[php-maint] = Kryzys ekonomiczny - wyzwania i perspektywy =

EURO 2012 Silvester at gmail.com
Fri Jan 30 03:27:39 UTC 2009


> Kryzys ekonomiczny - wyzwania i perspektywy
Nikt na świecie nie może powiedzieć, że nie dotknął go kryzys ekonomiczny, ale jego wpływ 
na nasz kraj nie jest katostroficzny. W obectej sytuacji możny stwierdzić,że kryzys stwarza więcej szans.
Na dzień dzisiejszy z jednej strony sektor budowlany w Ukrainie został tymczasowo sparaliżowany. 
Z drugiej strony prowadzi to do urealnienia cen na nieruchomości na Ukrainie i co daje możliwość 
inwestorom szansę zainwestować w nieruchomość, w nabycie ziemi, w kupienie zakładow itd. 
A samym ważnym projektem dla inwestowania jest oczywiście EURO 2012.

"Jest rzeczą oczywistą - to podkreślaliśmy oboje na spotkaniu z delegacjami ukrainską i polską 
- że ten wielki projekt EURO 2012 postępuje i ten postęp, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce daje nam poważne, 
dobre, solidne fundamenty do naszego wspólnego optymizmu" - mówił szef polskiego rządu.

  Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Consultingowe, Kijów, Ukraina.
              + 38 (044) 4•5•5•9•9•9•9
           Kto włada informacją - włada światem 
                http://seminar.pl.ua
 
               Serdecznie zapraszamy na
        Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat 
>          "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
              XXXI Międzynarodowa konferencja
 
>             INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICą:
                Twoja firma na Ukrainie

            21-22 lutego 2009 r, Lwów, Hotel "Sputnik"
         (zakwaterowanie od 20 lutego do 23 lutego 2009 roku)

===============================================================================
• Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
• Przepisy prawne, exportowo-importowe. 
• W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
• Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy
===============================================================================

> Program konferencji skierowany jest do:
* właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji
* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
* kadry zarządzającej,
* kierowników działów zbytu, 
* specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, 
 a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki Rosyjskim, Ukraińskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju 
własnego przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, 
o ile oczywiście zna się obowiązujące przepisy w Ukrainie 
 
Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą 
- znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. 
{Tel. + 38 (067) 506.01.10} E-mail:vika at mail.zp.ua

===============================================================================
 
Referenci konferencji: 
• Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy; 
• prawnicy; 
• specjaliści z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych na Ukrainie; 
• przedstawicieli Banku „Kredyt Bank”
• przedstawicieli Banku „Raiffeisen Bank”
• windykatorzy
 
> Program konferencji: 
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Prawo ukraińskie - podstawąa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym.
Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja, działalność, opodatkowywanie). 
Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.Zakładanie przedsiębiorstwa ze 100%  polskim kapitałem albo spółki polsko-ukraińskiej 
Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać działkę dla potrzeb działalności przedsiębiorczej albo produkcyjnej?
Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania wieczystego) i jak wykupić nieruchomości? 
Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład, fabrykę) , które jest nierentowne. 

2. Kontrola  celna i regulacje celne. 
Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2009 roku, informacje dot. importu, eksportu oraz tranzytu,
podatki i opłaty, naliczane przy przewożeniu towarów przez granice celną
Tryb regulowania podatków i opłat
Metody określania wartości celnej towarów
Minimalna wartość celna
Składy celne. Tryby celne  - pojęcia i warunki stosowania kontroli dotyczącej  przemieszczenia towarów, w tym również związane z prawami własności intelektualnej.
Określenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów  - analiza praktyki, charakterystycznych pomyłek. 
świadectwo pochodzenia towarów. 

3. System bankowy na Ukrainie:otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym,
procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia, 
obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego,rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. 
Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie co do wykonania międzynarodowych tranzakcji.
Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji
*jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe? 
*jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym? 
*jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak osiągnąć nad nimi przewagę?
 Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. 
Formy rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe.
Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na Ukrainie.
Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej.
Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta.Omówienie usług z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych.
świadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego.  

4. System podatkowy na Ukrainie.

Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy - nie ma lepiej niż 
prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.
   
> Koszt uczestnictwa w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna): 1900,00 zł
 
Wycieczka 
*Lwow - stare miasto

DOJAZD WŁASNY (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny - przy hotelu jest płatny parking) 
 
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% .

===============================================================================

> W cenę wliczono:
* Pobyt w hotelu "Sputnik"*** 
* Obsługa na konferencji 
* Informacje i konsultacje na konferencji 
* Usługi tłumacza na konferencji - tłumaczenie wystąpień referentów 
* Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej
* Poczęstunek pod czas przerwy 
* Bankiet
* Zbiór materiałów drukowanych "Warunki dostępu do rynku oraz inne niezbędne informacje dla polskich przedsiębiorców" 
* Wycieczka po Lwowie.

Program konferencji:     http://seminar.pl.ua
 
>UWAGA!!! 
Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faksem : 00 38 (044) 4•5•5•9•9•9•9
 
P.S. W 2003-2008 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" 
wzięło udział ponad 1500 firm z Polski i ponad 15000 firm z Ukrainy. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

> SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
 
Telefonicznie pod nr - 00 38 (067) 506.01.10  Wiktoria Swięcicka
                 - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

( faks-automat)    00 38 (044) 455.93.14
( faks)        00 38 (044) 455.99.99

Program konferencji:     http://seminar.pl.ua
Kwestionariusz zgłoszeniowy: http://seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, 
nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faksem 
(automat) do organizatorów konferencji 00 38 (044) 4•5•5•9•3•1•4 (Ukraina, Kijów) 
Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji przelewem na konto podane na fakturze. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
               FAKS: 00 38 (044) 4•5•5•9•9•9•9 
 
>               KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
 
Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji
 
W dniach 21-22 lutego 2009 r., Lwów, Hotel "Sputnik"
 
1. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
2. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
3. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
4. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
 
Telefon Firmy.....................................................................
FAX Firmy.........................................................................
Telefon komórkowy uczestnika .....................................................
e-mail uczestnika ................................................................
Strona internetowa firmy ......................................................... 
e-mail firmy......................................................................

Nazwa firmy.......................................................................
NIP ..............................................................................
IBAN .............................................................................
 
Kod i nazwa miejscowości..........................................................
Ulica ............................................................................
 
Rodzaj działalności firmy.........................................................
 
..................................................................................
 
...........................................
data, miejscowość pieczątka i podpis
 
........................................................
Prezes/Dyrektor 
 
 
 
 
1) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do organizatora niniejszego kwestionariusza 
2) Wpłatę za konferencjie należy dokonać na podstawie wysłanego przez organizatorów rachunku

Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy prośba wyslać 
•	E-mailem (kwestionariusz at mail.zp.ua)
•	faksem  (+ 38 044 455.99.99)  
•	faksem  (+ 38 044 455.93.14) faks-automat 

zwjypnam

More information about the pkg-php-maint mailing list