<br><div id="WISESTAMP_SIG_319"><div style="font-size:13.3px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><div style="margin:0 0 8px 0"><p style="margin:0"><strong><span style="color:#ff0000">CĂN HỘ</span></strong> <span style="color:#ff0000"><strong>LA PAZ TOWER ĐÀ NẴNG  -  Trung  tâm Tp. Đà Nẵng Giá chỉ từ 743Tr/ căn</strong></span><br>
 Tọa lạc tai vị trí: 38 Nguyễn Chí Thanh, Hải CHâu, Tp. Đà Nẵng Căn hộ La Paz  Tower  Đà Nẵng có Tổng diện tích xây dựng hơn 11.180m2. Căn hộ cao cấp La Paz  Tower Đà Nẵng là tòa tháp cao 16 tầng và 1 tầng hầm: 6.077m2 căn hộ và 815m2  diện tích kinh doanh dịch vụ. Mỗi tầng gồm 7 căn hộ được tiếp cận với ánh sáng  thiên nhiên, không gian thoáng mát cho cuộc sống thoải mái và lý tưởng.<br>
 Các căn hộ có diện tích từ 45m2(1PN)  đến 96m2 (2PN) giá chỉ từ 743triệu/căn.<br> <span style="text-decoration:underline"><strong>Xem thông tin chi tiết về</strong></span>:<br> - Thông tin dự án, tiến độ công trình<br> - Căn hộ mẫu, Brochure Căn hộ...<br>
 - Bảng giá căn hộ. <br> - Chính Sách bán hàng, Chương trình khuyến mãi, <br> - Hình thức, tiến độ thanh toán, thời gian bàn giao căn hộ<br> - Đơn vị tiếp thị và phân phối dự án...<br> <span style="text-decoration:underline"><strong>Vui lòng click xem thông tin  chiết</strong></span> :<span style="color:#000000;font-family:Arial;font-size:small"><img src="http://thietkewebsite.net.vn/niem-tin-viet/userfiles/image/Picture%20Du%20An/lick_xem.gif" alt=""></span> <span style="color:#ff0000"><strong> <a class="elink" rel="nofollow" href="http://cuonghungthinh.com.vn/san-giao-dich-bat-dong-san-cuong-hung-thinh/tin-tuc/tin-tuc-trang-chu/274/1737/can-ho-cao-cap-la-paz-tower-da-nang-%28danang-plaza-2%29.html" target="_blank"> <span style="text-decoration:underline;background-color:#ffff00">CĂN HỘ LA  PAZ TOWER</span></a></strong></span><span style="color:#0000ff"><br>
 </span><span style="font-size:8pt"><br> </span>Hotline <span style="color:#ff0000"><strong>LA PAZ TOWER</strong></span>: <strong><span style="color:#ff0000">0923.198.198<br>  </span></strong></p>
<p style="margin:0">*************************************************************************</p>
<table id="table1" style="float:left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="165" width="583">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="37%">
<p style="margin:0;margin:0pt"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://thietkewebsite.net.vn/niem-tin-viet/userfiles/image/Lo%20Go%202011.jpg" alt="" height="140" width="172"><br> <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"> <br>
 </span><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:11pt"> </span></span><a href="http://diaocdanang.net/" target="_blank"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:#ff0000">www.CuongHungThinh.com.vn </span></span></strong></a></span></p>

</td>
<td valign="top" width="63%">
<div>
<p style="margin:0;margin:0pt"><strong> <span style="color:#0066ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small">   Mr. </span> <span style="color:#0066ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> Nguyen Xuan Hiep   <br>
   T: </span></strong> <span style="font-family:arial black,avant garde;color:#0000ff"> <span style="color:#0066ff"> </span></span><span style="font-family:arial black,avant garde;color:#993366"><span style="font-size:14pt"><strong><span style="color:#ff0000;font-family:times new roman,times">0923.198.198</span></strong></span></span></p>

<p style="margin:0;margin:0pt"><span style="color:#ff0000;font-family:'arial black','avant garde'">       </span><strong><span style="font-family:times new roman,times;color:#0000ff"><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:14pt"> 0913.139.366</span> </span> </span><span style="color:#0066ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small"> <br>
   </span></strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small"><strong><span style="color:#ff0000">CUONG                         HUNG THINH Group</span></strong><br> <strong>  <span style="color:#ff0000">SAN GIAO DICH BAT DONG SAN                          CUONG HUNG THINH</span></strong><br>
  <span style="color:#0099ff">* 25 Tran Ke Xuong St, Hai Chau                          District, Da Nang, Vietnam.<br>    Tel: 84.0511<strong>.</strong></span><strong><span style="color:#ff0000">3 539 888</span></strong><span style="color:#0099ff"> Fax: +84 511<strong>3 539                   383<br>
 </strong></span></span><span style="color:#0099ff"><strong> <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"> <span style="font-size:8pt"><br> </span></span></strong></span> <span style="color:#0099ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small">  *                      184 Hung Vuong St, Hai Chau                     District, Da Nang, Vietnam.<br>
    Tel: 84.0511<strong>.</strong></span><strong><span style="color:#ff0000"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small">3 539                     222</span></span></strong><span style="color:#0099ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small"> Fax: +84 511<strong>3 539                       383<br>
 </strong></span> <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small;color:#0099ff">   Skype or Yahoo: </span> <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:x-small"> <strong><span style="color:#ff0000">hiep_nguyenxuan2003</span></strong><br>
                     </span> <span style="font-size:small"> <a href="http://bds0923198198.blogspot.com/" target="_blank"> <span style="text-decoration:none"> </span></a></span><span style="font-size:small"> </span><span style="font-size:small;text-decoration:underline"><a href="http://bds0923198198.blogspot.com/" target="_blank">http://bds0923198198.blogspot.com</a></span></p>

</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><div style="clear:both"></div></div><img src="http://p1.wisestamp.com/pixel.png?p=mozilla&v=3.9.12&t=1335260684042&u=0e906760140e8692" height="1" width="1"></div></div>