[php-maint] INWESTYCYJNE INTERESY w Ukrainie: 12-13 lipca 2008 r., Lwow, Hotel "Sputnik"

Philip Netty at hotmail.com
Mon May 26 02:27:42 UTC 2008


  Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Consultingowe, Kijów, Ukraina.
              + 38 (044) 4•5•5•9•9•9•9
           Kto włada informacją - włada światem 

 
               Serdecznie zapraszamy na
        Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat 
>          "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
              XXVIII Międzynarodowa konferencja
 
>             INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICą:
                Twoja firma na Ukrainie

            12-13 lipca 2008, Lwów, Hotel "Sputnik"
         (zakwaterowanie od 11 lipca do 14 lipca 2008 roku) 

• Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
• Przepisy prawne, exportowo-importowe. 
• W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
• Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy

> Program konferencji skierowany jest do:
* właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji
* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
* kadry zarządzającej,
* kierowników działów zbytu, 
* specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, 
a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Program konferencji: http://www.seminar.pl.ua 

Kwestionariusz zgłoszeniowy http://seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc

prośba wyslać 
•	faksem  (+ 38 044 455 – 99 - 99)  
•	faksem  (+ 38 044 455 – 93 - 14) faks-automat 

 
1) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do organizatora niniejszego kwestionariusza 
2) Wpłatę za konferencjie należy dokonać na podstawie wysłanego przez organizatorów rachunku

More information about the pkg-php-maint mailing list