r16272 - in /packages/experimental/system-config-printer/debian: changelog patches/16_cs_po.patch

joss at users.alioth.debian.org joss at users.alioth.debian.org
Sun Jun 15 18:59:15 UTC 2008


Author: joss
Date: Sun Jun 15 18:59:15 2008
New Revision: 16272

URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/?sc=1&rev=16272
Log:
16_cs_po.patch: updated Czech translation from Martin Šín.
Closes: #486379.

Added:
  packages/experimental/system-config-printer/debian/patches/16_cs_po.patch
Modified:
  packages/experimental/system-config-printer/debian/changelog

Modified: packages/experimental/system-config-printer/debian/changelog
URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/packages/experimental/system-config-printer/debian/changelog?rev=16272&op=diff
==============================================================================
--- packages/experimental/system-config-printer/debian/changelog (original)
+++ packages/experimental/system-config-printer/debian/changelog Sun Jun 15 18:59:15 2008
@@ -13,6 +13,8 @@
  * 15_close_shortcut.patch: use gtk-close instead of gtk-quit, so that 
   the default shortcuts to close a window are used.
  * Recommend hal-cups-utils.
+ * 16_cs_po.patch: updated Czech translation from Martin Šín.
+  Closes: #486379.
 
 -- Josselin Mouette <joss at debian.org> Sun, 08 Jun 2008 18:03:13 +0200
 

Added: packages/experimental/system-config-printer/debian/patches/16_cs_po.patch
URL: http://svn.debian.org/wsvn/pkg-gnome/packages/experimental/system-config-printer/debian/patches/16_cs_po.patch?rev=16272&op=file
==============================================================================
--- packages/experimental/system-config-printer/debian/patches/16_cs_po.patch (added)
+++ packages/experimental/system-config-printer/debian/patches/16_cs_po.patch Sun Jun 15 18:59:15 2008
@@ -1,0 +1,846 @@
+--- po/cs.po.orig	2008-05-27 19:09:01.000000000 +0200
++++ po/cs.po	2008-06-15 20:57:15.900192695 +0200
+@@ -1,17 +1,18 @@
+-# $Id: cs.po,v 1.72 2007/06/28 14:26:01 twaugh Exp $
+ #
+ # Message catalog for printconf.
+ # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
+ # Milan Kerslager <kerslage at linux.cz>, 2001, 2007.
+ # Miloslav Trmac <mitr at volny.cz>, 2002, 2003, 2004.
++# Vojtěch Horký <vojta.horky at seznam.cz>
++
+ #
+ msgid ""
+ msgstr ""
+ "Project-Id-Version: printconf\n"
+ "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/bugzilla\n"
+ "POT-Creation-Date: 2008-05-27 18:07+0100\n"
+-"PO-Revision-Date: 2008-03-21 15:45+0100\n"
+-"Last-Translator: Vojtěch Horký <vojta.horky at seznam.cz>\n"
++"PO-Revision-Date: 2008-06-15 19:38+0200\n"
++"Last-Translator: Martin Šín <martin.sin at zshk.cz>\n"
+ "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
+ "MIME-Version: 1.0\n"
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+@@ -26,9 +27,8 @@
+ msgstr "Heslo:"
+ 
+ #: ../authconn.py:32
+-#, fuzzy
+ msgid "Domain:"
+-msgstr "Horní okraj:"
++msgstr "Doména:"
+ 
+ #: ../authconn.py:34
+ msgid "Authentication"
+@@ -129,9 +129,8 @@
+ msgstr "Úloha"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:90
+-#, fuzzy
+ msgid "User"
+-msgstr "Uživatelé"
++msgstr "Uživatel"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:91 ../troubleshoot/PrintTestPage.py:82
+ msgid "Document"
+@@ -158,21 +157,20 @@
+ #: ../jobviewer.py:125
+ #, python-format
+ msgid "my jobs on %s"
+-msgstr ""
++msgstr "mé úlohy na %s"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:127
+ msgid "my jobs"
+-msgstr ""
++msgstr "mé úlohy"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:132
+-#, fuzzy
+ msgid "all jobs"
+-msgstr "Zrušit všechny úlohy"
++msgstr "všechny úlohy"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:133
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Document Print Status (%s)"
+-msgstr "Stav tisku dokumentu"
++msgstr "Stav tisku dokumentu (%s)"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:166
+ msgid "Message"
+@@ -239,6 +237,7 @@
+ #, python-format
+ msgid "Authentication required for printing document `%s' (job %d)"
+ msgstr ""
++"Pro tisk dokumentu „%s“ (úloha %d) je vyžadována autentizace"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:639
+ msgid "No documents queued"
+@@ -254,34 +253,33 @@
+ msgstr "%d dokumentů ve frontě"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:869
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "There was a problem sending document `%s' (job %d) to the printer."
+-msgstr "Při připojování k CUPS serveru nastal problém."
++msgstr "Při odesílání dokumentu „%s“ (úloha %d) na tiskárnu došlo k chybě."
+ 
+ #: ../jobviewer.py:872
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "There was a problem processing document `%s' (job %d)."
+-msgstr "Na tiskárně '%s' se vyskytl problém."
++msgstr "Při zpracování dokumentu „%s“ (úloha %d) došlo k chybě."
+ 
+ #. Give up and use the untranslated provided.
+ #: ../jobviewer.py:876
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'."
+-msgstr "Na tiskárně '%s' se vyskytl problém."
++msgstr "Došlo k chybě při tisku dokumentu „%s“ (úloha %d): „%s“."
+ 
+ #: ../jobviewer.py:881 ../jobviewer.py:897
+-#, fuzzy
+ msgid "Print Error"
+-msgstr "Chyba tiskárny"
++msgstr "Chyba tisku"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:882
+ msgid "_Diagnose"
+-msgstr ""
++msgstr "_Diagnóza"
+ 
+ #: ../jobviewer.py:903
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "The printer called `%s' has been disabled."
+-msgstr "Fronta `%s' není povolena."
++msgstr "Tiskárna „%s“ byla zakázána."
+ 
+ #: ../my-default-printer.py:141 ../my-default-printer.desktop.in.h:1
+ msgid "Default Printer"
+@@ -306,15 +304,13 @@
+ msgstr "V konfliktu s:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:275
+-#, fuzzy
+ msgid "Class"
+-msgstr "Nová třída"
++msgstr "Třída"
+ 
+ #. Set up "Problems?" link button
+ #: ../system-config-printer.py:305
+-#, fuzzy
+ msgid "Problems?"
+-msgstr "Detekce"
++msgstr "Problémy?"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:345 ../system-config-printer.py:347
+ msgid "Members of this class"
+@@ -341,23 +337,21 @@
+ msgstr "Ovladače"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:353 ../system-config-printer.glade.h:101
+-#, fuzzy
+ msgid "Downloadable Drivers"
+-msgstr "Stažitelné ovladače"
++msgstr "Ovladače ke stažení"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:354
+ msgid "Users"
+ msgstr "Uživatelé"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:388
+-#, fuzzy
+ msgid "Automatic rotation"
+-msgstr "Automatická rotace"
++msgstr "Automatické otočení"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:554
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Printer Properties - `%s' on %s"
+-msgstr "Přehled o tiskárně"
++msgstr "Vlastnosti tiskárny - „%s“ na %s"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:657
+ #, python-format
+@@ -370,24 +364,20 @@
+ msgstr "Připojeno k %s"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:751
+-#, fuzzy
+ msgid "Remote class"
+-msgstr "Vzdálené síťové třídy"
++msgstr "Vzdálená třída"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:753
+-#, fuzzy
+ msgid "Remote printer"
+-msgstr "Vzdálené siťové tiskárny"
++msgstr "Vzdálená tiskárna"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:757
+-#, fuzzy
+ msgid "Local class"
+-msgstr "Místní třídy"
++msgstr "Místní třída"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:759
+-#, fuzzy
+ msgid "Local printer"
+-msgstr "Místní tiskárny"
++msgstr "Místní tiskárna"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:829
+ #, python-format
+@@ -467,19 +457,18 @@
+ msgstr "Volba '%s' má hodnotu '%s' a nemůže být změněna."
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2045
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Really delete class `%s'?"
+-msgstr "Skutečně smazat třídu %s?"
++msgstr "Skutečně smazat třídu „%s“?"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2047
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Really delete printer `%s'?"
+-msgstr "Skutečně smazat tiskárnu %s?"
++msgstr "Skutečně smazat tiskárnu „%s“?"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2049
+-#, fuzzy
+ msgid "Really delete selected destinations?"
+-msgstr "Skutečně smazat tiskárnu %s?"
++msgstr "Skutečně smazat zvolená umístění?"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2389 ../system-config-printer.py:2399
+ msgid "Share"
+@@ -529,29 +518,28 @@
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2607 ../system-config-printer.py:2872
+ #: ../system-config-printer.py:3058 ../system-config-printer.py:4092
+-#, fuzzy
+ msgid "Searching"
+ msgstr "Vyhledávám"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2608 ../system-config-printer.py:2873
+-#, fuzzy
+ msgid "Searching for drivers"
+ msgstr "Vyhledávám ovladače"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2721
+ msgid "Fax"
+-msgstr ""
++msgstr "Fax"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:2722
+ msgid ""
+ "This printer supports both printing and sending faxes. Which functionality "
+ "should be used for this queue?"
+ msgstr ""
++"Tato tiskárna podporuje jak tisk, tak i posílání faxů. Kterou funkci použít "
++"pro tuto frontu?"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:3059
+-#, fuzzy
+ msgid "Searching for printers"
+-msgstr "Nové jméno pro tiskárnu"
++msgstr "Hledám tiskárny"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:3305
+ msgid "Other"
+@@ -563,7 +551,6 @@
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:3336 ../system-config-printer.py:3342
+ #: ../system-config-printer.py:3769
+-#, fuzzy
+ msgid "Scanning..."
+ msgstr "Prohledávám..."
+ 
+@@ -608,13 +595,13 @@
+ "HPLIP software driving a printer, or the printer function of a multi-"
+ "function device."
+ msgstr ""
+-"Tiskárna je řízena ovladačem HPLIP nebo je tiskárna mlutifunkčním zařízením."
++"Tiskárna je řízena ovladačem HPLIP nebo je tiskárna multifunkčním zařízením."
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:3868
+ msgid ""
+ "HPLIP software driving a fax machine, or the fax function of a multi-"
+ "function device."
+-msgstr "Fax je řízen ovladačem HPLIP nebo je fax mlutifunkčním zařízením."
++msgstr "Fax je řízen ovladačem HPLIP nebo je fax multifunkčním zařízením."
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:3871
+ msgid "Local printer detected by the Hardware Abstraction Layer (HAL)."
+@@ -637,9 +624,8 @@
+ msgstr "Tento PPD byl generován foomaticem."
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:4330
+-#, fuzzy
+ msgid "OpenPrinting"
+-msgstr "Tisk"
++msgstr "OpenPrinting"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:4332
+ msgid "Distributable"
+@@ -682,13 +668,12 @@
+ 
+ #. Failed to get PPD downloaded from OpenPrinting XXX
+ #: ../system-config-printer.py:4413
+-#, fuzzy
+ msgid "Downloadable drivers"
+-msgstr "Stažitelné ovladače"
++msgstr "Ovladače ke stažení"
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:4414
+ msgid "Failed to download PPD."
+-msgstr ""
++msgstr "Při stažení PPD došlo k chybě."
+ 
+ #: ../system-config-printer.py:4450 ../system-config-printer.py:4488
+ msgid "No Installable Options"
+@@ -745,16 +730,12 @@
+ "16"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:8
+-#, fuzzy
+ msgid "72 points per inch"
+-msgstr ""
+-"body\n"
+-"(72 bodů na palec)"
++msgstr "72 bodů na palec"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:9
+-#, fuzzy
+ msgid "<b>Authentication</b>"
+-msgstr "Autentizace"
++msgstr "<b>Autentizace</b>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:10
+ msgid "<b>Banner</b>"
+@@ -785,7 +766,6 @@
+ msgstr "<b>Vložte URI zařízení</b>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:17
+-#, fuzzy
+ msgid "<b>IPP Printer</b>"
+ msgstr "<b>IPP tiskárna</b>"
+ 
+@@ -794,9 +774,8 @@
+ msgstr "<b>Nastavení obrázků</b>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:19
+-#, fuzzy
+ msgid "<b>Installed Options</b>"
+-msgstr "<b>Volby instalace</b>"
++msgstr "<b>Instalované možnosti</b>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:20
+ msgid "<b>License Terms</b>"
+@@ -835,7 +814,6 @@
+ msgstr "<b>Tiskárny, které jsou členy této třídy</b>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:29
+-#, fuzzy
+ msgid "<b>SMB Printer</b>"
+ msgstr "<b>SMB tiskárna</b>"
+ 
+@@ -890,9 +868,8 @@
+ "Všechny změny, které jste provedli, budou ztraceny, pokud je neuložíte."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:43
+-#, fuzzy
+ msgid "A CUPS configuration tool."
+-msgstr "Konfigurace nástroje CUPS."
++msgstr "Konfigurační nástroj CUPS."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:44
+ msgid "Accepting jobs"
+@@ -923,9 +900,8 @@
+ msgstr "Povolit uživatelům zrušit tisk (i cizích úloh)"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:51
+-#, fuzzy
+ msgid "Basic Server Settings"
+-msgstr "<b>Základní nastavení serveru</b>"
++msgstr "Základní nastavení serveru"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:52
+ msgid "Baud Rate"
+@@ -957,7 +933,6 @@
+ 
+ #. Not more than 25 characters
+ #: ../system-config-printer.glade.h:60
+-#, fuzzy
+ msgid "Clean Print Heads"
+ msgstr "Vyčistit tiskové hlavy"
+ 
+@@ -995,14 +970,15 @@
+ msgstr "Kopie tiskárny:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:71
+-#, fuzzy
+ msgid "Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc."
+-msgstr "Copyright © 2006-2007 Red Hat, Inc."
++msgstr "Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:72
+ msgid ""
+ "Create a class from the selected printers (for failover or load-balancing)"
+ msgstr ""
++"Vytvořit třídu ze zvolených ovladačů (pro nastavení zátěže a odolnost vůči "
++"chybám"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:73
+ msgid "Data Bits"
+@@ -1095,9 +1071,8 @@
+ msgstr "Podrobnosti o ovladači"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:103
+-#, fuzzy
+ msgid "E_nable"
+-msgstr "Povolený"
++msgstr "P_ovolit"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:104
+ msgid "Empty"
+@@ -1137,14 +1112,12 @@
+ msgstr "Gama:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:113
+-#, fuzzy
+ msgid "Hold until:"
+ msgstr "Podržet do:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:114
+-#, fuzzy
+ msgid "Host:"
+-msgstr "Jméno počítače"
++msgstr "Jméno počítače:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:115
+ msgid "Hue adjustment:"
+@@ -1163,14 +1136,12 @@
+ msgstr "IPP"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:119
+-#, fuzzy
+ msgid "IPP Browser"
+-msgstr "Prohlížeč IPP"
++msgstr "Procházení IPP"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:120
+-#, fuzzy
+ msgid "Installed Options"
+-msgstr "Volby instalace"
++msgstr "Instalované možnosti"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:121
+ msgid "Job Options"
+@@ -1217,9 +1188,8 @@
+ msgstr "Řádků na palec:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:135
+-#, fuzzy
+ msgid "Local Driver"
+-msgstr "Místní tiskárny"
++msgstr "Místní ovladač"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:136
+ msgid "Location:"
+@@ -1230,9 +1200,8 @@
+ msgstr "Značka a model:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:138
+-#, fuzzy
+ msgid "Make and model:"
+-msgstr "Značka a model:"
++msgstr "Vytvořit a modelovat:"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:139
+ msgid "Media:"
+@@ -1323,7 +1292,7 @@
+ "Dvojí sešití (dole)\n"
+ "Svázat (vlevo)\n"
+ "Svázat (nahoře)\n"
+-"Svázat (vpravot)\n"
++"Svázat (vpravo)\n"
+ "Svázat (dole)"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:176
+@@ -1332,7 +1301,7 @@
+ "Two-sided (long edge)\n"
+ "Two-sided (short edge)"
+ msgstr ""
+-"JednostannÄ›\n"
++"JednostrannÄ›\n"
+ "Oboustranně (dlouhý kraj)\n"
+ "Oboustranně (krátký kraj)"
+ 
+@@ -1381,7 +1350,6 @@
+ "Obráceně na výšku (180°)"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:192
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "PostScript Printer Description (PPD) files can often be found on the driver "
+ "disk that comes with the printer. For PostScript printers they are often "
+@@ -1406,9 +1374,8 @@
+ msgstr "Tisk testovací stránky"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:199
+-#, fuzzy
+ msgid "Printer Properties"
+-msgstr "Přehled o tiskárně"
++msgstr "Vlastnosti tiskárny"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:200
+ msgid "Printer State:"
+@@ -1423,9 +1390,8 @@
+ msgstr "Detekce"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:203
+-#, fuzzy
+ msgid "Prompt user if authentication is required"
+-msgstr "Vyžadována autentizace"
++msgstr "Zeptat se uživatele je-li vyžadována autentizace"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:204
+ msgid "Provide PPD file"
+@@ -1460,9 +1426,8 @@
+ msgstr "SMB"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:212
+-#, fuzzy
+ msgid "SMB Browser"
+-msgstr "Prohlížeč SMB"
++msgstr "Procházení SMB"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:213
+ msgid "Saturation:"
+@@ -1497,19 +1462,16 @@
+ msgstr "Sériový"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:221
+-#, fuzzy
+ msgid "Set As De_fault"
+ msgstr "_Nastavit jako výchozí"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:222
+-#, fuzzy
+ msgid "Set As Default"
+-msgstr "_Nastavit jako výchozí"
++msgstr "Nastavit jako výchozí"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:223
+-#, fuzzy
+ msgid "Set authentication details now"
+-msgstr "Vyžadována autentizace"
++msgstr "Nastavit detaily autentizace"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:224
+ msgid "Settings"
+@@ -1525,7 +1487,7 @@
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:227
+ msgid "Short name for this printer such as \"laserjet\""
+-msgstr ""
++msgstr "Krátký název této tiskárny, např. „laserjet“"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:228
+ msgid "Show printers shared by other systems"
+@@ -1565,7 +1527,7 @@
+ "printer."
+ msgstr ""
+ "Databáze tiskáren ve foomaticu obsahuje řadu PPD, které poskytují výrobci "
+-"tiskáren. Také z ní lze genrovat PPD soubory pro nejrůznější tiskárny, které "
++"tiskáren. Také z ní lze generovat PPD soubory pro nejrůznější tiskárny, které "
+ "PostScript neumějí. Výrobce, který PPD soubor poskytuje, umožňuje snadnější "
+ "využití možností tiskárny."
+ 
+@@ -1580,7 +1542,6 @@
+ "a licence dodavatele ovladače."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:236
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "This driver supports additional hardware that may be installed in the "
+ "printer."
+@@ -1596,7 +1557,7 @@
+ msgstr ""
+ "Funguje to tak, že volby se stejným jménem mají stejný význam. Nastavení "
+ "voleb, které v novém PPD nejsou, bude ztraceno. Volby z nového PPD budou "
+-"nastevny na výchozí hodnoty."
++"nastaveny na výchozí hodnoty."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:238
+ msgid ""
+@@ -1614,6 +1575,17 @@
+ "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass "
+ "Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+ msgstr ""
++"Tento program je svobodným programem; můžete ho distribuovat a/nebo upravovat "
++"shodně s licencí GNU GPL tak, jak byla vydána Free Software Foundation; ve "
++"verzi 2 nebo (volitelně) kterékoliv vyšší.\n"
++"\n"
++"Tento program je distribuován v domnění, že se vám bude hodit, ale BEZ "
++"JAKÝCHKOLIV ZÁRUK; bez záruky jako v OBCHODĚ či ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ "
++"ÚČELY. Pro více informací se podívejte na licenci GNU GPL.\n"
++"\n"
++"Kopii licence GNU GPL dostanete spolu s tímto programem; pokud ne, můžete "
++"si o ni napsat na adresu Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, "
++"Cambridge, MA 02139, USA."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:243
+ msgid ""
+@@ -1645,9 +1617,8 @@
+ msgstr "Použít nový PPD (Postscript Printer Description) tak, jak je."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:250
+-#, fuzzy
+ msgid "View Print _Queue"
+-msgstr "Nová tiskárna"
++msgstr "Prohlídnout tiskovou _frontu"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:251
+ msgid ""
+@@ -1666,19 +1637,16 @@
+ msgstr "Ano, přijímám tuto licenci"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:254
+-#, fuzzy
+ msgid "_Connect..."
+-msgstr "Připojování"
++msgstr "_Připojit..."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:255
+-#, fuzzy
+ msgid "_Create Class"
+-msgstr "Vzdálené síťové třídy"
++msgstr "_Vytvořit třídu"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:256
+-#, fuzzy
+ msgid "_Disable"
+-msgstr "Distribuovatelný "
++msgstr "_Zakázat "
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:257
+ msgid "_Do not apply"
+@@ -1701,21 +1669,18 @@
+ msgstr "_Instalovat"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:262
+-#, fuzzy
+ msgid "_Rename"
+-msgstr "_Uvolnit"
++msgstr "_Přejmenovat"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:263
+ msgid "_Search"
+ msgstr "_Hledat"
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:264
+-#, fuzzy
+ msgid "_Server Settings..."
+-msgstr "Nastavení serveru"
++msgstr "Nastavení _serveru..."
+ 
+ #: ../system-config-printer.glade.h:265
+-#, fuzzy
+ msgid "_Troubleshoot"
+ msgstr "Řešení _problémů"
+ 
+@@ -1741,9 +1706,12 @@
+ 
+ #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line. Thank you very much for your effort on translating system-config-printer and all our other tools!
+ #: ../system-config-printer.glade.h:272
+-#, fuzzy
+ msgid "translator-credits"
+-msgstr "translator-credits"
++msgstr ""
++"Milan Kerslager <kerslage at linux.cz>"
++"Miloslav Trmac <mitr at volny.cz>"
++"Vojtěch Horký <vojta.horky at seznam.cz>"
++"Martin Šín <martin.sin at zshk.cz>"
+ 
+ #: ../system-config-printer.desktop.in.h:1
+ msgid "Configure printers"
+@@ -1826,14 +1794,13 @@
+ msgstr "Tiskárně '%s' došel inkoust."
+ 
+ #: ../statereason.py:101
+-#, fuzzy
+ msgid "Printer off-line"
+ msgstr "Tiskárna je off-line"
+ 
+ #: ../statereason.py:102
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Printer `%s' is currently off-line."
+-msgstr "Tiskárna `%s' je momentálně off-line."
++msgstr "Tiskárna „%s“ je momentálně off-line."
+ 
+ #: ../statereason.py:103
+ msgid "Not connected?"
+@@ -1867,9 +1834,8 @@
+ msgstr "Tiskárna '%s': '%s'."
+ 
+ #: ../troubleshoot/__init__.py:53
+-#, fuzzy
+ msgid "Printing troubleshooter"
+-msgstr "Tisknu pomocníka při řešení problémů"
++msgstr "Řešení problémů tisku"
+ 
+ #: ../troubleshoot/base.py:26
+ msgid ""
+@@ -1880,28 +1846,31 @@
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:28
+ msgid "Server Not Exporting Printers"
+-msgstr ""
++msgstr "Server neexportuje tiskárny"
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:29
+ msgid ""
+ "Although one or more printers are marked as being shared, this print server "
+ "is not exporting shared printers to the network."
+ msgstr ""
++"Přestože je jedna nebo více tiskáren nastavena jako sdílené, tento tiskový "
++"server neexportuje žádnou tiskárnu do sítě."
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckLocalServerPublishing.py:33
+ msgid ""
+ "Enable the 'Share published printers connected to this system' option in the "
+ "server settings using the printing administration tool."
+ msgstr ""
++"Povolte možnost „Sdílet publikované tiskárny připojené k tomuto počítači“, "
++"volbu naleznete v administraci tiskáren."
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:45 ../applet.py:146
+ msgid "Install"
+ msgstr "Instalovat"
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:80
+-#, fuzzy
+ msgid "Invalid PPD File"
+-msgstr "Dodejte PPD soubor"
++msgstr "Neplatný soubor PPD"
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:89
+ #, python-format
+@@ -1909,28 +1878,29 @@
+ "The PPD file for printer `%s' does not conform to the specification. "
+ "Possible reason follows:"
+ msgstr ""
++"Soubor PPD tiskárny „%s“ neodpovídá jejím specifikacím. "
++"Možné důvody jsou:"
+ 
+ #. Perhaps cupstestppd is not in the path.
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:95
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "There is a problem with the PPD file for printer `%s'."
+-msgstr "Na tiskárně '%s' se vyskytl problém."
++msgstr "Došlo k problému s PPD souborem tiskárny „%s“."
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:105
+-#, fuzzy
+ msgid "Missing Printer Driver"
+ msgstr "Chybí ovladač tiskárny"
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:108
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid "Printer `%s' requires the %s package but it is not currently installed."
+-msgstr "Tiskárna '%s' potřebuje balíček '%s', který však není nainstalován."
++msgstr "Tiskárna „%s“ potřebuje balíček %s, který však není nainstalován."
+ 
+ #: ../troubleshoot/CheckPPDSanity.py:113
+-#, fuzzy, python-format
++#, python-format
+ msgid ""
+ "Printer `%s' requires the `%s' program but it is not currently installed."
+-msgstr "Tiskárna '%s' potřebuje balíček '%s', který však není nainstalován."
++msgstr "Tiskárna „%s“ potřebuje balíček „%s“, který však není nainstalován."
+ 
+ #: ../troubleshoot/ChooseNetworkPrinter.py:29
+ msgid "Choose Network Printer"
+@@ -1972,18 +1942,16 @@
+ "neobjeví, vyberte 'Nezobrazena'."
+ 
+ #: ../troubleshoot/DeviceListed.py:30
+-#, fuzzy
+ msgid "Choose Device"
+-msgstr "Změnit URI zařízení"
++msgstr "Zvolit zařízení"
+ 
+ #: ../troubleshoot/DeviceListed.py:31
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "Please select the device you want to use from the list below. If it does not "
+ "appear in the list, select 'Not listed'."
+ msgstr ""
+-"Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít, ze seznamu níže. Pokud se tam "
+-"neobjeví, vyberte 'Nezobrazena'."
++"Ze seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete použít. Pokud se tam "
++"nezobrazí, vyberte 'Nezobrazena'."
+ 
+ #: ../troubleshoot/ErrorLogCheckpoint.py:30
+ #: ../troubleshoot/ErrorLogFetch.py:30
+@@ -2035,9 +2003,8 @@
+ msgstr "Výpis chybových zpráv"
+ 
+ #: ../troubleshoot/ErrorLogParse.py:31
+-#, fuzzy
+ msgid "There are messages in the error log."
+-msgstr "Ve výpisu chyb jsou zprávy."
++msgstr "Ve výpisu chyb (error log) jsou zprávy."
+ 
+ #: ../troubleshoot/LocalOrRemote.py:27
+ msgid "Printer Location"
+@@ -2118,7 +2085,7 @@
+ 
+ #: ../troubleshoot/PrintTestPage.py:322
+ msgid "Error submitting test page"
+-msgstr ""
++msgstr "Chyba při odesílání zkušební stránky"
+ 
+ #: ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:57
+ #: ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:67
+@@ -2173,6 +2140,7 @@
+ "Please enter as many details as you can about the network address of this "
+ "printer."
+ msgstr ""
++"Zadejte prosím co nejvíce informací o síťové adrese této tiskárny."
+ 
+ #: ../troubleshoot/RemoteAddress.py:36
+ msgid "Server name:"
+@@ -2192,6 +2160,8 @@
+ "choose System->Administration->Services from the main menu and look for the "
+ "`cups' service."
+ msgstr ""
++"Tiskový stroj zřejmě neběží. Pro nápravu jděte do nabídky Systém->"
++"Administrace->Služby a hledejte službu „cups“."
+ 
+ #: ../troubleshoot/ServerFirewalled.py:27
+ msgid "Check Server Firewall"
+@@ -2224,7 +2194,7 @@
+ 
+ #: ../troubleshoot/Welcome.py:36
+ msgid "Trouble-shooting Printing"
+-msgstr ""
++msgstr "Řešení problémů s tiskem"
+ 
+ #: ../troubleshoot/Welcome.py:38
+ msgid ""
More information about the pkg-gnome-commits mailing list