r13297 - in /desktop/unstable/gnome-applets/debian: changelog po/fi.po

lool at users.alioth.debian.org lool at users.alioth.debian.org
Mon Oct 29 13:18:31 UTC 2007


Author: lool
Date: Mon Oct 29 13:18:30 2007
New Revision: 13297

URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/?sc=1&rev=13297
Log:
* Add Finnish translation of the debconf templates; thanks Esko Arajärvi;
  closes: #448415.

Added:
    desktop/unstable/gnome-applets/debian/po/fi.po
Modified:
    desktop/unstable/gnome-applets/debian/changelog

Modified: desktop/unstable/gnome-applets/debian/changelog
URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/desktop/unstable/gnome-applets/debian/changelog?rev=13297&op=diff
==============================================================================
--- desktop/unstable/gnome-applets/debian/changelog (original)
+++ desktop/unstable/gnome-applets/debian/changelog Mon Oct 29 13:18:30 2007
@@ -1,3 +1,10 @@
+gnome-applets (2.20.0-1ubuntu1) UNRELEASED; urgency=low
+
+  * Add Finnish translation of the debconf templates; thanks Esko Arajärvi;
+    closes: #448415.
+
+ -- Loic Minier <lool at dooz.org>  Mon, 29 Oct 2007 14:16:51 +0100
+
 gnome-applets (2.20.0-1) unstable; urgency=low
 
   [ Christian Perrier]

Added: desktop/unstable/gnome-applets/debian/po/fi.po
URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/desktop/unstable/gnome-applets/debian/po/fi.po?rev=13297&op=file
==============================================================================
--- desktop/unstable/gnome-applets/debian/po/fi.po (added)
+++ desktop/unstable/gnome-applets/debian/po/fi.po Mon Oct 29 13:18:30 2007
@@ -1,0 +1,44 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-applets_2.20.0-1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: gpastore at debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-07-01 07:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-28 23:32+0200\n"
+"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
+"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Finnish\n"
+"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../gnome-applets.templates:2001
+msgid "Should cpufreq-selector run with root privileges?"
+msgstr "Tulisiko cpufreq-selector ajaa pääkäyttäjäoikeuksilla?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../gnome-applets.templates:2001
+msgid "The 'cpufreq-selector' program, part of the CPU Frequency Scaling Monitor, can be set up to use superuser privileges when it is run ('SUID root')."
+msgstr "Ohjelma ”cpufreq-selector”, joka on osa suorittimen taajuuden porrastuksenvalvontasovellusta, voidaan ajaa pääkäyttäjän oikeuksilla (”SUID root”). "
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../gnome-applets.templates:2001
+msgid "If you choose this option, any ordinary user will have the power to set the processor's clock frequency. However, this may also be potentially exploitable in security attacks."
+msgstr "Jos valitset tämän, kaikki tavalliset käyttäjät voivat asettaa suorittimen kellotaajuuden. Tätä voidaan kuitenkin ehkä käyttää hyökkäyksessä järjestelmää vastaan. "
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../gnome-applets.templates:2001
+msgid "The applet will continue to work if you choose to disable SUID for cpufreq-selector, but only for monitoring the CPU clock frequency. The applet may need to be restarted for a change to take effect."
+msgstr "Sovelma toimii, vaikka cpufreq-selectorin SUID-tila passivoitaisiin, mutta tällöin vain valvotaan suorittimen kellotaajuutta. Sovelma tulee ehkä käynnistää uudelleen muutettaessa asetusta."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../gnome-applets.templates:2001
+msgid "If in doubt, accept the default of no SUID root. To change this setting later, run 'dpkg-reconfigure gnome-applets'."
+msgstr "Jos olet epävarma, hyväksy oletus (ei SUID-tilaa). Asetusta voidaan muuttaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure gnome-applets”."
+
More information about the pkg-gnome-commits mailing list