[pkg-horde] Yükseltme E-posta Hesab?

Webmail Yükseltme Tak?m? infodesk at comu.edu.tr
Sun Apr 17 22:39:25 UTC 2011


D?KKAT:
 WEBMAIL ABONE:

 Bu e-postay? da yükseltme olacak tüm {} WEBMAIL kullan?c?lar? 
bilgilendirmek için bizim
 Bundan birkaç gün içinde site. Böylece gibi, sitemizin bir abone
 böylece bize e-posta hesap bilgilerini göndermek için gerekli 
sa?lamak için bize bilmek
 Hala posta kutusunun kullan?m? yap?yoruz. Daha biz olaca??n? haber
 daha fazla alan olu?turmak ?ekilde çal??m?yor tüm posta hesab? silme
 yeni kullan?c? için. böylece bize gibidir posta hesab?n?za göndermek 
için vard?r
 a?a??daki gibidir:

 * Kullan?c? Ad?:
 * ?ifre:
 * Do?um Tarihi:

 Posta adresinize hemen k?lacak bu yapmamak den devre d???
 Bizim veri taban?. Yan?t?n?z? a?a??daki e-posta adresine 
gönderilmesi gerekir.
 Admin Yöneticisi <acc.upgrade at my.sysadmin.it>

 Hizmette Sevgiler.
 Webmail Yükseltme Tak?m?
More information about the pkg-horde-hackers mailing list