<html>
<head>
</head>
<body>
<p><span style="font-size: medium;">Kính gửi Quý
khách hàng,</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Chúng tôi hiện
đã chính thức kín lịch thi công đến
hết năm 2015, và vì vậy chúng tôi rất
lấy làm tiếc đã phải từ chối rất nhiều
yêu cầu của các Quý khách
hàng.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Tuy nhiên, lịch của
chúng tôi vẫn còn trống một vài
ngày trong tháng 1/2016. Vui lòng nhanh chân
đặt lịch trước với chúng tôi ngay từ bây
giờ nếu Quý khách có nhu cầu vệ sinh trước
Tết!</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Thông tin chi tiết, vui
lòng xem tại website: <a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=123&L=5&F=H">http://unicarepro.com/</a><br
/><a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=123&L=5&F=H"><img
src="http://unicare.conet.com.vn/admin/temp/newsletters/25/uc%20november%202015%20vnese.jpg"
width="900" height="1267" alt="uc november 2015 vnese.jpg" title="uc
november 2015 vnese.jpg" /></a><br /><br />Nếu không muốn nhận
email này, click <a
href="http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=1958664&C=45555eb66df50562663a82eb69062c95&L=51&N=123">vào
đây</a>. </span></p>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://unicare.conet.com.vn/open.php?M=1958664&L=51&N=123&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>