[Pkg-mozext-commits] [firetray] 54/84: Add pl-PL localization (thx AreYouLoco!).

David Prévot taffit at moszumanska.debian.org
Sun Jul 20 01:42:45 UTC 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

taffit pushed a commit to branch master
in repository firetray.

commit d61c3e1f8629fee757a6f51657f83f78cc30bfd5
Author: foudfou <foudil.newbie+git at gmail.com>
Date:  Tue Apr 15 20:19:39 2014 +0200

  Add pl-PL localization (thx AreYouLoco!).
---
 src/chrome/locale/pl-PL/options.dtd    | 102 +++++++++++++++++++++++++++++
 src/chrome/locale/pl-PL/options.properties |  8 +++
 src/chrome/locale/pl-PL/overlay.dtd    |  1 +
 src/chrome/locale/pl-PL/overlay.properties |  8 +++
 src/install.rdf              |  8 +++
 5 files changed, 127 insertions(+)

diff --git a/src/chrome/locale/pl-PL/options.dtd b/src/chrome/locale/pl-PL/options.dtd
new file mode 100644
index 0000000..e9f185a
--- /dev/null
+++ b/src/chrome/locale/pl-PL/options.dtd
@@ -0,0 +1,102 @@
+<!-- if you need multiline/carriage return, use a .properties -->
+<!ENTITY prefwindow.title "Ustawienia FireTray">
+
+<!ENTITY NOT_IMPLEMENTED_YET "JESZCZE NIE ZAIMPLEMENTOWANO">
+
+<!ENTITY windows_options "Okna">
+<!ENTITY icon_options "Ikona">
+<!ENTITY mail_options "Poczta">
+<!ENTITY chat_options "Chat">
+
+<!ENTITY hides_on_close.label "Zamknięcie okna chowa do zasobnika">
+<!ENTITY hides_on_close.accesskey "Z">
+<!ENTITY hides_on_minimize.label "Minimalizowanie okna chowa do zasobnika">
+<!ENTITY hides_on_minimize.accesskey "M">
+<!ENTITY hides_single_window.label "Ukrywaj okna osobno">
+<!ENTITY hides_single_window.tooltip "Nie wszystkie okna naraz.">
+<!ENTITY hides_single_window.accesskey "N">
+<!ENTITY hides_last_only.label "Tylko ostatnie okno może być schowane">
+<!ENTITY hides_last_only.tooltip "inne okna będą zamknięte">
+<!ENTITY hides_last_only.accesskey "T">
+<!ENTITY start_hidden.label "Uruchom aplikację ukrytą w zasobniku">
+<!ENTITY start_hidden.accesskey "U">
+<!ENTITY show_activates.label "Aktywuj przywrócone okna">
+<!ENTITY show_activates.accesskey "A">
+<!ENTITY show_activates.tooltip "Przywrócone okna wyłonią się na wierzch i będą aktywne.">
+<!ENTITY remember_desktop.label "Przywracaj okna na ich ówczesne pulpity">
+<!ENTITY remember_desktop.accesskey "P">
+
+<!ENTITY show_icon_on_hide.label "Pokazuj ikonę w zasobniku tylko jeśli okno jest ukryte">
+<!ENTITY show_icon_on_hide.accesskey "o">
+<!ENTITY app_icon_type "Ikona aplikacji">
+<!ENTITY app_icon_themed.label "Domyślna motywu">
+<!ENTITY app_icon_themed.accesskey "D">
+<!ENTITY app_icon_themed_name "nazwa-ikony">
+<!ENTITY icon_themed.tooltip "Nazwy ikon dostarczone przez środowisko graficzne.">
+<!ENTITY app_icon_custom.label "Własna">
+<!ENTITY app_icon_custom.accesskey "a">
+
+<!ENTITY mouse_wheel_options "Opcje kółka myszy" >
+<!ENTITY enable_mouse_scroll.label "Użyj przewijania myszą na ikonie w zasobniku" >
+<!ENTITY enable_mouse_scroll.accesskey "j">
+<!ENTITY up "↑" >
+<!ENTITY down "↓" >
+<!ENTITY hide "ukrywa" >
+<!ENTITY restore "przywraca" >
+
+<!ENTITY mail_notification_enabled.label "Włącz powiadomienie o poczcie">
+<!ENTITY mail_notification_enabled.accesskey "i">
+<!ENTITY message_count_type.label "zliczanie wiadomości :">
+<!ENTITY message_count_type.accesskey "c">
+<!ENTITY message_count_type_unread "nieprzeczytane">
+<!ENTITY message_count_type_new "nowe">
+<!ENTITY message_count_type_new.tooltip "Nowe wiadomości odkąd folder był ostatnio odwiedzony.">
+<!ENTITY mail_notification_type.label "Typ powiadomienia o wiadomościach">
+<!ENTITY mail_notification_type.tooltip "aka. Dymek">
+<!ENTITY mail_notification_unread_count.label "pokazuj ilość nowych wiadomośći">
+<!ENTITY mail_notification_unread_count.accesskey "l">
+<!ENTITY mail_notification_newmail_icon.label "pokazuj ikonę nowych wiadomości">
+<!ENTITY mail_notification_newmail_icon.accesskey "h">
+<!ENTITY mail_notification_mail_icon_custom.label "pokazuj własną ikonę">
+<!ENTITY mail_notification_mail_icon_custom.accesskey "k">
+<!ENTITY icon_text_color "Kolor tekstu">
+<!ENTITY icon_text_color.accesskey "K">
+<!ENTITY choose "Wybierz">
+<!ENTITY choose.accesskey "z">
+
+<!ENTITY unread_count_folder_exceptions.label "Uwzględnij specjalne foldery">
+<!ENTITY unread_count_folder_exceptions.tooltip "Foldery uwzględnione przy zliczania nieprzeczytanych wiadomości.">
+<!ENTITY excluded_folders_list.tooltip "Użyj CTRL + lewy klik aby zaznaczyć/odznaczyć foldery.">
+
+<!ENTITY unread_count_account_exceptions.label "Uwzględnione konta">
+<!ENTITY unread_count_account_exceptions.tooltip "Konta użytkownika uwzględnione przy zliczaniu nieprzeczytanych wiadomości.">
+<!ENTITY folder_count_recursive.label "Uwzględnij podfoldery">
+<!ENTITY folder_count_recursive.accesskey "g">
+<!ENTITY only_favorite_folders.label "Tylko ulubione foldery">
+<!ENTITY only_favorite_folders.accesskey "d">
+<!ENTITY only_favorite_folders.tooltip "Zliczaj tylko wiadomośći w ulubionych spośród uwzględnionych folderów i kont użytkownika.">
+
+<!ENTITY account_or_server_type_name "Konto">
+<!ENTITY account_or_server_type_name.tooltip "Nazwa lub typ konta.">
+<!ENTITY account_or_server_type_excluded "Uwzględnione">
+<!ENTITY account_or_server_type_excluded.tooltip "Uwzględnia te nazwy kont lub typy kont przy zliczaniu nieprzeczytanych wiadomośći.">
+<!ENTITY account_or_server_type_order "Kolejność">
+<!ENTITY account_or_server_type_order.tooltip "Kolejność w jakiej serwery poczty są wyświetlane. Kliknij dwukrotnie aby edytować.">
+
+<!ENTITY mail_change_trigger.label "Uruchom powiadomienie :">
+<!ENTITY mail_change_trigger.accesskey "m">
+<!ENTITY mail_change_trigger.placeholder "/bin/notify-send">
+<!ENTITY mail_change_trigger.tooltip "Absolutna ścieżka do programu, który uruchomić gdy licznik wiadomośći się zmieni. Ten program otrzyma ilość nowych wiadomośći jako pierwszy argument.">
+<!ENTITY mail_get_attention.label "Okno przyciąga uwagę przy nowej wiadomośći">
+<!ENTITY mail_get_attention.accesskey "y">
+
+<!ENTITY chat_icon_enable.label "Włącz ikonę czatu">
+<!ENTITY chat_icon_enable.accesskey "u">
+<!ENTITY chat_icon_blink.label "Ikona czatu mryga przy nowych wiadomościach">
+<!ENTITY chat_icon_blink.accesskey "I">
+<!ENTITY chat_icon_blink.tooltip "Przy otrzymaniu prywatnej wiadomości lub wiadomości w kanale.">
+
+<!ENTITY chat_icon_blink_style.label "Styl mrygania">
+<!ENTITY chat_icon_blink_style.accesskey "S">
+<!ENTITY chat_icon_blink_style_normal "Pojedyńczy">
+<!ENTITY chat_icon_blink_style_fade "Zanikający">
diff --git a/src/chrome/locale/pl-PL/options.properties b/src/chrome/locale/pl-PL/options.properties
new file mode 100644
index 0000000..75d1531
--- /dev/null
+++ b/src/chrome/locale/pl-PL/options.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+Archive=Archiwum
+Drafts=Szkice
+Junk=Niechciane
+Queue=Kolejka
+SentMail=Wysłane
+Templates=Szablony
+Trash=Kosz
+Virtual=Wirtualne
diff --git a/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.dtd b/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.dtd
new file mode 100644
index 0000000..b13d529
--- /dev/null
+++ b/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.dtd
@@ -0,0 +1 @@
+<!ENTITY firetray.label "Moja zlokalizowana pozycja menu">
diff --git a/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.properties b/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.properties
new file mode 100644
index 0000000..8a4ec28
--- /dev/null
+++ b/src/chrome/locale/pl-PL/overlay.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+extensions.{9533f794-00b4-4354-aa15-c2bbda6989f8}.description=Rozszerzenie zasobnika dla linuxa.
+popupMenu.itemLabel.ResetIcon=Resetuj ikonę
+popupMenu.itemLabel.Preferences=Ustawienia
+popupMenu.itemLabel.Quit=Wyjdź
+popupMenu.itemLabel.NewWindow=Nowe okno
+popupMenu.itemLabel.NewMessage=Nowa wiadomość
+tooltip.unread_messages=#1 nieprzeczytana wiadomość;#1 nieprzeczytane wiadomości
+tooltip.new_messages=Nowe wiadomości !
diff --git a/src/install.rdf b/src/install.rdf
index 1a0d2e6..6430747 100644
--- a/src/install.rdf
+++ b/src/install.rdf
@@ -140,6 +140,14 @@
 
   <em:localized>
    <Description>
+    <em:locale>pl-PL</em:locale>
+    <em:translator>AreYouLoco?</em:translator>
+    <em:description>Rozszerzenie zasobnika dla linuxa.</em:description>
+   </Description>
+  </em:localized>
+
+  <em:localized>
+   <Description>
     <em:locale>zh-TW</em:locale>
     <em:translator>Velociraptor</em:translator>
     <em:description>Linux 用的系統列套件。</em:description>

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-mozext/firetray.gitMore information about the Pkg-mozext-commits mailing list