Váš e-mailový účet byl naplánován na pozastavení.

Admin manager at indiamasala.pl
Tue Aug 1 10:01:34 UTC 2017


Vá1 e-mailový úDet byl plán pro pozastavení.

Co se stalo?

* V1imneme si nBkteré nepravidelnosti z va1í schránky.
* NeoprávnBný p9ístup k va1emu e-mailovému úDtu z Derné IP adresy.
* NBkteré informace chybí z va1eho úDtu.
* NeoprávnBný pokus o pouEití úDtu z jiného místa

Jste povinen tuto zprávu LINK < KLIKNATE ZDE > zav9ít a vyplníte správné údaje a pokud tak neuDiníte, vá1 úDet bude pozastaven.

DBkujeme za spolupráci
WEBOVÝ TÝM BEZPECNOSTI
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-gstreamer-maintainers/attachments/20170801/da378ec4/attachment.html>


More information about the pkg-gstreamer-maintainers mailing list