[Pkg-mozext-commits] [adblock-plus] 454/464: Updated locales from Crowdin

David Prévot taffit at moszumanska.debian.org
Tue Jul 22 20:44:44 UTC 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

taffit pushed a commit to branch master
in repository adblock-plus.

commit f396cf78d63e1e8b47f74c572dbfd019ae0bb29a
Author: Wladimir Palant <trev at adblockplus.org>
Date:  Tue Jul 22 16:32:32 2014 +0200

  Updated locales from Crowdin
---
 chrome/locale/ar/sendReport.dtd      |  2 +-
 chrome/locale/bg/composer.dtd       | 56 +++++++--------
 chrome/locale/bg/filters.dtd        | 110 ++++++++++++++---------------
 chrome/locale/bg/firstRun.properties    | 34 ++++-----
 chrome/locale/bg/global.properties     | 62 ++++++++--------
 chrome/locale/bg/meta.properties      | 10 +--
 chrome/locale/bg/overlay.dtd        | 50 ++++++-------
 chrome/locale/bg/sendReport.dtd      | 44 ++++++------
 chrome/locale/bg/sidebar.dtd        | 48 ++++++-------
 chrome/locale/bg/subscriptionSelection.dtd | 18 ++---
 chrome/locale/bn-BD/composer.dtd      |  1 +
 chrome/locale/bn-IN/composer.dtd      |  4 ++
 chrome/locale/ca/filters.dtd        |  4 +-
 chrome/locale/ca/firstRun.properties    |  6 +-
 chrome/locale/ca/global.properties     |  6 +-
 chrome/locale/de/firstRun.properties    |  8 +--
 chrome/locale/dsb/firstRun.properties   |  7 +-
 chrome/locale/dsb/meta.properties     |  2 +-
 chrome/locale/en-GB/firstRun.properties  |  7 +-
 chrome/locale/eo/firstRun.properties    |  7 +-
 chrome/locale/es-CL/firstRun.properties  | 13 ++--
 chrome/locale/es-CL/global.properties   |  8 ++-
 chrome/locale/eu/firstRun.properties    |  7 +-
 chrome/locale/eu/global.properties     |  2 +
 chrome/locale/eu/meta.properties      |  2 +-
 chrome/locale/eu/overlay.dtd        |  3 +
 chrome/locale/fa/meta.properties      |  2 +-
 chrome/locale/fi/filters.dtd        | 26 ++++---
 chrome/locale/fi/firstRun.properties    |  2 +-
 chrome/locale/fi/global.properties     | 24 +++----
 chrome/locale/fi/meta.properties      |  8 +--
 chrome/locale/fi/overlay.dtd        | 12 ++--
 chrome/locale/fi/sendReport.dtd      | 50 ++++++-------
 chrome/locale/fi/sidebar.dtd        | 10 +--
 chrome/locale/fi/subscriptionSelection.dtd |  6 +-
 chrome/locale/fy-NL/firstRun.properties  |  7 +-
 chrome/locale/he/firstRun.properties    |  7 +-
 chrome/locale/hi-IN/filters.dtd      | 34 +++++++--
 chrome/locale/hi-IN/overlay.dtd      | 10 +++
 chrome/locale/hi-IN/sendReport.dtd     |  1 +
 chrome/locale/hsb/firstRun.properties   |  7 +-
 chrome/locale/id/composer.dtd       |  2 +-
 chrome/locale/id/filters.dtd        |  2 +-
 chrome/locale/id/firstRun.properties    | 33 ++++-----
 chrome/locale/id/meta.properties      |  3 +-
 chrome/locale/id/sendReport.dtd      | 11 +--
 chrome/locale/id/sidebar.dtd        |  2 +-
 chrome/locale/ja/sendReport.dtd      |  4 +-
 chrome/locale/lt/firstRun.properties    |  7 +-
 chrome/locale/mk/firstRun.properties    | 12 +++-
 chrome/locale/mk/global.properties     |  4 +-
 chrome/locale/mk/meta.properties      |  5 +-
 chrome/locale/mk/subscriptionSelection.dtd |  9 ++-
 chrome/locale/ml/composer.dtd       |  5 +-
 chrome/locale/mn/filters.dtd        |  2 +
 chrome/locale/mn/subscriptionSelection.dtd |  2 +
 chrome/locale/ms/composer.dtd       |  8 +--
 chrome/locale/ms/firstRun.properties    | 35 ++++-----
 chrome/locale/nl/firstRun.properties    |  7 +-
 chrome/locale/pt-BR/composer.dtd      |  4 +-
 chrome/locale/pt-PT/composer.dtd      |  2 +-
 chrome/locale/si-LK/composer.dtd      | 10 +++
 chrome/locale/si-LK/meta.properties    |  9 ++-
 chrome/locale/sl/firstRun.properties    |  2 +-
 chrome/locale/sl/overlay.dtd        |  2 +-
 chrome/locale/sl/sendReport.dtd      |  4 +-
 chrome/locale/sv-SE/firstRun.properties  |  7 +-
 chrome/locale/ta-LK/composer.dtd      | 30 +++++---
 chrome/locale/ta-LK/filters.dtd      | 19 +++++
 chrome/locale/ta-LK/sidebar.dtd      | 20 ++++++
 chrome/locale/vi/firstRun.properties    |  2 +-
 chrome/locale/zh-TW/firstRun.properties  |  7 +-
 72 files changed, 570 insertions(+), 428 deletions(-)

diff --git a/chrome/locale/ar/sendReport.dtd b/chrome/locale/ar/sendReport.dtd
index 5e7f255..f2a0cba 100644
--- a/chrome/locale/ar/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/ar/sendReport.dtd
@@ -37,7 +37,7 @@
 <!ENTITY issues.whitelist.remove.label "إعادة تفعيل آدبلوك بلس على هذه الصفحة">
 <!ENTITY outdatedSubscriptions.description "اشتراكات الفلاتر التالية لم يتم تحديثها منذ أسبوعين على الأقل. الرجاء تحديث هذه الاشتراكات قبل إرسال تقرير، ربما تم إصلاح المشكلة مسبقا.">
 <!ENTITY dataCollector.description "من فضلك انتظر بضعة دقائق ريثما يجمع آدبلوك بلس المعلومات المطلوبة">
-<!ENTITY sendButton.label "إرسا&ل التقرير">
+<!ENTITY sendButton.label "إرسال التقرير">
 <!ENTITY comment.label "التعلي&ق (اختياري)ـ">
 <!ENTITY sendPage.errorMessage "فشل إرسال التقرير بسبب الخطأ "?1?". الرجاء التأكد من صحة اتصالك بالإنترنت وإعادة المحاولة. إن استمرت المشكلة الرجاء طلب المساعدة في [link]منتديات آدبلوك بلس[/link]">
 <!ENTITY showRecentReports.label "إظهار التقارير المرسلة مؤخرا">
diff --git a/chrome/locale/bg/composer.dtd b/chrome/locale/bg/composer.dtd
index 1d185af..01ff9d6 100644
--- a/chrome/locale/bg/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/composer.dtd
@@ -1,33 +1,33 @@
-<!ENTITY anchor.end.label "в края на адре&са">
-<!ENTITY domainRestriction.label "Ог&раничаване на домейн:">
-<!ENTITY collapse.default.no.label "Ползвай по подразбиране(не)">
-<!ENTITY firstParty.label "Първа страна сам&о">
-<!ENTITY preferences.label "Покажи съ&ществуващите филтри..">
-<!ENTITY pattern.label "Търсете модел">
-<!ENTITY thirdParty.label "&Трети страни само">
-<!ENTITY filter.label "Нов Филт&ър:">
-<!ENTITY collapse.label "Свиван&е на блокирани:">
-<!ENTITY match.warning "Моделът, който сте въвели, вече не отговаря на адреса за блокиране/белия списък и няма да въздействa върху него.">
-<!ENTITY anchor.start.label "в на&чалото на адреса">
-<!ENTITY matchCase.label "Съвпадение на ре&гистъра">
-<!ENTITY custom.pattern.label "&Избрани:">
-<!ENTITY unselectAllTypes.label "Не избирай нищо">
-<!ENTITY type.whitelist.label "Из&ключение от правилото">
-<!ENTITY regexp.warning "Моделът който сте въвели ще бъде интерпретиран като регулярен израз, които не могат да бъдат ефективно обработени с Adblock Плюс и могат да забавят твоят браузър. Ако не възнамерявате да използвате регулярен израз, добавете звездичка (*) към края на модела.">
-<!ENTITY dialog.title "Добавяне на Adblock Plus филтър правило">
+<!ENTITY anchor.end.label "за &края на адреса">
+<!ENTITY domainRestriction.label "Ограничи до &домейна:">
+<!ENTITY collapse.default.no.label "Ползвай по подразбиране (не)">
+<!ENTITY firstParty.label "само към &първите страни">
+<!ENTITY preferences.label "Покажи &съществуващите филтри…">
+<!ENTITY pattern.label "Намиране на модел">
+<!ENTITY thirdParty.label "само към &третите страни">
+<!ENTITY filter.label "Нов &филтър:">
+<!ENTITY collapse.label "Съ&бери блокираните:">
+<!ENTITY match.warning "Въведеният модел не съвпада с адреса за блокиране/изключване и поради това няма да му въздейства.">
+<!ENTITY anchor.start.label "за &началото на адреса">
+<!ENTITY matchCase.label "към &точното изписване">
+<!ENTITY custom.pattern.label "&Потребителски:">
+<!ENTITY unselectAllTypes.label "Откажи всичко">
+<!ENTITY type.whitelist.label "&Изключение от правилото">
+<!ENTITY regexp.warning "Въведеният модел ще се разглежда като редовен израз, който не може да се обработва по-ефективно от Adblock Plus и вероятно ще бави работата с браузъра. Ако не целите да ползвате редовен израз, добавете звезда (*) в края на модела.">
+<!ENTITY dialog.title "Добавяне на правило за филтър на Adblock Plus">
 <!ENTITY basic.label "Основен изглед">
-<!ENTITY type.filter.label "&Блокиране на филтър">
-<!ENTITY types.label "Прилага за типове:">
-<!ENTITY shortpattern.warning "Моделът които сте въвели е твърде кратък, за да бъде оптимизиран и може да забави вашия браузър. Препоръчително е да изберете по-дълъг низ за този филтър, за да позволи Adblock Плюс за по-ефективна обработка на филтъра.">
+<!ENTITY type.filter.label "&Блокиращ филтър">
+<!ENTITY types.label "Прилагай:">
+<!ENTITY shortpattern.warning "Въведеният модел е твърде къс за оптимизиране и вероятно ще бави работата с браузъра. Препоръчва се да посочите по-дълъг низ за филтъра, за да позволите на Adblock Plus да го обработва по-ефективно.">
 <!ENTITY collapse.yes.label "Да">
-<!ENTITY anchors.label "Приемам само модел:">
-<!ENTITY collapse.default.yes.label "Ползвай по подразбиране(да)">
-<!ENTITY domainRestriction.help "Използвайте тази опция, за да зададете една или повече области, разделени с бар линия (|). Филтърът ще се прилага само за избран(и) домейн(и). А тилда (~) пред името на домейна се посочва, че филтърът не се прилага в този домейн.">
-<!ENTITY accept.label "Добави Филтър">
+<!ENTITY anchors.label "Приемай модела:">
+<!ENTITY collapse.default.yes.label "Ползвай по подразбиране (да)">
+<!ENTITY domainRestriction.help "Настройката указва един или повече домейни, разделени с права черта (|). Филтърът ще се прилага само за избраните домейни. Тилда (~) пред домейна указва, че филтърът няма да се прилага за домейна.">
+<!ENTITY accept.label "Добави филтър">
 <!ENTITY options.label "Настройки">
-<!ENTITY disabled.warning "Adblock Плюс е изключена. Все още можете да добавите филтри, но те няма да се прилагат, освен ако не [link]Включите Adblock Плюс[/link].">
-<!ENTITY anchor.start.flexible.label "в на&чалото на домейн името">
+<!ENTITY disabled.warning "Понастоящем Adblock Plus забранен. Можете да добавяте филтри, но те няма да се прилагат, докато не [link]разрешите Adblock Plus[/link].">
+<!ENTITY anchor.start.flexible.label "за &началото на домейна">
 <!ENTITY collapse.no.label "Не">
-<!ENTITY selectAllTypes.label "Избери всички">
+<!ENTITY selectAllTypes.label "Избери всичкo">
 <!ENTITY advanced.label "Разширен изглед">
-<!ENTITY pattern.explanation "Моделът може да бъде част от адрес; звездичка (*) да действа като заместващи символи. Филтърът ще се прилага само за адресите, отговарящи на предвидения образец.">
+<!ENTITY pattern.explanation "Моделът е част от адрес; звездите (*) служат за заместващи символи. Филтърът ще се прилага само към адреси, съвпадащи с модела.">
diff --git a/chrome/locale/bg/filters.dtd b/chrome/locale/bg/filters.dtd
index 28cd5e4..340b980 100644
--- a/chrome/locale/bg/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/filters.dtd
@@ -1,74 +1,72 @@
-<!ENTITY restore.custom.warning "Всички ваши потребителски филтри ще бъде заменен от съдържанието на избрания файл. Искате ли да продължите?">
-<!ENTITY slow.column "Пока&жи филтри">
-<!ENTITY enabled.column "&Включен">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.checksumMismatch "Грешка, несъвпадение на контролната сума">
-<!ENTITY noFiltersInGroup.text "Избраната група е празна">
+<!ENTITY restore.custom.warning "Настройките на потребителските филтри ще бъдат заместени със съдържанието на избрания файл. Продължавате ли?">
+<!ENTITY slow.column "Пока&жи филтрите">
+<!ENTITY enabled.column "&Разреши">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.checksumMismatch "Провален — несъвпадаща контролна сума">
+<!ENTITY noFiltersInGroup.text "Избраната група е празна.">
 <!ENTITY subscription.actions.label "Действия">
-<!ENTITY filter.selectAll.label "Избери Всички">
-<!ENTITY backupButton.label "Архи&вирай и Възстанови">
-<!ENTITY restore.minVersion.warning "Внимание: файлът е създаден с по-нова версия на Adblock Plus. Трябва да обновите до последната версия на Adblock Plus, преди да възстановите от този файл.">
-<!ENTITY restore.error "Файлът не може да се обработи или не е с данни, може би Това не е Adblock Plus архивния файл?">
-<!ENTITY sort.ascending.label "&А > Я сортиране">
-<!ENTITY sort.label "&Сортирай по">
-<!ENTITY subscription.source.label "Филтър Лист">
-<!ENTITY hitcount.column "Посе&щения">
-<!ENTITY noFilters.text "Ти нямаш нито един собствен филтър още.">
-<!ENTITY backup.custom.title "Лични филтри само">
-<!ENTITY subscription.external.label "Ъпдейтнат от друга добавка">
+<!ENTITY filter.selectAll.label "Избери всичко">
+<!ENTITY backupButton.label "&Резервирай и възстанови">
+<!ENTITY restore.minVersion.warning "Предупреждение: файлът е създаден с по-нова версия на Adblock Plus. Обновете версията на Adblock Plus до най-новата преди да възстановите файла.">
+<!ENTITY restore.error "Данните от файла е невъзможно да бъдат обработени и вероятно това не е файл с резервно копие на Adblock Plus?">
+<!ENTITY sort.ascending.label "Низходящо &А > Я">
+<!ENTITY sort.label "&Подреди по">
+<!ENTITY subscription.source.label "Списък с филтри">
+<!ENTITY hitcount.column "&Попадения">
+<!ENTITY noFilters.text "Все още няма потребителски филтри.">
+<!ENTITY backup.custom.title "Само потребителските филтри">
+<!ENTITY subscription.external.label "Обновен от друго разширение">
 <!ENTITY subscription.delete.label "Изтрий">
-<!ENTITY noGroupSelected.text "Вие трябва да изберете филтър група, преди тези филтри да бъдат показани.">
+<!ENTITY noGroupSelected.text "Трябва да изберете група с филтри преди да можете да ги покажете.">
 <!ENTITY filter.cut.label "Изрежи">
-<!ENTITY restore.default.label "Възстанови архив от ?1?">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.inProgress "Изтегляне...">
-<!ENTITY subscriptions.tab.label "Абонаменти за Филтър">
-<!ENTITY sort.descending.label "&Я > А Сортиране">
-<!ENTITY filters.remove.warning "Наистина ли искаш да изтриеш всички избрани филтри?">
+<!ENTITY restore.default.label "Възстанови копието от ?1?">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.inProgress "Изтегляне…">
+<!ENTITY subscriptions.tab.label "Абонаментни филтри">
+<!ENTITY sort.descending.label "Възходящо & Я > А">
+<!ENTITY filters.remove.warning "Наистина ли премахвате избраните филтри?">
 <!ENTITY filter.delete.label "Изтрий">
 <!ENTITY addSubscriptionAdd.label "Добави">
 <!ENTITY viewMenu.label "Изглед">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.unknown "Няма данни">
-<!ENTITY addSubscriptionCancel.label "Откажи">
-<!ENTITY subscription.enabled.label "Включен">
-<!ENTITY noSubscriptions.text "Ти не си добавил никакъв абонамент за филтри. Adblock Plus няма да блокира
- нищо без филтри, моля избери "Добави филтър абонаменти" за да
- добавиш някакви.">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.unknown "Н/Д">
+<!ENTITY addSubscriptionCancel.label "Отказ">
+<!ENTITY subscription.enabled.label "Разрешен">
+<!ENTITY noSubscriptions.text "Все още няма абонамент за филтри. Adblock Plus няма да блокира нищо без филтри, моля, ползвайте „Добави абонамент“ и добавете няколко.">
 <!ENTITY subscription.update.label "Обнови филтрите">
-<!ENTITY dialog.title "Adblock Plus Настройки за филтър">
-<!ENTITY addFilter.label "Доб&ави Филтър">
-<!ENTITY subscription.minVersion.warning "Този филтър абонамент изисква по-нова версия на Adblock Plus, трябва да обновите до последната версия на Adblock Plus.">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "Грешка, невалиден адрес">
-<!ENTITY backup.error "Възникна грешка при писане на филтри за файла.Уверете се, че файлът не е защитени или се използва от друго приложение.">
+<!ENTITY dialog.title "Настройки на филтрите в Adblock Plus">
+<!ENTITY addFilter.label "До&бави филтър">
+<!ENTITY subscription.minVersion.warning "Абонаментът за този филтър изисква по-нова версия на Adblock Plus, затова обновете Adblock Plus до последната версия.">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "Провален — недействителен адрес">
+<!ENTITY backup.error "Възникна грешка при записване на филтрите във файл. Уверете се, че файлът не е защитен срещу запис, или че не се ползва от друго приложение.">
 <!ENTITY filter.moveUp.label "Премести нагоре">
-<!ENTITY addGroup.label "Добави филтър &група">
-<!ENTITY filter.edit.label "Промени">
+<!ENTITY addGroup.label "Добави &група с филтъри">
+<!ENTITY filter.edit.label "Редактирай">
 <!ENTITY subscription.showHideFilters.label "Покажи/скрий филтрите">
-<!ENTITY acceptableAds2.label "Оставете няко&и не натрапчиви реклами">
+<!ENTITY acceptableAds2.label "Позволи определени &ненатрапчиви реклами">
 <!ENTITY addSubscriptionOther.label "Добави друг абонамент">
 <!ENTITY close.label "Затвори">
-<!ENTITY sort.none.label "&Несортирани">
-<!ENTITY filter.actions.label "Филтър действия">
+<!ENTITY sort.none.label "&Неподредено">
+<!ENTITY filter.actions.label "Действия за филтър">
 <!ENTITY filter.copy.label "Копирай">
-<!ENTITY filter.moveDown.label "Премести надоло">
-<!ENTITY filter.resetHitCounts.label "Рестарт на Хит Статистиката">
-<!ENTITY readMore.label "Прочети повече">
+<!ENTITY filter.moveDown.label "Премести надолу">
+<!ENTITY filter.resetHitCounts.label "Нулирай статистиката">
+<!ENTITY readMore.label "Повече">
 <!ENTITY subscription.moveUp.label "Премести нагоре">
-<!ENTITY addSubscription.label "Добави абонамент за &филтър">
-<!ENTITY subscription.homepage.label "Лична Страница">
+<!ENTITY addSubscription.label "Добави &абонамент">
+<!ENTITY subscription.homepage.label "Начална страница">
 <!ENTITY backup.complete.title "Всички филтри и абонаменти">
-<!ENTITY restore.own.label "Възстанови свой архив">
-<!ENTITY restore.complete.warning "Всички ваши филтър предпочитания ще бъдат заменени от съдържанието на избрания файл. Искате ли да продължите?">
+<!ENTITY restore.own.label "Възстанови собственото копие">
+<!ENTITY restore.complete.warning "Настройките на всички филтри ще бъдат заместени със съдържанието на избрания файл. Продължавате ли?">
 <!ENTITY filters.tab.label "Потребителски филтри">
-<!ENTITY backup.label "Направи нов архив">
+<!ENTITY backup.label "Създай резервно копие">
 <!ENTITY find.label "&Намери">
-<!ENTITY subscription.moveDown.label "Премести надоло">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.connectionError "Грешка, неуспешно изтегляне">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.success "Успешно">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidData "Грешка, невалиден списък с филтри">
+<!ENTITY subscription.moveDown.label "Премести надолу">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.connectionError "Провален — при изтегляне">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.success "Изправен">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidData "Провален — недействителен списък">
 <!ENTITY filter.paste.label "Постави">
 <!ENTITY subscription.disabledFilters.enable "Разреши забранените филтри">
-<!ENTITY lasthit.column "&Последни Посещения">
-<!ENTITY subscription.editTitle.label "Промени титла">
-<!ENTITY subscription.disabledFilters.warning "Някой филтри в този абонамент са забранени.">
-<!ENTITY filter.column "&Филтър правило">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.label "Последно изтеглен:">
-<!ENTITY viewList.label "Виж лист">
+<!ENTITY lasthit.column "&Последно попадение">
+<!ENTITY subscription.editTitle.label "Редактирай заглавието">
+<!ENTITY subscription.disabledFilters.warning "Някой филтри от абонамента са забранени.">
+<!ENTITY filter.column "Правило за &филтър">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.label "Изтеглен:">
+<!ENTITY viewList.label "Покажи списъка">
diff --git a/chrome/locale/bg/firstRun.properties b/chrome/locale/bg/firstRun.properties
index bd93321..3ded968 100644
--- a/chrome/locale/bg/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/bg/firstRun.properties
@@ -1,20 +1,20 @@
-firstRun_feature_tracking_description=Сърфирайте инкогнито като забраните проследяването ви - също така прикрива вашите действия от рекламните компании, които биха проследили всеки ваш ход.
-firstRun_toggle_off=Стоп
-firstRun_feature_tracking=Забраняване на проследяването
-firstRun_feature_malware=Блокиране на зловреден софтуер
+firstRun_feature_tracking_description=Забранява проследяването при поверително сърфиране, с което скрива следите ви от рекламните компании.
+firstRun_toggle_off=ИЗКЛ
+firstRun_feature_tracking=Забранява проследяването
+firstRun_feature_malware=Блокира зловредния софтуер
 firstRun_title=Adblock Plus е инсталиран
-firstRun_toggle_on=Старт
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Бихме искали да насърчаваме уеб-сайтовете да използват обикновена, ненатрапчива реклама. Ето защо ние установихме <a>строги насоки</a>, където можете да видите кои са приемливите реклами, които се показват по подразбиране. Ако все още искате да блокирате всички реклами, можете да ги <a>забраните</a> в рамките на няколко секунди.
+firstRun_toggle_on=ВКЛ
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Искаме да насърчим сайтовете да ползват конкретна, ненатрапчива реклама. Ето защо въведохме <a>строги правила</a> за разпознаване на приемливи реклами, които се показват с настройките по подразбиране. И ако все пак желаете да блокирате всички да можете <a>да ги забраните</a> за няколко секунди.
 firstRun_contributor_credits=Сътрудници
 firstRun_dataCorruptionWarning=Страницата продължава да се показва? <a>Щракнете тук!</a>
-firstRun_acceptableAdsHeadline=Досадните реклами ще бъдат блокирани
-firstRun_share=Споделете с приятелите си
-firstRun_share_headline=<a>Помогнете ни</a> и направете мрежата по-добро място
-firstRun_feature_social_description=Автоматично премахва от страниците в браузъра бутоните на социалните медии, като например тези на Facebook, които се появяват на някои уеб страници и проследяват вашето поведение.
-firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Изглежда, че има проблем, който е изтрил всички филтри и не сме в състояние да ги възстановим от архив. Поради тази причина се наложи да нулираме Вашите филтри и настройките за Приемливи реклами. Моля, проверете Вашите списъци с филтри, както и настройките за Приемливи реклами в <a>Adblock Плюс опции</a>.
-firstRun_feature_malware_description=Направете своето сърфиране в Интернет по-безопасно чрез блокиране на зловредни домейни.
-firstRun_features=Adblock Plus може и прави повече от блокиране на реклами
-firstRun_donate=дарение
-firstRun_donate_label=Подкрепете нашия проект
-firstRun_feature_social=Премахвай бутоните на социалните мрежи
-firstRun_legacySafariWarning=Вие използвате стара версия на Safari, която не се поддържа от Adblock Plus. В случая Adblock Plus може да не работи коректно, като е възможно да се наруши работата на потребителите в някои уеб сайтове. Ние силно препоръчваме да актуализирате Safari към версия 6 или по-висока (достъпна за Mac OS X 10.8 Mountain Lion и по-висока), или да използвате последната версия на Mozilla Firefox, Google Chrome или Opera.
+firstRun_acceptableAdsHeadline=Блокира досадните реклами
+firstRun_share=Сподели с приятел
+firstRun_share_headline=<a>Подайте ръка</a>, за да направим мрежата по-добро място
+firstRun_feature_social_description=Отстранява автоматично бутоните на социалните мрежи, като „Харесвам“ на Facebook, чиято цел е да следят поведението ви в тези страници.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Неизправност изглежда предизвика премахването на всички филтри без възможност за възстановяването им от резервно копие. Затова нулирахме настройките на филтрите и приемливите реклами. Моля, проверете списъка с филтри и настройките на приемливи реклами в <a>настройките на Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Прави сърфирането по-сигурно с блокиране на познатите зловредни домейни.
+firstRun_features=Adblock Plus може повече от блокирането на реклами
+firstRun_donate=дари
+firstRun_donate_label=Подкрепи проекта
+firstRun_feature_social=Премахва бутоните на социалните мрежи
+firstRun_legacySafariWarning=Ползвате стара версия на Safari, която не се поддържа от Adblock Plus. Вероятно ще работи неправилно или с прекъсвания в определени сайтове. Строго препоръчваме или да обновите до Safari 6.1.1 или по-нова (за OS X 10.8 Mountain Lion), до Safari 7.0.1 или по-нова (за OS X 10.9 Mavericks), или да ползвате най-новата версия на Mozilla Firefox, Google Chrome или Opera.
diff --git a/chrome/locale/bg/global.properties b/chrome/locale/bg/global.properties
index ab8ac88..3d80f44 100644
--- a/chrome/locale/bg/global.properties
+++ b/chrome/locale/bg/global.properties
@@ -1,41 +1,41 @@
-no_blocking_suggestions=Няма блокирани позиции на текущата страница
-action3_tooltip=Щракнете за включване/изключване Adblock Плюс.
+no_blocking_suggestions=Няма елементи за блокиране в текущата страница
+action3_tooltip=Щракнете за разрешаване/забраняване на Adblock Plus.
 notification_antiadblock_title=Скриване на умишлените съобщения?
 type_label_script=скрипт
-filter_elemhide_nocriteria=Не е зададен критерий за разпознаване на елемент за скриване
-blockingGroup_title=Правила за Блокиране
-whitelisted_tooltip=Adblock Плюс е изключен на текущата страница.
-type_label_stylesheet=интерфейс
+filter_elemhide_nocriteria=Няма зададен критерий за разпознаване на скривания елемент
+blockingGroup_title=Правила за блокиране
+whitelisted_tooltip=Adblock Plus забранен за текущата страница.
+type_label_stylesheet=стилова таблица
 blocked_count_tooltip=?1? от ?2?
 type_label_font=шрифт
 type_label_popup=изскачащ прозорец
-filter_regexp_tooltip=Този филтър или е регулярен израз или е твърде кратък, за да се оптимизира. Твърде много от тези филтри могат да забавят сърфирането.
-action0_tooltip=Щракнете за да извадите контекстното меню, средно щракване за включване/изключване.
-whitelisted_page=Adblock Плюс беше изключен за текущата страница
-remove_group_warning=Наистина ли искате да премахнете тази група?
-action1_tooltip=Щракнете за да отворите/затворите блокираните параграфи, средно щракване за включване/изключване.
-type_label_xmlhttprequest=XML заявка
-active_tooltip=Adblock Плюс е включен, ?1? абонамента за филтриране и ?2? потребителски филтър(а) се използват.
+filter_regexp_tooltip=Филтърът е или редовен израз или е твърде къс, за да подлежи на оптимизиране. Прекаленият брой филтри могат да забавят сърфирането.
+action0_tooltip=Щракнете за извикване на контекстното меню, щракнете със средния за разрешаване/забраняване.
+whitelisted_page=Adblock Plus е забранен за текущата страница
+remove_group_warning=Наистина ли премахвате групата?
+action1_tooltip=Щракнете за отваряне/затваряне на блокираните обекти, щракнете със средния за разрешаване/забраняване.
+type_label_xmlhttprequest=заявка XML
+active_tooltip=Adblock Plus е разрешен; абонирани сте за ?1? филтри и ползвате ?2? потребителски филтри.
 type_label_document=документ
-type_label_object_subrequest=обект под заявка
-whitelistGroup_title=Изключение от правилата
-disabled_tooltip=Adblock Плюс е изключен.
-filter_elemhide_duplicate_id=Може да бъде задаван само един ID на елемент за скриване
+type_label_object_subrequest=подзаявка на обект
+whitelistGroup_title=Изключения от правилата
+disabled_tooltip=Adblock Plus е забранен.
+filter_elemhide_duplicate_id=Може да бъде указан само един ИД за скриван елемент
 type_label_object=обект
-action2_tooltip=Кликнете за да отворите предпочитанията, средно щракване за включване/изключване.
+action2_tooltip=Щракнете за отваряне на настройките, щракнете със средния за разрешаване/забраняване.
 type_label_subdocument=рамка
-clearStats_warning=Това ще рестартира цялата статистика и ще забрани броенето на филтрите. Искате ли да продължите?
-notification_antiadblock_message=Този сайт е известен с показване на умишлени послания от потребителите на Adblock Plus. Искате ли Adblock Plus, да скрие тези умишлени съобщения?
-blocked_count_addendum=(също разрешени:?1?, скрити: ?2?)
-subscription_invalid_location=Местоположението на списъка с филтри или не е валиден URL или не е валидно името на файла.
-type_label_image=картинка
-remove_subscription_warning=Наистина ли искате да премахнете този абонамент?
-type_label_other=други
-mobile_menu_enable=ABP: Включване
-type_label_media=аудио/видео
-mobile_menu_disable_site=ABP: Изключване на ?1?
-elemhideGroup_title=Правила за скриване на елементи
-mobile_menu_enable_site=ABP: Включване на ?1?
-type_label_elemhide=скрит
+clearStats_warning=С това нулирате статистиката за попадения на филтъра и забранявате преброяването на попаденията за филтъра. Продължавате ли?
+notification_antiadblock_message=Този сайт показва целенасочени съобщения за потребителите на Adblock Plus. Желаете ли Adblock Plus да скрива целенасочените съобщения?
+blocked_count_addendum=(а също допуснати: ?1? и скрити: ?2?)
+subscription_invalid_location=Местоположението на списъка с филтри е или с недействителен адрес (URL) или с недействително име на файл.
+type_label_image=картина
+remove_subscription_warning=Наистина ли премахвате абонамента?
+type_label_other=друго
+mobile_menu_enable=ABP: Разреши
+type_label_media=звук/видео
+mobile_menu_disable_site=ABP: Забрани за ?1?
+elemhideGroup_title=Правила за скриване
+mobile_menu_enable_site=ABP: Разреши за ?1?
+type_label_elemhide=скрито
 newGroup_title=Нова група с филтри
 default_dialog_title=Adblock Plus
diff --git a/chrome/locale/bg/meta.properties b/chrome/locale/bg/meta.properties
index 706a237..c5a1b0a 100644
--- a/chrome/locale/bg/meta.properties
+++ b/chrome/locale/bg/meta.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
-description.short=Недоволни сте от обяви? Притеснявани сте от банери? Инсталирайте Adblock Плюс сега, за да си възвърнете контрола и начина, по който гледате в Интернет.\n\nКратък видео преглед можете да намерите на http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
+description.short=Блокира досадните реклами в клиповете на YouTube, рекламите от Facebook, банерите и много други.\n\nAdblock Plus блокира досадните реклами и по подразбиране подържа сайтове, избрали да показват реклама по ненатрапчив начин (с възможност за конфигуриране).
 name=Adblock Plus
-description.long.addition1=Започвайки с Adblock Plus 2.0 има опция в настройки за филтри, за да позволи на някои не натрапчиви реклами. Целта е в подкрепа на уеб сайтове, използвайки ненатрапчиви начини да рекламират и да насърчи повече уебсайтове, за да направят същото. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Прочетете повече</A>
-translator=Ивайло Йовчев (s0urce)
-description.long=Adblock Плюс ви позволява да си възвърнете контрола върху Интернет и да видите Интернет по начина, по който искате. Добавката е подкрепена от над четиридесет филтъра за абонамент на десетки езици, които автоматично го конфигурират за цели, вариращи от премахване на онлайн реклама до блокиране на всички известни зловредни програми. Adblock Плюс също ви позволява да персонализирате своите филтри с помощта на множество полезни функции, включително контекстна възможност за с [...]
-description=Рекламите бяха вчера!
+description.long.addition1=С Adblock Plus 2.0 в раздел Филтри съществува настройка, позволяваща определени ненатрапчиви реклами. Целта е да подкрепим сайтовете, избрали да показват реклама по ненатрапчив начин и да насърчим и други сайтове да направят същото. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Повече</a>
+translator=Николай Филипов
+description.long=Adblock Plus връща контрола над интернет във ваши ръце, за да разглеждате Мрежата по желания от вас начин. Над четиридесет абонаментни филтри на няколко десетки езика поддържат добавката и автоматично я конфигурират за задачи от премахване на онлайн реклама до блокиране на всички известни зловредни домейни. Adblock Plus също така позволява да персонализирате своите филтри с помощта на полезни възможности, в т.ч. контекстна настройка за картини, блокираща преградка за обе [...]
+description=Рекламите са минало!
diff --git a/chrome/locale/bg/overlay.dtd b/chrome/locale/bg/overlay.dtd
index 1b46076..89e3fc9 100644
--- a/chrome/locale/bg/overlay.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/overlay.dtd
@@ -1,31 +1,31 @@
 <!ENTITY notification.button.yes "&Да">
 <!ENTITY notification.button.no "&Не">
-<!ENTITY sync.label "Син&хронизирай Настройките за Adblock Plus">
-<!ENTITY whitelist.site.label "Забрани на ?1?">
-<!ENTITY filters.label "&Филтър Настройки">
+<!ENTITY sync.label "&Сверявай настройките на Adblock Plus">
+<!ENTITY whitelist.site.label "Забрани за ?1?">
+<!ENTITY filters.label "Настройки на &филтъра">
 <!ENTITY disable.label "Забрани навсякъде">
 <!ENTITY objecttab.title "Блокирай">
-<!ENTITY objecttab.tooltip "Щракни тук за да блокираш този обект със Adblock Плюс">
-<!ENTITY menuitem.label "Adblock Плюс &Настройки">
-<!ENTITY objecttabs.label "&Покажи разделите за Флаш и Java">
-<!ENTITY sendReport.label "&Докладване на проблем на тази страница">
-<!ENTITY whitelist.page.label "Забрани на тази страница само">
-<!ENTITY context.image.label "Adblock Плюс: Блокирани Картинки">
-<!ENTITY counthits.label "Бройте &филтър хитове">
-<!ENTITY opensidebar.label "Отвори &блокирани предмети">
+<!ENTITY objecttab.tooltip "Щракнете за блокиране на обекта с Adblock Plus">
+<!ENTITY menuitem.label "Настро&йки на Adblock Plus">
+<!ENTITY objecttabs.label "Показвай Flash и Java в пре&градки">
+<!ENTITY sendReport.label "&Докладвай неизправност в страницата">
+<!ENTITY whitelist.page.label "Забрани за страницата">
+<!ENTITY context.image.label "Adblock Plus: блокирана картина">
+<!ENTITY counthits.label "Отброявай попа&денията на филтъра">
+<!ENTITY opensidebar.label "Отвори &блокираните елементи">
 <!ENTITY notification.button.close "&Затвори">
-<!ENTITY contribute.label "Помогнете на Adblock Plus">
-<!ENTITY toolbarbutton.label "Adblock Плюс">
-<!ENTITY context.frame.label "Adblock Плюс:Блокирани Фреймове">
-<!ENTITY blocked.tooltip "Блокирани предмети от тази страница:">
-<!ENTITY hideplaceholders.label "Скрий контейнери на блокираните еле&менти">
-<!ENTITY showinstatusbar.label "Покажи в лен&тата на състоянието">
-<!ENTITY sidebar.title "Блокирани предмети на тази страница">
+<!ENTITY contribute.label "Помогни на Adblock Plus">
+<!ENTITY toolbarbutton.label "Adblock Plus">
+<!ENTITY context.frame.label "Adblock Plus: блокирана рамка">
+<!ENTITY blocked.tooltip "Блокирани елементи в страницата:">
+<!ENTITY hideplaceholders.label "Скривай &контейнерите на блокираните елементи">
+<!ENTITY showinstatusbar.label "&Показвай в лентата на състоянието">
+<!ENTITY sidebar.title "Блокирани елементи в страницата">
 <!ENTITY options.label "&Настройки">
-<!ENTITY context.object.label "Adblock Плюс:Блокирани Обекти">
-<!ENTITY context.removeWhitelist.label "Adblock Плюс: Пусни за тази страница">
-<!ENTITY filters.tooltip "Най активни филтри:">
-<!ENTITY closesidebar.label "Затвори &блокирани предмети">
-<!ENTITY showintoolbar.label "Пок&ажи в лентата с инструменти">
-<!ENTITY status.tooltip "Статус:">
-<!ENTITY context.media.label "Adblock Плюс: Блокирани аудио/видео">
+<!ENTITY context.object.label "Adblock Plus: блокиран обект">
+<!ENTITY context.removeWhitelist.label "Adblock Plus: разреши за страницата">
+<!ENTITY filters.tooltip "Най-дейни филтри:">
+<!ENTITY closesidebar.label "Затвори &блокираните елементи">
+<!ENTITY showintoolbar.label "По&казвай в лентата с инструменти">
+<!ENTITY status.tooltip "Състояние:">
+<!ENTITY context.media.label "Adblock Plus: блокиран звук/видео">
diff --git a/chrome/locale/bg/sendReport.dtd b/chrome/locale/bg/sendReport.dtd
index 080b8ba..6227bc9 100644
--- a/chrome/locale/bg/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/sendReport.dtd
@@ -1,46 +1,46 @@
-<!ENTITY screenshot.undo.label "&Отмяна">
+<!ENTITY screenshot.undo.label "&Отмени">
 <!ENTITY issues.disabledgroups.description "Следните абонаменти за филтри/групи филтри са изключени. Все пак биха могли да имат ефект върху тази страница:">
-<!ENTITY showData.label "Показване на докладваните данни">
+<!ENTITY showData.label "Покажи докладваните данни">
 <!ENTITY typeSelector.falsePositive.label "Adblock Plus блокира твърде &много">
 <!ENTITY issues.change.description "Вашата конфигурация е променена. Моля, презаредете страницата, за да тествате промените и да представите доклад, ако въпросът не бъде уреден от промените.">
-<!ENTITY email.label "&Ел.Поща:">
-<!ENTITY issues.openPreferences.label "Отвори настройките за филтър">
-<!ENTITY sendPage.confirmation "Отчетът Ви е запазен. Можете да го намерите на следния адрес:">
-<!ENTITY copyLink.label "&Копиране линк на доклада">
+<!ENTITY email.label "&Е-поща:">
+<!ENTITY issues.openPreferences.label "Отваряне на настройките на филтъра">
+<!ENTITY sendPage.confirmation "Докладът е записан. Ще го откриете на следния адрес:">
+<!ENTITY copyLink.label "&Копирай препратката на доклада">
 <!ENTITY issues.nofilters.description "Adblock Плюс не блокира нищо на текущата страница. Наблюдавания проблем най-вероятно
 не е свързан с Adblock Плюс.">
 <!ENTITY sendPage.knownIssue "Докладваният от Вас проблем вероятно вече е известен. За повече информация:">
 <!ENTITY typeSelector.other.description "Изберете тази настройка, ако подозирате, че проблемът е с Adblock Plus, а не с филтрите му.">
-<!ENTITY issues.disabledgroups.enable.label "Включване на абонамент за филтър / група филтри">
+<!ENTITY issues.disabledgroups.enable.label "Разрешаване на абонамент за филтър / група с филтри">
 <!ENTITY typeWarning.override.label "Разбирам и все &пак искам да представя доклада въпреки всичко">
-<!ENTITY issues.disabled.enable.label "Включи Adblock Плюс">
+<!ENTITY issues.disabled.enable.label "Разрешаване на Adblock Plus">
 <!ENTITY update.fixed.description "Актуализациите на вашите абонаменти за филтри вероятно са решили въпроса който сте докладвали. Моля, презаредете страницата и опитайте отново, Докладвайте отново, ако проблемът все още го има.">
 <!ENTITY anonymous.label "&Анонимно изпращане на информация">
-<!ENTITY reloadButton.label "Пре&зареждане на страницата">
+<!ENTITY reloadButton.label "Пре&зареди страницата">
 <!ENTITY recentReports.clear.label "Премах&ни всички доклади">
 <!ENTITY typeSelector.description "Този прозорец ще ви преведе през стъпките, необходими за подаване на доклад за Adblock
 Плюс проблем. Първо, моля изберете вида на проблема, който сте срещнали на тази страница:">
 <!ENTITY screenshot.remove.label "П&ремахване на чувствителните данни">
 <!ENTITY issues.ownfilters.description "Някои от филтрите, приложени на тази страница са дефинирани от потребителя. Моля, деактивирайте филтрите, които може да причиняват проблема:">
 <!ENTITY update.inProgress.description "Adblock Plus трябва да актуализира вашите абонаменти за филтри и да се увери, че въпросът не е решен вече. Моля, изчакайте..">
-<!ENTITY sendPage.retry.label "Изпращане отново">
+<!ENTITY sendPage.retry.label "Изпрати отново">
 <!ENTITY data.label "&Докладвани данни:">
 <!ENTITY recentReports.label "Вашите наскоро представените доклади">
 <!ENTITY typeWarning.description "Посочили сте, че искате да съобщите за общ проблем с Adblock Plus, а не проблем с филтрите. Моля, обърнете внимание, че тези въпроси са най-докладвани във [link]форума на Adblock Plus[/link]. Трябва да използвате докладчика на проблеми за допълване на съществуваща дискусия, тъй като никой няма да забележи вашия доклад, докато не предоставите връзка към него. Автоматично генерирана връзка ще бъде предоставена след предоставянето на доклада.">
 <!ENTITY issues.disabled.description "Adblock Plus е изключен - няма да блокира нищо в неговото текущо състояние.">
 <!ENTITY attachExtensions.label "Прилагане на списък с активните раз&ширения към доклада в случай че добавката причинява проблема">
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.add.label "Добавяне на абонамент за филтър">
-<!ENTITY issues.disabledfilters.enable.label "Включи филтъра">
+<!ENTITY issues.disabledfilters.enable.label "Разрешаване на филтър">
 <!ENTITY issues.override.label "Конфигурацията е &правилна, продължаване с доклада">
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.description "Изглежда не сте абонирани за някои от предварително направени списъци с филтри, които автоматично премахват нежеланото съдържание от страниците.">
 <!ENTITY typeSelector.falsePositive.description "Изберете тази настройка, ако на страницата липсва важно съдържание, показана е некоректно или не функционира правилно. Може да определите дали Adblock Плюс е причина за проблема, като временно го изключите.">
 <!ENTITY typeSelector.other.label "Др&уг проблем">
 <!ENTITY emailComment.label "Ние ви препоръчваме да въведете валиден емайл адрес, така че да можем да се свържем, ако има въпроси относно вашия отчет. Това ще ни позволи да споделим вашия принос и да е с по висок приоритет.">
-<!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Повторно активиране на Adblock Plus на тази страница">
+<!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Повторно разрешаване на Adblock Plus за страницата">
 <!ENTITY outdatedSubscriptions.description "Този филтър абонамент не е бил актуализиран най-малко две седмици. Моля, актуализирайте тези абонаменти, преди да изпратите доклад въпросът може да е решен вече и да не се налага да докладвате.">
 <!ENTITY dataCollector.description "Моля, изчакайте няколко секунди, докато Adblock Plus събере необходимите данни.">
-<!ENTITY sendButton.label "Из&пращане на доклада">
-<!ENTITY comment.label "&Коментар (по избор)">
+<!ENTITY sendButton.label "Из&прати доклада">
+<!ENTITY comment.label "&Коментар (по избор):">
 <!ENTITY sendPage.errorMessage "Опитът за изпращане на доклада се провали с код на грешка "?1?". Моля, уверете се, че сте свързани с интернет и повторете. Ако проблемът продължи, моля потърсете помощ в [link]форума на Adblock Plus[/link].">
 <!ENTITY showRecentReports.label "Покажи наскоро представените доклади">
 <!ENTITY commentPage.heading "Въвеждане на коментар">
@@ -51,19 +51,19 @@
 <!ENTITY issues.whitelist.description "В момента Adblock Plus е изключен за страницата, която докладвате. Моля активирайте повторно
 и презаредете страницата преди да изпратите доклада за да помогнете за откриване на проблема.">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.label "Adblock Плюс не блоки&ра реклама">
-<!ENTITY typeSelector.heading "Изберете тип на проблема">
+<!ENTITY typeSelector.heading "Избор на неизправност">
 <!ENTITY anonymity.warning "Ние няма да бъдем в състояние да се върнем при теб и вероятно ще свалим приоритета на на доклада най доло.">
-<!ENTITY wizard.title "Докладчик за проблеми">
-<!ENTITY issues.ownfilters.disable.label "Изключване на филтър">
+<!ENTITY wizard.title "Докладчик за неизправност">
+<!ENTITY issues.ownfilters.disable.label "Забраняване на филтър">
 <!ENTITY commentPage.description "Полето по-долу ви позволява да въведете коментар да ни помогне да разберем проблема. Тази стъпка не е задължителна, но се препоръчва, ако проблемът не е очевиден. Можете също да прегледате данните от доклада, преди да е изпратен.">
 <!ENTITY comment.lengthWarning "Дължината на коментара надвишава 1000 знака. Само първите 1000 знака ще бъдат изпратени.">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.description "Изберете тази настройка, ако се показва реклама въпреки, че Adblock Плюс е включен.">
-<!ENTITY sendPage.waitMessage "Моля, изчакайте докато Adblock Plus представя Вашия отчет.">
-<!ENTITY dataCollector.heading "Добре дошли в докладчика за проблеми">
-<!ENTITY screenshot.heading "Прикачете екранна снимка">
-<!ENTITY sendPage.heading "Изпрати доклада">
+<!ENTITY sendPage.waitMessage "Моля, изчакайте докато Adblock Plus предаде вашия доклад.">
+<!ENTITY dataCollector.heading "Добре дошли в докладчика за неизправност">
+<!ENTITY screenshot.heading "Прикрепяне на екранна снимка">
+<!ENTITY sendPage.heading "Изпращане на доклада">
 <!ENTITY issues.subscriptionCount.description "Изглежда, че сте се абонирали за твърде много филтри. Тази настройка не се препоръчва, защото ще направи вероятността от проблеми много по-високи. Също така не може да приемем отчета за грешки защото не е ясно кой филтър прави проблеми и кой автор трябва да предприеме действия. Моля, премахнете всички и оставете само най важният филтър и пробвайте дали проблемът все още съществува.">
 <!ENTITY screenshot.mark.label "&Маркиране на проблема">
-<!ENTITY privacyPolicy.label "Защита на личните данни">
+<!ENTITY privacyPolicy.label "Политика на поверителност">
 <!ENTITY issues.description "Adblock Plus откри проблеми с вашата конфигурация, които може да причиняват
 този проблем или ще затрудни доклада за разследването.">
diff --git a/chrome/locale/bg/sidebar.dtd b/chrome/locale/bg/sidebar.dtd
index 12441c0..071fda8 100644
--- a/chrome/locale/bg/sidebar.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/sidebar.dtd
@@ -1,35 +1,35 @@
-<!ENTITY context.flash.label "Рамки на флаш продукти">
+<!ENTITY context.flash.label "Освети границите на елемента">
 <!ENTITY address.label "Адрес">
-<!ENTITY context.open.label "Отвори в нов под прозорец">
-<!ENTITY type.label "Тип">
-<!ENTITY tooltip.filterSource.label "Източник на филтъра">
-<!ENTITY noitems.label "Няма блокирани продукти">
+<!ENTITY context.open.label "Отвори в нова преградка">
+<!ENTITY type.label "Вид">
+<!ENTITY tooltip.filterSource.label "Източник на филтъра:">
+<!ENTITY noitems.label "Няма елементи за блокиране">
 <!ENTITY filter.label "Филтър">
 <!ENTITY tooltip.size.label "Размер:">
-<!ENTITY reattach.label "Прикачи отново">
+<!ENTITY reattach.label "Прикачи">
 <!ENTITY search.label "&Търси:">
 <!ENTITY docDomain.thirdParty "(трета страна)">
-<!ENTITY filterSource.label "Филтър източник">
+<!ENTITY filterSource.label "Източник на филтъра">
 <!ENTITY tooltip.docDomain.label "Източник на документа:">
-<!ENTITY context.copy.label "Копирай адреса на продукта">
-<!ENTITY tooltip.type.label "Тип:">
-<!ENTITY context.disablefilter.label "Да изключа ли филтър ?1?">
-<!ENTITY context.copyFilter.label "Копирай филтърът">
-<!ENTITY context.block.label "Блокирай този продукт">
-<!ENTITY context.enablefilter.label "Повторно включване на филтъра ?1?">
-<!ENTITY detach.label "Отдели">
-<!ENTITY whitelisted.label "Разрешена странница">
-<!ENTITY context.disablefilteronsite.label "Да изключа ли този филтър за ?1?">
-<!ENTITY detached.title "Adblock Plus: Блокирани продукти (отделени)">
-<!ENTITY docDomain.firstParty "Основни">
-<!ENTITY tooltip.type.whitelisted "(разрешен)">
-<!ENTITY tooltip.filter.label "Филтър в сила:">
-<!ENTITY tooltip.filter.disabled "(изключен)">
-<!ENTITY context.editfilter.label "Редактиране на филтъра в сила:">
+<!ENTITY context.copy.label "Копирай адреса на елемента">
+<!ENTITY tooltip.type.label "Вид:">
+<!ENTITY context.disablefilter.label "Забрани ?1?">
+<!ENTITY context.copyFilter.label "Копирай филтъра">
+<!ENTITY context.block.label "Блокирай елемента">
+<!ENTITY context.enablefilter.label "Разреши ?1?">
+<!ENTITY detach.label "Откачи">
+<!ENTITY whitelisted.label "Изключена странница">
+<!ENTITY context.disablefilteronsite.label "Забрани за ?1?">
+<!ENTITY detached.title "Adblock Plus: блокируеми елементи (откачени)">
+<!ENTITY docDomain.firstParty "(първа страна)">
+<!ENTITY tooltip.type.whitelisted "(изключен)">
+<!ENTITY tooltip.filter.label "Действащ филтър:">
+<!ENTITY tooltip.filter.disabled "(забранен)">
+<!ENTITY context.editfilter.label "Редактирай действащия филтър">
 <!ENTITY tooltip.type.blocked "(блокиран)">
 <!ENTITY size.label "Размер">
-<!ENTITY context.whitelist.label "Добави изключващо правило за продукта">
-<!ENTITY context.selectAll.label "Избери всички">
+<!ENTITY context.whitelist.label "Добави изключение за елемента">
+<!ENTITY context.selectAll.label "Избери всичко">
 <!ENTITY state.label "Състояние">
 <!ENTITY docDomain.label "Източник на документа">
 <!ENTITY tooltip.address.label "Адрес:">
diff --git a/chrome/locale/bg/subscriptionSelection.dtd b/chrome/locale/bg/subscriptionSelection.dtd
index df9a1b7..c96dd74 100644
--- a/chrome/locale/bg/subscriptionSelection.dtd
+++ b/chrome/locale/bg/subscriptionSelection.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
-<!ENTITY addMain.label "До&бави абонамент за филтър "?1?"">
-<!ENTITY list.download.failed "Adblock Плюс не успя да изтегли списък с абонаменти.">
-<!ENTITY list.download.retry "Опитайте отново">
+<!ENTITY addMain.label "&Абонирай за „?1?“">
+<!ENTITY list.download.failed "Adblock Plus се провали при извличане на списъка с абонаменти.">
+<!ENTITY list.download.retry "Опитай отново">
 <!ENTITY title.label "&Заглавие на абонамента:">
-<!ENTITY list.download.website "Покажи сайтът">
-<!ENTITY supplementMessage "Този абонамент за филтърът е предназначен да се използва с подписка за филтри "?1?" Които не използвате все още.">
+<!ENTITY list.download.website "Покажи сайта">
+<!ENTITY supplementMessage "Абонирането за филтъра изисква абонамент за „?1?“, който още не ползвате.">
 <!ENTITY viewList.label "Покажи филтрите">
-<!ENTITY visitHomepage.label "Посетете началната страница">
+<!ENTITY visitHomepage.label "Посети началната страница">
 <!ENTITY addSubscription.label "Добави абонамент">
-<!ENTITY dialog.title "Добавяне на абонамент за филтъра на Adblock Плюс">
-<!ENTITY location.label "&Местоположение на списъка с филтрите:">
-<!ENTITY fromWeb.description "Моля, потвърдете, че желаете да добавите този абонамент за този филтър. Може да промените заглавието или местоположението преди да го добавите.">
+<!ENTITY dialog.title "Абониране за филтър в Adblock Plus">
+<!ENTITY location.label "&Местоположение на филтъра:">
+<!ENTITY fromWeb.description "Моля, потвърдете абонирането за филтъра. Можете да промените заглавието или местоположението на абонамента, преди да го добавите.">
diff --git a/chrome/locale/bn-BD/composer.dtd b/chrome/locale/bn-BD/composer.dtd
index eebf0e0..20558df 100644
--- a/chrome/locale/bn-BD/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/bn-BD/composer.dtd
@@ -7,6 +7,7 @@
 <!ENTITY advanced.label "উন্নত দৃশ্য">
 <!ENTITY pattern.label "প্যাটার্ন দেখুন">
 <!ENTITY selectAllTypes.label "সব নির্বাচন">
+<!ENTITY type.whitelist.label "ব্যতিক্রম &x">
 <!ENTITY dialog.title "Adblock Plus ফিল্টার বিধি যুক্ত করুন">
 <!ENTITY basic.label "মৌলিক দৃশ্য">
 <!ENTITY filter.label "নতুন &ফিল্টার:">
diff --git a/chrome/locale/bn-IN/composer.dtd b/chrome/locale/bn-IN/composer.dtd
index 878029f..1e8f80f 100644
--- a/chrome/locale/bn-IN/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/bn-IN/composer.dtd
@@ -1,6 +1,10 @@
+<!ENTITY domainRestriction.help "এক বা একাধিক বার করে আলাদা ডোমেইন উল্লেখ করতে এই পছন্দটি ব্যবহার করুন (|) লাইনের। ফিল্টার শুধুমাত্র নির্বাচিত domain(s) উপর প্রয়োগ করা হবে। কোনো ডোমেইনের আগে tilde (~) থাকলে ফিল্টার সেই ডোমেইন এর ওপর প্রয়োগ করা হবে না">
 <!ENTITY accept.label "ফিল্টার যোগ করুন">
 <!ENTITY disabled.warning "Adblock প্লাস বর্তমানে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে. আপনি এখনও ফিল্টার যোগ করতে পারেন কিন্তু আপনি [লিঙ্ক] Adblock প্লাস [/ লিংক] সক্রিয়, যদি না তারা প্রয়োগ করা হবে না.">
+<!ENTITY anchor.start.flexible.label "ডোমেইন এর নামের আগে">
 <!ENTITY advanced.label "উন্নত দেখুন">
+<!ENTITY selectAllTypes.label "সমস্ত নির্বাচন করুন">
 <!ENTITY dialog.title "Adblock প্লাস ফিল্টার নিয়ম যোগ করুন">
 <!ENTITY basic.label "বেসিক দেখুন">
 <!ENTITY filter.label "নতুন ফিল্টার">
+<!ENTITY collapse.yes.label "হ্যাঁ">
diff --git a/chrome/locale/ca/filters.dtd b/chrome/locale/ca/filters.dtd
index 541ba03..1605173 100644
--- a/chrome/locale/ca/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/ca/filters.dtd
@@ -35,7 +35,7 @@
 <!ENTITY addFilter.label "Afegeix un filt&re">
 <!ENTITY subscription.minVersion.warning "Aquesta subscripció de filtre requereix una versió recent. Heu d'actualitzar l'Adblock Plus.">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "Error, no és una adreça vàlida">
-<!ENTITY backup.error "Hi ha hagut un error escribint els filtres al fitxer. Assegura't que el fitxer no s'hagi escrit protegint-lo o que l'estigui fent servir una altra aplicació.">
+<!ENTITY backup.error "Hi ha hagut un error escribint els filtres al fitxer. Assegura't que el fitxer no estigui protegit contra escritura o que l'estigui fent servir una altra aplicació.">
 <!ENTITY filter.moveUp.label "Mou amunt">
 <!ENTITY addGroup.label "Afe&geix un grup de filtres">
 <!ENTITY filter.edit.label "Edita">
@@ -50,7 +50,7 @@
 <!ENTITY filter.resetHitCounts.label "Reinicia les estadístiques">
 <!ENTITY readMore.label "Més informació">
 <!ENTITY subscription.moveUp.label "Mou amunt">
-<!ENTITY addSubscription.label "A&fegeix el filtre">
+<!ENTITY addSubscription.label "A&fegeix una subscripció de filtre">
 <!ENTITY subscription.homepage.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY backup.complete.title "Tots els filtres i subscripcions">
 <!ENTITY restore.own.label "Restaura d'una còpia de seguretat propia">
diff --git a/chrome/locale/ca/firstRun.properties b/chrome/locale/ca/firstRun.properties
index 2eac957..71afc2a 100644
--- a/chrome/locale/ca/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/ca/firstRun.properties
@@ -4,8 +4,8 @@ firstRun_feature_tracking=Desactivar el seguiment
 firstRun_feature_malware=Bloqueig de programari maliciós
 firstRun_title=S'ha instal·lat l'AdBlock Plus
 firstRun_toggle_on=ACTIVAT
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Ens agradaria encoratjar els llocs web a utlitzar d'ara en endavant, publicitat no intrusiva. És per això que hem establert uns <a>patrons estrictes</a> per identificar els anuncis acceptables, els quals es mostren a sota de les preferències per defecte. Si encara voleu bloquejar tots els anuncis podeu <a>desactivar</a> això en pocs segons.
-firstRun_contributor_credits=Crèdits de contribució
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Ens agradaria encoratjar els llocs web a utlitzar d'ara en endavant publicitat no intrusiva. És per això que hem establert uns <a>patrons estrictes</a> per identificar els anuncis acceptables, els quals es mostren a sota de les preferències per defecte. Si encara voleu bloquejar tots els anuncis podeu <a>desactivar</a> això en pocs segons.
+firstRun_contributor_credits=Reconeiximents als co·laboradors
 firstRun_dataCorruptionWarning=Es segueix mostrant aquesta pàgina? <a>Cliqueu aquí!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Els anuncis molestos ara es bloquejaran
 firstRun_share=Digueu-ho a les vostres amistats
@@ -17,4 +17,4 @@ firstRun_features=Adblock Plus pot fer molt més que bloquejar anuncis
 firstRun_donate=Feu un donatiu
 firstRun_donate_label=Recolzeu el nostre projecte
 firstRun_feature_social=Eliminar els botons de xarxes socials
-firstRun_legacySafariWarning=Estàs usant una versió antiga de Safari que no es troba suportada per Adblock Plus.
+firstRun_legacySafariWarning=Estàs emprant una versió antiga de Safari que no es troba suportada per Adblock Plus, el que pot fer que no funcioni correctament o amb un pobre rendiment. Es recomana actualitzar a Safari 6.1.1 o superior (amb OS X 10.8 Mountain Lion), o Safari 7.0.1 o superior (amb OS X 10.9 Mavericks), o emprar la darrera versió de Mozilla Firefox, Google Chrome o Opera.
diff --git a/chrome/locale/ca/global.properties b/chrome/locale/ca/global.properties
index 1145e04..01918e6 100644
--- a/chrome/locale/ca/global.properties
+++ b/chrome/locale/ca/global.properties
@@ -2,7 +2,7 @@ no_blocking_suggestions=La pàgina actual no conté elements bloquejables
 action3_tooltip=Clica per activar/desactivar Adblock Plus
 notification_antiadblock_title=Amagar missatges dirigits?
 type_label_script=script
-filter_elemhide_nocriteria=Cap criteri especificat per reconeixes l'element a amagar
+filter_elemhide_nocriteria=Cap criteri especificat per reconeixer l'element a amagar
 blockingGroup_title=Regles de blocatge d'anuncis
 whitelisted_tooltip=Adblock Plus està actiu però desactivat en la pàgina actual
 type_label_stylesheet=llista d'estils
@@ -20,14 +20,14 @@ type_label_document=document
 type_label_object_subrequest=Subpetició d'objecte
 whitelistGroup_title=Regles d'excepció
 disabled_tooltip=Adblock Plus està desactivat
-filter_elemhide_duplicate_id=Només un identificador de l'element pot ser especificat
+filter_elemhide_duplicate_id=Només es pot indicar un identificador de l'element a ocultar
 type_label_object=objecte
 action2_tooltip=Clica per obrir les preferències, clica amb el botó del mig per activar/desactivar.
 type_label_subdocument=marc
 clearStats_warning=Això reiniciarà totes les estadístiques d'ús del filtre.Vols procedir?
 notification_antiadblock_message=Aquesta web ha sigut coneguda per mostrar missatges dirigits a usuaris de Adblock Plus. Vols que Adblock Plus amague els missatges dirigits?
 blocked_count_addendum=(també a la llista blanca: ?1?, amagats: ?2?)
-subscription_invalid_location=La llista de filtres no és una URL vàlida ni un nom de fitxer vàlid.
+subscription_invalid_location=La ubicació de la llista de filtres no és una URL vàlida ni un nom de fitxer vàlid.
 type_label_image=imatge
 remove_subscription_warning=Realment desitges eliminar aquesta subscripció?
 type_label_other=Un altre
diff --git a/chrome/locale/de/firstRun.properties b/chrome/locale/de/firstRun.properties
index 98089de..718806c 100644
--- a/chrome/locale/de/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/de/firstRun.properties
@@ -1,20 +1,20 @@
 firstRun_feature_tracking_description=Privates Surfen durch Deaktivierung der Tracker - Versteckt Ihr Surfverhalten vor Werbefirmen, die Sie sonst ausspionieren würden.
 firstRun_toggle_off=AUS
-firstRun_feature_tracking=Verfolgung ausschalten
+firstRun_feature_tracking=Tracking verhindern
 firstRun_feature_malware=Malware-Blockierung
 firstRun_title=Adblock Plus wurde installiert
 firstRun_toggle_on=AN
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Wir möchten Webseiten dazu ermutigen schlichte und unaufdringliche Werbung zu verwenden. Deshalb werden durch <a>strenge Richtlinien</a> akzeptable Werbeanzeigen bestimmt, welche unter Standard-Einstellungen noch angezeigt werden. Wenn Sie jedoch alle Werbungen blockieren möchten, können Sie diese Einstellung in kurzer Zeit <a>deaktivieren</a>.
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Wir möchten Webseiten dazu ermutigen schlichte und unaufdringliche Werbung zu verwenden. Deshalb werden durch <a>strenge Richtlinien</a> akzeptable Werbeanzeigen bestimmt, welche unter den Standard-Einstellungen noch angezeigt werden. Wenn Sie jedoch alle Werbungen blockieren möchten, können Sie diese Einstellung in kurzer Zeit <a>deaktivieren</a>.
 firstRun_contributor_credits=Mitwirkende
 firstRun_dataCorruptionWarning=Wird diese Seite immer wieder angezeigt? <a>Bitte hier klicken!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Lästige Werbung wird jetzt blockiert
 firstRun_share=Weiterempfehlen
 firstRun_share_headline=<a>Bitte unterstützen Sie uns</a> dabei, das Internet zu einem besseren Ort zu machen
 firstRun_feature_social_description=Entfernt Social-Media-Buttons (z.B. den Facebook-Like) die auf Webseiten erscheinen und Ihr Surfverhalten aufzeichnen.
-firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Es scheint, als ob aufgrund eines Problems alle Filter entfernt wurden und wir keine Sicherung wiederherstellen konnten. Deshalb wurden alle Ihre Filter sowie Ihre Einstellungen für akzeptable Werbung zurückgesetzt werden. Überprüfen Sie bitte Ihre Filterliste und Ihre Einstellungen für akzeptable Werbung in den <a>Adblock Plus Optionen</a>.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Es scheint, als ob aufgrund eines Problems alle Filter entfernt wurden und wir keine Sicherung wiederherstellen konnten. Deshalb wurden alle Ihre Filter sowie Ihre Einstellungen für akzeptable Werbung zurückgesetzt. Überprüfen Sie bitte Ihre Filterliste und Ihre Einstellungen für akzeptable Werbung in den <a>Adblock Plus Optionen</a>.
 firstRun_feature_malware_description=Sicheres Surfen durch Blockieren von infizierten Webseiten.
 firstRun_features=Adblock Plus kann mehr als nur Werbung blockieren
 firstRun_donate=Spenden
 firstRun_donate_label=Unterstützen Sie unser Projekt
 firstRun_feature_social=Social Media-Buttons entfernen
-firstRun_legacySafariWarning=Sie verwenden eine ältere Version von Safari, die nicht von Adblock Plus unterstützt wird. Es kann sein, dass Adblock Plus damit nicht richtig funktioniert oder dass bestimmte Websites nicht richtig dargestellt werden. Wir empfehlen deshalb dringend, entweder einen Upgrade auf Safari 6.1.1 oder höher (auf OS X 10.8 Mountain Lion) oder auf Safari 7.0.1 oder höher (auf OS X 10.9 Mavericks) durchzuführen oder die neueste Version von Mozilla Firefox, Google Chrom [...]
+firstRun_legacySafariWarning=Sie verwenden eine ältere Version von Safari, die nicht von Adblock Plus unterstützt wird. Es kann sein, dass Adblock Plus damit nicht richtig funktioniert oder dass bestimmte Websites nicht richtig dargestellt werden. Wir empfehlen deshalb dringend, entweder ein Upgrade auf Safari 6.1.1 oder höher (auf OS X 10.8 Mountain Lion) oder auf Safari 7.0.1 oder höher (auf OS X 10.9 Mavericks) durchzuführen oder die neueste Version von Mozilla Firefox, Google Chrome [...]
diff --git a/chrome/locale/dsb/firstRun.properties b/chrome/locale/dsb/firstRun.properties
index 747c170..f77a7ed 100644
--- a/chrome/locale/dsb/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/dsb/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=WUŠALTOWANY
 firstRun_feature_tracking=Slědowanje znjemóžniś
 firstRun_feature_malware=Škódnu software blokěrowaś
 firstRun_title=Adblock Plus jo se instalěrował
-firstRun_acceptableAdsExplanation=My by rady websedła pózbuźili, wuwěrne, decentne wabjenje wužywaś. Togodla smy <a>kšute směrnice</a> póstajili, aby my akceptabelne wabjenje identificěrowali, kótarež pokazujo se w standardnych nastajenjach. Jolic cośo weto wšykne wabjenje blokěrowaś, móžośo jo w běgu mało sekundow <a>znjemóžniś</a>.
 firstRun_toggle_on=ZAŠALTOWANY
+firstRun_acceptableAdsExplanation=My by rady websedła pózbuźili, wuwěrne, decentne wabjenje wužywaś. Togodla smy <a>kšute směrnice</a> póstajili, aby my akceptabelne wabjenje identificěrowali, kótarež pokazujo se w standardnych nastajenjach. Jolic cośo weto wšykne wabjenje blokěrowaś, móžośo jo w běgu mało sekundow <a>znjemóžniś</a>.
 firstRun_contributor_credits=Źěkowanje sobustatkujucym
 firstRun_dataCorruptionWarning=Pokazujo se toś ten bok dalej? <a>Klikniśo how!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Gramne wabjenje buźo se něnto blokěrowaś
 firstRun_share=Informěrujśo swóje pśijaśele
 firstRun_share_headline=<a>Pódajśo nam ruku</a>, aby my web k lěpšemu městnoju cynili
-firstRun_features=Adblock Plus móžo wěcej cyniś ako wabjenje blokěrowaś
-firstRun_feature_malware_description=Cyńśo swójo pśeglědowanje wěsćejše, z tym až blokěrujośo znate domeny złosneje softwary.
 firstRun_feature_social_description=Wótpórajśo swóju pśeglědowańsku aktiwitu z tłocaškow socialnych medijow, ako na pś. tłocaška "Spódoba se mě" na Facebooku, kótarež pokazuju se na webbokach a slěduju wašomu zaźaržanjeju.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Zda se, až problem jo zawinował, až wšykne filtry su se wótpórali a my njejsmy mógli zawěsćenje wótnowiś. Togodla smy musyli waše filtry a nastajenja za akceptabelne wabjenje slědk stajiś. Pšosym pśeglědajśo swóje filtrowe lisćiny a nastajenja za akceptabelne wabjenje w <a>nastajenjach Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Cyńśo swójo pśeglědowanje wěsćejše, z tym až blokěrujośo znate domeny złosneje softwary.
+firstRun_features=Adblock Plus móžo wěcej cyniś ako wabjenje blokěrowaś
 firstRun_donate=pósćiś
 firstRun_donate_label=Pódprějśo naš projekt
 firstRun_feature_social=Tłocaški za socialne medije wótpóraś
diff --git a/chrome/locale/dsb/meta.properties b/chrome/locale/dsb/meta.properties
index 01069a9..a8f3926 100644
--- a/chrome/locale/dsb/meta.properties
+++ b/chrome/locale/dsb/meta.properties
@@ -3,4 +3,4 @@ name=Adblock Plus
 description.long.addition1=Wót Adblock Plus 2.0 jo nastajenje w filtrowych nastajenjach, kótareždowólujo decentne wabjenje. Zaměr jo, websedła pódpěraś, kótarež wužywaju decentne wabjenje a dalšne websedła pózbuźiś to cyniś. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Dalšne informcije</a>
 translator=milupo
 description.long=Adblock Plus zmóžnja wam kontrolu wó interneśe slědk dobyś a web tak wiźeś, kaž to cośo. Dodank pódpěra se pśez wwěcej ako styrźasća filtrowych abonementow w źasetkich rěcach, kótarež konfigurěruju jen awtomatiski za wšake zaměry, zachopinajuce z wótpóranim internetneje reklamy až k blokěrowanjeju wšych znatych złosnych domenow. Adblock Plus wam teke dowólujo waše filtry z pomocu wjelikeje licby wužytnych funkcijow pśiměriś, inkluziwnje kontekstowu opciju za wobraze, blo [...]
-description=Wabjenje jo cora była!
+description=Wabjenje jo cora było!
diff --git a/chrome/locale/en-GB/firstRun.properties b/chrome/locale/en-GB/firstRun.properties
index 02de02c..1bf5c05 100644
--- a/chrome/locale/en-GB/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/en-GB/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=OFF
 firstRun_feature_tracking=Disable Tracking
 firstRun_feature_malware=Malware Blocking
 firstRun_title=Adblock Plus has been installed
-firstRun_acceptableAdsExplanation=We'd like to encourage websites to use straightforward, unobtrusive advertising. That's why we've established <a>strict guidelines</a> to identify positive ads, which are shown under default settings. If you still wish to block every ad you can <a>disable</a> this in a few seconds.
 firstRun_toggle_on=ON
+firstRun_acceptableAdsExplanation=We'd like to encourage websites to use straightforward, unobtrusive advertising. That's why we've established <a>strict guidelines</a> to identify positive ads, which are shown under default settings. If you still wish to block every ad you can <a>disable</a> this in a few seconds.
 firstRun_contributor_credits=Contributor Credits
 firstRun_dataCorruptionWarning=Does this page keep showing up? <a>Click here!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Annoying ads will now be blocked.
 firstRun_share=Tell your friends
 firstRun_share_headline=<a>Help us</a> in making the web a better place
-firstRun_features=Adblock Plus can do more than block ads
-firstRun_feature_malware_description=Make your browsing more secure by blocking known malware domains.
 firstRun_feature_social_description=Automatically rid your browsing experience of social media buttons (such as the Facebook Like) which appear on web pages and track your behaviour.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=It seems that an issue caused all filters to be removed and we were unable to restore a backup.\nTherefore we had to reset your own filters and Acceptable Ads settings. Please check your filter lists and acceptable Ads settings in the Adblock Plus settings.
+firstRun_feature_malware_description=Make your browsing more secure by blocking known malware domains.
+firstRun_features=Adblock Plus can do more than block ads
 firstRun_donate=Donate
 firstRun_donate_label=Support our project
 firstRun_feature_social=Remove Social Media Buttons
diff --git a/chrome/locale/eo/firstRun.properties b/chrome/locale/eo/firstRun.properties
index 772a676..906a809 100644
--- a/chrome/locale/eo/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/eo/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=Malŝaltita
 firstRun_feature_tracking=Malebligi spuradon
 firstRun_feature_malware=Bloki fiprogramaron
 firstRun_title=Adblock Plus instaliĝis
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Ni volonte kuraĝigus retejojn uzi sinceran, nealtrudiĝeman varbadon. Tial ni fiksis <a>striktajn direktivojn</a> por identigi akcepteblan reklamon, kiujn vi trovas en la defaŭltaj agordoj. Se vi ankoraŭ volas bloki ĉian reklamon, vi povas <a>malebligi</a> tion dum malmultaj sekundoj.
 firstRun_toggle_on=Ŝaltita
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Ni volonte kuraĝigus retejojn uzi sinceran, nealtrudiĝeman varbadon. Tial ni fiksis <a>striktajn direktivojn</a> por identigi akcepteblan reklamon, kiujn vi trovas en la defaŭltaj agordoj. Se vi ankoraŭ volas bloki ĉian reklamon, vi povas <a>malebligi</a> tion dum malmultaj sekundoj.
 firstRun_contributor_credits=Danko al kontribuintoj
 firstRun_dataCorruptionWarning=Ĉu la paĝo estas plumontrata? <a>Klaku ĉi tie!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Altrudiĝema reklamo estos nun blokata
 firstRun_share=Informu viajn amikojn
 firstRun_share_headline=<a>Donu al ni manon</a>, por ke ni faru la reton pli bona loko
-firstRun_features=Adblock Plus povas fari pli multe ol bloki reklamon
-firstRun_feature_malware_description=Faru vian retumadon pli sekura blokante konatajn domajnojn de fiprogramaro.
 firstRun_feature_social_description=Aŭtomate forigi vian retan agadon faritan pere de butonoj de sociaj medioj, kiel la butono "Ŝati" en Fejsbuko, kiuj aperas en retpaĝoj kaj spuras vian konduton.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Ŝajnas, ke problemo kaŭzis, ke ĉiuj filtroj estas forigitaj kaj ni ne\npovis restaŭri la sekurkopion. Tial ni devis remeti la agordojn por\nakceptebla reklamo. Bonvolu kontroli viajn filtrilajn listojn kaj\nagordojn por akceptebla reklamo en la <a>agordoj de Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Faru vian retumadon pli sekura blokante konatajn domajnojn de fiprogramaro.
+firstRun_features=Adblock Plus povas fari pli multe ol bloki reklamon
 firstRun_donate=donaci
 firstRun_donate_label=Subtenu nian projekton
 firstRun_feature_social=Forigi butonojn de sociaj aŭdvidaĵoj
diff --git a/chrome/locale/es-CL/firstRun.properties b/chrome/locale/es-CL/firstRun.properties
index 80700fa..3ce9507 100644
--- a/chrome/locale/es-CL/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/es-CL/firstRun.properties
@@ -1,18 +1,19 @@
-firstRun_feature_tracking_description=Navegue con intimidad desactivando el rastreo - ocultando su rastro a las empresas de publicidad que espían cada uno de sus movimientos.
+firstRun_feature_tracking_description=Navegue de forma privada desactivando el rastreo - ocultando su rastro a las empresas de publicidad que espían cada uno de sus movimientos.
 firstRun_toggle_off=DESACTIVAR
 firstRun_feature_tracking=Desactivar el rastreo
 firstRun_feature_malware=Bloqueo de malware
 firstRun_title=Adblock Plus ha sido instalado
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Nos gustaría fomentar el uso de una publicidad más directa y menos agresiva en los sitios web. Por eso hemos establecido unas <a>directrices estrictas</a> para identificar la publicidad aceptable, que se muestra en modo predeterminado. Si sigue queriendo bloquear toda la publicidad puede <a>desactivar</a> este modo en unos pocos segundos.
 firstRun_toggle_on=ACTIVAR
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Nos gustaría fomentar el uso de una publicidad más directa y menos intrusiva por parte de los sitios web. Por eso hemos establecido unas <a>estrictas directivas </a> para identificar la publicidad aceptable, que se muestra en modo predeterminado. Si sigue queriendo bloquear toda la publicidad puede <a>desactivar</a> este modo en unos pocos segundos.
 firstRun_contributor_credits=Colaboradores
 firstRun_dataCorruptionWarning=¿Esta página sigue apareciendo? <a>Haga clic aquí!</a>
-firstRun_acceptableAdsHeadline=Los anuncios molestos ahora serán bloqueados
+firstRun_acceptableAdsHeadline=Ahora se bloqueará la publicidad molesta
 firstRun_share=Dile a tus amigos
-firstRun_share_headline=Danos una mano para hacer de esta web un mejor lugar
-firstRun_features=Adblock Plus no sólo bloquea anuncios, puede hacer más cosas
-firstRun_feature_malware_description=Navegue con más seguridad bloqueando dominios identificados como malware.
+firstRun_share_headline=<a>Ayúdanos</a> a hacer de esta web un mejor lugar
 firstRun_feature_social_description=Elimine automáticamente de su navegación los botones de redes sociales, como los "Me gusta" de Facebook, incluidos en las paginas web y que rastrean sus hábitos.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Parece que un problema provocó que se eliminasen todos los filtros y no se pudo restaurar una copia de seguridad. Por ello ha sido necesario reiniciar los filtros y la configuración de Anuncios Aceptables. Por favor, revise sus listas de filtros y la configuración de Anuncios Aceptables en <a>Opciones de Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Navegue con más seguridad bloqueando dominios identificados como malware.
+firstRun_features=Adblock Plus puede hacer más cosas que bloquear publicidad
 firstRun_donate=Donar
 firstRun_donate_label=Apoye nuestro proyecto
 firstRun_feature_social=Eliminar botones de redes sociales
diff --git a/chrome/locale/es-CL/global.properties b/chrome/locale/es-CL/global.properties
index a7866e7..32c7969 100644
--- a/chrome/locale/es-CL/global.properties
+++ b/chrome/locale/es-CL/global.properties
@@ -1,5 +1,6 @@
 no_blocking_suggestions=No hay elementos bloqueables en la página actual
 action3_tooltip=Haga clic para activar/desactivar Adblock Plus.
+notification_antiadblock_title=¿Ocultar mensajes dirigidos a usuarios de Adblock Plus?
 type_label_script=script
 filter_elemhide_nocriteria=No se especificó ningún criterio para identificar el elemento a ocultar
 blockingGroup_title=Reglas de bloqueo de publicidad
@@ -9,11 +10,12 @@ blocked_count_tooltip=?1? de ?2?
 type_label_font=fuente
 type_label_popup=ventana emergente
 filter_regexp_tooltip=Este filtro es una expresión regular o demasiado corto para ser optimizado. Demasiados filtros de este tipo podrían hacer más lenta su navegación.
+action0_tooltip=Pulse para abrir el menú contextual, pulse el botón central para activar/desactivar.
 whitelisted_page=Adblock Plus ha sido desactivado para la página actual
 remove_group_warning=¿Está seguro de querer eliminar este grupo?
-active_tooltip=Adblock Plus está activado, ?1? suscripciones de filtros y ?2? filtros personalizados en uso.
-type_label_xmlhttprequest=solicitud XML
 action1_tooltip=Haga clic para abrir/cerrar elementos bloqueables, pulse el botón central para activar/desactivar.
+type_label_xmlhttprequest=solicitud XML
+active_tooltip=Adblock Plus está activado, ?1? suscripciones de filtros y ?2? filtros personalizados en uso.
 type_label_document=documento
 type_label_object_subrequest=subpetición objeto
 whitelistGroup_title=Reglas de excepción
@@ -23,10 +25,12 @@ type_label_object=objeto
 action2_tooltip=Haga clic para abrir las preferencias, haga click con el botón central para activar/desactivar.
 type_label_subdocument=marco
 clearStats_warning=Se reiniciarán todas las estadísticas de uso de filtros y se desactivarán dichas estadísticas de uso de filtros. ¿Desea continuar?
+notification_antiadblock_message=Se sabe que este sitio ha mostrado en el pasado mensajes dirigidos a los usuarios de Adblock Plus. ¿Quiere que Adblock Plus oculte esos mensajes?
 blocked_count_addendum=(también en lista blanca: ?1?, ocultos: ?2?)
 subscription_invalid_location=La dirección de la lista de filtros no es una URL ni una ruta de archivo válida.
 type_label_image=imagen
 remove_subscription_warning=¿Está seguro de querer eliminar esta suscripción?
+type_label_other=otro
 mobile_menu_enable=ABP: Activar
 type_label_media=audio/vídeo
 mobile_menu_disable_site=ABP: Desactivar en ?1?
diff --git a/chrome/locale/eu/firstRun.properties b/chrome/locale/eu/firstRun.properties
index b7affac..22a1cce 100644
--- a/chrome/locale/eu/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/eu/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=EZGAITUA
 firstRun_feature_tracking=Ezgaitu jarraipena
 firstRun_feature_malware=Programa kaltegarriak geldiarazi
 firstRun_title=Adblock Plus instalatu da
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Webguneak publizitate zintzoa eta ez intrusiboa erabiltzera bultzatu nahi ditugu. Horregatik <a>arau zorrotzak</a> ezarri ditugu iragarki onargarriak bereizteko, lehenetsitako hobespenetan daude ikusgai. Iragarki guztiak blokeatu nahi badituzu aukera hau <a>desgaitu</a> dezakezu.
 firstRun_toggle_on=GAITUA
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Webguneak publizitate zintzoa eta ez intrusiboa erabiltzera bultzatu nahi ditugu. Horregatik <a>arau zorrotzak</a> ezarri ditugu iragarki onargarriak bereizteko, lehenetsitako hobespenetan daude ikusgai. Iragarki guztiak blokeatu nahi badituzu aukera hau <a>desgaitu</a> dezakezu.
 firstRun_contributor_credits=Parte-hartzaileen kredituak
 firstRun_dataCorruptionWarning=Orri hau behin eta berriro agertzen dela? <a>Egin klik hemen!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Iragarki gogaikarriak blokeatuko dira orain
 firstRun_share=Esan zure lagunei
 firstRun_share_headline=<a>Lagundu gaitzazu</a> web-a hobetzen
-firstRun_features=Adblock Plus iragarkiak blokeatzea baino gehiago egin dezake
-firstRun_feature_malware_description=Malware domeinuak blokeatuz zure nabigazioa ziurragoa egin.
 firstRun_feature_social_description=Automatikoki kendu gizarte sare botoiak webguneetatik, Facebook Like kasu, zure nondik norakoak gordetzen dituzten webguneetan agertu ohi dira.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Badirudi arazoren baten erruz iragazki guztiak ezabatu direla eta ezin izan dugu segurtasun kopia berreskuratu. Ondorioz zure iragazkiak berrezarri behar izan ditugu, baita iragarki onargarrien ezarpenak. Mesedez egiaztatu zure iragazki zerrenda eta iragarki onargarrien ezarpenak <a>Adblock Plus aukerak</a> atalean.
+firstRun_feature_malware_description=Malware domeinuak blokeatuz zure nabigazioa ziurragoa egin.
+firstRun_features=Adblock Plus iragarkiak blokeatzea baino gehiago egin dezake
 firstRun_donate=diruz lagundu
 firstRun_donate_label=Babestu gure proiektua
 firstRun_feature_social=Kendu gizarte-sareetako botoiak
diff --git a/chrome/locale/eu/global.properties b/chrome/locale/eu/global.properties
index e617260..47a7564 100644
--- a/chrome/locale/eu/global.properties
+++ b/chrome/locale/eu/global.properties
@@ -1,5 +1,6 @@
 no_blocking_suggestions=Ez dago elementu blokeagarririk uneko orrian
 action3_tooltip=Egin klik Adblock Plus gaitzeko/desgaitzeko.
+notification_antiadblock_title=Ezkutatu zuzendutako mezuak?
 type_label_script=scripta
 filter_elemhide_nocriteria=Ez da zehaztu ezkutatu beharreko elementua aurkitzeko irizpiderik
 blockingGroup_title=Publizitatea blokeatzeko arauak
@@ -24,6 +25,7 @@ type_label_object=objektua
 action2_tooltip=Egin klik hobespenak irekitzeko, egin erdiko klika gaitzeko/desgaitzeko.
 type_label_subdocument=markoa
 clearStats_warning=Honek bategite estatistika guztiak ezabatuko ditu eta iragazkien bategiteak zenbatzeari utziko zaio. Aurrera jarraitu nahi duzu?
+notification_antiadblock_message=Webgune honek Adblock Plus erabiltzaileei zuzendutako mezuak erakusten dituela dakigu. Adblock Plus-ek mezu hauek ezkutatzea nahi duzu?
 blocked_count_addendum=(baita baimenduta: ?1?, ezkutuan: ?2?)
 subscription_invalid_location=Iragazki zerrendaren kokagunea ez da balio duen URLa, ezta fitxategi baten izena ere.
 type_label_image=irudia
diff --git a/chrome/locale/eu/meta.properties b/chrome/locale/eu/meta.properties
index 51f9a18..d06cd55 100644
--- a/chrome/locale/eu/meta.properties
+++ b/chrome/locale/eu/meta.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-description.short=Publizitateaz gogaitua? Espioitzaz arduratua? Banerrekin asper-asper eginda? Instalatu Adblock Plus orain Internetaren kontrola berreskuratzeko eta weba ikusteko modua aldatzeko.\n\nHorra bideo labur bat: http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
+description.short=Youtube bideoetako iragarki gogaikarriak blokeatzen ditu, Facebook-ekoak, webguneetako bannerrak, eta askoz gehiago.\n\nAdblock Plus-ek iragarki gogaikarri guztiak blokeatzen ditu, eta webguneak laguntzen ditu lehenetsita iragarki ez intrusiboak onartuz (konfiguragarria).
 name=Adblock Plus
 description.long.addition1=Adblock Plus 2.0tik aurrera, iragazki hobespenetan publizitate ez intrusiboa baimentzeko aukera badago. Iragartzeko bide ez intrusiboak erabiltzen dituzten webguneak laguntzea da honen helburua eta webgune gehiagok gauza bera egin dezaten bultzatzea. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Irakurri gehiago</a>
 translator=Librezale.org
diff --git a/chrome/locale/eu/overlay.dtd b/chrome/locale/eu/overlay.dtd
index 1611ee0..c37f488 100644
--- a/chrome/locale/eu/overlay.dtd
+++ b/chrome/locale/eu/overlay.dtd
@@ -1,3 +1,5 @@
+<!ENTITY notification.button.yes "&Bai">
+<!ENTITY notification.button.no "&Ez">
 <!ENTITY sync.label "&Sinkronizatu Adblock Plus ezarpenak">
 <!ENTITY whitelist.site.label "Ezgaitu hemen: ?1?">
 <!ENTITY filters.label "&Iragazki hobespenak">
@@ -11,6 +13,7 @@
 <!ENTITY context.image.label "Adblock Plus: Irudia blokeatu">
 <!ENTITY counthits.label "Zenbatu iragazkien &bategiteak">
 <!ENTITY opensidebar.label "Ire&ki elementu blokeagarriak">
+<!ENTITY notification.button.close "&Itxi">
 <!ENTITY contribute.label "Adblock Plus-en parte hartu">
 <!ENTITY toolbarbutton.label "Adblock Plus">
 <!ENTITY context.frame.label "Adblock Plus: Markoa blokeatu">
diff --git a/chrome/locale/fa/meta.properties b/chrome/locale/fa/meta.properties
index 44df987..f903657 100644
--- a/chrome/locale/fa/meta.properties
+++ b/chrome/locale/fa/meta.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 description.short=آیا از دست تبلیغات خسته شده اید؟ با نصب Adblock Plus تسلط گردش در شبکه جهانی را به دست بگیرید و از نمایش جدید آن لذت ببرید\n\nیک فیلم کوتاه از پیش معرفی در نشانی فوق قابل دسترسی است: http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
 name=Adblock Plus
-description.long.addition1=در آغاز با Adblock Plus 2.0 یک گزینه در تنظیمات فیلتر وجود دارد که به چند تبلیغات دارای استاندارد اجازه نمایش می دهد. هدف حمایت از وب سایت هایی است که برای تبلیغات از روش های غیر مزاحمت آمیز استفاده می کنند تا دیگر وب سایت ها تشویق شوند تا بدین گونه عمل کنند. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads"> بیشتر بخوانید</a>
+description.long.addition1=<a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">در آغاز با Adblock Plus 2.0 یک گزینه در تنظیمات فیلتر وجود دارد که به چند تبلیغات دارای استاندارد اجازه نمایش می دهد. هدف حمایت از وب سایت هایی است که برای تبلیغات از روش های غیر مزاحمت آمیز استفاده می کنند تا دیگر وب سایت ها تشویق شوند تا بدین گونه عمل کنند. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads"> بیشتر بخوانید</a>
 translator=از طرف Wladimir Palant
 description.long=اد بلاک پلاس امکان باز پس گیری تسلط بر شبکه جهانی را به شما می دهد.این افزونه توسط بیش از 40 اشتراک فیلتر در 10 ها زبان مختلف پشتیبانی می شود که به منظور پاکسازی شبکه از تبلیغات تولید شده اند. و همچنین به شما امکان سفارشی سازی فیلترها را می دهد.
 description=تبلیغت متعلق به دیروز بود!
diff --git a/chrome/locale/fi/filters.dtd b/chrome/locale/fi/filters.dtd
index 5535b40..d6ccc11 100644
--- a/chrome/locale/fi/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/fi/filters.dtd
@@ -2,42 +2,40 @@
 <!ENTITY slow.column "&Hitaat suodattimet">
 <!ENTITY enabled.column "Kä&ytössä">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.checksumMismatch "Epäonnistui, tarkistussumma ei täsmää">
-<!ENTITY noFiltersInGroup.text "Valittu ryhmä on tyhjä">
+<!ENTITY noFiltersInGroup.text "Valittu ryhmä on tyhjä.">
 <!ENTITY subscription.actions.label "Toiminnot">
 <!ENTITY filter.selectAll.label "Valitse kaikki">
 <!ENTITY backupButton.label "&Varmuuskopioi ja palauta">
-<!ENTITY restore.minVersion.warning "Varoitus: tiedosto on luotu uudemmalla Adblock Plussan versiolla. Ennen kuin palautat tästä tiedostosta, on suositeltavaa päivittää uusimpaan Adblock Plussan versioon.">
+<!ENTITY restore.minVersion.warning "Varoitus: tiedosto on luotu uudemmalla Adblock Plussan versiolla. Ennen kuin palautat tästä tiedostosta, on suositeltavaa päivittää Adblock Plus uusimpaan versioon.">
 <!ENTITY restore.error "Tiedoston tietoja ei voida käsitellä. Ehkä tämä ei ole Adblock Plus -varmuuskopiotiedosto?">
-<!ENTITY sort.ascending.label "&A > Z lajittelu">
+<!ENTITY sort.ascending.label "&A > Ö lajittelu">
 <!ENTITY sort.label "Lajitt&eluperuste">
-<!ENTITY subscription.source.label "Suodatintilaus">
+<!ENTITY subscription.source.label "Suodatinlista">
 <!ENTITY hitcount.column "&Osumat">
 <!ENTITY noFilters.text "Omia suodattimia ei ole vielä.">
 <!ENTITY backup.custom.title "Vain omat suodattimet">
-<!ENTITY subscription.external.label "Toisen laajennuksen päivättävä">
+<!ENTITY subscription.external.label "Toisen laajennuksen päivättämä">
 <!ENTITY subscription.delete.label "Poista">
-<!ENTITY noGroupSelected.text "Suodatinryhmä on valittava, ennen kuin sen suodattimia voidaan näyttää.">
+<!ENTITY noGroupSelected.text "Suodatinryhmä on valittava, ennen kuin sen suodattimet voidaan näyttää.">
 <!ENTITY filter.cut.label "Leikkaa">
 <!ENTITY restore.default.label "Palauta varmuuskopio: ?1?">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.inProgress "Lataa...">
 <!ENTITY subscriptions.tab.label "Suodatintilaukset">
-<!ENTITY sort.descending.label "&Z > A lajittelu">
+<!ENTITY sort.descending.label "&Ö > A lajittelu">
 <!ENTITY filters.remove.warning "Haluatko varmasti poistaa kaikki valitut suodattimet?">
 <!ENTITY filter.delete.label "Poista">
 <!ENTITY addSubscriptionAdd.label "Lisää">
 <!ENTITY viewMenu.label "Näytä">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.unknown "N/A">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.unknown "Ei tietoa">
 <!ENTITY addSubscriptionCancel.label "Peruuta">
 <!ENTITY subscription.enabled.label "Käytössä">
-<!ENTITY noSubscriptions.text "Suodatintilauksia ei ole vielä lisätty. Adblock Plus ei estä mitään
- ilman suodattimia. Käytä "Lisää suodatintilaus" -painiketta lisätäksesi 
- joitakin.">
+<!ENTITY noSubscriptions.text "Suodatintilauksia ei ole vielä lisätty. Adblock Plus ei estä mitään ilman suodattimia. Käytä "Lisää suodatintilaus" -painiketta lisätäksesi joitakin.">
 <!ENTITY subscription.update.label "Päivitä suodattimet">
 <!ENTITY dialog.title "Adblock Plus -suodatinasetukset">
 <!ENTITY addFilter.label "&Lisää suodatin">
-<!ENTITY subscription.minVersion.warning "Tämä suodatintilaus vaatii uudemman Adblock Plus -version, on suositeltavaa päivittää uusimpaan Adblock Plussan versioon.">
+<!ENTITY subscription.minVersion.warning "Tämä suodatintilaus vaatii uudemman Adblock Plus -version. Päivitä Adblock Plus uusimpaan versioon.">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "Epäonnistui, kelvoton osoite">
-<!ENTITY backup.error "Tapahtui virhe kirjoitettaessa suodattimia tiedostoon. Varmista että tiedosto ei ole kirjoitussuojattu tai jonkin muun ohjelman käytössä.">
+<!ENTITY backup.error "Virhe kirjoitettaessa suodattimia tiedostoon. Varmista, että tiedosto ei ole kirjoitussuojattu tai jonkin muun ohjelman käytössä.">
 <!ENTITY filter.moveUp.label "Siirrä ylös">
 <!ENTITY addGroup.label "Li&sää suodatinryhmä">
 <!ENTITY filter.edit.label "Muokkaa">
@@ -68,7 +66,7 @@
 <!ENTITY subscription.disabledFilters.enable "Ota käytöstä poistetut suodattimet käyttöön">
 <!ENTITY lasthit.column "&Viimeisin osuma">
 <!ENTITY subscription.editTitle.label "Muokkaa otsikkoa">
-<!ENTITY subscription.disabledFilters.warning "Jotkin tämän suodatintilauksen suodattimista on poistettu käytössä.">
+<!ENTITY subscription.disabledFilters.warning "Jotkin tämän suodatintilauksen suodattimista on poistettu käytöstä.">
 <!ENTITY filter.column "&Suodatusehto">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.label "Viimeisin lataus:">
 <!ENTITY viewList.label "Näytä lista">
diff --git a/chrome/locale/fi/firstRun.properties b/chrome/locale/fi/firstRun.properties
index 3e6d9bb..8ed40c7 100644
--- a/chrome/locale/fi/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/fi/firstRun.properties
@@ -11,7 +11,7 @@ firstRun_acceptableAdsHeadline=Häiritsevät mainokset estetään
 firstRun_share=Kerro ystävillesi
 firstRun_share_headline=<a>Auta meitä</a> tekemään verkosta parempi paikka
 firstRun_feature_social_description=Poista sivustoilta automaattisesti sosiaalisen median painikkeet, kuten Facebookin tykkää -painikkeet, jotka seuraavat verkkokäyttäytymistäsi.
-firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Näyttäisi siltä, että ongelman takia kaikki suodattimet on poistettu ja niiden palauttaminen varmuuskopiosta epäonnistui. Tämän vuoksi kaikki suodattimien ja hyväksyttävien mainoksien asetukset on palautettu alkuarvoihin. Tarkasta suodatinlistat ja hyväksyttävien mainosten asetukset <a>Adblock Plussan asetuksista</a>.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Näyttäisi siltä, että ongelman takia kaikki suodattimet on poistettu ja niiden palauttaminen varmuuskopiosta epäonnistui. Tämän vuoksi kaikki suodattimien ja hyväksyttävien mainosten asetukset on palautettu alkuarvoihin. Tarkasta suodatinlistat ja hyväksyttävien mainosten asetukset <a>Adblock Plussan asetuksista</a>.
 firstRun_feature_malware_description=Tee selaimestasi turvallisempi estämällä verkko-osoitteita, joiden tiedetään sisältävän haitallisia ohjelmia.
 firstRun_features=Adblock Plus voi tehdä muutakin kuin vain estää mainoksia
 firstRun_donate=lahjoita
diff --git a/chrome/locale/fi/global.properties b/chrome/locale/fi/global.properties
index 843c5e6..fb17172 100644
--- a/chrome/locale/fi/global.properties
+++ b/chrome/locale/fi/global.properties
@@ -1,22 +1,22 @@
-no_blocking_suggestions=Ei estettäviä elementtejä avoimella sivulla
-action3_tooltip=Napsauttamalla Adblock Plus otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä.
+no_blocking_suggestions=Ei estettäviä elementtejä tällä sivulla
+action3_tooltip=Ota Adblock Plus käyttöön/poista käytöstä napsauttamalla.
 notification_antiadblock_title=Piilotetaanko kohdennetut viestit?
-type_label_script=komento
-filter_elemhide_nocriteria=Piilotettavaa elementtiä määrittelevää tunnistetta ei annettu
+type_label_script=komentosarja
+filter_elemhide_nocriteria=Piilotettavan elementin määrittävää tunnistetta ei annettu
 blockingGroup_title=Estoehdot
-whitelisted_tooltip=Adblock Plus on poistettu käytöstä tämänhetkisellä sivustolla.
+whitelisted_tooltip=Adblock Plus ei ole käytössä tällä sivulla.
 type_label_stylesheet=tyyliohje
 blocked_count_tooltip=?1? / ?2?
-type_label_font=kirjaisin
+type_label_font=kirjasin
 type_label_popup=ponnahdusikkuna
 filter_regexp_tooltip=Tämä suodatin on joko säännöllinen lauseke tai liian lyhyt optimoitavaksi. Liian monta tällaista suodatinta saattaa hidastaa selailuasi.
 action0_tooltip=Napsautus avaa ponnahdusvalikon. Keskinapsautus ottaa käyttöön/poistaa käytöstä.
-whitelisted_page=Adblock Plus on poistettu käytöstä avoimella sivulla
+whitelisted_page=Adblock Plus on poistettu käytöstä tällä sivulla
 remove_group_warning=Haluatko varmasti poistaa tämän ryhmän?
 action1_tooltip=Napsautus avaa/sulkee elementtilistan. Keskinapsautus ottaa käyttöön/poistaa käytöstä.
 type_label_xmlhttprequest=XML-pyyntö
-active_tooltip=Adblock Plus on aktiivinen, ?1? kpl suodatintilauksia ja ?2? kpl omia suodattimia käytössä.
-type_label_document=dokumentti
+active_tooltip=Adblock Plus on käytössä. ?1? suodatintilaus(ta) ja ?2? oma(a) suodatin(ta) käytössä.
+type_label_document=asiakirja
 type_label_object_subrequest=objektin alipyyntö
 whitelistGroup_title=Poikkeusehdot
 disabled_tooltip=Adblock Plus ei ole käytössä.
@@ -26,16 +26,16 @@ action2_tooltip=Napsautus avaa asetukset. Keskinapsautus ottaa käyttöön/poist
 type_label_subdocument=kehys
 clearStats_warning=Tämä nollaa kaikki osumatilastot ja poistaa osumien laskemisen käytöstä. Haluatko jatkaa?
 notification_antiadblock_message=Tämän sivun tiedetään näyttäneen kohdennettuja viestejä Adblock Plussan käyttäjille. Haluatko, että Adblock Plus piilottaa kohdennetut viestit?
-blocked_count_addendum=(sallituja: ?1?, piilotettuja: ?2?)
+blocked_count_addendum=(sallittuja: ?1?, piilotettuja: ?2?)
 subscription_invalid_location=Suodatinlistan sijainti on joko kelvoton osoite tai tiedoston nimi.
 type_label_image=kuva
 remove_subscription_warning=Haluatko varmasti poistaa tämän tilauksen?
 type_label_other=muu
 mobile_menu_enable=ABP: Ota käyttöön
 type_label_media=ääni/video
-mobile_menu_disable_site=ABP: Ei käytössä osoitteessa ?1?
+mobile_menu_disable_site=ABP: Ei käytössä sivustolla ?1?
 elemhideGroup_title=Elementtien piilotusehdot
-mobile_menu_enable_site=ABP: Käytä osoitteessa ?1?
+mobile_menu_enable_site=ABP: Käytä sivustolla ?1?
 type_label_elemhide=piilotettu
 newGroup_title=Uusi suodatinryhmä
 default_dialog_title=Adblock Plus
diff --git a/chrome/locale/fi/meta.properties b/chrome/locale/fi/meta.properties
index 0ac8f99..43c9f03 100644
--- a/chrome/locale/fi/meta.properties
+++ b/chrome/locale/fi/meta.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
-description.short=Ärsyttävätkö mainokset? Huolestuttaako jäljittäminen? Asenna Adblock Plus saadaksesi Internetin ohjat takaisin ja muuttaaksesi tapaa, jolla näet verkon.\n\nLyhyt yleiskuvan antava video osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
+description.short=Estää häiritsevät videomainokset YouTubessa, Facebookin mainokset, bannerit ja paljon muuta.\n\nAdblock Plus estää kaikki häiritsevät mainokset ja tukee sivustoja sallimalla oletusarvoisesti ei-häiritsevät mainokset (muokattavissa).
 name=Adblock Plus
-description.long.addition1=Adblock Plussan 2.0-versiosta lähtien Suodatinasetuksissa on mahdollisuus sallia osa ei-häiritsevästä mainonnasta. Tarkoitus on tukea ei-häiritsevää mainontaa käyttäviä sivustoja ja kannustaa muitakin sivustoja tekemään samoin. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Lue lisää</a>
-translator=Joni Heinonen
-description.long=Adblock Plus antaa Internetin ohjat takaisin ja näet verkon sellaisena kuin haluat. Lisäosaa tukee yli neljäkymmentä kymmenillä kielillä olevaa tilattavaa suodatinlistaa, jotka automaattisesti asettavat asetukset eri tilanteisiin sopiviksi vaihdellen mainosten estämisestä, haitallisia ohjelmia sisältävien sivustojen estämiseen. Adblock Plus sallii suodattimien muokkaamisen moninaisten hyödyllisten toimintojen avustuksella. Näihin lukeutuvat mm. kuvien estämisen valikkoko [...]
+description.long.addition1=Adblock Plussan versiosta 2.0 lähtien Suodatinasetuksissa on mahdollisuus sallia osa ei-häiritsevästä mainonnasta. Tarkoitus on tukea ei-häiritsevää mainontaa käyttäviä sivustoja ja kannustaa muitakin sivustoja tekemään samoin. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Lue lisää</a>
+translator=Joni Heinonen, haavu
+description.long=Adblock Plus antaa internetin ohjat takaisin ja näyttää verkon sellaisena kuin haluat. Lisäosan tukena on yli neljäkymmentä suodatinlistaa kymmenillä eri kielillä. Ne tarjoavat automaattiset asetukset eri tarkoituksiin verkkomainonnan poistamisesta aina haitallisia ohjelmia sisältävien sivustojen estämiseen. Voit myös muokata suodattimia erilaisilla kätevillä toiminnoilla, kuten kuvien estäminen kontekstivalikossa, Flash- ja Java-objektit estävä korvake sekä lista, jolta [...]
 description=Mainokset ovat menneisyyttä!
diff --git a/chrome/locale/fi/overlay.dtd b/chrome/locale/fi/overlay.dtd
index 92c0b64..5cc8319 100644
--- a/chrome/locale/fi/overlay.dtd
+++ b/chrome/locale/fi/overlay.dtd
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY disable.label "Poista käytöstä kaikkialla">
 <!ENTITY objecttab.title "Estä">
 <!ENTITY objecttab.tooltip "Estä tämä objekti Adblock Plussalla">
-<!ENTITY menuitem.label "A&dblock Plus - Asetukset">
+<!ENTITY menuitem.label "Ad&block Plus -asetukset">
 <!ENTITY objecttabs.label "&Korvake Flashin ja Javan yhteydessä">
 <!ENTITY sendReport.label "Raportoi onge&lma tällä sivulla">
 <!ENTITY whitelist.page.label "Ei käytössä tällä sivulla">
@@ -17,15 +17,15 @@
 <!ENTITY contribute.label "Avusta Adblock Plussaa">
 <!ENTITY toolbarbutton.label "Adblock Plus">
 <!ENTITY context.frame.label "Adblock Plus: Estä kehys">
-<!ENTITY blocked.tooltip "Tämän sivun estetyt elementit:">
-<!ENTITY hideplaceholders.label "P&iilota elementit, jotka sisältävät estettyjä elementtejä">
+<!ENTITY blocked.tooltip "Estetyt elementit tällä sivulla:">
+<!ENTITY hideplaceholders.label "P&iilota estettyjen elementtien tilanvaraajat">
 <!ENTITY showinstatusbar.label "&Näytä tilarivillä">
-<!ENTITY sidebar.title "Estettävät elementit avoimella sivulla">
+<!ENTITY sidebar.title "Estettävät elementit tällä sivulla">
 <!ENTITY options.label "&Valinnat">
 <!ENTITY context.object.label "Adblock Plus: Estä kohde">
-<!ENTITY context.removeWhitelist.label "Adblock Plus: Ota tämä sivu uudestaan käyttöön">
+<!ENTITY context.removeWhitelist.label "Adblock Plus: Ota uudelleen käyttöön tällä sivulla">
 <!ENTITY filters.tooltip "Aktiivisimmat suodattimet:">
 <!ENTITY closesidebar.label "Sulj&e elementit">
-<!ENTITY showintoolbar.label "Nä&ytä työkalupalkilla">
+<!ENTITY showintoolbar.label "Nä&ytä työkalupalkissa">
 <!ENTITY status.tooltip "Tila:">
 <!ENTITY context.media.label "Adblock Plus: Estä ääni/kuva">
diff --git a/chrome/locale/fi/sendReport.dtd b/chrome/locale/fi/sendReport.dtd
index 8c58fdc..63fd3da 100644
--- a/chrome/locale/fi/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/fi/sendReport.dtd
@@ -1,52 +1,52 @@
 <!ENTITY screenshot.undo.label "K&umoa">
-<!ENTITY issues.disabledgroups.description "Seuraavat suodatintilaukset / suodatinryhmät ovat poistettu käytöstä mutta niillä saatta silti olla vaikutusta tällä sivulla:">
+<!ENTITY issues.disabledgroups.description "Seuraavat suodatintilaukset / suodatinryhmät on poistettu käytöstä, mutta niillä saattaa silti olla vaikutusta tällä sivulla:">
 <!ENTITY showData.label "Näytä raportin tiedot">
-<!ENTITY typeSelector.falsePositive.label "Adb&lock Plus estää liikaa">
-<!ENTITY issues.change.description "Asetuksia on muutettu. Päivitä sivu testataksesi muutokset ja raportoi, jos muutokset eivät ratkaisseet ongelmaa.">
+<!ENTITY typeSelector.falsePositive.label "Adblock Plus estää &liikaa">
+<!ENTITY issues.change.description "Asetuksia on muutettu. Päivitä sivu testataksesi muutokset ja raportoi, jos ongelma ei niistä huolimatta ratkennut.">
 <!ENTITY email.label "Sä&hköposti:">
 <!ENTITY issues.openPreferences.label "Avaa suodatinasetukset">
-<!ENTITY sendPage.confirmation "Rapotti on tallennettu. Se löytyy tästä osoitteesta:">
+<!ENTITY sendPage.confirmation "Raporttisi on tallennettu. Se löytyy tästä osoitteesta:">
 <!ENTITY copyLink.label "&Kopioi raportin linkki">
-<!ENTITY issues.nofilters.description "Adblock Plus ei estä mitään tällä sivulla. Kohdattu ongelma on todennäköisesti riippumaton Adblock Plussasta.">
+<!ENTITY issues.nofilters.description "Adblock Plus ei estä mitään tällä sivulla. Kohtaamasi ongelma ei todennäköisesti liity Adblock Plussaan.">
 <!ENTITY sendPage.knownIssue "Raportoimasi ongelma on todennäköisesti jo tiedossa. Lisätietoa:">
 <!ENTITY typeSelector.other.description "Valitse tämä vaihtoehto, jos epäilet ongelman olevan ennemminkin Adblock Plussassa kuin sen suodattimissa.">
 <!ENTITY issues.disabledgroups.enable.label "Ota suodatintilaus / suodatinlista käyttöön">
 <!ENTITY typeWarning.override.label "&Ymmärrän ja haluan silti raportoida">
-<!ENTITY issues.disabled.enable.label "Ota Adblock Plus käyttöön tällä sivulla">
+<!ENTITY issues.disabled.enable.label "Ota Adblock Plus käyttöön">
 <!ENTITY update.fixed.description "Suodatintilausten päivitykset todennäköisesti ratkaisivat raportoitavan ongelman. Päivitä sivusto ja yritä uudelleen. Mikäli ongelma säilyy, raportoi se.">
 <!ENTITY anonymous.label "&Lähetä nimettömänä">
 <!ENTITY reloadButton.label "&Päivitä sivu">
 <!ENTITY recentReports.clear.label "Poista kaikki &raportit">
-<!ENTITY typeSelector.description "Tämä ikkuna ohjeistaa tarvittavat vaiheet Adblockin Plussan ongelmaraportin lähettämiseksi. Aluksi valitse onhelmatyyppi, jollaisen koet tällä sivulla:">
+<!ENTITY typeSelector.description "Tämä ikkuna ohjaa sinut Adblock Plus -ongelmaraportin lähettämiseen tarvittavien vaiheiden läpi. Kerro ensin, millaisen ongelman olet kohdannut tällä sivulla:">
 <!ENTITY screenshot.remove.label "&Poista arkaluontoista tietoa">
 <!ENTITY issues.ownfilters.description "Osa tämän sivun suodattimista on käyttäjän määrittelemiä. Poista käytöstä suodattimet, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia:">
-<!ENTITY update.inProgress.description "Adblock Plussan pitää päivittää suodatintilaukset varmistaakseen, että ongelmaa ei ole jo ratkottu. Odota hetki...">
+<!ENTITY update.inProgress.description "Adblock Plus päivittää suodatintilauksesi selvittääkseen, onko ongelma ehditty jo ratkaista. Odota hetki...">
 <!ENTITY sendPage.retry.label "Lähetä uudelleen">
 <!ENTITY data.label "Raportin tie&dot:">
-<!ENTITY recentReports.label "Näytä viimeksi lähetemäsi raportit">
-<!ENTITY typeWarning.description "Olet antanut ymmärtää halukkuutesi raportoida yleisestä virheestä Adblock Plussassa suodattimien sijaan. Huomaa että tällaiset raportit olisi parasta jättää [link]Adblock Plussan foorumeille[/link]. Ongelmaraportteria tulisi käyttää vain täydentämään olevassa olevaa keskutelua, sillä kukaan ei huomioi raporttiasi, jos et anna siihen linkitystä. Rapotoidessa annetaan automaattisesti luotu linkki.">
-<!ENTITY issues.disabled.description "Adblock Plus on poissa käytöstö tällä sivulla, se ei estä mitään.">
-<!ENTITY attachExtensions.label "L&iitä lista aktiivisista laajennuksista rapottiin siltä varalta, että jokin niistä on ongelma syy">
+<!ENTITY recentReports.label "Viimeksi lähettämäsi raportit">
+<!ENTITY typeWarning.description "Olet ilmoittanut haluavasi raportoida yleisestä Adblock Plussaan suodattimien sijaan liittyvästä ongelmasta. Huomaa, että tällaiset raportit olisi parasta jättää [link]Adblock Plussan foorumille[/link]. Ongelmanraportointia tulisi käyttää vain olemassa olevan keskustelun täydennykseksi, sillä kukaan ei huomioi raporttiasi, jos et anna linkkiä siihen. Linkki luodaan automaattisesti jätettyäsi raportin.">
+<!ENTITY issues.disabled.description "Adblock Plus ei ole käytössä eikä estä mitään tässä tilassa.">
+<!ENTITY attachExtensions.label "L&iitä raporttiin lista käytössä olevista lisäosista siltä varalta, että jokin niistä on ongelma syy">
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.add.label "Lisää suodatintilaus">
 <!ENTITY issues.disabledfilters.enable.label "Ota suodatin käyttöön">
 <!ENTITY issues.override.label "Asetukset ovat oikein, &jatka raportoimista">
-<!ENTITY issues.nosubscriptions.description "Näyttäisi siltä, että et ole tilannut yhtään valmiiksi tehtyä suodatinlistaa, jotka poistavat automaattisesti sivuilta epämieluisaa sisältöä.">
-<!ENTITY typeSelector.falsePositive.description "Valitse tämä vaihtoehto, jos sivulta puuttu olennaista sisältöä tai se näkyy väärin. Voit päätellä onko Adblock Plus syy ongelmaan ottamalla sen väliaikaisesti pois kaytöstä.">
+<!ENTITY issues.nosubscriptions.description "Et näemmä ole tilannut yhtään valmista suodatinlistaa, jotka poistavat sivuilta epämieluisaa sisältöä automaattisesti.">
+<!ENTITY typeSelector.falsePositive.description "Valitse tämä vaihtoehto, jos sivulta puuttuu olennaista sisältöä tai se näkyy väärin. Voit päätellä onko Adblock Plus syy ongelmaan ottamalla sen väliaikaisesti pois kaytöstä.">
 <!ENTITY typeSelector.other.label "&Muu ongelma">
-<!ENTITY emailComment.label "On suositeltavaa antaa voimassa oleva sähköpostiosoite, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä mahdollistaa myös avustuksiesi tunnistamisen ja priorisoinnin korkeammalle.">
-<!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Ota Adblock Plus uudestaan käyttöön tällä sivulla">
-<!ENTITY outdatedSubscriptions.description "Seuraavia suodatintilauksia ei ole päivitetty ainakaan kahteen viikkoon. Päivitä nämä tilaukset ennen raportin lähettämistä, sillä ongelma on saattaanut jo ratketa.">
+<!ENTITY emailComment.label "On suositeltavaa antaa toimiva sähköpostiosoite, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä raporttiin liittyvissä kysymyksissä. Sen avulla voimme myös antaa tunnustusta panoksestasi ja priorisoida sitä korkeammalle.">
+<!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Ota Adblock Plus uudelleen käyttöön tällä sivulla">
+<!ENTITY outdatedSubscriptions.description "Seuraavia suodatintilauksia ei ole päivitetty ainakaan kahteen viikkoon. Päivitä nämä tilaukset ennen raportin lähettämistä, sillä ongelma on saattanut jo ratketa.">
 <!ENTITY dataCollector.description "Odota hetki, kun Adblock Plus kerää tarvittavia tietoja.">
 <!ENTITY sendButton.label "&Lähetä raportti">
 <!ENTITY comment.label "Kommentti (&valinnainen):">
-<!ENTITY sendPage.errorMessage "Raportin lähettäminen epäonnistui virhekoodilla "?1?". Varmista että olet yhteydessä Internettiin ja yritä uudelleen. Mikäli ongelma ei katoa, pyydä apua osoitteesta [link]Adblock Plus forum[/link].">
+<!ENTITY sendPage.errorMessage "Raportin lähettäminen epäonnistui virhekoodilla "?1?". Varmista, että olet yhteydessä Internetiin ja yritä uudelleen. Mikäli ongelma ei katoa, pyydä apua [link]Adblock Plus foorumilta[/link].">
 <!ENTITY showRecentReports.label "Näytä viimeksi lähetetyt raportit">
 <!ENTITY commentPage.heading "Lisää kommentti">
 <!ENTITY update.start.label "Aloita päivittäminen nyt">
-<!ENTITY issues.disabledfilters.description "Seuraavat suodattimet on poistettu käytöstä mutta niillä saatta silti olla vaikutusta tällä sivulla:">
-<!ENTITY screenshot.description "Sama sivu saattaa näyttää erilaiselta eri ihmisillä. Ongelman ymmärtämistä saattaa helpottaa, jos liität raporttiisi kuvakaappauksen. Voit myös poistaa arkaluontoista tietoa tai merkitä ongelman kannalta huomattavia kohtia. Tehdäksesi tämän napsauta vastaava painiketta ja valitse kuvan kohta hiirellä.">
+<!ENTITY issues.disabledfilters.description "Seuraavat suodattimet on poistettu käytöstä, mutta niillä saatta silti olla vaikutusta tällä sivulla:">
+<!ENTITY screenshot.description "Sama sivu saattaa näyttää erilaiselta eri ihmisillä. Ongelman ymmärtämistä saattaa helpottaa, jos liität raporttiisi kuvakaappauksen. Voit myös poistaa arkaluontoista tietoa tai merkitä ongelman kannalta huomattavia kohtia. Tehdäksesi tämän napsauta vastaavaa painiketta ja valitse kuvan kohta hiirellä.">
 <!ENTITY screenshot.attach.label "&Liitä sivun kuva raporttiin">
-<!ENTITY issues.whitelist.description "Adblock Plus on tällä hetkellä poistettu käytöstä sivulla, jota olet raportoimassa. Ota se käyttöön ja ennen raportointia päivitä sivu. Tämä auttaa rapotin tutkimista.">
+<!ENTITY issues.whitelist.description "Adblock Plus ei tällä hetkellä ole käytössä sivulla, jota olet raportoimassa. Ota se käyttöön ja päivitä sivu ennen raportointia. Tämä auttaa ongelman tutkimisessa.">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.label "Adblock Plus &ei estä mainosta">
 <!ENTITY typeSelector.heading "Valitse ongelman tyyppi">
 <!ENTITY anonymity.warning "Sinuun ei voida ottaa yhteyttä ja todennäköisesti priorisoimme raportin alemmas.">
@@ -58,8 +58,8 @@
 <!ENTITY sendPage.waitMessage "Odota, Adblock Plus lähettää raporttia.">
 <!ENTITY dataCollector.heading "Tervetuloa ongelman raportoijaan">
 <!ENTITY screenshot.heading "Liitä kuvakaappaus">
-<!ENTITY sendPage.heading "Raportin lähettäminen">
-<!ENTITY issues.subscriptionCount.description "Näyttäisi siltä, että liian monta suodatintilausta on tilattuna. Tällainen järjestely ei ole suositeltavaa, sillä se nostaa ongelmien todennäköisyyttä. Emme voi hyväksyä ongelmaraporttia, koska jää epäselväksi kenen suodatintilauksen tekijän on ryhdyttävä korjaustoimiin. Poista kaikki paitsi välttämättömät suodatintilaukset ja kokeile esiintyykö ongelma yhä.">
-<!ENTITY screenshot.mark.label "&Merkkaa ongelma">
+<!ENTITY sendPage.heading "Lähettää...">
+<!ENTITY issues.subscriptionCount.description "Näyttäisi siltä, että olet tilannut liian monta suodatinta. Tällaista järjestelyä ei suositella, sillä se lisää ongelmien todennäköisyyttä. Emme voi hyväksyä ongelmaraporttia, koska jää epäselväksi, minkä suodattimen tekijän on ryhdyttävä korjaustoimiin. Poista kaikki paitsi välttämättömät suodatintilaukset ja kokeile esiintyykö ongelma yhä.">
+<!ENTITY screenshot.mark.label "&Merkitse ongelma">
 <!ENTITY privacyPolicy.label "Yksityisyyskäytäntö">
-<!ENTITY issues.description "Adblock Plus on havainnut ongelmia asetuksissa, jotka saattavat aiheuttaa tämän ongelman tai tehdä raportin tutkimisesta vaikeaa.">
+<!ENTITY issues.description "Adblock Plus on havainnut asetuksissasi ongelmia, jotka saattavat aiheuttaa tämän ongelman tai tehdä raportin tutkimisesta vaikeaa.">
diff --git a/chrome/locale/fi/sidebar.dtd b/chrome/locale/fi/sidebar.dtd
index 5a6c4d0..7575cdf 100644
--- a/chrome/locale/fi/sidebar.dtd
+++ b/chrome/locale/fi/sidebar.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY context.flash.label "Välkytä reunoja">
+<!ENTITY context.flash.label "Välkytä kohteen reunoja">
 <!ENTITY address.label "Osoite">
 <!ENTITY context.open.label "Avaa uuteen välilehteen">
 <!ENTITY type.label "Tyyppi">
@@ -10,13 +10,13 @@
 <!ENTITY search.label "&Etsi:">
 <!ENTITY docDomain.thirdParty "(kolmas osapuoli)">
 <!ENTITY filterSource.label "Suodattimen lähde">
-<!ENTITY tooltip.docDomain.label "Dokumentin lähde:">
-<!ENTITY context.copy.label "Kopioi osoite">
+<!ENTITY tooltip.docDomain.label "Asiakirjan lähde:">
+<!ENTITY context.copy.label "Kopioi kohteen osoite">
 <!ENTITY tooltip.type.label "Tyyppi:">
 <!ENTITY context.disablefilter.label "Poista käytöstä suodatin: ?1?">
 <!ENTITY context.copyFilter.label "Kopioi suodatin">
 <!ENTITY context.block.label "Estä elementti">
-<!ENTITY context.enablefilter.label "Palauta suodatin: ?1?">
+<!ENTITY context.enablefilter.label "Ota käyttöön suodatin: ?1?">
 <!ENTITY detach.label "Irrota">
 <!ENTITY whitelisted.label "Sallittu sivu">
 <!ENTITY context.disablefilteronsite.label "Poista tämä suodatin käytöstä osoiteessa ?1?">
@@ -31,5 +31,5 @@
 <!ENTITY context.whitelist.label "Lisää poikkeusehto">
 <!ENTITY context.selectAll.label "Valitse kaikki">
 <!ENTITY state.label "Tila">
-<!ENTITY docDomain.label "Dokumentin lähde">
+<!ENTITY docDomain.label "Asiakirjan lähde">
 <!ENTITY tooltip.address.label "Osoite:">
diff --git a/chrome/locale/fi/subscriptionSelection.dtd b/chrome/locale/fi/subscriptionSelection.dtd
index 694748c..e1dc745 100644
--- a/chrome/locale/fi/subscriptionSelection.dtd
+++ b/chrome/locale/fi/subscriptionSelection.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
-<!ENTITY addMain.label "Lisää myös suodatintilaus "?1?"">
+<!ENTITY addMain.label "Lisää &myös suodatintilaus "?1?"">
 <!ENTITY list.download.failed "Suodatinlistan noutaminen epäonnistui.">
 <!ENTITY list.download.retry "Yritä uudestaan">
-<!ENTITY title.label "Tilauksen nimi:">
+<!ENTITY title.label "&Tilauksen nimi:">
 <!ENTITY list.download.website "Näytä verkkosivu">
 <!ENTITY supplementMessage "Tämä suodatintilaus on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suodatintilauksen "?1?" kanssa, jota et vielä käytä.">
 <!ENTITY viewList.label "Näytä suodattimet">
 <!ENTITY visitHomepage.label "Vieraile kotisivulla">
 <!ENTITY addSubscription.label "Lisää suodatintilaus">
 <!ENTITY dialog.title "Lisää Adblock Plus -suodatintilaus">
-<!ENTITY location.label "Suodatinlistan sijainti:">
+<!ENTITY location.label "Suodatinl&istan sijainti:">
 <!ENTITY fromWeb.description "Vahvista tämän suodatintilauksen lisääminen. Voit muuttaa tilauksen nimeä tai sijaintia ennen sen lisäämistä.">
diff --git a/chrome/locale/fy-NL/firstRun.properties b/chrome/locale/fy-NL/firstRun.properties
index 6417092..7838461 100644
--- a/chrome/locale/fy-NL/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/fy-NL/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=út
 firstRun_feature_tracking=Folgje út
 firstRun_feature_malware=Troep blokkeare
 firstRun_title=Adblock is no ynstalleare
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Wy wolle graach dat websiden simpele net skreauwende advertinsjes brûke. Derom hawwe wy <a>stringe regels</a> om akseptabele advertinsjes te werkennen. Dit stiet ûnder standert settings. Ast noch steeds alle advertinsjes blokkeare wolst, dan kist dat <a>Út sette</a> yn in pear sekonden.
 firstRun_toggle_on=Oan
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Wy wolle graach dat websiden simpele net skreauwende advertinsjes brûke. Derom hawwe wy <a>stringe regels</a> om akseptabele advertinsjes te werkennen. Dit stiet ûnder standert settings. Ast noch steeds alle advertinsjes blokkeare wolst, dan kist dat <a>Út sette</a> yn in pear sekonden.
 firstRun_contributor_credits=Meiwurker Nammen
 firstRun_dataCorruptionWarning=Bliuwst dizze side sjen? <a>Klik hjir!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=ferfelende advertinsjes wurde no tsjin hâlden
 firstRun_share=sis it tsjin freonen
 firstRun_share_headline=<a>Jou ús in hantsje</a> om it web in moaiere plak te meitsjen
-firstRun_features=Adblock kin mear dwaan dan advertinsjes stopje
-firstRun_feature_malware_description=Meitsje dyn browser mear feiliger troch it blokkearen fan bekende rotsoai domeinen.
 firstRun_feature_social_description=Meitsje dyn ynternetten moaier en helje automatysk de knoppen furt as de Facebook Like, dy't op websiden stean om dyn gedrach by te hâlden.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=It liket der op dat der in probleem wie wer troch alle filters fuorthelle wurden en it ûnmooglik wie om in backup werom te setten. Hjirfoar hawwe wie jo filters en Akseptabele Advertinsjes opnij ynstelt. Kontrolear jo ynstellingen in de <a>Adblock Plus Opties</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Meitsje dyn browser mear feiliger troch it blokkearen fan bekende rotsoai domeinen.
+firstRun_features=Adblock kin mear dwaan dan advertinsjes stopje
 firstRun_donate=Donneare
 firstRun_donate_label=Support ús projekt
 firstRun_feature_social=Sociale Media knop fuorthelje
diff --git a/chrome/locale/he/firstRun.properties b/chrome/locale/he/firstRun.properties
index 8323cfb..240f65b 100644
--- a/chrome/locale/he/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/he/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=מכובה
 firstRun_feature_tracking=נטרול מעקב
 firstRun_feature_malware=חסימת תוכנות זדוניות
 firstRun_title=Adblock Plus הותקן 
-firstRun_acceptableAdsExplanation=אנחנו רוצים לעודד אתרים להשתמש בפרסום פשוט ולא בולט. זאת מדוע ביססנו <a>קווים מנחים נוקשים</a> כדי לזהות מודעות מתקבלות, אשר מופיעות בהגדרות ברירת המחדל. אם ברצונכם לחסום בכל זאת את כל המודעות ניתן <a>לנטרל</a> זאת במספר שניות.
 firstRun_toggle_on=מופעל
+firstRun_acceptableAdsExplanation=אנחנו רוצים לעודד אתרים להשתמש בפרסום פשוט ולא בולט. זאת מדוע ביססנו <a>קווים מנחים נוקשים</a> כדי לזהות מודעות מתקבלות, אשר מופיעות בהגדרות ברירת המחדל. אם ברצונכם לחסום בכל זאת את כל המודעות ניתן <a>לנטרל</a> זאת במספר שניות.
 firstRun_contributor_credits=קרדיטים לתורמים
 firstRun_dataCorruptionWarning=עמוד זה ממשיך להופיע ? <a>לחצו כאן!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=מודעות מציקות ייחסמו מעכשיו
 firstRun_share=ספרו לחבריכם ומשפחתכם
 firstRun_share_headline=<a>תנו לנו יד</a> בהפיכת הרשת למקום טוב יותר
-firstRun_features=Adblock Plus יכול לעשות יותר מרק לחסום פרסומות
-firstRun_feature_malware_description=הפכו את הגלישה שלכם למאובטחת יותר על ידי חסימת אתרים המכילים תוכנה זדונית.
 firstRun_feature_social_description=שחררו אוטומטית את חווית הגלישה שלכם מכפתורי מדיה חברתית, כגון Facebook Like, אשר מופיעים בעמודי אינטרנט ומנתרים את התנהגותכם.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=נראה שהבעיה גרמה לכל המסננים להימחק ואין גיבוי, לכן איפסנו את המסננים והגדרות המודעות המקובלות. נא בדוק את רשימת המסננים והגדרות המודעות המקובלות ב <a>Adblock Plus אפשרויות</a>.
+firstRun_feature_malware_description=הפכו את הגלישה שלכם למאובטחת יותר על ידי חסימת אתרים המכילים תוכנה זדונית.
+firstRun_features=Adblock Plus יכול לעשות יותר מרק לחסום פרסומות
 firstRun_donate=תרומה
 firstRun_donate_label=תמיכה בפרויקט שלנו
 firstRun_feature_social=הסרת כפתורי מדיה חברתיים
diff --git a/chrome/locale/hi-IN/filters.dtd b/chrome/locale/hi-IN/filters.dtd
index 87d68a7..4ce1fe6 100644
--- a/chrome/locale/hi-IN/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/hi-IN/filters.dtd
@@ -1,13 +1,33 @@
-<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "विफल रहा, एक मान्य पता नहीं ">
-<!ENTITY addSubscriptionOther.label "भिन्न सदस्यता जोड़ें">
+<!ENTITY filter.selectAll.label "सभी का चयन करें">
 <!ENTITY subscription.source.label "फ़िल्टर सूची">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.connectionError "विफल रहा, डाउनलोड विफलता">
-<!ENTITY subscription.lastDownload.success "सफलता">
+<!ENTITY noFilters.text "आपका कोई कस्टम फ़िल्टर नहीं है। ">
+<!ENTITY subscription.external.label "एक अन्य एक्सटेंशन द्वारा अद्यतन किया">
+<!ENTITY subscription.delete.label "मिटाएँ">
+<!ENTITY subscriptions.tab.label "फ़िल्टर सदस्यताएँ">
+<!ENTITY filter.delete.label "मिटाएँ">
+<!ENTITY viewMenu.label "देखें">
 <!ENTITY addSubscriptionCancel.label "रद्द करें">
 <!ENTITY subscription.enabled.label "सक्षम किया गया">
-<!ENTITY subscription.homepage.label "मुखपृष्ठ">
-<!ENTITY subscription.external.label "एक अन्य एक्सटेंशन द्वारा अद्यतन किया">
 <!ENTITY dialog.title "Adblock प्लस फ़िल्टर वरीयताएँ">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "विफल रहा, एक मान्य पता नहीं ">
+<!ENTITY filter.moveUp.label "ऊपर जाएं">
+<!ENTITY filter.edit.label "संपादित करें">
+<!ENTITY subscription.showHideFilters.label "फ़िल्टर्स दिखाएँ/छुपाएँ">
+<!ENTITY filter.cut.label "काटें">
+<!ENTITY addSubscriptionOther.label "भिन्न सदस्यता जोड़ें">
+<!ENTITY filter.actions.label "फ़िल्टर क्रिया">
+<!ENTITY filter.copy.label "प्रतिलिपि बनाएँ">
+<!ENTITY filter.moveDown.label "नीचे जाएं">
+<!ENTITY readMore.label "और पढ़ें">
+<!ENTITY subscription.moveUp.label "ऊपर जाएं">
+<!ENTITY subscription.homepage.label "मुखपृष्ठ">
 <!ENTITY filters.tab.label "nbjh">
+<!ENTITY restore.own.label "स्वयं बैकअप पुनर्स्थापित करें">
+<!ENTITY subscription.moveDown.label "नीचे जाएं">
+<!ENTITY backup.label "नया बैकअप बनाएँ">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.connectionError "विफल रहा, डाउनलोड विफलता">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.success "सफलता">
+<!ENTITY filter.paste.label "चिपकाएं">
+<!ENTITY subscription.editTitle.label "शीर्षक संपादित करें">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.label "पिछले डाउनलोड:">
-<!ENTITY subscriptions.tab.label "फ़िल्टर सदस्यताएँ">
+<!ENTITY viewList.label "सूची देखें">
diff --git a/chrome/locale/hi-IN/overlay.dtd b/chrome/locale/hi-IN/overlay.dtd
new file mode 100644
index 0000000..016f1a5
--- /dev/null
+++ b/chrome/locale/hi-IN/overlay.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY notification.button.yes "& हाँ">
+<!ENTITY notification.button.no "& नहीं">
+<!ENTITY context.image.label "ऍडब्लॉक प्लस: छवि रोकें ">
+<!ENTITY filters.tooltip "सबसे सक्रिय फिल्टर:">
+<!ENTITY notification.button.close "& बंद करें">
+<!ENTITY toolbarbutton.label "ऍडब्लाक प्लस">
+<!ENTITY context.frame.label "ऍडब्लॉक प्लस: फ्रेम रोकें">
+<!ENTITY status.tooltip "स्थिति:">
+<!ENTITY blocked.tooltip "इस पृष्ठ पर ब्लॉक किए गए आइटम्स:">
+<!ENTITY objecttab.title "रोकें">
diff --git a/chrome/locale/hi-IN/sendReport.dtd b/chrome/locale/hi-IN/sendReport.dtd
new file mode 100644
index 0000000..c15c0a4
--- /dev/null
+++ b/chrome/locale/hi-IN/sendReport.dtd
@@ -0,0 +1 @@
+<!ENTITY commentPage.heading "टिप्पणी दर्ज करें">
diff --git a/chrome/locale/hsb/firstRun.properties b/chrome/locale/hsb/firstRun.properties
index c357b00..fae583d 100644
--- a/chrome/locale/hsb/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/hsb/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=WUPINJENY
 firstRun_feature_tracking=Slědowanje znjemóžnić
 firstRun_feature_malware=Škódnu softwaru blokować
 firstRun_title=Adblock Plus je so instalował
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Bychmy rady websydła pozbudźili, sprawne, decentne wabjenje wužiwać. Tohodla smy <a>krute směrnicy</a> postajili, zo bychmy akceptabelne wabjenje identifikowali, kotrež so w standardnych nastajenjach pokazuje. Jeli chceće najebać toho wšo wabjenje blokować, móžeće jo wob mało sekundow <a>znjemóžnić</a>.
 firstRun_toggle_on=ZAPINJENY
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Bychmy rady websydła pozbudźili, sprawne, decentne wabjenje wužiwać. Tohodla smy <a>krute směrnicy</a> postajili, zo bychmy akceptabelne wabjenje identifikowali, kotrež so w standardnych nastajenjach pokazuje. Jeli chceće najebać toho wšo wabjenje blokować, móžeće jo wob mało sekundow <a>znjemóžnić</a>.
 firstRun_contributor_credits=Dźakprajenje sobuskutkowacym
 firstRun_dataCorruptionWarning=Pokazuje so tuta strona dale? <a>Klikńće tu!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Mjerzaca reklama budźe so nětko blokować
 firstRun_share=Informujće swojich přećelow
 firstRun_share_headline=<a>Podajće nam ruku</a>, zo bychmy web k lěpšemu městnu činili
-firstRun_features=Adblock Plus móže wjace činić hač wabjenje blokować
-firstRun_feature_malware_description=Čińće swoje přehladowanje wěsćiše blokujo znate domeny złomyslneje softwary.
 firstRun_feature_social_description=Wotstrońće swoju přehladowansku aktiwitu z tłóčatkow socialnych medijow, kaž na př. tłóčatka "Lubi so mi" na Facebooku, kotrež so na webstronach jewja a waše zadźerženje slěduja.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Zda so, zo problem je zawinował, zo wšě filtry su so wotstronili a my njemóžachmy zawěsćenje wobnowić. Tohodla dyrbjachmy waše filtry a nastajenja za akceptabelne wabjenje wróćo stajić. Prošu přepruwujće swoje filtrowe lisćiny a nastajenja za akceptabelne wabjenje w <a>nastajenjach Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Čińće swoje přehladowanje wěsćiše blokujo znate domeny złomyslneje softwary.
+firstRun_features=Adblock Plus móže wjace činić hač wabjenje blokować
 firstRun_donate=darić
 firstRun_donate_label=Podpěrajće naš projekt
 firstRun_feature_social=Tłóčatka za socialne medije wotstronić
diff --git a/chrome/locale/id/composer.dtd b/chrome/locale/id/composer.dtd
index 867e6ca..f060b1d 100644
--- a/chrome/locale/id/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/id/composer.dtd
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!ENTITY preferences.label "&Tampilkan filter yang ada...">
 <!ENTITY pattern.label "Mencari pola">
 <!ENTITY thirdParty.label "Hanya pihak ke&tiga">
-<!ENTITY filter.label "&Tapis baru:">
+<!ENTITY filter.label "Tambahkan &filter:">
 <!ENTITY collapse.label "&tutup yang diblokir:">
 <!ENTITY match.warning "Pola yang Anda masukkan tidak lagi cocok dengan masuk daftar alamat yang akan diblokir/daftar putih dan tidak akan berpengaruh sama sekali.">
 <!ENTITY anchor.start.label "&pada awal alamat">
diff --git a/chrome/locale/id/filters.dtd b/chrome/locale/id/filters.dtd
index 6136b99..dbdbc76 100644
--- a/chrome/locale/id/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/id/filters.dtd
@@ -12,7 +12,7 @@
 <!ENTITY sort.label "&Urutkan dari">
 <!ENTITY subscription.source.label "Daftar penyaring">
 <!ENTITY hitcount.column "Sasaran">
-<!ENTITY noFilters.text "Anda belum memiliki penyesuaian penyaring apapun.">
+<!ENTITY noFilters.text "Anda belum memiliki pembuatan filter apapun.">
 <!ENTITY backup.custom.title "Hanya penyesuaian penyaring">
 <!ENTITY subscription.external.label "Diperbarui oleh ekstensi lain">
 <!ENTITY subscription.delete.label "Hapus">
diff --git a/chrome/locale/id/firstRun.properties b/chrome/locale/id/firstRun.properties
index 4019683..b32f3a9 100644
--- a/chrome/locale/id/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/id/firstRun.properties
@@ -1,19 +1,20 @@
-firstRun_feature_tracking_description=Menjelajah secara rahasia dengan menonaktifkan pelacakan - menyembunyikan jejak Anda dari perusahaan iklan yang akan melacak setiap langkah Anda.
-firstRun_toggle_off=OFF
-firstRun_feature_tracking=Nonaktifkan Pelacakan
-firstRun_feature_malware=Memblokir malware
-firstRun_title=Adblock Plus telah diinstal
+firstRun_feature_tracking_description=Jelajah secara rahasia dengan mematikan pelacakan - menyembunyikan jejak anda dari perusahaan iklan yang melacak setiam langkah anda.
+firstRun_toggle_off=Mati
+firstRun_feature_tracking=Matikan Pelacakan
+firstRun_feature_malware=Blokir malware
+firstRun_title=Adblock Plus terinstal
+firstRun_toggle_on=Nyala
 firstRun_acceptableAdsExplanation=Kami ingin mendorong situs web untuk menggunakan iklan langsung yang tidak mengganggu. Itu sebabnya kami telah menetapkan <a>Peraturan ketat</a> untuk mengenali iklan yang bisa diterima, yang akan ditampilkan di dalam pengaturan default. Jika Anda masih ingin memblokir setiap iklan, Anda dapat <a>menonaktifkan</a> ini dalam beberapa detik.
-firstRun_toggle_on=ON
 firstRun_contributor_credits=Kredit Kontributor
-firstRun_dataCorruptionWarning=Apakah halaman ini tetap muncul? <a>Klik disini!</a>
-firstRun_acceptableAdsHeadline=Sekarang iklan yang mengganggu akan diblokir
-firstRun_share=Beritahu teman Anda
-firstRun_share_headline=<a>Bantulah kami</a> dalam membuat web menjadi tempat yang lebih baik
-firstRun_features=Adblock Plus dapat melakukan lebih dari sekedar pemblokiran iklan
-firstRun_feature_malware_description=Membuat penjelajahan Anda lebih aman dengan cara memblokir domain yang dikenal sebagai malware.
-firstRun_feature_social_description=Secara otomatis membersihkan tombol media sosial, seperti Facebook Like, yang muncul pada halaman web dan melacak perilaku Anda.
-firstRun_donate=donasi
+firstRun_dataCorruptionWarning=Apakah halaman ini terus muncul? <a>Klik di sini!</a>
+firstRun_acceptableAdsHeadline=Iklan yang mengganggu telah akan diblokir sekarang
+firstRun_share=Bagikan dengan teman anda
+firstRun_share_headline=<a>Bantu kami</a> dalam membuat web menjadi lebih baik
+firstRun_feature_social_description=Secara otomatis menghapus tombol sosial media dari pengalaman penjelajahan anda, seperti tombol Like Facebook yang muncul pada halaman web dan melacak gerak-gerik anda.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Sepertinya ada sesuatu yang membuat semua filter terhapus dan kami tak dapat memulihkan cadangan. Kami telah memulai ulang filter dan pengaturan Iklan yang Diizinkan. Coba periksa daftar filter dan pengaturan Iklan yang Diizinkan di <a>pengaturan Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Buat penjelajahan anda lebih aman dengan memblokir domain yang dikenal sebagai malware.
+firstRun_features=Adblock Plus dapat melakukan lebih banyak daripada sekedar memblokir iklan
+firstRun_donate=sumbangkan
 firstRun_donate_label=Dukung proyek ini
-firstRun_feature_social=Hapus Tombol Media Sosial
-firstRun_legacySafariWarning=Anda menggunakan versi lama Safari yang tidak didukung oleh Adblock Plus. Mungkin tidak akan bekerja dengan baik atau bahkan mengganggu pengalaman pengguna di beberapa website. Kami sangat menyarankan sebaiknya memperbarui ke Safari 6.1.1 atau lebih tinggi (pada OS X 10.8 Mountain Lion), atau Safari 7.0.1 atau lebih tinggi (pada OS X 10.9 Mavericks), atau gunakan versi terbaru dari Mozilla Firefox, Google Chrome atau Opera.
+firstRun_feature_social=Hilangkan Tombol Sosial Media
+firstRun_legacySafariWarning=Anda menggunakan versi lama browser Safari yang tidak didukung oleh Adblock Plus. Mungkin Adblock Plus tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan dapat mengganggu pengalaman dan kenyamanan pengguna di beberapa situs. Kami sangat menyarankan untuk memperbarui Safari ke versi 6.1.1 atau lebih tinggi (pada OS X 10.8 Mountain Lion), atau vesi Safari 7.0.1 (pada OS X 10.9 Mavericks), atau menggunakan versi terbaru Mozilla Firefox, Google Chrome atau Opera.
diff --git a/chrome/locale/id/meta.properties b/chrome/locale/id/meta.properties
index c00bd68..cc5675a 100644
--- a/chrome/locale/id/meta.properties
+++ b/chrome/locale/id/meta.properties
@@ -1,5 +1,6 @@
-description.long.addition1=Dimulai dengan Adblock Plus 2.0 terdapat pilihan dalam Preferensi Penyaring untuk memungkinkan beberapa iklan yg tidak menggangu. Tujuannya untuk mendukung situs web dengan menggunakan cara-cara yang tidak mengganguf untuk beriklan dan mendorong lebih banyak website melakukan hal yang sama. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads"> Baca lebih lanjut</a>
 description.short=Terganggu oleh iklan? Terganggu oleh pelacakan? Terganggu oleh banner? Pasang Adblock Plus sekarang untuk mendapatkan kembali kendali atas internet dan mengubah cara Anda melihat web. Ringkasan video pendek tentang Adblock Plus tersedia di http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
 name=Adblock Plus
+description.long.addition1=Dimulai dengan Adblock Plus 2.0 terdapat pilihan dalam Preferensi Filter untuk menerima beberapa iklan yg tidak menggangu. Tujuannya agar untuk mendukung situs web yang menggunakan iklan yang tidak menganggu dan mendorong lebih banyak website melakukan hal yang sama. <a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">Baca lebih lanjut</a>
+translator=Wladimir Palant, RudzLong
 description.long=Adblock Plus memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas internet dan melihat web seperti yang Anda inginkan. Add-on ini didukung oleh lebih dari empat puluh filter berlangganan dalam puluhan bahasa yang secara otomatis dikonfigurasi untuk keperluan mulai dari menghapus iklan online dan memblokir semua domain malware yang diketahui. Adblock Plus juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan filter Anda dengan bantuan berbagai fitur berguna, termasuk pilihan kont [...]
 description=Iklan sudah menjadi masa lalu!
diff --git a/chrome/locale/id/sendReport.dtd b/chrome/locale/id/sendReport.dtd
index 98a4903..3597553 100644
--- a/chrome/locale/id/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/id/sendReport.dtd
@@ -17,7 +17,7 @@
 <!ENTITY anonymous.label "&Penyerahan anonim">
 <!ENTITY reloadButton.label "&Muat ulang halaman">
 <!ENTITY recentReports.clear.label "&Hapus semua laporan">
-<!ENTITY typeSelector.description "Jendela ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk penyerahan laporan masalah Adblock plus. Pertama, silakan pilih jenis masalah yang Anda alami di halaman ini:">
+<!ENTITY typeSelector.description "Jendela ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk penyerahan laporan masalah ke Adblock plus. Pertama, silakan pilih jenis masalah yang Anda alami di halaman ini:">
 <!ENTITY screenshot.remove.label "&Hapus semua data sensitif">
 <!ENTITY issues.ownfilters.description "Beberapa dari filter yang diterapkan pada halaman ini ditetapkan oleh pengguna. Silahkan nonaktifkan filter yang mungkin menyebabkan masalah:">
 <!ENTITY update.inProgress.description "Adblock Plus perlu memperbaharui langganan filter Anda untuk memastikan bahwa masalah belum bisa diselesaikan. Harap tunggu...">
@@ -36,7 +36,7 @@
 <!ENTITY emailComment.label "Kami menganjurkan Anda untuk memasukkan alamat email yang valid sehingga kami dapat menghubungi Anda jika terdapat pertanyaan tentang laporan Anda. Ini juga akan memungkinkan kami untuk mengetahui kontribusi Anda dan meninggikan prioritas.">
 <!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Aktifkan kembali Adblock Plus pada halaman ini">
 <!ENTITY outdatedSubscriptions.description "Filter langganan ini belum diperbaharui setidaknya dua minggu. Silahkan perbaharui langganan ini sebelum mengirimkan laporan masalah yang mungkin sudah terselesaikan sebelumnya.">
-<!ENTITY dataCollector.description "Silahkan tunggu beberapa saat sementara Adblock Plus mengumpulkan data yang dibutuhkan.">
+<!ENTITY dataCollector.description "Silahkan tunggu beberapa saat ketika Adblock Plus sedang mengumpulkan data yang dibutuhkan.">
 <!ENTITY sendButton.label "Kirim laporan">
 <!ENTITY comment.label "&Komentar (pilihan):">
 <!ENTITY sendPage.errorMessage "Upaya mengirimkan laporan gagal dengan kode kesalahan "?1?". Silahkan pastikan Anda terhubung ke Internet dan coba kembali. Jika masalah berlanjut, silahkan meminta bantuan pada [link]Forum Adblock Plus[/link].">
@@ -48,15 +48,16 @@
 <!ENTITY screenshot.attach.label "Lampirkan gambar halaman untuk melaporkan">
 <!ENTITY issues.whitelist.description "Adblock Plus sedang dinonaktifkan pada halaman yang Anda laporkan. Silahkan aktifkan dan muat ulang halaman sebelum mengirimkan laporan untuk membantu peyelidikan masalah ini.">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.label "Adblock Plus tidak memblokir sebuah &iklan">
-<!ENTITY typeSelector.heading "Pilih tipe laporan">
+<!ENTITY typeSelector.heading "Pilih jenis masalah">
 <!ENTITY anonymity.warning "Kami tidak dapat menghubungi Anda kembali dan akan menurunkan prioritas laporan ini.">
 <!ENTITY wizard.title "Pelaporan">
 <!ENTITY issues.ownfilters.disable.label "Nonaktifkan filter">
-<!ENTITY commentPage.description "Kotak teks di bawah ini memungkinkan Anda untuk memasukkan komentar untuk membantu kami memahami masalah.  Langkah ini bersifat pilihan tetapi dianjurkan jika masalahnya tidak jelas.  Anda juga dapat memeriksa data laporan sebelum dikirim.">
+<!ENTITY commentPage.description "Kotak teks di bawah ini memungkinkan Anda untuk memasukkan komentar untuk membantu kami memahami masalah.
+Langkah ini adalah pilihan tetapi dianjurkan jika masalahnya tidak jelas.  Anda juga dapat memeriksa data laporan sebelum dikirim.">
 <!ENTITY comment.lengthWarning "Panjang komentar Anda melebihi 1000 karakter. Hanya 1000 karakter pertama yang akan dikirim.">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.description "Pilih opsi ini jika iklan ditampilkan meskipun Adblock Plus telah diaktifkan.">
 <!ENTITY sendPage.waitMessage "Silahkan tunggu sementara Adblock Plus mengirimkan laporan Anda.">
-<!ENTITY dataCollector.heading "Selama datang di pelaporan masalah">
+<!ENTITY dataCollector.heading "Selamat datang di tempat pelaporan masalah">
 <!ENTITY screenshot.heading "Lampirkan screenshot">
 <!ENTITY sendPage.heading "Kirim laporan">
 <!ENTITY issues.subscriptionCount.description "Tampaknya Anda berlangganan filter langganan terlalu banyak. Pengaturan ini tidak dianjurkan karena akan membuat masalah semakin tinggi. Kami juga tidak dapat menerima laporan masalah karena tidak jelas filter langganan mana yang pembuat butuhkan untuk menindak lanjuti. Silahkan hapus semua selain yang benar-benar dibutuhkan dan uji apakah masalah masih terjadi.">
diff --git a/chrome/locale/id/sidebar.dtd b/chrome/locale/id/sidebar.dtd
index a6f02e1..3211f96 100644
--- a/chrome/locale/id/sidebar.dtd
+++ b/chrome/locale/id/sidebar.dtd
@@ -16,7 +16,7 @@
 <!ENTITY context.disablefilter.label "Nonaktifkan filter ?1?">
 <!ENTITY context.copyFilter.label "Salin filter">
 <!ENTITY context.block.label "Blokir item ini">
-<!ENTITY context.enablefilter.label "Hidupkan ulang filter ?1?">
+<!ENTITY context.enablefilter.label "Hidupkan kembali filter ?1?">
 <!ENTITY detach.label "Lepas">
 <!ENTITY whitelisted.label "Halaman yang dibebaskan">
 <!ENTITY context.disablefilteronsite.label "Nonaktifkan filter ini pada ?1?">
diff --git a/chrome/locale/ja/sendReport.dtd b/chrome/locale/ja/sendReport.dtd
index d8a54eb..3bbbedd 100644
--- a/chrome/locale/ja/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/ja/sendReport.dtd
@@ -33,7 +33,7 @@
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.description "ウェブサイトの不要なコンテンツを自動削除する、既存のフィルタをまだ購読していないようです。">
 <!ENTITY typeSelector.falsePositive.description "あるべきコンテンツがない、表示がおかしい、フィルタが適切に機能してない場合はこの選択肢。 (ヒント: Adblock Plus を一時的に無効にすれば、原因に Adblock Plus が関わっているか確認できます)">
 <!ENTITY typeSelector.other.label "その他の不具合(&T)">
-<!ENTITY emailComment.label "報告に不明な点があった際に連絡が取れるよう、メールアドレスの入力をお勧めしています。このメールアドレスにより、報告の受信者が報告者別にこれまでの貢献を考慮し、優先度を調整できるようになります。">
+<!ENTITY emailComment.label "メールアドレスを入力すると調査中の不明な点を問い合わせたり、報告者毎に優先度に上げた対応が可能になります。">
 <!ENTITY issues.whitelist.remove.label "このページで Adblock Plus を再度有効にする">
 <!ENTITY outdatedSubscriptions.description "購読している次のフィルタは2週間以上更新されていません。既に不具合は解決済みかもしれないので、先に手動更新してから不具合を報告してください。">
 <!ENTITY dataCollector.description "Adblock Plus が必要なデータを集めています。しばらくお待ちください。">
@@ -52,7 +52,7 @@
 <!ENTITY anonymity.warning "匿名で報告の際は報告者を個別に識別できないので優先度が下がります。">
 <!ENTITY wizard.title "不具合報告">
 <!ENTITY issues.ownfilters.disable.label "フィルタを無効化">
-<!ENTITY commentPage.description "コメントがあると不具合を理解するのに助かります(症状、再現手順、原因を特定した根拠、不具合発生開始時期、正常動作との違い、不具合発生場所)。報告するデータは送信前に再検討できます。">
+<!ENTITY commentPage.description "症状、再現手順、原因を特定した根拠、不具合発生開始時期、正常動作との違い、不具合発生場所等のコメントは不具合の把握を早めます(送信前に内容確認あり)。">
 <!ENTITY comment.lengthWarning "コメントが 1000 文字を超えているので、先頭から 1000 文字だけ送信します">
 <!ENTITY typeSelector.falseNegative.description "Adblock Plus が有効でも広告が表示される場合はこの選択肢。">
 <!ENTITY sendPage.waitMessage "Adblock Plus が不具合報告を送信する間、しばらくお待ちください">
diff --git a/chrome/locale/lt/firstRun.properties b/chrome/locale/lt/firstRun.properties
index 1b0016b..4b6fd2e 100644
--- a/chrome/locale/lt/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/lt/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=IŠJ.
 firstRun_feature_tracking=Išjungti sekimą
 firstRun_feature_malware=Kenkėjiškų programų blokavimas
 firstRun_title=AdBlock Plus sėkmingai įdiegta
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Mes norėtume paskatinti svetaines naudoti paprastas, nekrentančias į akis reklamas. Todėl nustatėme <a>griežtas gaires</a> priimtinų reklamų nustatymui, jos bus rodomos pagal nutylėjimą. Jei vis tiek norite visas reklamas galite <a>išjungti</a> šią galimybę per kelias sekundes.
 firstRun_toggle_on=Įj.
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Mes norėtume paskatinti svetaines naudoti paprastas, nekrentančias į akis reklamas. Todėl nustatėme <a>griežtas gaires</a> priimtinų reklamų nustatymui, jos bus rodomos pagal nutylėjimą. Jei vis tiek norite visas reklamas galite <a>išjungti</a> šią galimybę per kelias sekundes.
 firstRun_contributor_credits=Padėkos prisidėjusiems
 firstRun_dataCorruptionWarning=Ar šis puslapis pastoviai rodomas? <a>Paspauskite čia</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Nuo šiol erzinančios reklamos bus užblokuotos
 firstRun_share=Papasakokite savo draugams
 firstRun_share_headline=<a>Padėkite mums</a> paversti internetą geresne vieta
-firstRun_features=Adblock Plus gali daugiau nei tik blokuoti reklamas
-firstRun_feature_malware_description=Padarykite savo naršymą saugesniu užblokuodami žinomas kenkėjiškas svetaines.
 firstRun_feature_social_description=Automatiškai pašalinkite socialinių tinklų mygtukus, tokius kaip „Facebook Like“, kurie seka jūsų elgesį.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Dėl klaidos visi filtrai buvo pašalinti, todėl mes negalime atkurti atsarginės kopijos. Taip pat filtrai ir priimtinų reklamų nustatymai nustatyti iš naujo. Prašome pasitikrinti jūsų filtrų sąrašus ir priimtinų reklamų nustatymus<a>Adblock Plus nustatymuose</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Padarykite savo naršymą saugesniu užblokuodami žinomas kenkėjiškas svetaines.
+firstRun_features=Adblock Plus gali daugiau nei tik blokuoti reklamas
 firstRun_donate=paaukoti
 firstRun_donate_label=Paremkite mūsų projektą
 firstRun_feature_social=Pašalinti socialinių puslapių mygtukus
diff --git a/chrome/locale/mk/firstRun.properties b/chrome/locale/mk/firstRun.properties
index e80f374..8b6b1ee 100644
--- a/chrome/locale/mk/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/mk/firstRun.properties
@@ -1,10 +1,20 @@
+firstRun_feature_tracking_description=Пребарувај приватно со тоа што нема да бидеш следен - ќе ги тргниме рекламите кои го следат Вашето однесување.
 firstRun_toggle_off=ИСКЛУЧЕНО
+firstRun_feature_tracking=Исклучи следење
+firstRun_feature_malware=Блокирање на штетни реклами
 firstRun_title=AdBlock Plus е успешно инсталиран
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Би сакале да ги поттикниме веб-страните да користат помалку збунувачки и помалку интрузивни реклами. Затоа направивме <a>збир строги правила</a> за да препознаеме прифатливи реклами, кои се прикажани по прв пат. Ќе можете да го <a>исклучите</a> тоа за неколку секунди.
 firstRun_toggle_on=ВКЛУЧЕНО
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Би сакале да ги поттикниме веб-страните да користат помалку збунувачки и помалку интрузивни реклами. Затоа направивме <a>збир строги правила</a> за да препознаеме прифатливи реклами, кои се прикажани по прв пат. Ќе можете да го <a>исклучите</a> тоа за неколку секунди.
+firstRun_contributor_credits=Листа на донатори
 firstRun_dataCorruptionWarning=Дали оваа страна постојано се појавува? <a>Притиснете овде!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Досадните реклами отсега ќе бидат блокирани
 firstRun_share=Кажи им на пријателите
+firstRun_share_headline=<a>Помогнете ни</a> да го направиме Интернетот поубаво место
+firstRun_feature_social_description=Автоматски ги елиминира рекламите кои се појавуваат со цел да ве натераат да ја „лајкните“ страната или слично.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Изгледа дека поради проблем вашите филтери беа ресетирани. Не бевме мо можност да пронајдеме резервна копија, и затоа ве молиме рачно да ги проверите филтерите во <a>Нагодувањата на Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Го прави вашиот пребарувач посигурен така што ги блокира познатите домени на вируси.
 firstRun_features=Adblock Plus може да прави повеќе од блокирање на реклами
 firstRun_donate=донирај
 firstRun_donate_label=Поддржи го нашиот проект
+firstRun_feature_social=Тргни ги копчињата „лајк“ или „сподели“ на другите страни
+firstRun_legacySafariWarning=Користите стара верзија на Сафари која не е поддржана од Adblock Plus. Овој приклучок можеби нема да работи како што очекувате и може да го уништи корисничкиот интерфејс на некои сајтови. Строго е препорачано да го наградите пребарувачот на верзија 6.1.1 или повисоко (на OS X 10.8), 7.0.1 и нагоре (на OS X 10.9) или да користите Firefox, Chrome или Opera.
diff --git a/chrome/locale/mk/global.properties b/chrome/locale/mk/global.properties
index b096c41..84f61a1 100644
--- a/chrome/locale/mk/global.properties
+++ b/chrome/locale/mk/global.properties
@@ -1,9 +1,11 @@
 disabled_tooltip=Adblock Plus е исклучен.
 type_label_font=фонт
-type_label_image=слика
+action0_tooltip=Лев клик за контекст-мени, среден клик за да вклучите или исклучите.
 type_label_other=друго
+notification_antiadblock_message=Оваа страна е позната по тоа што пушта намерни пораки до корисниците на Adblock Plus. Дали сакате Adblock Plus да ги скрие пораките?
 type_label_subdocument=рамка
 type_label_media=аудио/видео
+type_label_image=слика
 type_label_elemhide=скриено
 type_label_document=документ
 default_dialog_title=Adblock Plus
diff --git a/chrome/locale/mk/meta.properties b/chrome/locale/mk/meta.properties
index 86cf178..737b4fc 100644
--- a/chrome/locale/mk/meta.properties
+++ b/chrome/locale/mk/meta.properties
@@ -1,3 +1,4 @@
-translator=Марио Пуовиќ
+translator=Марио Пуовиќ, Андреј Антуновиќ, Владимир Палант
+description.short=Ги блокира досадните реклами на YouTube, Facebook, и многу други страни.\n\nАдБлок Плус ги поддржува сите реклами кои се необтрузивни и ги пропушта за да им помогне на креаторите на страните (тоа може да се исклучи во Нагодувањата.)
 name=Adblock Plus
-description=Рекламите беа вчера!
+description=Рекламите ќе бидат дамнешна историја!
diff --git a/chrome/locale/mk/subscriptionSelection.dtd b/chrome/locale/mk/subscriptionSelection.dtd
index 24efa2a..d03cc5e 100644
--- a/chrome/locale/mk/subscriptionSelection.dtd
+++ b/chrome/locale/mk/subscriptionSelection.dtd
@@ -1,5 +1,12 @@
-<!ENTITY list.download.website "Види вебстрана">
+<!ENTITY addMain.label "Исто така додај филтерска претплата "?1?"">
+<!ENTITY list.download.failed "Adblock Plus не можеше да ја преземи листата на филтери.">
 <!ENTITY list.download.retry "Обиди се повторно">
+<!ENTITY title.label "Име на фил&тер:">
+<!ENTITY list.download.website "Види вебстрана">
+<!ENTITY supplementMessage "Овој филтер е наменет за употреба заедно со филтерот "?1?" кој Вие не го користите.">
 <!ENTITY viewList.label "Види филтри">
 <!ENTITY visitHomepage.label "Посети ја домашната страна">
 <!ENTITY addSubscription.label "Додај претплата">
+<!ENTITY dialog.title "Додај филтери за AdBlock Plus">
+<!ENTITY location.label "Локација на листа на фил&тери:">
+<!ENTITY fromWeb.description "Ве молиме потврдете дека сакате да го додадете овој филтер. Можете да го промените името и локацијата пред да го додадете.">
diff --git a/chrome/locale/ml/composer.dtd b/chrome/locale/ml/composer.dtd
index 35d89ef..50bde39 100644
--- a/chrome/locale/ml/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/ml/composer.dtd
@@ -1,4 +1,5 @@
 <!ENTITY dialog.title "ആഡ് ആട്ബ്ലോക്ക്‌ പ്ലസ്‌ ഫിൽറ്റർ റൂൾ">
-<!ENTITY collapse.yes.label "ഉവ്">
+<!ENTITY collapse.yes.label "അതെ">
+<!ENTITY pattern.label "പാറ്റേണ്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം‍‍">
 <!ENTITY accept.label "ആഡ് ഫിൽറ്റർ">
-<!ENTITY collapse.no.label "ഇല്ല">
+<!ENTITY collapse.no.label "അല്ല">
diff --git a/chrome/locale/mn/filters.dtd b/chrome/locale/mn/filters.dtd
index 2e3ab50..b322126 100644
--- a/chrome/locale/mn/filters.dtd
+++ b/chrome/locale/mn/filters.dtd
@@ -5,9 +5,11 @@
 <!ENTITY sort.label "&Эрэмбэлэх нь">
 <!ENTITY filter.paste.label "Тавих">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.inProgress "Татаж байна...">
+<!ENTITY subscriptions.tab.label "шүүлтүүр захиалгын">
 <!ENTITY filter.delete.label "Устгах">
 <!ENTITY enabled.column "&Идэвхтэй">
 <!ENTITY viewMenu.label "Харах">
+<!ENTITY dialog.title "Adblock Plus шүүлтүүр Тохиргоо">
 <!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "Бүтэлгүйтэв, буруу хаяг">
 <!ENTITY hitcount.column "&Хандалт">
 <!ENTITY filter.cut.label "Хайчлах">
diff --git a/chrome/locale/mn/subscriptionSelection.dtd b/chrome/locale/mn/subscriptionSelection.dtd
index 77c3df8..5a6a8f5 100644
--- a/chrome/locale/mn/subscriptionSelection.dtd
+++ b/chrome/locale/mn/subscriptionSelection.dtd
@@ -3,8 +3,10 @@
 <!ENTITY list.download.retry "Дахиж оролдох">
 <!ENTITY title.label "Мэдээлэ&гчийн гарчиг:">
 <!ENTITY list.download.website "Вэбсайтыг харах">
+<!ENTITY supplementMessage "Энэ шүүгч захиалгын шүүлтүүр захиалгын дагуу ашиглаж болно гэсэн үг юм? "1?" хэрэв та нар хараахан ашиглаж байна.">
 <!ENTITY viewList.label "Шүүлтүүрүүд харах">
 <!ENTITY visitHomepage.label "Үндсэн хуудсанд зочлох">
 <!ENTITY addSubscription.label "Мэдээлэгч нэмэх">
 <!ENTITY dialog.title "Adblock Plus-д тавтай морил">
 <!ENTITY location.label "Шүүлтүүрийн жагсаалтын &байршил:">
+<!ENTITY fromWeb.description "Хэрэв та шүүлтүүр захиалгыг нэмэхийг хүсэж байна гэдгийг батлах уу. Та үүнийг нэмэхээсээ өмнө захиалгын гарчиг буюу байрлалыг өөрчилж болно.">
diff --git a/chrome/locale/ms/composer.dtd b/chrome/locale/ms/composer.dtd
index 5b2264c..8e674b1 100644
--- a/chrome/locale/ms/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/ms/composer.dtd
@@ -2,17 +2,17 @@
 <!ENTITY domainRestriction.label "Terhad pada domain: (&s)">
 <!ENTITY collapse.default.no.label "Gunakan default (tidak)">
 <!ENTITY firstParty.label "Pihak per&tama sahaja">
-<!ENTITY preferences.label "Papar penapi&s sedia ada...">
+<!ENTITY preferences.label "&Papar penapis sedia ada...">
 <!ENTITY pattern.label "Lihat pola">
 <!ENTITY thirdParty.label "Pihak keti&ga sahaja">
-<!ENTITY filter.label "Penapis &baru:">
+<!ENTITY filter.label "Penapis &baharu:">
 <!ENTITY collapse.label "&Jatuhkan yang disekat:">
 <!ENTITY match.warning "Pola yang anda masukkan tidak lagi memadani alamat yang akan disekat/dikecualikan dan tidak akan berkesan kepadanya.">
 <!ENTITY anchor.start.label "pada per&mulaan alamat">
 <!ENTITY matchCase.label "&Kes sepadan">
 <!ENTITY custom.pattern.label "&Ubah suai:">
 <!ENTITY unselectAllTypes.label "Tidak pilih">
-<!ENTITY type.whitelist.label "Peraturan penge&cualian">
+<!ENTITY type.whitelist.label "&Peraturan pengecualian">
 <!ENTITY regexp.warning "Pola yang anda masukkan akan diinterpretasi sebagai ungkapan biasa di mana ia boleh melambatkan penjelajahan web. Jika anda tidak berniat untuk menggunakan ungkapan biasa, tambah simbol (*) diakhir pola.">
 <!ENTITY dialog.title "Tambah peraturan penapis Adblock Plus">
 <!ENTITY basic.label "Paparan biasa">
@@ -25,7 +25,7 @@
 <!ENTITY domainRestriction.help "Gunakan pilihan ini untuk tentukan satu atau lebih domain secara berasingan dengan simbol "|". Penapis hanya akan digunakan pada domain terpilih sahaja. Simbol "~" sebelum domain bermaksud penapis tidak akan digunakan pada domain tersebut.">
 <!ENTITY accept.label "Tambah penapis">
 <!ENTITY options.label "Pilihan">
-<!ENTITY disabled.warning "Adblock Plus telah dinyahaktifkan. Anda masih boleh menambah penapis tetapi ia tidak akan aktif sehingga anda [link]aktifkan Adblock Plus[/link].">
+<!ENTITY disabled.warning "Adblock Plus telah dilumpuhkan. Anda masih boleh menambah penapis tetapi ia tidak akan dipasang sehingga anda [link]aktifkan Adblock Plus[/link].">
 <!ENTITY anchor.start.flexible.label "pada per&mulaan nama domain">
 <!ENTITY collapse.no.label "Tidak">
 <!ENTITY selectAllTypes.label "Pilih semua">
diff --git a/chrome/locale/ms/firstRun.properties b/chrome/locale/ms/firstRun.properties
index 031f5fa..b5fb2eb 100644
--- a/chrome/locale/ms/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/ms/firstRun.properties
@@ -1,19 +1,20 @@
-firstRun_feature_tracking_description=Lihat secara peribadi dengan menyahdayakan pengesanan - menyembunyikan trek anda dari syarikat-syarikat iklan yang akan menjejaki setiap langkah anda.
-firstRun_toggle_off=TUTUP
-firstRun_feature_tracking=Menyahdayakan pengesanan
-firstRun_feature_malware=Menyekat perisian berniat jahat
+firstRun_feature_tracking_description=Melayar secara bebas dengan melumpuhkan pengesanan - menyembunyikan anda dari syarikat-syarikat iklan yang akan menjejaki setiap langkah anda.
+firstRun_toggle_off=MATI
+firstRun_feature_tracking=Melumpuhkan pengesanan
+firstRun_feature_malware=Menyekat perisian jahat
 firstRun_title=Adblock Plus telah dipasang
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Kami ingin menggalakkan Laman web untuk menggunakan pengiklanan terus-terang, tidak mengganggu. Itulah sebabnya mengapa kita telah menetapkan <a>garis panduan yang ketat</a> untuk mengenalpasti iklan yang boleh diterima, yang ditunjukkan di bawah seting lalai. Jika anda masih mahu menyekat iklan setiap anda boleh <a>menyahdayakan</a> ini dalam beberapa saat.
-firstRun_toggle_on=Pada
-firstRun_contributor_credits=Kredit sebagai penyumbang
-firstRun_dataCorruptionWarning=Adakah laman ini muncul tidak terhenti-henti? <a>Klik di sini!</a>
-firstRun_acceptableAdsHeadline=Annoying iklan akan kini menjadi disekat
-firstRun_share=Beritahu rakan-rakan anda
-firstRun_share_headline=<a>Berikan tangan</a> dalam membuat laman web yang lebih baik
-firstRun_features=Adblock Plus boleh melakukan lebih daripada iklan yang menghalang
-firstRun_feature_malware_description=Membuat pelayaran anda lebih selamat dengan menyekat domain dikenali perisian berniat jahat.
-firstRun_feature_social_description=Secara automatik membuang pengalaman menyemak lalu anda daripada butang media sosial, seperti Facebook Like, yang muncul di laman web dan mengesan tingkah laku anda.
-firstRun_donate=mendermakan
-firstRun_donate_label=Menyokong projek kami
+firstRun_toggle_on=HIDUP
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Kami ingin menggalakkan Laman sesawang untuk menggunakan pengiklanan yang jelas dan tidak mengganggu. Itulah sebabnya mengapa kita mewujudkan <a>garis panduan yang ketat</a> untuk mengenalpasti iklan yang boleh diterima, yang ditunjukkan di bawah tetapan lalai. Jika anda masih mahu menyekat setiap iklan anda boleh <a>mematikan</a> ini dalam beberapa saat.
+firstRun_contributor_credits=Kredit kepada penyumbang
+firstRun_dataCorruptionWarning=Adakah laman ini muncul berkali-kali? <a>Klik di sini!</a>
+firstRun_acceptableAdsHeadline=Iklan yang mengganggu kini akan disekat
+firstRun_share=Beritahu rakan anda
+firstRun_share_headline=<a>Berikan bantuan</a> menjadikan laman sesawang tempat yang lebih baik
+firstRun_feature_social_description=Membuang butang media sosial daripada pengalaman pelayaran anda secara automatik, seperti Facebook Like, yang muncul di laman sesawang dan mengesan tingkah laku anda.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Terdapat isu yang menyebabkan semua penapisan telah ditanggalkan dan kami tidak dapat memasukkan semula maklumat sokongan. Dengan itu kami perlu melaras semula penapisan serta tetapan Iklan Yang Diterima. Sila periksa senarai penapisan dan tetapan Iklan Yang Diterima di dalam <a>Pilihan Adblock Plus</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Membuat pelayar anda lebih selamat dengan menyekat domain perisian jahat.
+firstRun_features=Adblock Plus boleh melakukan lebih daripada menghalang iklan
+firstRun_donate=Derma
+firstRun_donate_label=Sokong projek kami
 firstRun_feature_social=Mengalih keluar butang Media sosial
-firstRun_legacySafariWarning=Anda menggunakan versi lama Safari yang tidak disokong oleh Adblock Plus. Ia mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menjejaskan pengalaman pengguna di sesetengah tapak web. Kami amat mengesyorkan sama ada mengemaskini Safari 6 atau lebih tinggi (yang tersedia untuk Mac OS X 10.8 Mountain Lion) dan lebih tinggi(OS X 10.9 Mavericks), atau untuk menggunakan versi terkini pelayar Mozilla Firefox, Google Chrome atau Opera.
+firstRun_legacySafariWarning=Anda menggunakan versi lama Safari yang tidak disokong oleh Adblock Plus. Ia mungkin tidak berfungsi dengan betul atau menjejaskan pengalaman pengguna di sesetengah laman sesawang. Kami amat mengesyorkan sama ada mengemaskini kepada Safari 6.1.1 atau lebih tinggi (bagi Mac OS X 10.8 Mountain Lion) atau Safari 7.0.1 pada yang lebih tinggi (OS X 10.9 Mavericks), atau gunakan versi terkini pelayar Mozilla Firefox, Google Chrome atau Opera.
diff --git a/chrome/locale/nl/firstRun.properties b/chrome/locale/nl/firstRun.properties
index 81743e9..3d62d2b 100644
--- a/chrome/locale/nl/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/nl/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=UIT
 firstRun_feature_tracking=Tracking uitschakelen
 firstRun_feature_malware=Malware Blokkering
 firstRun_title=Adblock plus is geïnstalleerd
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Wij zouden websites willen aanmoedigen eenvoudige, niet-opdringerige advertenties te gebruiken. Daarom hebben we <a>strikte richtlijnen</a> opgesteld om acceptabele advertenties te identificeren, die worden getoond onder Standaardinstellingen. Als u alsnog alle advertenties wilt blokkeren, kunt u dit in een paar seconden <a>uitschakelen</a>.
 firstRun_toggle_on=AAN
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Wij zouden websites willen aanmoedigen eenvoudige, niet-opdringerige advertenties te gebruiken. Daarom hebben we <a>strikte richtlijnen</a> opgesteld om acceptabele advertenties te identificeren, die worden getoond onder Standaardinstellingen. Als u alsnog alle advertenties wilt blokkeren, kunt u dit in een paar seconden <a>uitschakelen</a>.
 firstRun_contributor_credits=Bijdrager Credits
 firstRun_dataCorruptionWarning=Blijft deze pagina verschijnen? <a>Klik hier!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Vervelende advertenties zullen nu worden geblokkeerd
 firstRun_share=Vertel uw vrienden
 firstRun_share_headline=<a>Help ons</a> om van het web een betere plek te maken
-firstRun_features=Adblock Plus kan meer doen dan advertenties blokkeren
-firstRun_feature_malware_description=Maak het browsen veiliger door het blokkeren van bekende malware domeinen.
 firstRun_feature_social_description=Verwijder social media-knoppen (zoals de Facebook "Like" knop) automatisch, omdat die op webpagina's verschijnen en uw surfgedrag volgen.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Het lijkt er op dat een probleem was waardoor alle filters verwijderd werden en het onmogelijk was om een backup terug te zetten. Hierdoor hebben we al uw filters en Acceptabele Advertenties instellingen moeten resetten. Controleer A.U.B. uw instellingen in de <a>Adblock Plus Opties</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Maak het browsen veiliger door het blokkeren van bekende malware domeinen.
+firstRun_features=Adblock Plus kan meer doen dan advertenties blokkeren
 firstRun_donate=doneren
 firstRun_donate_label=Steun ons project
 firstRun_feature_social=Verwijder Social Media knoppen
diff --git a/chrome/locale/pt-BR/composer.dtd b/chrome/locale/pt-BR/composer.dtd
index d8b038d..e0ab6d9 100644
--- a/chrome/locale/pt-BR/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/pt-BR/composer.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY anchor.end.label "no f&inal do endereço">
-<!ENTITY domainRestriction.label "Restringir domínio:">
+<!ENTITY domainRestriction.label "Restringir ao &domínio:">
 <!ENTITY collapse.default.no.label "Usar padrão (não)">
 <!ENTITY firstParty.label "So&mente mesmo domínio">
 <!ENTITY preferences.label "Mostrar filtros existentes...">
 <!ENTITY pattern.label "Procurar padrão">
 <!ENTITY thirdParty.label "So&mente de terceiros">
 <!ENTITY filter.label "Novo &filtro:">
-<!ENTITY collapse.label "Es&tado de crise bloqueado:">
+<!ENTITY collapse.label "Es&conder bloqueados:">
 <!ENTITY match.warning "O padrão que você digitou não corresponde mais ao endereço a ser bloqueado/liberado e não terá efeito sobre ele.">
 <!ENTITY anchor.start.label "no &começo do endereço">
 <!ENTITY matchCase.label "&Diferenciar maiúsculas/minúsculas">
diff --git a/chrome/locale/pt-PT/composer.dtd b/chrome/locale/pt-PT/composer.dtd
index c864644..2c63a65 100644
--- a/chrome/locale/pt-PT/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/pt-PT/composer.dtd
@@ -28,6 +28,6 @@
 <!ENTITY disabled.warning "O Adblock Plus está inativo. Pode adicionar filtros mas estes não serão aplicados até que [link]ative o Adblock Plus[/link].">
 <!ENTITY anchor.start.flexible.label "no &início do nome de domínio">
 <!ENTITY collapse.no.label "Não">
-<!ENTITY selectAllTypes.label "Seleccionar todos">
+<!ENTITY selectAllTypes.label "Selecionar tudo">
 <!ENTITY advanced.label "Vista avançada">
 <!ENTITY pattern.explanation "O padrão pode ser qualquer parte do endereço; o asterisco (*) funciona como wildcard. O filtro só será aplicado ao(s) endereço(s) que correspondam ao padrão indicado.">
diff --git a/chrome/locale/si-LK/composer.dtd b/chrome/locale/si-LK/composer.dtd
new file mode 100644
index 0000000..daed9ea
--- /dev/null
+++ b/chrome/locale/si-LK/composer.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY accept.label "පෙරුමක් එකතු කරන්න">
+<!ENTITY type.filter.label "&වලකාලීමේ පෙරුම්">
+<!ENTITY disabled.warning "Adblock Plus ක්‍රියා විරහිත කර ඇත. ඔබ විසින් එකතු කරන පෙරුම් සියල්ලක්ම Adblock Plus [link]නැවත සක්‍රීය[/link] කරන තුරු සක්‍රීව නොවේ.">
+<!ENTITY preferences.label "&දැනටමත් ඇති පෙරුම් පෙන්වන්න...">
+<!ENTITY advanced.label "ඉහළ දැක්ම">
+<!ENTITY pattern.label "රටා සඳහා පිරික්සන්න">
+<!ENTITY type.whitelist.label "E&හැරදැමීමේ පෙරුම්">
+<!ENTITY dialog.title "Adblock Plus පෙරුම් නීතියක් එකතු කරන්න">
+<!ENTITY basic.label "මූලික දැක්ම">
+<!ENTITY filter.label "නව &පෙරුම්:">
diff --git a/chrome/locale/si-LK/meta.properties b/chrome/locale/si-LK/meta.properties
index ac8a805..b04aab7 100644
--- a/chrome/locale/si-LK/meta.properties
+++ b/chrome/locale/si-LK/meta.properties
@@ -1,3 +1,6 @@
-translator=එච්.එම්.ඩි.එම්.පී හඳපාන්ගොඩ
-description.short=ඔබට වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රශ්නයක්ද ?.එසේ නම් අදම adblockpush දිගුව ස්ථාපිත කරගන්න. වැඩි දුර විස්තර මෙතනින් \n\n http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
-description=පෙර දින දැන්වීම්
+description.short=Youtube, Facebook ඇතුලු ඔනෑම වෙබ් අඩවියක ඇති කරදරකාරී දැන්වීම් සියල්ලක්ම අවහිර කිරීම සහ තවත් පහසුකම් රැසක්.
+name=ඇඩ්බ්ලොක් ප්ලස්
+description.long.addition1=ඇඩ්බ්ලොක් ප්ලස් 2.0 සමග කරදරකාරී නොවන දැන්වීම සඳහා ඉඩ ලබාදීමේ පහසුමකද ඔබට ලබා දෙනු ඇත.මෙහි මූලික අරමුන කරදරකාරී නොවන වෙබ් දැන්වීම් සඳහා ඉඩක් ලබා දීමත් සියල්ලන්ම එවන් වෙලඳ දැන්වීම් සඳහා පෙලඹවීමත් වනු ඇත.<a href="http://adblockplus.org/en/acceptable-ads">වැඩි විස්තර</a>
+translator=එච්.එම්.ඩි.එම්.පී හඳපාන්ගොඩ, මලිත් විජේසිංහ
+description.long=ඇඩ්බ්ලොක් ප්ලස් ඔබට අන්තර්ජාලයේ අයිතිය ඔබ සතු කරගනිමින් ඔබට අවැසි ලෙස එහි සැරි සැරීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙනු ඇත. මෙම ඇඩොනය පෙරුම් 40ක් සහ විවිධ වූ භාෂා ගනනාවක් සඳහා සහාය දක්වන අතර ස්වයංක්‍රීයව දැන්වීම් වලකාලමින් ඔබව විනාශකාරී වෙබ් අඩවි වලින්ද ආරක්ෂා කරනු ඇත. මෙහි අඩංගු ඔබට අවැසි ලෙස වෙනස්කම් වලට ලක් කිරීමේ පහසුවද සලසා ඇත. ෆ්ලෑශ් නිර්මාන හෝ විවිධ කරදරකාරී රූප ඉවත් කිරීම, වීවිධ කරදරකාරී කේත ඉවත් කිරීමත් මෙහි විශෙෂ ලක්ෂණයකි.
+description=දැන්වීම් යනු දැන් අතීතයකි!
diff --git a/chrome/locale/sl/firstRun.properties b/chrome/locale/sl/firstRun.properties
index d749c77..747428d 100644
--- a/chrome/locale/sl/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/sl/firstRun.properties
@@ -5,7 +5,7 @@ firstRun_feature_malware=Blokiranje zlonamernih spletnih mest
 firstRun_title=Adblock Plus je bil nameščen
 firstRun_toggle_on=VKLOP
 firstRun_acceptableAdsExplanation=Želimo spodbujati uporabo preprostih, nevsiljivih oglasov na spletnih straneh. Zato smo vpeljali <a>stroge kriterije</a> prepoznavanja sprejemljivih oglasov, ki so privzeto prikazani. Če vseeno želite blokirati vse oglase, jih lahko <a>onemogočite</a> v nekaj sekundah.
-firstRun_contributor_credits=Krediti sodelavcev
+firstRun_contributor_credits=Zasluge sodelavcev
 firstRun_dataCorruptionWarning=Se vam ta stran še vedno prikazuje? <a>Kliknite tukaj!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Nadležni oglasi bodo zdaj blokirani
 firstRun_share=Povejte svojim prijateljem
diff --git a/chrome/locale/sl/overlay.dtd b/chrome/locale/sl/overlay.dtd
index f0320d2..e2f61ae 100644
--- a/chrome/locale/sl/overlay.dtd
+++ b/chrome/locale/sl/overlay.dtd
@@ -18,7 +18,7 @@
 <!ENTITY toolbarbutton.label "Adblock Plus">
 <!ENTITY context.frame.label "Adblock - okviri">
 <!ENTITY blocked.tooltip "Blokirani elementi na tej strani:">
-<!ENTITY hideplaceholders.label "Skrij ograde &blokoranih elementov">
+<!ENTITY hideplaceholders.label "Skrij ograde &blokiranih elementov">
 <!ENTITY showinstatusbar.label "Pokaži &v vrstici stanja">
 <!ENTITY sidebar.title "Elementi blokad na trenutni strani">
 <!ENTITY options.label "Mo&žnosti">
diff --git a/chrome/locale/sl/sendReport.dtd b/chrome/locale/sl/sendReport.dtd
index 47ebf1b..eb4fb50 100644
--- a/chrome/locale/sl/sendReport.dtd
+++ b/chrome/locale/sl/sendReport.dtd
@@ -28,7 +28,7 @@ da problem ni bil že rešen. Prosim počakajte ...">
 <!ENTITY data.label "Podatki poročila:">
 <!ENTITY recentReports.label "Vaša nedavno poslana poročila">
 <!ENTITY typeWarning.description "Nakazali ste, da želite poročati o splošni težavi z Adblock Plus, ne pa o težavi s filtri. Upoštevajte, da je o takšnih težavah najbolje poročati na [link]forumu Adblock Plus[/link]. Poročanje o težavah uporabite le za podporo obstoječe razprave, saj sicer nihče ne bo opazil vašega poročila, razen če ne podate povezavo nanj. Samodejno ustvarjena povezava bo na voljo po pošiljanju poročila.">
-<!ENTITY issues.disabled.description "Adblock Plus je onemogoče, v trenutnem stanju ne more blokirati ničesar.">
+<!ENTITY issues.disabled.description "Adblock Plus je onemogočen, v trenutnem stanju ne blokira ničesar.">
 <!ENTITY attachExtensions.label "Poroči&lu priložite seznam aktivnih razširitev, če je vzrok težave spor z dodatkom">
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.add.label "Dodaj naročnino na filter">
 <!ENTITY issues.disabledfilters.enable.label "Omogoči filter">
@@ -36,7 +36,7 @@ da problem ni bil že rešen. Prosim počakajte ...">
 <!ENTITY issues.nosubscriptions.description "Kot kaže, niste naročeni na noben seznam filtrov, ki samodejno odstranijo neželene vsebine s spletnih strani.">
 <!ENTITY typeSelector.falsePositive.description "Izberite to možnost, če strani manjka pomembna vsebina, če se prikaže nepravilno ali ne deluje pravilno. Določite lahko, ali je Adblock Plus kriv težav, tako da ga začasno izključite.">
 <!ENTITY typeSelector.other.label "Druga težava">
-<!ENTITY emailComment.label "Bilo bi dobro, da vneseš veljaven email, tako da se na vas lahko obrnemo, če bodo obstajala vprašanja glede poročila. Pravtako nam omogoča prepoznati vaše prispevke in tako lažje določiti prioriteto višje.">
+<!ENTITY emailComment.label "Priporočamo, da vnesete veljaven e-poštni naslov, tako da se na vas lahko obrnemo, če bodo obstajala vprašanja glede poročila. Prav tako nam omogoča prepoznati vaše prispevke in tako določiti prioriteto višje.">
 <!ENTITY issues.whitelist.remove.label "Ponovno omogoči Adblock Plus na tej strani">
 <!ENTITY outdatedSubscriptions.description "Ta filter ni bil posodobljen vsaj dva tedna.
 Preden pošljete poročilo, posodobite vse naročene fitre,
diff --git a/chrome/locale/sv-SE/firstRun.properties b/chrome/locale/sv-SE/firstRun.properties
index 29afd06..193424b 100644
--- a/chrome/locale/sv-SE/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/sv-SE/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=AV
 firstRun_feature_tracking=Inaktivera Spårning
 firstRun_feature_malware=Malwareblockering
 firstRun_title=Adblock Plus har installerats
-firstRun_acceptableAdsExplanation=Vi vill uppmuntra webbplatser att använda enkel, diskret reklam. Det är därför vi har fastställt <a>strikta riktlinjer</a> för att identifiera acceptabla annonser, som visas under standardinställningar. Om du fortfarande vill blockera alla annonser kan du <a>inaktivera</a> detta inom ett par sekunder.
 firstRun_toggle_on=PÅ
+firstRun_acceptableAdsExplanation=Vi vill uppmuntra webbplatser att använda enkel, diskret reklam. Det är därför vi har fastställt <a>strikta riktlinjer</a> för att identifiera acceptabla annonser, som visas under standardinställningar. Om du fortfarande vill blockera alla annonser kan du <a>inaktivera</a> detta inom ett par sekunder.
 firstRun_contributor_credits=Tack till
 firstRun_dataCorruptionWarning=Fortsätter denna sida att visas? <a>Klicka här!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Irriterande annonser blockeras nu
 firstRun_share=Berätta för dina vänner
 firstRun_share_headline=<a>Hjälp oss</a> att göra webben till en bättre plats
-firstRun_features=Adblock Plus kan göra mer än att blockera reklam
-firstRun_feature_malware_description=Göra din surfning säkrare genom att blockera kända skadliga domäner.
 firstRun_feature_social_description=Förbättrar automatiskt din webbupplevelse genom borttagning av sociala medier knappar, såsom Facebook Gilla, som visas på webbsidor och spåra ditt beteende.
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=Det verkar som ett problem har orsakat att alla filter har tagits bort och det gick inte att återställa en säkerhetskopia. Vi var därför tvunga att att återställa dina Filter och Acceptabla Annonser inställningar. Vänligen kontrollera dina Filterlistor och Acceptabla Annonser inställningar i <a>Adblock Plus alternativ</a>.
+firstRun_feature_malware_description=Göra din surfning säkrare genom att blockera kända skadliga domäner.
+firstRun_features=Adblock Plus kan göra mer än att blockera reklam
 firstRun_donate=donera
 firstRun_donate_label=Stöd vårt projekt
 firstRun_feature_social=Ta bort knappar för Sociala Medier
diff --git a/chrome/locale/ta-LK/composer.dtd b/chrome/locale/ta-LK/composer.dtd
index 400fcf7..fe9ac04 100644
--- a/chrome/locale/ta-LK/composer.dtd
+++ b/chrome/locale/ta-LK/composer.dtd
@@ -1,18 +1,26 @@
-<!ENTITY collapse.label "&தடுக்கப்பட்ட பட்டியலைச் சுருக்குக:">
-<!ENTITY accept.label "வடிகட்டியைச் சேர்">
-<!ENTITY type.filter.label "&தடுப்பு வடிகட்டி">
-<!ENTITY options.label "விருப்பத்தேர்வுகள்">
-<!ENTITY disabled.warning "ஆட்ப்ளாக் பிளஸ் தற்போது செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நீங்கள் வடிகட்டிகளைச் சேர்க்கலாம். ஆனால், அவை நீங்கள் [link]ஆட்ப்ளாக் பிளசினைச் செயல்படுத்தும்[/link] வரை செயல்படுத்தப்பட மாட்டாது.">
+<!ENTITY anchor.end.label "மின்முகவரியின் இறுதி ">
 <!ENTITY collapse.default.no.label "கொடாநிலையாகப் பயன்படுத்துக (இல்லை)">
+<!ENTITY firstParty.label "முதல் பகுதி மட்டும் ">
 <!ENTITY preferences.label "&நடப்பு வடிகட்டிகளைக் காட்டு...">
-<!ENTITY advanced.label "மேம்பட்ட தோற்றம்">
 <!ENTITY pattern.label "வரிசைத்தன்மைக்காக பார்க்கிறது">
-<!ENTITY selectAllTypes.label "அனைத்தையும் தேர்ந்தெடு">
+<!ENTITY thirdParty.label "& மூன்றாம்-தரப்பு மட்டுமே">
+<!ENTITY filter.label "புதிய &வடிகட்டி:">
+<!ENTITY unselectAllTypes.label "எதையும் தேர்ந்தெடுக்காதே">
+<!ENTITY match.warning "நீங்கள் உள்ளிட்ட வடிவத்தை பொருந்தினால் முகவரி தடுக்கப்பட்டுள்ளது /whitelisted அதனால் எந்த விளைவும் இல்லை.">
+<!ENTITY anchor.start.label "முகவரியின் துவக்கத்தில் ">
+<!ENTITY types.label "எல்லா வகைக்கும் ">
+<!ENTITY custom.pattern.label "& விருப்பம்:">
+<!ENTITY collapse.label "&தடுக்கப்பட்ட பட்டியலைச் சுருக்குக:">
 <!ENTITY type.whitelist.label "&விடுப்பு விதி">
-<!ENTITY collapse.no.label "இல்லை">
 <!ENTITY dialog.title "ஆட்ப்ளாக் பிளஸ் வடிகட்டி விதியைச் சேர்">
 <!ENTITY basic.label "சாதாரண தோற்றம்">
-<!ENTITY filter.label "புதிய &வடிகட்டி:">
-<!ENTITY unselectAllTypes.label "எதையும் தேர்ந்தெடுக்காதே">
-<!ENTITY collapse.default.yes.label "கொடாநிலையாகப் பயன்படுத்துக (ஆம்)">
+<!ENTITY type.filter.label "&தடுப்பு வடிகட்டி">
 <!ENTITY collapse.yes.label "ஆம்">
+<!ENTITY collapse.default.yes.label "கொடாநிலையாகப் பயன்படுத்துக (ஆம்)">
+<!ENTITY accept.label "வடிகட்டியைச் சேர்">
+<!ENTITY options.label "விருப்பத்தேர்வுகள்">
+<!ENTITY disabled.warning "ஆட்ப்ளாக் பிளஸ் தற்போது செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நீங்கள் வடிகட்டிகளைச் சேர்க்கலாம். ஆனால், அவை நீங்கள் [link]ஆட்ப்ளாக் பிளசினைச் செயல்படுத்தும்[/link] வரை செயல்படுத்தப்பட மாட்டாது.">
+<!ENTITY anchor.start.flexible.label "களப்பெயரின் துவக்கத்தில் ">
+<!ENTITY collapse.no.label "இல்லை">
+<!ENTITY selectAllTypes.label "அனைத்தையும் தேர்ந்தெடு">
+<!ENTITY advanced.label "மேம்பட்ட தோற்றம்">
diff --git a/chrome/locale/ta-LK/filters.dtd b/chrome/locale/ta-LK/filters.dtd
new file mode 100644
index 0000000..9eceebf
--- /dev/null
+++ b/chrome/locale/ta-LK/filters.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!ENTITY subscription.lastDownload.inProgress "பதிவிறக்குகிறது...">
+<!ENTITY subscription.showHideFilters.label "வடிகட்டிகளைக் காண்பி/மறை">
+<!ENTITY subscription.actions.label "செயல்கள்">
+<!ENTITY addSubscriptionOther.label "வேறு சந்தா சேர்">
+<!ENTITY subscription.source.label "வடிகட்டி பட்டியல்">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.invalidURL "தோல்வி, செல்லத்தக்க இல்லை முகவரி">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.connectionError "தோல்வியடைந்தது, பதிவிறக்கம் தோல்வி">
+<!ENTITY addSubscriptionAdd.label "சேர்">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.success "வெற்றி">
+<!ENTITY addSubscriptionCancel.label "ரத்து செய்">
+<!ENTITY subscription.homepage.label "முகப்புப்பக்கம்">
+<!ENTITY subscription.delete.label "நீக்கு">
+<!ENTITY subscription.moveUp.label "மேலே நகர்த்து">
+<!ENTITY addSubscription.label "சேர் & சந்தா வடிகட்டு">
+<!ENTITY dialog.title "Adblock Plus வடிகட்டி விருப்பங்கள்">
+<!ENTITY subscription.moveDown.label "கீழே நகர்த்து">
+<!ENTITY filters.tab.label "விருப்ப வடிகட்டிகள்">
+<!ENTITY subscription.lastDownload.label "இறுதி பதிவிறக்கம்:">
+<!ENTITY subscriptions.tab.label "வடிகட்டி சந்தாக்கள்">
diff --git a/chrome/locale/ta-LK/sidebar.dtd b/chrome/locale/ta-LK/sidebar.dtd
new file mode 100644
index 0000000..e1200ff
--- /dev/null
+++ b/chrome/locale/ta-LK/sidebar.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!ENTITY tooltip.size.label "அளவு:">
+<!ENTITY whitelisted.label "Whitelisted பக்கம்">
+<!ENTITY tooltip.filter.label "செயலில் வடிகட்டு:">
+<!ENTITY tooltip.type.blocked "(தடுக்கப்பட்டது)">
+<!ENTITY docDomain.firstParty "(முதல் நபர்)">
+<!ENTITY reattach.label "மீண்டும் சேர்">
+<!ENTITY search.label "& தேடல்:">
+<!ENTITY docDomain.thirdParty "(மூன்றாம் நபர்)">
+<!ENTITY filterSource.label "வடிகட்டி மூலம்">
+<!ENTITY address.label "முகவரி">
+<!ENTITY noitems.label "தடுக்ககூடிய உருப்படிகள் இல்லை">
+<!ENTITY size.label "அளவு">
+<!ENTITY type.label "வகை">
+<!ENTITY tooltip.type.label "வகை:">
+<!ENTITY tooltip.docDomain.label "மூல ஆவணம்:">
+<!ENTITY state.label "நிலை">
+<!ENTITY docDomain.label "மூல ஆவணம்">
+<!ENTITY filter.label "வடிகட்டி">
+<!ENTITY detach.label "நீக்கு">
+<!ENTITY tooltip.address.label "முகவரி:">
diff --git a/chrome/locale/vi/firstRun.properties b/chrome/locale/vi/firstRun.properties
index 8bfd8ef..b01f55d 100644
--- a/chrome/locale/vi/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/vi/firstRun.properties
@@ -10,7 +10,7 @@ firstRun_dataCorruptionWarning=Có phải trang này luôn hiển thị? <a>Bấ
 firstRun_acceptableAdsHeadline=Những quảng cáo phiền phức sẽ bị chặn
 firstRun_share=Nói với bạn bè của bạn
 firstRun_share_headline=<a>Giúp chúng tôi một tay</a> trong việc làm trang mạng trở nên tốt hơn
-firstRun_features=Adblock Plus có thể làm nhiều hơn là chặn quảng cáo
+firstRun_features=Adblock Plus không chỉ có thể chặn quảng cáo
 firstRun_feature_malware_description=Làm cho trình duyệt an toàn hơn bằng cách chặn các tên miền chứa phần mềm độc hại.
 firstRun_feature_social_description=Tự động loại bỏ lịch duyệt của các nút truyền thông mạng xã hội, như là nút Thích Facebook, xuất hiện trên trang mạng và theo dõi hành vi của bạn.
 firstRun_donate=ủng hộ
diff --git a/chrome/locale/zh-TW/firstRun.properties b/chrome/locale/zh-TW/firstRun.properties
index 4427e43..1b1631d 100644
--- a/chrome/locale/zh-TW/firstRun.properties
+++ b/chrome/locale/zh-TW/firstRun.properties
@@ -3,16 +3,17 @@ firstRun_toggle_off=關閉
 firstRun_feature_tracking=停用追蹤
 firstRun_feature_malware=惡意軟體過濾
 firstRun_title=Adblock Plus 已安裝完成
-firstRun_acceptableAdsExplanation=我們想鼓勵網站改採簡樸且不過於搶眼的廣告。這也是我們之所以建立<a>嚴格的規範</a>來辨識非侵入式廣告的原因,這種類型的廣告預設會顯示出來。若您仍想阻擋所有的廣告,可以輕鬆地<a>停用此功能</a> 。
 firstRun_toggle_on=開啟
+firstRun_acceptableAdsExplanation=我們想鼓勵網站改採簡樸且不過於搶眼的廣告。這也是我們之所以建立<a>嚴格的規範</a>來辨識非侵入式廣告的原因,這種類型的廣告預設會顯示出來。若您仍想阻擋所有的廣告,可以輕鬆地<a>停用此功能</a> 。
 firstRun_contributor_credits=貢獻名單
 firstRun_dataCorruptionWarning=這個頁面一直跳出來嗎? <a>請看這裡!</a>
 firstRun_acceptableAdsHeadline=從現在起,煩人的廣告都將煙消雲散
 firstRun_share=告訴您的朋友
 firstRun_share_headline=<a>請助我們一臂之力</a>,讓網路變得更美好
-firstRun_features=Adblock Plus 不只可以過濾廣告
-firstRun_feature_malware_description=過濾惡意網域可使您的瀏覽過程更加安全。
 firstRun_feature_social_description=自動擺脫如 Facebook Like 這類出現在網頁上追蹤您瀏覽習慣的社交按鈕。
+firstRun_filterlistsReinitializedWarning=有一個問題已刪除了所有的廣告過濾器,我們也無法還原備份。因此我們得重新設置您的廣告過濾器和可接受的廣告設置。請在<a>Adblock Plus 選項</a>裡檢查您的廣告過濾器名單和可接受的廣告設置。
+firstRun_feature_malware_description=過濾惡意網域可使您的瀏覽過程更加安全。
+firstRun_features=Adblock Plus 不只可以過濾廣告
 firstRun_donate=贊助
 firstRun_donate_label=支援我們的專案
 firstRun_feature_social=移除社交媒體按鈕

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-mozext/adblock-plus.gitMore information about the Pkg-mozext-commits mailing list