[php-maint] Bug#348499: tls:// urls don't work anymore since last upgrade in testing

Koos Vriezen k.vriezen at vgelder.com
Tue Jan 17 11:09:01 UTC 2006


Package: php4-cgi
Version: 4.4.0-4

Hi,

The php version entering testing at 4.4.0-4, broken code like (from
squirrelmail):

//$imap_server_address = "192.168.2.200";
$imap_server_address = "tls://192.168.2.200";
//$imap_port  = 143; // imap2
$imap_port  = 993; // imaps
$imap_stream = @fsockopen($imap_server_address, $imap_port, $error_number, $error_string, 15);
if (!$imap_stream)
   // error

in case the imaps lines are in use, there is no $imap_stream. On the
imaps server side, I see:

Command stream end of file, while reading line user=??? host=narobi.dmz [192.168.2.2]

Like said, this used to work with previous version in testing. Google
give me this link: http://bugs.php.net/bug.php?id=29934&edit=1 which
suggests that openssl should be static linked for php4.

Thanks,

Koos Vriezen

***************DISCLAIMER***************
Bewijs van Afstand:
Dit emailbericht is slechts bestemd voor de personen aan wie het is gericht
en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet
openbaar mag worden gemaakt zonder goedkeuring van de auteur.
Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons op
de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen zonder het te kopiëren of
te distribueren.
Ons bedrijf staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud
van een verzonden bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Disclaimer:
This E-mail is for use of the intended recipient(s) only and can contain
information that is personal or confidential. It is prohibited to distribute
the content of this message without the author's prior permission.
If you have received it in error, please notify the sender and immediately
delete this message without distributing or retaining copies hereof.
Our company is not responsible for the comprehensiveness of this message nor
it's time of delivery.
*********************************************
More information about the pkg-php-maint mailing list