[Pkg-oss4-maintainers] hey: 1 l 5 Q

Michelle Dorrance michelledorrance at hotmail.com
Mon Sep 13 09:49:30 UTC 2010


== Re: Dobry den == == V j i 4 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, k c d 9  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, 9 e U 2  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 L 0 V K 
 5 g L v 


==Re:==Hello== U Y Z W 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, 9 b L 6  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. X J N F Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 V 3 8 c 
 S h i C 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-oss4-maintainers/attachments/20100913/fbd1ddd4/attachment.htm>


More information about the Pkg-oss4-maintainers mailing list