[php-maint] Bug#380731: Congratulations - Gratulace jste vyhráli

Microsoft Email Promotions info.win at microsoft.com
Sun Dec 6 12:46:28 UTC 2009


Congratulations - Gratulace jste vyhráli

The MICROSOFT EMAIL PROMO TEAM is glad to announce that
after a successful completion of the PROMO DRAWS held on the
5th December 2009,your e-mail address,attached to winning
numbers:(11) (80) (12)(96) (09) (43) won in the Tenth
lottery category.

You have therefore been approved to claim a total sum of
£250,000,00 Pounds Sterling in cash credited to REF NO:MICRO-L/2009-END10.

All participants were selected through our Microsoft computer
ballot system drawn from 167,000 Names,as part of our
International  "E-MAIL" Promotion Program for our prominent
MS-WORD users all over the world and for the continuous use
of the internet. You are advised to contact the claims
processor with the details below via his e-mail address :

NAME:  Ivan Nickerson
EMAIL: ivannickerson_claims at yahoo.com.hk

PLEASE NOTE YOU ARE TO SEND THE FOLLOWING INFORMATION TO CLAIM YOUR PRIZE:
1.Full Name:... 2.Address:... 3.Phone:... 4.Country:... 5.Sex/Gender:...


YOURS SINCERELY,
LOUIZA NORWOOD.
________________________________________________________________

Gratulace - jste vyhráli

MICROSOFT EMAIL PROMO TÝM je potešením oznamujeme, že
Po úspešném dokoncení PROMO sestavuje se konalo ve dnech
06 prosince 2009, svou e-mailovou adresu, pripojené k vítezství
císla: (11) (80) (12) (96) (09) (43) vyhrál v desátém
loterie kategorie.

Jste byl schválen proto, aby pohledávky v celkové výši
250,000,00 Kc libra v hotovosti pripsána Odkaz NO: MICRO-L/2009-END10.

Všichni úcastníci byli vybráni prostrednictvím naší pocítacové spolecnosti
Microsoft
volební systém, vycházející z 167.000 jména, jako soucást našeho
Mezinárodní "E-MAIL:" Podpora Program pro naše prední
MS-WORD uživatelu po celém svete a pro trvalé použití
z internetu. Nacházíte se doporucuje kontaktovat pohledávek
procesor s detaily níže prostrednictvím svého e-mailovou adresu:

Jméno: Ivan Nickerson
EMAIL: ivannickerson_claims at yahoo.com.hk

UPOZORNENÍ JSTE zaslat tyto informace REKLAMACI VAŠE CENA:
1.Full Jméno: ... 2.Address: ... 3.Phone: ... 4.Country: ... 5.Sex/Gender:
...


S pozdravem,
Louiza Norwood.


More information about the pkg-php-maint mailing list