[Pkg-mono-svn-commits] [SCM] xsp branch, master, updated. debian/2.6.5-3-69-gd9953f7

Jo Shields directhex at apebox.org
Sat Apr 23 13:39:17 UTC 2011


The following commit has been merged in the master branch:
commit d9953f77cfc055e55c85c6c97853dd3b1213d27c
Author: Jo Shields <directhex at apebox.org>
Date:   Sat Apr 23 14:37:32 2011 +0100

    Updated Swedish translation. Thanks to Martin Bagge. (Closes: #623408)

diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index 5ca6125..6b44e54 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Translation of xsp debconf template to Swedish
-# Copyright (C) 2009 Martin Bagge <brother at bsnet.se>
+# Copyright (C) 2009, 2011 Martin Bagge <brother at bsnet.se>
 # This file is distributed under the same license as the xsp package.
 #
-# Martin Bagge <brother at bsnet.se>, 2009
+# Martin Bagge <brother at bsnet.se>, 2009, 2011
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xsp_1.2.5-2.1_sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xsp at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-04-03 10:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-28 22:29+0100\n"
-"Last-Translator: Martin Bagge <brother at bsnet.se>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-20 00:38+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,15 +21,13 @@ msgstr ""
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:1001
-#, fuzzy
 #| msgid "Let mono-apache-server restart Apache?"
 msgid "Let mono-apache-server4 restart Apache?"
-msgstr "Låta mono-apache-servern starta om Apache?"
+msgstr "Ska mono-apache-server4 starta om Apache?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:1001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Debian version of mono-apache-server includes a mono-server-update "
 #| "script that creates a configuration file for apache to start the ASP.NET "
@@ -45,18 +43,18 @@ msgid ""
 "true, then  Apache will be restarted when there is a new mono-server4-hosts."
 "conf file."
 msgstr ""
-"Debian-versionen av mono-apache-servern inkluderar ett skript, mono-server-"
-"update som skapar en konfigurationsfil för apache för att starta ASP.NET-"
-"applikationer. Skriptet mono-server-update kan starta om Apache om det finns "
-"en ny konfigurationsfil (/etc/mono-server/mono-server-hosts.conf). Vill du "
-"starta om Apache om det finns en ny mono-server-hosts.conf fil?"
+"Debian-versionen av mono-apache-server4 inkluderar ett skript, mono-server4-"
+"update, som skapar en konfigurationsfil för apache för att starta ASP.NET-"
+"applikationer. Skriptet mono-server4-update kan starta om Apache om det "
+"finns en ny konfigurationsfil (/etc/mono-server4/mono-server-hosts.conf). "
+"Apache kommer att startas när det finns en ny mono-server4-hosts.conf-fil."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mono-apache-server4.templates:2001 ../mono-apache-server2.templates:2001
 #: ../mono-xsp4.templates:4001 ../mono-xsp2.templates:4001
 msgid "ASP.NET 1.0 support removed"
-msgstr ""
+msgstr "Stöd för ASP.NET 1.0 borttaget"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -70,6 +68,13 @@ msgid ""
 "admin(8) to see how to regenerate a configuration for use   with 2.0 or 4.0 "
 "profiles."
 msgstr ""
+"Det verkar som att du har några ASP.NET 1.0 webbplatser i /etc/mono-server1. "
+"Stöd för 1.0-profiler togs bort i och med Mono 2.8, du kan inte servera ASP-"
+"NET 1.0 webbplatser. Du måste göra nya inställningar för XSP för att servera "
+"dessa webbplatser antingen genom 2.0- eller 4.0-profiler, om dina "
+"applikationer är kompatibla med detta. Läs mer i mono-server2-admin(8) eller "
+"mono-server4-admin(8) för att se hur inställningar för 2.0- eller 4.0-"
+"profiler kan skapas automatiskt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -106,6 +111,13 @@ msgid ""
 "admin(8) to see how to regenerate a configuration for use with 2.0 or 4.0 "
 "profiles."
 msgstr ""
+"Det verkar som att du har några ASP.NET 1.0 webbplatser i /etc/mono-server1. "
+"Stöd för 1.0-profiler togs bort i och med Mono 2.8, du kan inte servera ASP-"
+"NET 1.0 webbplatser. Du måste göra nya inställningar för XSP för att servera "
+"dessa webbplatser antingen genom 2.0- eller 4.0-profiler, om dina "
+"applikationer är kompatibla med detta. Läs mer i mono-xsp2-admin(8) eller "
+"mono-xsp4-admin(8) för att se hur inställningar för 2.0- eller 4.0-profiler "
+"kan skapas automatiskt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -116,14 +128,13 @@ msgstr "Starta vid uppstart av systemet?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../mono-xsp4.templates:1001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If this is true, then XSP will automatically start when the computer is "
 #| "turned on."
 msgid ""
 "If this is true, then XSP4 will automatically start when the computer is "
 "turned on."
-msgstr "I så fall kommer XSP starta automatiskt när datorn startar."
+msgstr "I så fall kommer XSP4 starta automatiskt när datorn startar."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -134,7 +145,6 @@ msgstr "Vvilken adress ska användas?"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../mono-xsp4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To function properly, XSP needs to be bound to an IP address. The default "
 #| "(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port "
@@ -145,10 +155,10 @@ msgid ""
 "(\"0.0.0.0\") binds to all addresses of the server, but a specific port can "
 "be selected. To use XSP4 only locally, use \"127.0.0.1\" for the address."
 msgstr ""
-"XSP fungerar inte korrekt utan att ställas in för att använda en särskild IP-"
-"adress. Standardvärdet är \"0.0.0.0\" och motsvarar alla förekommande IP-"
-"adresser i datorn för att sedan begränsa det till en särskild port. För att "
-"endast använda XSP lokalt anger du 2127.0.0.1\"."
+"För att kunna fungera korrekt behöver XSP4 ställas in för en särskild IP-"
+"adress. Standardvärdet (\"0.0.0.0\") motsvarar alla adresserna för servern "
+"men en specifik port kan väljas. För att XSP4 bara ska köras lokalt använd "
+"\"127.0.0.1\" som adress."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -178,6 +188,13 @@ msgid ""
 "(8) to see how to regenerate a configuration for use   with 2.0 or 4.0 "
 "profiles."
 msgstr ""
+"Det verkar som att du har några ASP.NET 1.0 webbplatser i /etc/mono-server1. "
+"Stöd för 1.0-profiler togs bort i och med Mono 2.8, du kan inte servera ASP-"
+"NET 1.0 webbplatser. Du måste göra nya inställningar för XSP för att servera "
+"dessa webbplatser antingen genom 2.0- eller 4.0-profiler, om dina "
+"applikationer är kompatibla med detta. Läs mer i mono-server2-admin(8) eller "
+"mono-server4-admin(8) för att se hur inställningar för 2.0- eller 4.0-"
+"profiler kan skapas automatiskt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description

-- 
xspMore information about the Pkg-mono-svn-commits mailing list