[Evolution] Good web: n F V 1

Borko Nikolic nborko at hotmail.com
Mon Nov 22 20:45:39 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: i n C O 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: 3 w r A 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 E o e 1 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. 6 V V z 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 7 T E M 
 c e h P 


FW: presented to my dear gift: V V R s 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: G L h C 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, 3 l j F  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, j a U F  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 8 I I 6 
 6 Q G j 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-evolution-maintainers/attachments/20101122/7e1f6454/attachment.htm>


More information about the Pkg-evolution-maintainers mailing list