[pkg-fso-maint] Brandpreventiedossier reeds in orde?

dewofire info at dewofire.be
Thu Aug 31 07:12:35 UTC 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Deze email nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" emails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://dewofire-mail.be/zJT2Ai
--------------------------------------------------------------------------------


 

 

Opmaak brandpreventiedossier

Bedrijven zijn volop bezig met de opmaak van hun
brandpreventiedossier, om zo te voldoen aan het KB van maart 2014.
Onze projectmanagers staan voor jullie klaar om dit dossier te helpen
opbouwen en/of volledig uit te werken conform alle eisen.

http://www.dewofire.be/nl/dienst/nieuw-kb-brandbeveiliging 

 

 

Daarnaast verkoopt, onderhoud en inventariseert Dewofire
brandbeveiliging ook brandblussers, haspels,
LED noodverlichting en ISO fotolume signalisatie.
 
http://www.dewofire.be/nl/onderhoud
http://www.dewofire.be/nl/producten 

 
Dank u voor uw aandacht,
De Directeur

Dewofire BVBA -  www.dewofire.be  ( http://dewofire-mail.be/info at dewofire.be ( http://dewofire-mail.be/ )

_____________________________
Uitschrijven / Gegevens wijzigen: http://dewofire-mail.be/ugbyymuhgsghehyegujheggujeme
Powered door YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fso-maint/attachments/20170831/d6c8bd3b/attachment.html>


More information about the pkg-fso-maint mailing list