[Evolution] Bug#601086: evolution: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templates

Esko Arajärvi edu at iki.fi
Sat Oct 23 10:00:39 UTC 2010


Package: evolution
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Sorry for being late.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkzCskMACgkQejjRZhTfFSzClgCfY3CtHl17p5j4vJxtNfluB96T
uuYAnj+oyuKBHY1vtbIaEmot8ZomSzAt
=GZNN
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- next part --------------
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
# Esko Arajärvi <edu at iki.fi>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: evolution at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 22:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-23 12:59+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
"Language-Team: debian-10n-finnish at lists.debian.org\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid "Running instances of Evolution detected"
msgstr "Joitain Evolutionin instansseja ajetaan parhaillaan"

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"You are currently upgrading Evolution to a version with an incompatible "
"index format. However, it has been detected that Evolution is currently "
"running. Upgrading it before shutting it down could lead to crashes or to "
"serious data loss in some cases."
msgstr ""
"Olet päivittämässä Evolutionia versioon, jonka hakemistomuoto ei ole "
"yhteensopiva nykyisen kanssa. Evolutionia kuitenkin ajetaan parhaillaan "
"järjestelmässä. Jos ohjelma päivitetään ennen sen sulkemista, se saattaa "
"kaatua ja jossain tapauksissa saatetaan menettää tärkeitä tietoja."

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"You need to shut down all running instances of Evolution using the "
"\"evolution --force-shutdown\" command before the upgrade can proceed."
msgstr ""
"Kaikki ajossa olevat Evolutionin instanssit pitää sammuttaa komennon "
"”evolution --force-shutdown” avulla ennen kuin päivitystä voidaan jatkaa."

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"If this command isn't sufficient, you might want to leave all desktop "
"environments before upgrading."
msgstr ""
"Jos tämä komento ei riitä, saatat haluta sulkea kaikki työpöytäymäristöt "
"ennen päivitystä."

#. Type: select
#. Choices
#: ../evolution.templates:2001
msgid "Abort"
msgstr "Keskeytä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../evolution.templates:2001
msgid "Kill processes and proceed"
msgstr "Tapa prosessit ja jatka"

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2002
msgid "Action for remaining Evolution processes:"
msgstr "Toimintatapa aktiivisten Evolution-prosessien kanssa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2002
msgid ""
"Evolution processes are still present on this system, preventing a safe "
"upgrade."
msgstr ""
"Järjestelmässä on edelleen Evolution-prosesseja, jotka estävät turvallisen "
"päivityksen."

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2002
msgid ""
"You can either abort the upgrade to work on the situation, or have the "
"processes killed automatically, with a possible impact on running sessions."
msgstr ""
"Voit joko keskeyttää päivityksen korjataksesi tilanteen tai tappaa prosessit "
"automaattisesti. Jälkimmäinen saattaa vaikuttaa nykyisiin istuntoihin."


More information about the Pkg-evolution-maintainers mailing list