[Pkg-fedora-ds-maintainers] blahoželanie

CHEVROLET AUTOMOBILE COMPANY karina.almeida at cnel.gob.ec
Sat Feb 20 11:26:43 UTC 2016


Gratulujeme svoj e-mailovému účtu si vyhral $ 700000,00 USD z lotérií Chevrolet Automobile Company, ste teraz Gratulujeme opäť posielať svoje osobné údaje do tohto úradu.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fedora-ds-maintainers/attachments/20160220/62824e7c/attachment.html>


More information about the Pkg-fedora-ds-maintainers mailing list