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=1958664&C=45555eb66df50562663a82eb69062c95&L=51&N=88">vào
đây</a>. </span></p>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://unicare.conet.com.vn/open.php?M=1958664&L=51&N=88&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>