[pkg-fso-maint] onderzoek naar risicobeheer in bedrijven in België

karel-jan smet kareljansmet4 at gmail.com
Tue Apr 28 09:30:49 UTC 2015


Indien u onderstaande enquête reeds heeft ingevuld, mag u deze mail negeren.


*[English version below]*

Beste,

Als laatstejaarsstudenten aan de universiteit van Gent zijn wij momenteel
bezig met onze masterproef in de bedrijfseconomie. Onze masterproef handelt
over de interne organisatie van risicobeheer (meer bepaald Enterprise Risk
Management) in bedrijven in België.

Voor het empirische gedeelte is het de bedoeling dat we de link proberen
leggen tussen enkele bedrijfskarakteristieken (zoals bedrijfsgrootte,
sector, …) en de wijze waarmee intern omgegaan wordt met risicobeheer
(zoals wie rapporteert aan wie, hoe vaak, op welke wijze, …).

Om dit allemaal te kunnen onderzoeken hebben we een enquête opgesteld die
ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag neemt. Bij voorkeur wordt de
enquête ingevuld door iemand met een gegronde kennis van het bedrijf en van
het eventuele risicobeheer, zoals de CFO of eventueel CRO. Mocht uw bedrijf
nog niet aan risicobeheer doen, gelieve dan toch nog deze enquête in te
vullen, aangezien deze gegevens ook van belang zijn.

De enquête is terug te vinden op onderstaande link.

http://goo.gl/forms/0Ugp7ktS4T <http://goo.gl/forms/fdLjfrtJTy>

Indien u graag de resultaten had gewenst kunnen wij u die achteraf altijd
bezorgen.

Alvast heel erg bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groeten,


Karel- Jan Smet & Eveline Van PouckeDear,

As final year students at the University of Ghent, we are currently working
on our master thesis in Business Economics. Our master thesis deals with
the internal organization of risk management (in particular Enterprise Risk
Management) in companies in Belgium.For the empirical part, the aim is to investigate the link between several
operating characteristics (such as company size, industry, ...) and the way
that risk management is internally handled (such as who reports to whom,
how often, how, ...).

To investigate this, we have prepared a survey that takes about 10 minutes
of your time. Preferably the survey is completed by someone with a thorough
knowledge of the company and possibly of the risk management, like the CFO
or CRO. If your company is not making use of any risk management, please
still fill in this survey, since this data is also useful.

The survey can be found at the link below.

http://goo.gl/forms/0Ugp7ktS4T <http://goo.gl/forms/fdLjfrtJTy>

If you wish, we can always send you the results afterwards.

Thank you very much for your cooperation.

With kind regards,

Karel- Jan Smet & Eveline Van Poucke
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fso-maint/attachments/20150428/21796a01/attachment.html>


More information about the pkg-fso-maint mailing list