[Pkg-net-snmp-devel] Bug#851946: libc-client2007e-dev also depends on libssl-dev

Ondřej Surý ondrej at sury.org
Fri Jan 20 09:30:26 UTC 2017


JFTR libc-client2007e-dev also depends on libssl-dev

Lovely, just lovely.
-- 
Ondřej Surý <ondrej at sury.org>
Knot DNS (https://www.knot-dns.cz/) – a high-performance DNS server
Knot Resolver (https://www.knot-resolver.cz/) – secure, privacy-aware,
fast DNS(SEC) resolver
Vše pro chleba (https://vseprochleba.cz) – Mouky ze mlýna a potřeby pro
pečení chleba všeho druhuMore information about the Pkg-net-snmp-devel mailing list