[pkg-ggz-maintainers] Good Day! y B m a

Nitesh Patel ncp113077 at hotmail.com
Mon Nov 22 20:45:53 UTC 2010


== Re: Dobry den == == R s R N 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, 5 j F X  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, 1 v 3 0  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 G 6 C F 
 w F 1 e 


==Re:==Hello== E y H 3 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, v D J R  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. O M l 6 Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 2 z L 2 
 J 5 i A 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-ggz-maintainers/attachments/20101122/64af0862/attachment.htm>


More information about the pkg-ggz-maintainers mailing list