[pkg-fso-maint] Hoe maak ik het brandpreventiedossier op?

dewofire info at dewofire.be
Wed Oct 4 15:03:24 UTC 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Deze email nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" emails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://dewofire-mail.be/zOvkfA
--------------------------------------------------------------------------------


Opstellen van het brandpreventiedossier,
 

Hoe begin ik eraan?
 

Waar moet ik op letten?
 

Wat kan DewoFire voor u betekenen?
 

Hoe begin ik eraan?

Om jullie bedrijf grondig te inpecteren, is het een must om een
brandaudit te laten uitvoeren.
Onze inspecteurs maken een conforme KB 2014 audit op van het gebouw.
Tijdens deze rondgang maken onze inspecteurs samen met de
verantwoordelijke een Riscio-analyse op van het bedrijf.
Uit de reslutaten van de Audit en RA - zal Dewofire in samenspraak met
het bedrijf de risco's gaan reduceren en de veiligheid gaan
optimaliseren.
 
Vraag hier u Audit van de evacuatiewegen aan. (
http://info@dewofire.be ) 
 

Waar moet ik op letten?

  Een brandpreventiedossier moet volgende zaken omvatten;
 
- Resultaten van de Audit - een analyse van alle compartimenten en
vluchtwegen.
- Een duidelijk overzicht per compartiment van de nodige stappen die
moeten worden uitgevoerd.
- Een logboeksysteem, met daarin de resultaten en opmerkingen van de
jaarlijkse te onderhouden installaties en materialen.
- De resultaten van de jaarlijkse evacuatieoefeningen en opleiding "
kleine blusmiddelen ".
- Het intern noodplan - wie doet wat, interne brandweerploegen,
richtlijnen bij brand.
- Correcte evacuatieplannen - om het personeel veilig en efficiënt
naar de verzamelplaatst te leiden.
- Correcte interventieplannen - om de brandweer veilig en efficiënt
binnen het bedrijf te brengen in geval van nood.
- Postinterventieplannen - structuren van het gebouw - aanvalswegen -
watervoorziening...
- Risico-analyse op maat van de onderneming en naar de aard van zijn
activiteiten.
- Controle documenten, werken met derden, vuurvergunningen,
arbeidsmiddelen, lijst van ontvlambare producten ect...
 
 
Stel hier u vragen over de opmaak van het brandpreventiedossier (
http://info@dewofire.be ) 
 

 
Wat kan Dewofire voor u betekenen?
 
 
DewoFire is een erkend APRAGAZ en ISO 9001/2015  brandveilig
gecertificeerd bedrijf.
Het is een must om met een erkend bedrijf te werken, daar wij Dewofire
al veel verkeerde of halfingevulde brandpreventie-
dossiers zijn tegengekomen. Vaak komt dit omdat de leverancier te
weinig expertise/mankracht of materialen heeft om alles
orde te zetten conform de eisen van het KB 2014. Dewofire ondersteunt
zijn diensten en producten met een team van 15 mensen. Dewofire doet
ook alle keuringen van brandblussers, noodverlichtingen, haspels, EHBO
en automatische systemen - en houdt dit alles bij in een digitaal en
schriftelijk logboeksysteem. Daarnaast maakt Dewofire alle luiken van
het brandpreventiedossier op, en tekent alle evacuatieplannen zelf.
 
Dewofire bezit een digitaal platform waar zowel de klant als wijzelf
kunnen op inloggen, waarbij we alle logboeken en alle luiken van het
actueel brandpreventiedossier overzichtelijk kunnen raadplegen. Aan de
hand van een roadmap kunnen we intervallen van keuringen en oefeningen
perfect bijhouden.
 
 
 
Meer info, klik hier ( http://info@dewofire.be ) 
 
 
Dit is een link naar een webpagina... ( http://dewofire.be )
 

Dank u voor uw aandacht,

Dewofire BVBA, Engelse wandeling 2K 14k, 8500 Kortrijk, 
www.dewofire.be Tel:056/98.00.92

_____________________________
Uitschrijven / Gegevens wijzigen: http://dewofire-mail.be/ugbyymuhgsghehyeguqwqggujeme
Powered door YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fso-maint/attachments/20171004/d9bf72b9/attachment-0001.html>


More information about the pkg-fso-maint mailing list